Author Topic: Revforsker Peter Ridd kjemper for sitt faglige liv  (Read 1043 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 804
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Professor Peter Ridd er sjef for The Marine Geophysical Laboratory ved James Cook University, Australia, og har over 100 publiserte arbeider.Han har imidlertid rettet sterk kritikk både mot rekken av feilaktige krisepåstander rundt Australias Store barriererev, samt pekt på at fagfellevurderingene rundt denne alarmismen er under enhver kritikk: Alt passerer bare det har rette vinklingen. Ridd påpeker bl.a. at man overser elementære krav til reproduksjon av resultater, basiskravet for å kunne snakke om "vitenskap". Slik vi dessverre har sett i klimaforskningen generelt der rett holdning applauderes mer enn rett forskning.

Great Barrier Reef


Universitetet har satt inn en rekke sanksjoner mot ham for dette, som dere kan lese om i dagens personlige brev i saken:

http://www.foxnews.com/opinion/2018/02/08/science-or-silence-my-battle-to-question-doomsayers-about-great-barrier-reef.html

Frie forskningsmiljøer i en rekke land har satt i gang en innsamlingsaksjon for å dekke Ridds utgifter til juridisk hjelp ifm. angrepene mot ham.
Første runde ble fulltegnet på rappen. Frie forskere står klare over hele kloden dersom det blir bruk for mer midler.
Mye tyder på at angrepene på professor Ridd blir en ny klassisk skamplett i klimarelatert forskningsatferd.

WUWT har omtalt saken i kveld her:
https://wattsupwiththat.com/2018/02/08/peter-ridd-hits-back-at-jcu-james-cook-university-hard/
« Last Edit: 08.02.2018, 19:24:25 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 522
  • View Profile
Sv: Revforsker Peter Ridd kjemper for sitt faglige liv
« Reply #1 on: 08.02.2018, 21:17:58 »
Dette er en ytterst interessant sak fra et juridisk perspektiv. Og min første instinktive reaksjon er; nå har vi hørt en side av saken, la vi vente på den andre. Men jeg ser allerede nå betenkelige prosessuelle feil fra universitetets side, mer om det senere.

Ytterpunktene er greie, vi har et miljø som er pill råtten der de fleste vitenskapelige prinsipper er kastet på båten, og der en mann gjør jobben sin og påpeker dette, altså en varsler som i hvert fall etter norsk lov hadde hatt en god sak. Eller vi har en misfit, en som ikke har gått inn i miljøet, som ikke har fått de posisjonene han mener å hatt krav på og som stiller langt strengere krav enn det som ellers anses som en god vitenskapelig standard.*

Feilen Universitetet har gjort, er å håndtere dette selv, med mindre da alternativ to ovenfor er åpenbart og selvforklarende. Dette er et angrep på institusjonens anseelse og grunnleggende kvalitet, og da er jeg enig med advokatene til Ridd at universitetet er inhabil til å ta stilling til dette. Jussen er rimelig klar**; er det et snev av sannhet og realitet bak Ridds beskyldninger har han rett til å gå ut med dette, og mange vil endog hevde at han har en moralsk plikt. Er dette på den annen side reisrpissing der han beskylder universitetet for systematisk scientific misconduct uten å ha dekning for dette, er det grunnlag for å gi han sparken.

Og det eneste organet som kan finne ut hva som er hva, må være en uavhengig gruppe forskere, et initiativ universitete selv burde ha tatt og bedt et uhildet organ plukke ut et slikt team, og deretter eventuelt iverksatt reaksjoner mot Ridd. Nå fremstår dette som grisete og som et rent selvskudd fra universitetes side.

