BPs globale energioversikt for 2018

Started by Telehiv, 12.09.2018, 16:52:37

Previous topic - Next topic

Telehiv

Beklager at 3 av de 4 figurene ikke lar seg krympe til å passe på en vanlig skjermside, dere får dra sideveis for å se hele bildet.
Her er link til WUWTs presentasjon av saken: https://wattsupwiththat.com/2018/09/12/highlights-from-the-2018-bp-statistical-review-of-world-energy/

Noen stikkord og grafer:

Statistical Review of World Energy
- Global primary energy consumption grew strongly in 2017, led by natural gas and renewables, with coalâ??s share of the energy mix continuing to decline

Energy developments
- Primary energy consumption growth averaged 2.2% in 2017, up from 1.2 % last year and the fastest since 2013. This compares with the 10-year average of 1.7% per year.
- By fuel, natural gas accounted for the largest increment in energy consumption, followed by renewables and then oil.
- Energy consumption rose by 3.1% in China. China was the largest growth market for energy for the 17th consecutive year.


Carbon emissions
- Carbon emissions increased by 1.6%, after little or no growth for the three years from 2014 to 2016.


Global utvikling av energibruk de siste 53 år:
Fordeling av energiformer i 2018:
"Peak oil" er skremselstermen for punktet der verden går tom for olje/oljeproduksjonen uvegerlig vil falle og falle. Men det har blitt varslet i over 50 år, og ennå er vi ikke der:
Det er heller ingen panikk rundt naturgass:Telehiv

#1
Ut fra politikerretorikken under strømmen av "klimakonferanser" kan man fÃ¥ inntrykk av at de faktisk driver med Ã¥ redusere skadelig fossilbruk, og at avgifter og skatter bidrar mest til dette. Virkeligheten er imidlertid en helt annen, som den første figuren i startinnlegget viste: Kommentar:
Denne figuren viser dessverre med all mulig tydelighet at verden der ute ikke har gjennomgått noen "grønn revolusjon" i det hele tatt, tross alle politikerpåstandene om hva de i flere tiår nå har sagt de skal få til med de tunge "klimaavgift"-byrdene de har pålagt befolkningen på en rekke områder.
Problemet er at disse tiltakene så langt i hovedsak bare har gått ut på 2 svært samfunnsskadelige prosesser, mens fossilbruken bare har steget:

1) Fiskale "klimaavgifter" bare svekker landenes næringsgrunnlag etter flg. observerte konsekvensmodell:
De landene som avgiftskjører hardest/finner på de mest ulønnsomme "energiwender" skades mest uten at tilsvarende effekt oppnås på energiprofilen. Av den enkle grunn at disse landene rent energiressursmessig fremdeles ikke har noe reelt alternativ til den fossile energien for at samfunnshjulene skal kunne svive rundt. Eller sagt på en annen måte:

Kutter de drastisk i fossilbruken før tilstrekkelige alternativ foreligger, kjører de både næringsliv og tilhørende sosial infrastruktur og velferd i grus

2) Feilrettede "klimatiltak" har satt reelt miljøarbeid årtier tilbake:
Hva kunne ikke Norge og andre klimaaktivistiske land gjort med reell industriell miljøproblematikk hjemme hos seg selv hvis de hadde sluttet å kaste bort pengene på korrupte og miljømessig meningsløse/direkte skadelige "klimaaksjoner" ute i verden?


Petter B

Jeg finner ikke rådataene bak grafen din. Har du en link?

Telehiv

#3
PetterB.
BP sin årlige oversikt brukes av "hele verden" som referanse for dette, her er link til BPs egne presentasjoner:

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Klikk på de grønne rapportboksene i høyre billedkant og du vil finne link til diverse rapporter, OK?


Petter B

#4
Takk for info. Her var det nesten litt for mye data :-) Jeg måtte ta tak i "printed report" for hver av de 9 kategoriene i grafen. Alle rådatane ble rett og slett for vanskelig / mye å få til noe informasjon fra.


�kningen i totalforbruket av energi får vi skylde på befolkningsveksten, men det er utenfor tema her.

Om man ikke ser seg blind på volum, men heller økning i prosent for hver kategori ser det slik ut som i vedlegget.

For moro skyld så jeg på økningen i prosent av totalt forbruk per kategori siden 2007. Dette er en linjær økning mellom to årstall. Ikke verdens beste metode i statistikk, men det gir en liten indikasjon på utviklingen

Solar 5503,0 %
Wind 557,7 %
Geothermal and biomass 99,2 %
Hydroelectricity 31,8%
Natural gas 24,1 %
Coal 14,1 %
Oil 12,7 %
Nuclear -4,0 %


Så verden går da ikke helt baklengs inn i det (teite uttrykket) grønne skiftet?

translator

#5
På et grusomt nynorsk har nrk.no en artikkel om planer over store vindmølleparker i Norge. I utgangspunktet vil jeg si det er galskap å bygge en mengde kjempevindmøller og forurense norsk natur samtidig som vi er nærmest selvforsynt på vannkraft. Enda verre er det at utbyggerne gjør det kun av økonomiske grunner og frister bønder og andre landeiere med millioner hvis de får bygge på eiendommene deres. Hvor kommer pengene fra som gjør at dette vil lønne seg? Den norske stat?

https://www.nrk.no/hordaland/vil-ikkje-ha-vindpark-som-nabo_-_-vi-takka-nei-til-30-millionar-1.14220345
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#6
Quote from: translator on 24.09.2018, 23:42:06
Hvor kommer pengene fra som gjør at dette vil lønne seg? Den norske stat?

Vel, det enkleste er å starte med strømregningen din, og den ikke-transparente kostnadspakken (se videre) man planlegger å tildekke den kommende utplyndringen av norske el-forbrukere med:

Vi ser allerede tydelig det vi fryktet: På regningen jeg fikk fra Norgesenergi i går er prisen sjokkerende 61,30/kWh (!!):
- som selvsagt er en kriminelt høy pris ifht. faktisk selvkost, som man prøver å forklare med en fin sommer og tilhørende tomme magasiner. Men noen burde sjekke hvor mye av V�RT vann som allerede er solgt til utlandet i år - uten dette hadde vi som vanlig hatt nok vann til vårt eget forbruk til høstregnet nå har satt inn.
- Men dette er bare starten på et kommende prishelvete som bare vil forsterkes, fordi vi allerede har sluppet dem altfor langt av gårde med å spille på våre nasjonale og svært rimelige hydroelektriske energiressurser som hittil har sikret norske forbrukere en stabil og bærekraftig pris.

Men hva har skjedd?
- Norge er mer enn selvforsynt med ren hydroelektrisk kraft, men vi har imidlertid ikke stoppet de kyniske utenlandskablene, som har som eneste formål å kunne sende så mye kraft ut til kontinentet (ved å tappe våre magasiner når prisen er energiwende-høy i utlandet) at man deretter kan snu seg til norske forbrukere og si: "Ai ai ai, nå er det dårlig nivå i magasinene, prisen må betydelig opp". Her skal markedet skrus i begge ender....
- Nå vil man kjøre inn subsidierte vindmøller og fandens oldemor av annen ulønnsom kraftproduksjon, og sende regningen til norske forbrukere i en ikke-transparent kostnadspakke. Og med en slik ytbyttingspolitikk av norske forbrukere blir til og med vindkraft "lønnsomt".
 
- Frekkheten og bruddet på opprinnelige norske driftsintensjoner for vannkraftens arvesølv er grenseløs.