Author Topic: Mainstream klimamodeller bommer aller mest pÃ¥ tropene og "hot spot'et"  (Read 2844 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur (oppdatert pr. 2016) som viser hvor mye modellene har bommet på temperaturutviklingen i midt-troposfæren i tropene (dvs. der den største oppvarmingen faktisk skulle kommet iht. CO2-hypotesen, det såkalte "hot spot"). Men når man summerer 102 klimamodeller ser vi at diskrepansen mellom modeller og observasjoner har økt påfallende opp gjennom årene:

 

Figuren viser modellerte og observerte tropiske (20⁰N-20⁰S) temperaturer i jordens mest aktive værsone (midt-troposfæren), i 5.000 til 30.000 fots høyde. De predikerte verdiene er fra 102 klimamodellutskrifter fra 32 ulike basismodellgrupper. Modellene vi ser her er altsÃ¥ fra AR5, angitt som "the most comprehensive set available".

Russerne har ikke vært med på de samme CO2-sensitivitetsoverdrivelser som for eksempel AMS-miljøet:

Vi kan derfor notere oss at den eneste modellen som har vært i nærheten av observerte fakta, er den russiske INCM4. I denne modellens siste iterasjon opererer den med 1.4⁰C (2.5⁰F) i klimasensitivitet sammenlignet med snitt 3.2⁰C (5.8⁰F) i modellene som AMS benytter. Den russiske modellen treffer altsÃ¥ klart best, med en CO2-klimasensitivitet pÃ¥ 1.4⁰C som (iht mainstream klimamodellparametre) da innebærer at Parisavtalens 2-graders mÃ¥l er nÃ¥dd allerede med en framskrivning av dagens utslippsscenarier uten ytterligere reduksjoner. Om det kan redde nattesøvnen for noen  :o

Siste chartdata ble nylig publisert i Bulletin of the American Meteorological Society (AMS), re link til deres State of the Climate: https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/state-of-the-climate/
« Last Edit: 04.11.2017, 13:48:37 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Rapport fra et sørgelig akademisk klimateater i går: Cicero anklaget for å være for lite alarmistiske og "feige"!!
At sterkt klimaengasjerte mennesker, ikke minst de som ser seg sentrale i rollen som verdensfrelsere, ikke evner Ã¥ holde seg til faktisk vitenskapelig status er mer regelen enn unntaket: Jeg var pÃ¥ et selsomt "klimakatastrofemisjonsmøte" i gÃ¥r ettermiddag pÃ¥ Bergen Museum, med Besteforeldreaksjonen ("besteforeldre mot global oppvarming") som innledere. En ting er hva vi kan forvente fra den kanten; og det fikk vi: Her kjørte man først bildet av den lille piken som gikk uvitende inn i vÃ¥re skjenslers framtidige flammehav, og fulgte opp med 1 linje med et utdatert/useriøst skremselspropagandautsagn fra alarmistmiljøet i Potsdam om minst +3-4⁰C snarlig temperaturstigning. Uten et eneste faglig grunnlag utenom det, man bare kjørte dette fram som postulat og gjentok at "dette er sannheten" (sic), og gikk sÃ¥ rett løs pÃ¥ verdens ødeleggelse og deres versjon av Thermageddon.

Dette har jeg sett før hos avdankende amatører som har klimaets verdensfrelsing som en siste anledning til 15 minutes of fame, men mer skuffende var klikken av velkjente emerituser fra en rekke erkjennelsesfag som sosiologi, filologi, økofilosofi, osv. (fraværet av naturvitenskapsfolk var ikke uventet påfallende) som sludret bifallende med uten å stille et eneste kritisk spørsmål til den åpenbart pillråtne og utdaterte "naturvitenskapen" av Al Gore-typen som ble lansert.

Inntil i går hadde jeg aldri trodd jeg ville føle lyst til å forsvare Cicero!
Besteforeldrenes ærend var imidlertid av det mer komiske slag: man var hylende rasende over at Ciceros offentlige bestillingsverk før stortingsvalget, en oppsummeringsrapport av stoda i klimasaken, IKKE VAR ALARMISTISK NOK. Cicero ble erklært "feige", "unnvikende" osv. som drev og pekte på en rekke usikkerhetsforhold i dagens klimaforskning, "mens man heller burde gått ut og advart i tydelige ordelag", "for her hersker ingen tvil", osv.

