Global tempereatur

Started by Emeritus, 18.10.2017, 01:10:56

Previous topic - Next topic

Telehiv

#135
Quote from: ConTrari1 on 04.03.2020, 16:19:19
Isnende graf, det der. Er det ikke mulig å skru frem klimaklokken på Egertorget med noen millioner år?

Vi er iht tidligere/repetitive sykluser snart på overtid med den behagelige (men akk så antatt kortvarige) mellomistiden vi lever i nå.
Dvs. at en brutal nedkjøling kan være rett rundt hjørnet.
En mellomistid eller interglasial er jo en (relativt sett nokså kort) periode med varmere temperaturer som skiller de langt lengre istidsperioder. Den inneværende varmeperioden har vart siden subepoken pleistocen tok slutt med avslutningen av siste nedising, weichsel, 11 400 år tilbake. Den forrige varmeperioden, eem, tok slutt for 115 000 år siden.

Men helst vil det vel ta noen hundre år til før selbuvottene kommer på moten igjen.

Når kan vi vente neste istid?
Det notorisk varmistiske Potsdam-instituttet har faktisk klart å forsterke sin korttids CO2-alarmisme med å koke sammen en oppfølgende langtids utsettelseshistorie: nemlig at dagens menneskeskapte CO2-forhold vil utsette neste istid med 50.000 år (egentlig 50.000 år i tillegg til pal review-kompisenes etablerte påfunn om 50,000 år allerede; se videre).

Men la oss først starte med det som det har vært noenlunde enighet om:
- Norge har de siste 2,6 millioner år vært rammet av over 40 istider.
- Vi har nå en "kort" pause mellom to istider, en såkalt mellomistid, og en gang - kanskje om ubehagelig kort tid - skal isskjoldene igjen bre seg utover landet vårt.

Men når?
Dette har lenge vært et yndet tema blant både geologer og klimaforskere. En rekke edru geologer og geofysikere er derfor blitt rimelig fortvilt over de nye "klimaforskere" som har modellert stadig nye forsinkelser av ny istid ut av all tidligere vettug vitenskapelig basis, jfr. dette:

De siste store istidene i jordens historie har vart i 100.000 år etterfulgt av mellomistider på mellom 10 og 15.000 år. Siden siste istid tok slutt for 11.700 år siden, fryktet man derfor at mellomistiden var slutt – og at en ny istid var på vei. I 1972 troppet f.eks. 42 av datidens "klimaforskere" derfor opp på en konferanse ved Brown University på Rhode Island i USA for å diskutere neste istids inntog. Ikke uventet var denne konferansens "istidspessimisme" analog med at man hadde registrert en tydelig nedkjøling av kloden etter andre verdenskrig. Noe mange "klimaforskere" på 1970-tallet framskrev til en snarlig ny og dramatisk kaldere framtid (noen erklærte også eksplisitt at holocene var i sluttfasen og at en ny istid var på vei). Deres banalt framskrevne Rhode Island-konklusjon var derfor alarmerende og ga mange av disse forskerne sine første 15 minutes of kortvarig fame da konferansen sendte denne meldingen til mediene: "Det er sannsynlig at dagens varmeperiode snart tar slutt, hvis ikke mennesket intervenerer".
Under dette lå dermed en antakelse om at nåværende holocene var i ferd med å avsluttes raskere enn man hadde trodd så langt.
Vel, helt edru kan de neppe ha vært mens de høytidelig proklamerte dette på basis av et par-tre tiår med kaldere klima som til og med var syklisk forventet - eller kanskje bare beruset av egen viktighet for klodens frelse den gangen også? Men de var "pålitelige klimaforskere" da også og påberopte seg en "ny, dypere innsikt utover tradisjonelle sykliske mønstre". Uten at det var klart hva denne nye innsikt bestod av utover banal framskriving ad libitum av noen tiårs kaldere klima. Ren magibesvergelse den gangen også altså, så dermed var det dette vi skulle tro på den gangen.

Men etterhvert som den kalde etterkrigsperioden midt på 1970-tallet snudde til en varmere periode, har klimamodellene iht "ny korrekt framskrivingslære"  i stedet blitt foret med innebakte algoritmer for menneskeskapt CO2-generert oppvarming. Og til slutt fant the usual suspects dermed at menneskenes onde gjerninger ikke bare vil skape et samtids-Thermageddon men også vil utsette neste istid med 50.000 år. Høytidelig nok nå også.

Men for Thermageddonistene i Potsdam var selv dette for slapt:
De har i takt med sine skamløst utagerende varmeinduserte modeller utsatt neste istid med 50.000 år til:
De kom for ikke så lenge siden nemlig fram til at neste istid høyst sannsynlig ikke vil inntreffe før om over 100.000 år. Basert på en modellering med innbakte forutsetninger om at solinnstrålingen til nordlig halvkule er styrt av jordens bane rundt solen (som Milankovitch skulle sagt det selv) + CO2-nivået i atmosfæren.

