VÃ¥r elekriske kraft gis bort til EU

Started by Amatør1, 15.10.2014, 15:02:57

Previous topic - Next topic

Amatør1

Si farvel til fordelen av å ha egen vannkraft her i landet. Dette vil drive prisene i været for norske forbrukere, og det er nettopp det som er hensikten.

På den andre siden får sikkert beslutningstagerne (over hodet på det norske folk) utsikter til jobber i EU-byråkratiet. Fint for dem.

Quotehttp://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-313_en.htm?locale=en

European Commission welcomes electricity subsea cables linking Norway to Germany and UK
Brussels, 13 October 2014

The EU Commission welcomed the announcement made today by the Norwegian government to licence the construction of two subsea cables linking Norway to Germany and UK. The two 1400 MW subsea cables will enable the three countries to exchange electricity and use the Norwegian hydropower potential.

Vice-President of the EU Commission, responsible for Energy, Günther H. Oettinger said: "This will help enormously to integrate renewable energy in North-West Europe. Germany and UK can sell renewable energy to Norway when weather conditions are such that they produce a lot and Norway can sell electricity from hydropower. This will benefit both sides and balance the system."

Amatør1


Og UK

Quotehttps://www.gov.uk/government/news/uk-norway-electricity-interconnection-moves-closer

UK-Norway electricity interconnection moves closerFrom:
    Department of Energy & Climate Change
First published:
    13 October 2014
Part of:
    Maintaining UK energy security, Increasing the use of low-carbon technologies, Climate change and Energy

The Norwegian Government has today granted a licence for the longest sub-sea electricity interconnector in the world, to be built between the UK and Norway.

The Norwegian Government has today granted a licence for the longest sub-sea electricity interconnector in the world, to be built between the UK and Norway . The interconnector, known as NSN, will connect our countriesâ?? electricity systems providing significant mutual benefits, improving energy security and bringing Norwegian renewable energy to Europe.

Smiley

Nå ha jeg en del kjennskaper til tankene bak dette og en av ideene er at man kan pumpe vann opp i magasinene igjen når strømmen er billig for eksempel om nettene. Da har man mer vann å lage strøm av når strømmen er dyrer på dagtid når industrien i Europa trenger kraft. Man kan altså sikre seg mot tomme magasiner og økt strømpris i teorien. Men hvis man pumper tilbake vann vil man påvirke livet i dammen da vann nedenfor er fullt av oppvirvlet slam.

Men hovedpoenget med disse kablene er å få fatt i EU sine midler til standby energi. Siden både vindkraft og solkraft er ustabil av natur trengs det store energireserver for å gjevne ut svingningene. I dag betales ofte kullkraftverk 2-3 ganger raten for normal strøm bare for å holde fyren oppe i tillfelle overskyet vær eller vindstille. Det er disse midlene som er motivet og begrunnelsen er å gi miljøvennlig reserve energi for europas vind og sol energiselskaper.

stjakobs

Quote from: Amatør1 on 15.10.2014, 15:02:57
Si farvel til fordelen av å ha egen vannkraft her i landet. Dette vil drive prisene i været for norske forbrukere, og det er nettopp det som er hensikten.

På den andre siden får sikkert beslutningstagerne (over hodet på det norske folk) utsikter til jobber i EU-byråkratiet. Fint for dem.

Quotehttp://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-313_en.htm?locale=en

European Commission welcomes electricity subsea cables linking Norway to Germany and UK
Brussels, 13 October 2014

The EU Commission welcomed the announcement made today by the Norwegian government to licence the construction of two subsea cables linking Norway to Germany and UK. The two 1400 MW subsea cables will enable the three countries to exchange electricity and use the Norwegian hydropower potential.

Vice-President of the EU Commission, responsible for Energy, Günther H. Oettinger said: "This will help enormously to integrate renewable energy in North-West Europe. Germany and UK can sell renewable energy to Norway when weather conditions are such that they produce a lot and Norway can sell electricity from hydropower. This will benefit both sides and balance the system."

Dag og Tid hadde 2 helsider om dette - lagt ut i en annen tråd:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=81.msg586#msg586
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.