En rekke kjente akademikere, men skrekkelig lite klimakyndige viste det seg, var altså møtt opp i den 30-40 talls store forsamlingen (retting: 20-30 er trolig mer korrekt) og dummet seg løpende ut med i tur og orden å okke seg over den stakkars jenta og vår verden forøvrig som går den sikre klimadød i møte, mens man hang seg på i kritikken av hvordan Cicero hadde sviktet klimasaken.

Kort sagt:
Hva er vitsen med å samles i akademiske kretser, når det ikke skal luftes ett eneste kritisk spørsmål til en åpenbart helt forskrudd tolkning av hvor moderne klimaerkjennelse faktisk står? Jeg begynner å huske hvorfor jeg har holdt meg borte fra dette lokale akademiske lalle-miljøet så godt jeg har kunnet, hvis man ikke absolutt må...

Assosiasjoner til professoren, som ville gi meg yrkesforbud fordi jeg ikke trodde på den nye istiden hans, trengte seg på
For her fikk jeg faktisk se det like stupide vrengebildet av den nå avdøde professor som i 1976 høylydt erklærte at han ville stenge meg ute fra "hans" geofysiske institutt fordi jeg sa offentlig i Studentersamfunnet at hans banale framskrivinger av et par-tre kalde etterkrigstiår til å ende i en ny istid var en slutning helt uten støtte i mer langvarige historiske observasjonsmønstre. Som nabo til gamle selfangere og andre ishavsfolk og ellers sterkt interessert i arktisk historie visste jeg jo allerede da at for eksempel Arktis svingte i varme og kalde perioder med noen tiårs mellomrom.

Men denne arrogante drittsekken skal ha ros for en ting: Pga. hans helt uakseptable forsøk pÃ¥ yrkesforbud mot en ung sannhetssøkende student fikk jeg en økt interesse for klimaets fascinerende kompleksitet allerede da. Og har altsÃ¥ endt opp som en som i 2017 i medfølelsens navn mÃ¥tte bruke min ytterste selvbeherskelse for ikke Ã¥ repetere min anklage om "banale og komplett uvitenskapelige spekulasjoner man ikke har det ringeste faglige grunnlag for Ã¥ sette seg til forpakter for".       

 
« Last Edit: 11.11.2017, 11:32:01 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Jeg stusser på det du skriver om klimamodellene kontra observasjoner.

For det første skriver du;

"I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur (oppdatert pr. 2016) som viser hvor mye modellene har bommet på temperaturutviklingen i midt-troposfæren i tropene (dvs. der den største oppvarmingen faktisk skulle kommet iht. CO2-hypotesen...."

Hvor i AR5 finner du denne figuren som du har limt inn?

Kap. 9.4.1.4.2 (side 772) har tittelen "Tropical tropospheric temperature trends," men jeg kan ikke se noe som en gang ligner det du har limt inn.

Figuren du har limt inn er laget av John Christy i forbindelse med en senatshøring i 2016;

http://docs.house.gov/meetings/SY/SY00/20160202/104399/HHRG-114-SY00-Wstate-ChristyJ-20160202.pdf

Og har bl.a. fått gjennomgå av Gavin Schmidt;

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2016/05/comparing-models-to-the-satellite-datasets/

Kap 9.4.1.4.1 (side 767) omhandler Global surface temperature, og her er det på side 768 tatt inn to figurer som begge bygger på overflate og som frem til ca. 2010 viser en svakere temperaturutvikling på overflaten enn modellene.

Tar en med dataene så langt de er tilgjengelige, ser det ikke så ille ut;

https://www.carbonbrief.org/factcheck-climate-models-have-not-exaggerated-global-warming« Last Edit: 11.11.2017, 11:51:13 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Jeg stusser på det du skriver om klimamodellene kontra observasjoner.

For det første skriver du;

"I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur (oppdatert pr. 2016) som viser hvor mye modellene har bommet på temperaturutviklingen i midt-troposfæren i tropene (dvs. der den største oppvarmingen faktisk skulle kommet iht. CO2-hypotesen...."

Hvor i AR5 finner du denne figuren som du har limt inn?

Kap. 9.4.1.4.2 (side 772) har tittelen "Tropical tropospheric temperature trends," men jeg kan ikke se noe som en gang ligner det du har limt inn.

