Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#871
translator,
du har spilt inn mye interessant og gravende stoff på denne tråden. Her kan være noe som også interesserer: Dagbladet omtaler nå en norsk studie som mener å ha funnet at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning. Professor Jarle Aarstad og prof. emeritus Olav Andreas Kvitastein fra Høgskolen på Vestlandet har forsket på overdødelighet, og i en preprint - altså ikke fagfellevurdert forskningsartikkel - mener de å ha funnet en mulig sammenheng mellom overdødelighet og fullvaksinasjon med covid-19-vaksine de ni første månedene i 2022.

«Vi viser at totaldødeligheten de ni første månedene av 2022 i 31 europeiske land økte mer dess høyere covid-19-fullvaksinasjonsgraden var på nasjonalt nivå. Covid-19-vaksinasjon kan derfor ikke utelukkes som en forklaring på overdødelighet i 2022», skriver de.

Nakstad og Aavitsland vil ikke godta funnene
Ikke uventet har to av de mest sentrale talspersonene bak Norges vaksinasjonsprogram - ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet - rykket ut for å imøtegå studien. Iflg. Dagbladet er det faktisk snakk om at de "slakter norsk coronastudie":
Lenke: https://bergen.dagbladet.no/nyheter/slakter-norsk-coronastudie/78562462

Forskerne synes imidlertid å ha gode svar på kritikken, jfr. siste del av Dagbladets artikkel der de påpeker at de har kontrollert sine data mot de forhold Nakstad og Aavitsland mener svekker hypotesen deres.

Forskerne sier at funnene er i tråd med hypotesen
Jarle Aarstad understreker at de har fokusert på generell overdødelighet, og ikke sett spesifikt på covid-assosierte dødsfall.
- Vår hypotese var om land med høy vaksinasjonsgrad har hatt en høyere vekst i overdødelighet enn land med lavere vaksinasjonsrate, og empirien vår er i tråd med denne hypotesen. Trenden i overdødelighet kan også muligens forklares på bakgrunn av overdødelighet i 2021 og 2022, men vi har kontrollert for dette. Vi har også kontrollert for forventet levealder i forskjellige land før covid, medianalder i befolkning før covid, og BNP per innbygger før covid, sier Aarstad.

Han er ikke uenig i at land med høyest vaksinedekning kan ha vært de første til å fjerne smitteverntiltak, men sier at han har vanskelig for å forstå hvordan dødeligheten da øker utover året i land med høy vaksinasjonsgrad som fjernet tiltak tidlig.
- Skulle vi ikke da forvente høy dødelighet kort tid etter oppheving av tiltak, men deretter en fallende trend?, spør han og sier at dataene deres viser nettopp det motsatte; at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning.

Aarstad mener at å bruke medianalder for død alene, som FHI viser til, kan gi begrenset fortolkning.
- Det er en kjensgjerning at det per 22. november i Norge var rapportert inn over 7300 alvorlige bivirkninger av covid-vaksinasjon. De mest alvorlige er innenfor ti ulike sykdomskategorier. Hvis vi da antar at covid-vaksinasjon øker dødelighet er det derfor også rimelig å anta at det skjer innen ulike sykdomskategorier.


Det kan bli interessant å se hvordan disse funnene behandles videre, det finnes jo allerede tilsvarende studier fra flere andre land som arbeider med de samme problemstillingene.


Telehiv

#872
Nå har prof. Jarle Aarstad lagt ut en orientering om studien hos Steigan, som bør være interessant lesning for alle som følger utviklingen i usikkerhetene rundt covid-vaksinasjonene.

