Author Topic: OPEC om global energibruk fram til 2040  (Read 1127 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 651
 • Qui vivra verra
  • View Profile
OPEC om global energibruk fram til 2040
« on: 10.11.2017, 14:44:44 »
OPEC har igjen lansert sin projeksjon/best estimate for fordelingen av energiformer fram til 2040. I tidligere projeksjoner har OPEC faktisk vært veldig treffsikre. Gitt at de ikke er så langt ute av realistisk kurs denne gangen heller, er det flere forhold det er verdt å notere seg. Først en illustrasjon av forventet økning i globalt energibehov i 2040:


Verdens energibehov vil ha økt tilsvarende 95,6 mboe/d innen 2040


Noen antatte utviklingstrekk:
- "peak oil" antas langt fra nådd; tross i manges ønsker om å strupe fossil energibruk av rene miljøhensyn (klimahypoteser holdt utenfor), forventes det at etterspørselen etter olje og gass vil øke jevnt fram til 2040
- årsaken er bl.a. at man antar at verdens befolkning vil øke fra dagens 7,6 mrd. til 9,2 i 2040 og global produksjon øke med hele 126%
- likevel: mer energieffektiv produksjon er forventet; på plussiden antar man at energibehovet for produksjonsøkningen på 126% "bare" vil kreve en 96% økning i energibruken
- men stadig større folkegrupper dras inn i produksjon som krever pendling/transport og andre energikrevende forhold
- man må anta at omlegging til lokale utslippsreduksjoner vil bli mest påkrevd/mest prioritert i de mest forurensede storbymiljøene, der særlig Kina og India allerede vet de må ta store grep

Likevel, energiens "tyngdelov" ifht. kapitalkostnad antas ikke å gi de helt store endringsutslagene for kjøretøyer innen 2040:Ikke realistisk å vente store utfasinger av fossilbiler de neste par tiårene:
- OPEC antar det vil være mer enn 2 mrd biler i drift i 2040, dvs. nesten en dobling av dagens antall.
- over 80% av disse antas fremdeles å være fossilbiler av et eller annet slag
- dette er basert pÃ¥ en antakelse om at det innen 2040 ikke blir foretatt noen dramatisk omlegging av skatte- og subsidiepolitikk for elbiler (der Norge er helt i "utakt" med global praksis sÃ¥ langt) samt et fortsatt grenseslit mot de fremdeles uløste tekniske/logistiske begrensinger for eldrift 
- en sentral bakgrunn for disse antakelsene er at hoveddelen av det økte energibehovet vil komme fra Asia og Afrika der det både politisk og økonomisk ikke er rimelig å forvente "vestlige" støtte- og subsidieordninger for å få fart i overganger til fornybar energi innen 2040.

Vannkraft- og elsubsidie-Norge er ikke verden:
Disse globale realitetene stÃ¥r i betydelig kontrast til vÃ¥r "norske" modell med store elbil-støtteordninger, slik at vi her hjemme lett kan fÃ¥ overdrevne forventninger til de langt svakere globale mulighetene til Ã¥ fase ut fossilbiler de neste par tiÃ¥rene. Og tilsvarende: De rike OECD-landene antas Ã¥ knapt se noen økning i sine energibehov fram til 2040 grunnet mer utviklete energistyringssystemer og politisk lettere gjennomførbare teknologi- og skatteomlegginger. 


« Last Edit: 10.11.2017, 15:42:26 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 651
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: OPEC om global energibruk fram til 2040
« Reply #1 on: 10.11.2017, 15:10:22 »
Når fossilbruken fortsetter å stige, er det vel oppløftende at klimasensitiviteten senkes i nye studier?
Som sagt, jeg har i startinnlegget primært tenkt på miljøaspektene (god gammeldags forurensning) ved fossile utslipp - som er reelle nok, og ikke spekulert i de ulike klimadrivende hypoteser. Men når vi ser at fossilbiler antas å få en ytterligere utbredelse fram mot 2040, kan det kanskje berolige klimaengstelige at CO2-sensitiviteten har falt til stadig mindre alarmerende nivåer etter hvert som forskningen revideres, jfr. modifiseringene i for eksempel IPCCs siste rapport (AR5).

Dr. Smirnov: "klimasensitivitet på 0.4°C ved en dobling av dagens CO2-nivå"
En rekke forskere utenfor dette konsensus-systemet har gått enda lenger i å redusere antatt CO2-sensitivitet. En av de siste i rekken er dr. Boris M. Smirnov, som i oppfølgingen av en artikkel på temaet i fjor nå har saken oppe i en "New Atmospheric Sciences Textbook". I boka "Microphysics of Atmospheric Phenomena" angir han en klimasensitivitet på kun 0.4°C ved en dobling av dagens CO2-nivå. Smirnov har tidligere publisert ca. 20 fysikkbøker i tillegg til en lang strøm av fagartikler på området.Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-30813-5_10

« Last Edit: 10.11.2017, 15:17:40 by Telehiv »