Figuren du har limt inn er laget av John Christy i forbindelse med en senatshøring i 2016;

http://docs.house.gov/meetings/SY/SY00/20160202/104399/HHRG-114-SY00-Wstate-ChristyJ-20160202.pdf

I Christys arbeid som du fortjenstfullt linker til, skriver han at figuren er basert på hans innvilgede tilgang til IPCCs data for 102 klimamodeller først brukt i vitenskapsdelen (Scientific Assessment) av AR5 allerede i 2013 og ble spilt inn av Christy/UAH ifm den videre oppfølging av rapporten i 2015/16. Selvsagt kom ikke dette med i den endelige politiske delen, men foreligger som underlagsmateriale i den vitenskapelige delen.

"I was able to access 102 CMIP-5 rcp4.5 (representative concentration pathways) climate
model simulations of the atmospheric temperatures for the tropospheric layer and
generate bulk temperatures from the models for an apples-to-apples comparison with the
observations from satellites and balloons. These models were developed in institutions
throughout the world and used in the IPCC AR5 Scientific Assessment (2013)."


Christy har som kjent vært sentral i å levere input til IPCC fra satellittmålingene/UAH, som han skriver i starten av arbeidet her:
"I have served as Lead Author, Contributing Author and Reviewer of United Nations IPCC assessments"« Last Edit: 11.11.2017, 15:13:42 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: IPCC og presisjon
« Reply #4 on: 11.11.2017, 16:28:09 »
Sitat Telehiv;

"I Christys arbeid som du fortjenstfullt linker til, skriver han at figuren er basert på hans innvilgede tilgang til IPCCs data for 102 klimamodeller først brukt i vitenskapsdelen (Scientific Assessment) av AR5 allerede i 2013 og ble spilt inn av Christy/UAH ifm den videre sluttføring av rapporten i 2015/16. Selvsagt kom ikke dette med i den endelige politiske delen, men foreligger som underlagsmateriale i den vitenskapelige delen."

Christy hadde sentrale roller i de tidlige rapporter, bl.a. var han lead author for ett kapittel i 2001, i AR5 var han "expert reviewer," og er oppført som det i rapporten.

Det som først og fremst kjennetegner Klimarealistene og andre IPCC dødare er at de har et presisjonsnivå på linje med en nyttårsrakett som har mistet styrepinnen.

NÃ¥r det hevdes at;

".....ble spilt inn av Christy/UAH ifm den videre sluttføring av rapporten i 2015/16. Selvsagt kom ikke dette med i den endelige politiske delen, men foreligger som underlagsmateriale i den vitenskapelige delen."

Kan dette med rimelighet ikke oppfattes på annen måte enn at Christys innspill ikke kom med i den endelige IPCC rapporten av 2015/16. En har altså tilsynelatende lykkes med - for godt mål - å spre enda en klimamyte om at Christys innvendinger ble sensurert ut av IPCC AR5 og den "endelige politiske delen."

Faktum nr. 1; Den grafen som er limt inn i det første innlegget i denne strengen har intet med AR5 eller andre IPPC rapporter å gjøre, ut over at den tar utgangspunkt i 103 klimamodeller som er omtalt i AR5. Den er utarbeidet til en senatshøring i 2016.

Faktum nr. 2; The Fifth Assessment Report (AR5) is the most comprehensive assessment of scientific knowledge on climate change since 2007 when the Fourth Assessment Report (AR4) was released. It was released in four parts between September 2013 and November 2014.

http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml

Når Christy i februar 2016 skrev sin rapport som inneholder den aktuelle grafen, hadde det således ikke blitt gitt ut noe som helst av IPCC på ett år og tre måneder, og det empiriske og vitenskapelige datagrunnlaget var stengt lenge før det. Både den vitenskapelige hovedrapporten og Summary for Policymakers ble publisert høsten 2013, over to år før Christy skrev sin rapport.

http://www.climatechange2013.org/

Skal IPCC kritiseres for å ikke ta med det Christy tenker og skriver over to år etter at IPCC avgir sine rapporter?
« Last Edit: 11.11.2017, 16:30:39 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Over en time før du svarte presiserte jeg mitt utsagn til "ble spilt inn av Christy/UAH ifm den videre oppfølging av rapporten i 2015/16". Jeg forstår ikke derfor hvorfor du da bruker den første formuleringen som forlengst var endret?
Nettopp for å unngå mistolking av mitt utsagn av den art du nå spiller opp til: Jeg er selvsagt vel vitende om når AR5s ulike deler utkom og ble presentert, og hvordan den har blitt debattert i ulike fora og ved ulike anledninger i ettertid. Christy har vært direkte involvert i flere av disse debattene, jfr. saksbildet han ble bedt om å legge fram for Kongressen pga. hans kommentarer/offentlige kjente innspill til AR5 (som ikke ble tatt til følge) og er slik en del av den større IPCC-debatten. Det er ingen i IPCC som har prøvd å påstå at det er noe feil med Christys illustrasjon av diskrepansen mellom de 102 modellene og UAH-dataene. De vil bare ikke vise dem fram selv.
Han demonstrerer jo bare IPCCs egne data og UAH-dataene satt sammen i en figur.   