Studien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Men mat skal de ha!

 

Emeritus

#136
Sitat Telehiv:

QuoteStudien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Dette stemmer faktisk noenlunde bra med mine egne beregninger* (jeg heller mer mot ca. 20.000 år,) gi meg linken til denne artikkelen.

* mine "egne beregninger" ble gjort ved hjelp av kalkulatoren på en NOKIA 3410 og baksiden på en meny på Wesselstuen, altså en relativt enkel modell.

stjakobs

QuoteNASA had previously reported that the smoke from the Australian bushfires had been detected in January as as high as 20-25 km, well into the stratosphere (see here, here, and here). The measurements come from the CALIPSO spacecraft which has a lidar instrument capable of accurate altitude measurements of aerosols.

The mechanism for the warming of the lower stratosphere by the smoke is some combination of direct solar heating of the smoke particles, and infrared ("greenhouse") warming of the smoke layer, the latter being the mechanism that caused the warming after the eruptions of El Chichon and Pinatubo. The aerosol layer is very cold, and it intercepts infrared radiation from below and so warms slightly.

https://www.drroyspencer.com/2020/03/australia-bushfire-smoke-now-warming-the-lower-stratosphere/
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Emeritus

Jeg har lest dette innlegget og Spencer kommer snart med en oppdatert og utdypende bloggpost, det jeg ikke forstår er at mens de to vulkanutbrudd som forårsaket hoppet i henholdsvis 1982 og 1992/3 (El Chichon og Mt. Pinatubo) begge medførte et kraftig fall i TLT temperaturene, se grafen her;

https://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_February_2020_v6.jpg

Mens TLT temperaturene i januar og februar 2020 ikke viser et tilsvarende fall, det kan selvsagt være at dette forsinkes og at vi først får effekten senere. Uansett kan de høye TLT vi har hatt i de siste måneder vel neppe tilskrives skogbrannene i Australia.

Emeritus

Sitat Telehiv:

QuoteStudien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Men mat skal de ha!

Jeg har i en tidligere debatt her på forumet med Ryddegutt faktisk argumentert for at AGW er en fordel. Der er teorier som hevder at mellomistidene har blitt kortere og kortere de siste millioner av år og vi har gode data som tyder på at Eemian (135.000 - 115.000 år siden) var varmere enn nåværende mellomistid. Der er også teorier om at HTO som fant sted for ca. 8.000 år siden delvis skyldes avskoging og endring av bruk av landarealet til mer landbruk økte temperaturen og at vi allerede i dag hadde vært på vei inn i en istid uten denne utviklingen, vi vet også at temperaturutviklingen de siste 2000 år har gått gradvis nedover, se PAGES2K grafene her:


https://www.nature.com/articles/sdata201788/figures/7

Så kanskje en heller skulle begynne å sette pris på CO2 sine egenskaper og innse at uten disse er det mulig at Nigardsbreene i dag hadde nådd helt ned til Sognefjorden, at Nordland hadde hatt Svalbardklima og at skreien ikke gytte i Lofoten men i Lysefjorden?

Telehiv

Quote from: Emeritus on 04.03.2020, 20:16:43
Sitat Telehiv:

QuoteStudien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Dette stemmer faktisk noenlunde bra med mine egne beregninger* (jeg heller mer mot ca. 20.000 år,) gi meg linken til denne artikkelen.

* mine "egne beregninger" ble gjort ved hjelp av kalkulatoren på en NOKIA 3410 og baksiden på en meny på Wesselstuen, altså en relativt enkel modell.

Potsdam promoterte seg selv på egne nettsider, ikke minst siden sjefsalarmist Schnellnhuber var med på dette:
https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/human-made-climate-change-suppresses-the-next-ice-age

Dette var mye debattert for 4-5 år siden siden media var ivrige etter å fortelle hva vi hadde stelt til også for den kommende istid. Typisk eksempel var BBC med en rekke artikler, ikke minst siden de har investert pensjonsfondet sitt i klimaalarmistiske interesser og følte de trengte en ekstra dytt der:
https://www.bbc.com/news/science-environment-35307800   

Legger gjerne ut en serie tilsvarende linker, som viser hvordan klimaindustrien lå bak og pøste på med dette Postdamstuntet til alle verdens medier:

https://qz.com/594482/researchers-say-humans-have-postponed-our-next-ice-age-by-at-least-50000-years/

https://www.csmonitor.com/Science/2016/0114/Global-warming-delayed-next-ice-age-by-100-000-years.-Why-that-s-bad-news

https://edition.cnn.com/2016/01/14/world/ice-age-postponed/index.html

Som man ser trykker alle samme leksa:
https://www.nbcnews.com/science/environment/global-warming-could-stave-next-ice-age-100-000-years-n495851
https://www.reuters.com/article/us-climatechange-iceage/global-warming-could-stave-off-next-ice-age-for-100000-years-idUSKCN0UR2G320160113
Osv.