* som Bates, han innledet med en pÃ¥stand om at Karl hadde hatt  tommelen pÃ¥ vektskÃ¥len og hadde rushet paperet, men endte opp med Ã¥ si at alt hadde vært OK hvis Karl hadde presisert at Karl et al (2015) ikke var et operasjonelt produkt, og at dette hadde stÃ¥tt i artikkelen (fordi da skulle paperet ikke gjennom de rigide arkiveringsrutiner som operasjonelle produkter skal)

** jeg bedømmer dette etter norske forhold som jeg tror ikke er vesensforskjellige
« Last Edit: 08.02.2018, 21:31:28 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 804
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Revforsker Peter Ridd kjemper for sitt faglige liv
« Reply #2 on: 08.02.2018, 21:29:56 »
Eller vi har en misfit, en som ikke har gått inn i miljøet, som ikke har fått de posisjonene han mener å hatt krav på og som stiller langt strengere krav enn det som ellers anses som en god vitenskapelig standard.

Først, du skisserer greit den skyttergravskrigen som er etablert her. Men jeg har problemer med å tro at Ridds kritikk kan skyldes misnøye med at han ikke har fått gode nok posisjoner, han er jo på toppen av det fagfeltet han representerer som sjef for The Marine Geophysical Laboratory ved universitetet. Den fallhøyden dette representerer og den karriereknekk han risikerer ved å stå fram med dette, ville jeg tro underbygger hans oppriktighet og bekymring over utviklingen i de fagene han angriper. Eller sagt på en annen måte: Ville en "misfit" nådd disse forskernivåene og fått utgitt over 100 fagfellevurderte arbeider? Hans "misfitness" synes heller å bestå i at han med sin kritikk truer midlene koblet til klimamakt-konsensusen som alle andre ved universitetet ellers synes å livnære seg av - og er livredde for å miste.

Uansett, dette er en sak Ã¥ følge med pÃ¥ for hele den globale forskerelite, for her stÃ¥r store prinsipielle spørsmÃ¥l om forskerfrihet til doms. 
 
« Last Edit: 08.02.2018, 21:33:01 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 522
  • View Profile
Sv: Revforsker Peter Ridd kjemper for sitt faglige liv
« Reply #3 on: 08.02.2018, 21:53:04 »
Bates hadde en minst like høy posisjon i NOAA før han et par år før han gikk av ble fratatt alt personalansvar.

Men hovedpoenget er at jeg i motsetning til deg og WUWT ikke har konkludert og holder begge muligheter åpne. Her er jo en klar tendens i skeptiske kretser til å være temmelig prinsippløs. Når Mann ble satt under etterforskning ulte jo ulveflokken med, selv om der også var noen hederlige unntak. Når Lamar Smith skulle ha e-postene til de ansatte i NOAA, et åpenbart politisk angrep på den akademiske frihet, var det på langt nær alle skeptikere som var prinsipielle. Og til og med Ellestad synes å bejuble at Trump skal foreta en politisk evaluering av forskningen;

"EPA skal også forestå en evaluering av de vitenskapelige faktorer som ligger til grunn for klimaendringene og tilhørende effekter med forskere tilstede fra de begge de to vitenskapelige hovedretninger. Enkelte resultater fra NOAA granskes."

http://www.klimarealistene.com/2018/01/23/klimaaret-2017-darlig-for-ipcc-leiren/

NÃ¥ bør jeg jo for ordens skyld nevne at alt Ellestad her skriver - som vanlig -  faktisk er feil. NOAA granskningen Ellestad snakker om, er Lamar Smiths totale fiaskogranskning av Karl et al (2015) som ble pÃ¥begynt lenge før Trump. Den andre saken Ellesatad har vÃ¥te drømmer om, er National Climate Assessment som i følge lov skal utarbeides hvert fjerde Ã¥r og som nærmest er en nasjonal IPCC rapport. Det var her de fantaserte om at Scott Pruitt skulle sette sammen noe red team og blue team greier, men rapporten ble utgitt uten noen annen form for evaluering enn den vanlig vitenskapelige.

https://science2017.globalchange.gov/
« Last Edit: 08.02.2018, 21:55:58 by Emeritus »