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Mainstream klimamodeller forstås ikke
« Reply #6 on: 11.11.2017, 20:37:13 »
Prøver du å drive meg til vannvidd? I ditt opprinnelige innlegg fremkommer følgende;

"I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur (oppdatert pr. 2016) som viser hvor mye modellene har bommet på temperaturutviklingen i midt-troposfæren i tropene (dvs. der den største oppvarmingen faktisk skulle kommet iht. CO2-hypotesen, det såkalte "hot spot")."

Så limer du inn en graf som først oppstod i 2016, men som du altså hevder allerede lå i AR5 fra 2013, noe den ikke gjør.

Deretter begynner du å "pynte" på dette, påberope deg ulike misforståelser og sidesprang, for så å hevde:

"Det er ingen i IPCC som har prøvd å påstå at det er noe feil med Christys illustrasjon av diskrepansen mellom de 102 modellene og UAH-dataene. De vil bare ikke vise dem fram selv."

AltsÃ¥ enda mer logikk fra helvete der jeg - som en voksen mann - skal foreholde meg til pÃ¥stander om at organ som sluttet Ã¥ fungere som et operativt organ for flere Ã¥r siden som kan svare pÃ¥ noe, uttale seg om noe, eller mene noe om noe  og til alt overmÃ¥l "(ikke) har prøvd Ã¥ pÃ¥stÃ¥ at det er noe feil med Christys illustrasjon," likevel eksisterer i den virkelige verden?

OK, gi meg umiddelbart e-postadressen til dette IPCC som uttaler seg, mener noe, men "ikke vil vise dem frem selv." Og som bedriver denne virksomheten mellom de ulike rapporter de utgir. Jeg har nemlig en enorm stor høne å plukke med de, og det har sikkert Lord Monckton, såpeselgeren Ellestsad og 12.000 andre klimaterapeuter som faktisk har levd i total uvitenhet om at IPCC også mottar innlegg, behandler de vitenskapelig, mener noe om de, uttaler seg om noe, men "bare ikke vil vise dem fram selv" i perioden mellom de ulike rapporter.

Hvorfor kan du ikke bare ta den enkle utveien og erkjenne at fantasien løp litt løpsk.

Hva med å lese IPCC kap. 9 Evaluation of Climate Models, med særlig vekt på kap. 9.4.1.4.2 Tropical tropospheric temperature trends, der vil du nemlig kunne lese;

"Most climate model simulations show a larger warming in the tropical troposphere than is found in observational data sets (e.g., McKitrick et al., 2010; Santer et al., 2013). There has been an extensive and sometimes controversial debate in the published literature as to whether this difference is statistically significant, once observational uncertainties and natural variability are taken into account (e.g., Douglass et al., 2008; Santer et al., 2008, 2013; Christy et al., 2010; McKitrick et al., 2010; Bengtsson and Hodges, 2011; Fu et al., 2011; McKitrick et al., 2011; Thorne et al., 2011). For the period 1979â??2012, the various observational data sets find, in the tropical lower troposphere (LT), a linear warming trend ranging from 0.06°C to 0.13°C per decade (Section 2.4.4, Figure 2.27). In the tropical middle troposphere (MT), the linear warming trend ranges from 0.02°C to 0.12°C per decade (Section 2.4.4, Figure 2.27). Uncertainty in these trend values arises from different methodological choices made by the groups deriving satellite products (Mears et al., 2011) and radiosonde compilations (Thorne et al., 2011), and from fitting a linear trend to a time series containing substantial interannual and decadal variability (Box 2.2; Section 2.4.4; (Santer et al., 2008; McKitrick et al., 2010)). Although there have been substantial methodological debates about the calculation of trends and their uncertainty, a 95% confidence interval of around ±0.1°C per decade has been obtained consistently for both LT and MT (e.g., Section 2.4.4; McKitrick et al., 2010)."