Sammendrag
"Vi belyser om COVID-19 vaksinasjon ved utgangen av 2021 kan forklare overdødelighet i Europa de ni første månedene av 2022. Analyser av 31 land, vektet for befolkningsstørrelse, viser at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå øker månedlig dødelighet med 0,105% prosent (95% CI, 0,075-0,134). Resultatene forblir robuste når vi kontrollerer for alternative forklaringer. Vi konkluderer at COVID-19 vaksinasjon ikke kan utelukkes som en forklaring på overdødelighet"

https://steigan.no/2023/03/covid-19-vaksinasjon-og-overdodelighet/


Telehiv

#873
Ifm. med min omtale av Aarstad og Kvitasteins studie fra Norge nevnte jeg at det begynner å komme data fra flere land om de samme urovekkende tegn til økt dødelighet pga. covidvaksinering. Steigan har f.eks. hentet inn en alarmerende artikkel av Rhoda Wilson i The Exposé.

Lenker:
https://expose-news.com/2023/02/28/medicare-data-increased-risk-of-dying-after-injection/
https://steigan.no/2023/03/nye-data-fra-amerikanske-medicare-viser-at-covid-vaksinasjoner-oker-risikoen-for-a-do/

Tilsvarende slår Steve Kirsch i bordet med dette den 26. februar i år:GAME OVER: Medicare data shows the COVID vaccines increase your risk of dying.
This is why the CDC has NEVER used the Medicare data to prove the vaccines are safe. And this is why NOBODY in mainstream medicine wants you to see this data. EVER. They ALL want it hidden. FOREVER.

Lenke: https://stevekirsch.substack.com/p/game-over-medicare-data-shows-the

NB: Disse artiklene nevnes for å vise at det arbeides med data som kan belyse de samme problemstillinger (mulig overdødelighet pga. covidvaksinasjon) en rekke steder nå. Tiden vil vise om kritikken vil holde stikk. Men for å få bekreftet dette i fagfellevurdert forskning kreves trolig at det bl.a. i USA gis tilgang til en rekke datatyper som foreløpig ikke er frigitt til fri forskning. Inntil dess kan all kritikk ganske lett avfeies som ugyldig.


Telehiv

#874
STADIG FLERE RAPPORTER OM OVERDØDELIGHET SOM KAN VÆRE KOBLET TIL COVID-VAKSINERINGEN
Jeg viste foran i tråden til at den nye norske studien (Aarstad og Kvitastein 2023, oppfulgt av Aarstad hos Steigan: https://steigan.no/2023/03/covid-19-vaksinasjon-og-overdodelighet/ ) som indikerer overdødelighet av covidvaksinering har blitt møtt med avvisning fra sentralt helsehold, ikke uventet både av Nakstad og Aavitsland. Aavitsland har nå fulgt opp sin avvisning av problemstillingen hos forskning.no.
Lenke: https://forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

SISTE: ÅPNET OPP FOR SKREMMENDE AMERIKANSK CDC-RAPPORT
Men enda flere utenlandske studier, også stadig flere offentlige kilder, hevder nå overdødelighet relatert til covidvaksinering. Expose viser f.eks. til at en opprinnelig hemmelig CDC-rapport bekrefter at 535 000 amerikanske barn og unge voksne har dødd siden FDA godkjente covid-vaksinen, noe som resulterte i en sjokkerende 50 % økning i overdødelighet.
Rapporten fra US Centers for Disease Control (CDC) har avslørt at covid-vaksiner, utpekt som løsningen på SARS-CoV-2-viruset, faktisk kan gjøre mer skade enn gagn for barn og unge voksne i USA. I følge CDC har svimlende 535 000 barn og unge voksne dødd siden FDA ga nødbruksgodkjenning for at covid-vaksineringen kunne starte i USA. Dette er en økning på 50 % i flere dødsfall i aldersgruppen sammenlignet på høyden av covid-pandemien i 2020.

Her er figurer som illustrerer situasjonen CDC omtaler:


Men USA er ikke det eneste landet som står overfor dette problemet. I følge en offisiell rapport publisert av den britiske regjeringens byrå for nasjonal statistikk (UK Office for National Statistics), har covid-vaksinerte barn 45 ganger større sannsynlighet for å dø av alle årsaker enn uvaksinerte barn, og 137 ganger større sannsynlighet for å dø av covid enn uvaksinerte barn.Det er fremdeles mye uklart rundt sentrale årsaksforhold til disse tallene, men to gjengangere er hjertebetennelser og blodpropper/tromboser. Les mer om dette i linkene nedenfor.