Så det er altså ikke slik at IPPC ikke var oppmerksom diskrepansen mellom modell og empiri og ville undertrykke Christy, tvert i mot Christy et al. 2010 er nevnt, men ikke det notat fra 2016 utarbeidet for senatshøringen du viser til.

Christys artikkel (vitnenotat) fortjener ingen plass verken i AR5 eller i AR6, det du viser til, eller rettere; det jeg har forklart deg hvor kom fra, er ingen vitenskapelig artikkel av Christy, men et innlegg ment for Jim Inhofe, Ted Cruz og Lamar Smith og som sÃ¥ledes aldri ville ha fÃ¥tt plass i AR5, dette i motsetning til eksempelvis arbeidene til  McKitrick et al., 2010, som ogsÃ¥ pÃ¥viste stor diskrepans mellom modell og empiri, men da pÃ¥ en vitenskapelig valid mÃ¥te.

Opprettholdes det at Christy er undertrykket i AR5?

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B8BC9CB33BA35AC420FF20C0BCFC6B0B?doi=10.1.1.569.7240&rep=rep1&type=pdf

Rettet kl. 21.00.
« Last Edit: 11.11.2017, 21:09:23 by Emeritus »

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 385
  • View Profile
Før grafen skrev han jo:
Quote
Men når man summerer 102 klimamodeller ser vi at diskrepansen mellom modeller og observasjoner har økt påfallende opp gjennom årene:

Stod det noe annet før? Misforstår du med vilje? Kan vel godt si at det var ukurant å nevne ordet figur i setninga før, men leser man alle ordene kan det ikke misforståes.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sitat Administrator;

"Stod det noe annet før? Misforstår du med vilje? Kan vel godt si at det var ukurant å nevne ordet figur i setninga før, men leser man alle ordene kan det ikke misforståes."

Dette er helt på siden av det som er tema, jeg har ikke bestridt at der er diskrepans mellom empiri og modeller. Jeg påviser følgende;

- IPCC kan umulig kritiseres for ikke å ha tatt inn Christys artikkel fra 2016, AR5 var "lukket" flere år tidligere

- Christys artikkel fra 2015 og den grafen Telehiv begynte dette innlegget med, er ikke omtalt i IPCC AR5, mens Telehiv innleder med; "I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur....." Denne figuren finnes ikke i AR5, den oppstod først over to år senere

- Telehiv har i denne strengen flere ganger hevdet at Christys graf er underslÃ¥tt ved formuleringer som; 

a) "Selvsagt kom ikke dette med i den endelige politiske delen, men foreligger som underlagsmateriale i den vitenskapelige delen." 

b) "De vil bare ikke vise dem fram selv."

Noe som er en ren bløff da grafen umulig kunne være underslått siden den var utearbeidet flere år etter at AR5 ble publisert. Mitt anliggende er således å slå ned på denne spredningen av klimamyter der det uten dekning hevdes at IPCC sensurerer eksempelvis Christy

For og gjenta, det er ingen uenighet om at der ble stadig større diskrepans mellom modeller og empiri utover 2000 tallet, både på overflate og i troposfære. Men dette er klart og utvetydig formidlet i AR5, jeg har ovenfor sittert fra det aktuelle kapittel. John Christy har i en artikkel fra 2010 som nettopp omhandler denne diskrepansen, og den er sitert i AR5 kap. 9.4.1.4.2

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B8BC9CB33BA35AC420FF20C0BCFC6B0B?doi=10.1.1.569.7240&rep=rep1&type=pdf

John Christy er sÃ¥ledes ikke sensurert eller forsøkt undertrykket i AR5, noe Telehiv i kjent stil hevder, det var mitt poeng og budskap med disse innleggene, dette i tillegg til at det er urimelig Ã¥ beskylde IPCC for ikke Ã¥ omtale notater og grafer som først utarbeides to Ã¥r etter at AR5 er publisert. Vel, jeg hadde enda et poeng, det blir fremstilt som om denne grafen var en "IPCC graf" - altsÃ¥ godkjent av IPPC - noe den ikke var, jeg har i hvert fall ikke funnet den, og det er jo en smule komisk at de største IPCC døderne til stadighet benytter IPPC som sannhetsvitne. 