Det kan altså synes som avvisningen av Aarstad/Kvitastein 2023 her hjemme og de alternative forklaringene fra våre norske helsetopper kan være noe premature og preget av ensidig forsvarstale? Kanskje de bør stille seg noe mer ydmyke til disse sakene er bedre gjennomgransket?

Link til Expose: https://expose-news.com/2023/03/05/cdc-535k-childred-dead-covid-vaccine/

Steigan: https://steigan.no/2023/03/cdc-rapport-vaksinene-har-fort-til-50-okning-i-overdodelighet/

Telehiv

#875
Quote from: Telehiv on 10.03.2023, 09:40:36Det kan altså synes som avvisningen av Aarstad/Kvitastein 2023 her hjemme og de alternative forklaringene fra våre norske helsetopper kan være noe premature og preget av ensidig forsvarstale? Kanskje de bør stille seg noe mer ydmyke til disse sakene er bedre gjennomgransket?

Nå har prof. Jarle Aarstad levert en ny kommentar til Nakstads avvisning av funnene om overdødelighet i covidvaksinerte grupper (se link nedenfor), inkludert en omfattende litteraturliste som støtter Aarstad/Kvitasteins funn. Men Nakstad (og Aavitsland) vet altså bedre...
Som jeg skrev foran, det skal bli interessant å se utviklingen i disse sakene etter hvert som det tilflyter mer empirisk kunnskap/sikrere data.

https://www.document.no/2023/03/14/nakstad-og-folkehelseinstituttets-slakt/

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#877
Ja, å ta covid-vaksine ER som russisk rulett. Du vet aldri om det er en kule i kammeret, eller en farlig batch av vaksinen. Se denne sterke danske dokumentaren:

https://www.document.no/2023/10/02/ny-dansk-vaksinedokumentar-de-forbudte-bivirkninger-far-ingen-medieomtale/

Hvis dansk tale er vanskelig å forstå, klikk på 'CC' i knappene nede i høyre hjørnet av filmen og velg 'Dansk CC' for å få dansk teksting.

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Så dere Debatten i kveld?

QuoteI dag · Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse?
19. oktober 2023 kl. 21:20 40 min
WHO diskuterer om de, og ikke Norge, skal få avgjøre isolering og vaksinering ved neste helsekrise.

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202310/NNFA51101923/avspiller
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

stjakobs

Tony Heller har lagt ut denne

fauci.JPG

Fauci02.JPG Lenke --> https://realclimatescience.com/academias-most-ethical-scientists/
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 29.10.2023, 16:58:47Tony Heller har lagt ut denne

fauci.JPG

Fauci02.JPG Lenke --> https://realclimatescience.com/academias-most-ethical-scientists/

Hehe, en av de tingene som gjør en tur i sosiale media verdt å foreta er funn av ramsalte gullkorn.
Saklige eller ikke, småfolkets protester skal man ikke kimse av  8)

 

translator

QuoteI detta Fjärde Statsmakten berättar riksdagsledamot Elsa Widding om arbetet i riksdagen och vad som hänt under hösten. Just denna dag har Elsa fått svar på en interpellation av statsminister Ulf Kristersson. Frågan gällde om Kristersson ska skicka in en reservation till WHO senast den 30e november gällande ett mycket långtgående beslut WHO tagit som i praktiken innebär ett medicinskt tyranni för medborgarna. Nu kommer de rekommendationer som WHO ger bli legalt bindande. Vilket innebär att en helt odemokratisk överstatlig makt går över de svenska valda politikerna och bestämmer över medborgarna. Detta är något som är viktigare än hela EU-medlemskapet poängterar Elsa Widding. Gör vår statsminister Ulf Kristersson ingenting nu, så går beslutet igenom av sig själv fortsätter hon, det hela går så att säga under radarn. Man försöker kuppa igenom beslutet. WHO kommer att få rätt att utlysa ett så kallat "internationellt hot mot människors hälsa", vilket då ger WHO extraordinära befogenheter �er l舅der och deras befolkningar.

Chefen för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har en expertgrupp till sitt förfogande, men han kan utan deras bifall ensam ta beslutet att stänga ner hela länder om han anser det vara befogat. Det är inte bara en pandemi som kan ligga till grund för WHO:s införande av "nödläge", utan även om man bedömer klimatet som hotande kan nödläget införas Berättar Elsa Widding. Vår sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har uttalat att hon stöder WHO i denna fråga eftersom det ingår för att genomföra Agenda 2030.

https://swebbtv.se/w/cxj1uC7TQ6oQunGgHdDVWv

Det samme skjer selvfølgelig i Norge, noe Widding, som sitter som uavhengig folkevalgt representant i den svenske Riksdagen, er inne på i dette intervjuet.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#882
Min medadministrator hadde følgende kommentar på document.no i dag:

QuoteDet gryende autokratiet kan slå ut i full blomst i dag. 18. desember 2023, når Stortinget skal stemme over ny paragraf 4-3a i smittevernloven. Dette er det groveste overgrep mot folkeretten i nyere tid. Jeg savner Documents dekning av saken. Malone er vel og bra, men dette er her og nå og et spørsmål om våre grunnleggende rettigheter skal skusles bort til en avdanket terrorist i WHO, som på eget initiativ og uten et fnugg av medisinsk kompetanse, kan pålegge hver eneste av oss isolasjon, karantene, tvangsvaksinering, og Gud vet hva annet som kommer fra ormebolet i Geneve.

Det er grunn til å være ekstremt bekymret når flertall partiene mest sannsynlig vi presse dette gjennom. I år kan mørketiden bli forlenget på ubestemt tid.

https://www.document.no/2023/12/18/hvordan-skal-vi-bli-kvitt-dem/ (i kommentarfeltet)

Det er vedtatt. Jeg registrerte ingenting om dette i NRK Dagsrevyen eller TV2-nyhetene kl. 21. Men på Kveldsnytt (når mange har gått og lagt seg) sendte de et mindre enn 30 sekunder langt innslag som besto i at nyhetsoppleseren fortalte at Sylvi Listhaug hadde omtalt vedtaket som en svekkelse av demokratiet og at regjeringen hadde tatt saken til Stortinget på tross av at FHI hadde advart mot det. Det var alt.

https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/202312/NNFA23121823/avspiller (velg Pandemiavstemning) (fra 02:18 til 02:46)


Edit: Nå kom det akkurat på document.no:

QuoteRegjeringen støttet av Høyre har vedtatt å gi forvaltningen rett til å innføre karantene og isolasjon. Opposisjonen reagerer kraftig på det den hevder er en suspensjon av demokratiske rettigheter. Stortinget blir nå parkert for fremtiden og har ikke noe det skal ha sagt.

https://www.document.no/2023/12/19/ap-og-h-vedtok-det-nye-smitteregimet/

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Ja, det er nok av patetiske, maktsyke og narsissistiske figurer som vil i avisen i helsespørsmål, men det er jo likevel stortingets sjokkerende tilraning av kontrollen med en endret smittevernlov, slik du beskriver foran, som er den store demokratiske utfordringen i dette bildet:

Hvordan er det mulig at dette kunne bankes gjennom på denne måten, mens en strøm av mer nøytral forskning fraråder å samstille folkevalgte og helsemoguler når slikt skal besluttes.

Men det er nettopp det man har gjort: Med denne lovendringen er det ingen av disse partene som kan korrigere den andre lenger. Eller rettere: Nå kan stortinget gjør som det vil på dette området.
 
For det mest alvorlige er selvsagt at stortingspolitikerne nå har skaffet seg et demokratisk ukontrollerbart overtak her.
En gruppe som har lært oss de siste årene at de er like lite å stole på som en støvsugerselger på Helgelandskysten på 1950-tallet.
Og at de på sekunder hopper 2,43 i stille høyde når EU, WEF og WHO roper hopp, og jukser med reiseregninger, fete posisjoner og andre tilsnikelser til både seg selv og venner allerede mens de er i lufta.