Skal noen påstå sensur, vitenskapelig undertrykkelse, underslag av data, eller at noen ikke kommer til orde, så påvis det, ikke bare sleng det ut av gammel vane.
« Last Edit: 11.11.2017, 21:43:39 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Christy 2010 var begynnelsen på den samme dokumentasjonen av diskrepansen mellom modeller og (UAH) observasjoner som Christy fulgte opp med i kongressen i 2016 der han hadde mer oppdaterte data som viste ytterligere sprik i årene etter 2010. Men Christys påvisning av problemet i Christy 2010 foreligger som nevnt i AR5 (2013), men selvsagt ikke da med figur/data oppdatert til 2016. Det er ikke meningen at jeg skal leses slik. Christy fulgte imidlertid opp overfor IPCC etter hvert som spriket bare vokste år etter år, uten at nyere oppdateringer enn 2010 kom inn. Dette var påfallende. De som fulgte med oppspillet til AR5 vil huske at en rekke andre forskere også ønsket å komme inn med mer oppdatert materiale, men ble avvist av påstander om deadlines. Enda mer påfallende ble dette da mer typisk mainstream oppdateringer ikke syntes å omfattes av samme deadlines. Dette er også velkjente tema i debatten helt fra lanseringen av AR5 og årene etterpå.

Dette er velkjent for alle som fulgte med innspilldebatten i Ã¥rene 2010-2013 og pÃ¥følgende kritikk fra dem som ble holdt utenfor med det de hevdet var sentral kritikk av drivhussyndromet, jfr. bl.a. Global Warming Policy Forum (GWPF), og ikke minst NIPCC som ogsÃ¥ denne gangen ga ut en parallell rapport til IPCC for Ã¥ kunne mÃ¥lbære reist kritikk. Jeg ser ikke behov for Ã¥ utdype dette stort mer her. 
« Last Edit: 12.11.2017, 00:46:36 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sitat Telehiv:

"Men Christys påvisning av problemet i Christy 2010 foreligger som nevnt i AR5 (2013)."

Skal du ha anerkjennelse for at du har lest mitt innlegg og har forstått det?

Påvis hvordan Christy; "fulgte imidlertid opp overfor IPCC etter hvert som spriket bare vokste år etter år."

Jeg ber om kilder.

At det hevdes å være velkjent er ikke noe argument med særlig slagkraft når en ser på presisjonsnivået for øvrig, forskere uttrykker seg ved å utgi vitenskapelige artikler, har Christy gitt ut noe om dette mellom 2010 og før AR5 ble publisert? eller hang han på telefonen å sa at nå måtte IPCC skjerpe seg?

Kan du gi en link til at "en rekke forskere ønsket å komme inn med mer oppdatert materiale" men at noen ble holdt utenfor, mens andre kom med? Eller er dette bare en del av den velkjente IPCC folkloren.Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Hvis du ikke er kjent med debattbidragene fra for eksempel Global Warming Policy Forum (GWPF) og NIPCC, er det vanskelig å fortsette noen debatt på dette. De var veldig innblandet i disse debattene og var blant de kritiske røster som ble mest mobilisert mot på nettet, ikke minst i wikipedias hemningsløse tilsviningsstunts som fremdeles er nærmest morsomt å lese - hatet skrev seg nok bl.a. fra at de var aktive i Climategate ;)

Men når det gjelder parallellrapportering, så er det selvsagt NIPCC man først og fremst tenker på, her er rev.2 av den siste, som kom i etterkant av AR5:
https://www.heartland.org/publications-resources/publications/why-scientists-disagree-about-global-warming

 
« Last Edit: 12.11.2017, 00:47:10 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Jeg tror jeg avslutter denne ørkesløse vekslingen mellom den ene unnskyldningen og bortforklaringen dårligere enn den andre.

Jeg konstaterer ut du ikke kan dokumentere at Christy; "fulgte imidlertid opp overfor IPCC etter hvert som spriket bare vokste år etter år."

Noe jeg tror at han heller ikke gjorde siden den eneste adekvate oppfølgningen ville være å skrive en ny artikkel, noe han så vidt jeg vet ikke gjorde før AR5 ble publisert.

Jeg har således forhåpentligvis tatt livet av forsøket på å etablere en ny klimamyte om alt fusket til IPCC.

Mitt anliggende har i denne strengen ikke vært å bestride at der var en betydelig diskrepans mellom modeller og empiri både på overflate og i LT fra 2000 av og utover, dette er uomtvistet.

Men innleggene mine kan muligens bidra til Ã¥ illustrere hvordan alle disse vanvittige klimamytene om fusk og fanteri dukker opp, blir spredt og til slutt blir en sannhet hos Klimarealistene og Tony Heller.