Link til Nature:
https://www.nature.com/articles/nature16494
Emeritus

#141
Sitat Telehiv:

QuoteMen for Thermageddonistene i Potsdam var selv dette for slapt:
De har i takt med sine skamløst utagerende varmeinduserte modeller utsatt neste istid med 50.000 år til:
De kom for ikke så lenge siden nemlig fram til at neste istid høyst sannsynlig ikke vil inntreffe før om over 100.000 år. Basert på en modellering med innbakte forutsetninger om at solinnstrålingen til nordlig halvkule er styrt av jordens bane rundt solen (som Milankovitch skulle sagt det selv) + CO2-nivået i atmosfæren.

Studien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Men mat skal de ha!

Dette har du misforstått. Det artikkelen sier (jeg har kun lest abstraktet) er:

QuoteHere we propose a critical functional relationship between boreal summer insolation and global carbon dioxide (CO2) concentration, which explains the beginning of the past eight glacial cycles and might anticipate future periods of glacial inception. Using an ensemble of simulations generated by an Earth system model of intermediate complexity constrained by palaeoclimatic data, we suggest that glacial inception was narrowly missed before the beginning of the Industrial Revolution. The missed inception can be accounted for by the combined effect of relatively high late-Holocene CO2 concentrations and the low orbital eccentricity of the Earth7. Additionally, our analysis suggests that even in the absence of human perturbations no substantial build-up of ice sheets would occur within the next several thousand years and that the current interglacial would probably last for another 50,000 years. 
[/b][/i]

Her hevdes det at en start på istiden så vidt ble unngått i førindustrielle tid og at det skyldes en kombinasjon av en gunstig jordbane og relativt høye CO2 konsentrasjoner (underforstått høye ikke antropogent forårsakede men naturlige CO2 konsentrasjoner,) og at selv om vi ikke hadde begynt å pumpe CO2 ut i atmosfæren så ville ikke en ny istid begynne før om flere tusen år, noe de anslår til 50.000 år. Deretter hevder de at vi (om 50.000 år) kan opprettholde mellomistiden ytterligere i 50.000 år ved å pumpe beskjedne 1.000 til 1.500 akkumulerte Gt CO2 ut i atmosfæren.

Det som er hovedbudskapet i denne artikkelen er ikke hva våre CO2 utslipp har gjort hittil, men et forsøk på en forklaring hvorfor vi allerede ikke er inne i en ny istid, hvis en ser på denne figuren:

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere#/media/File:Carbon_Dioxide_400kyr.png

Så varte Eemian adskillig lengre enn de to foregående istidier og at istider er hovedregelen og mellomistider unntakene, studien hevder at vi denne gang naturlig skal ha en istid på (12.000 + 50.000) ca. 62.000 år og at denne endog kan forlenges til 112.000 år der en i de siste 50.000 år trenger litt hjelp av vår venn CO2 molekylet.

Hvorvidt disse anslagene er riktige skal jeg ikke ha sagt noe som helst om, men jeg ser heller ikke noe poeng i å øse seg opp av denne artikkelen, den har langt på vei det samme innholdet som denne:

https://science.sciencemag.org/content/297/5585/1287

Og i dette bildet må en ha i mente at Milankovic teorien er akseptert i sine store og grove trekk, men at det er mye en fortsatt ikke forstår detaljene av. Og artikkelen sier ikke et ord om at vi allerede har forsinket den neste istid, den vil - i følge artikkelen - uansett ikke oppstå før om femti tusen år, og det tar på langt nær så lang tid å redusere CO2 nivået tilbake til det naturlige nivået det hadde rundt 1850.

Tillegg: Her:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2004GC000891

Har du en artikkel som hevder at vi allerede har avlyst de to neste istidene:

QuoteCarbon cycle models indicate that ∼25% of CO2 from fossil fuel combustion will remain in the atmosphere for thousands of years, and ∼7% will remain beyond one hundred thousand years (Archer, 2005). We predict that a carbon release from fossil fuels or methane hydrate deposits of 5000 Gton C could prevent glaciation for the next 500,000 years, until after not one but two 400 kyr cycle eccentricity minima. The duration and intensity of the projected interglacial period are longer than have been seen in the last 2.6 million years.

Det hele koker ned til hvor lang tid det tar å naturlig redusere CO2 nivået fra der vi stoppet tilbake til 280 ppm som synes å være nivået der istidene starter, og dette spørsmålet er høyst uklart og vitenskapelig sterkt omstridt.


Okular

Quote from: Emeritus on 02.03.2020, 19:00:28
Jeg trodde UAH skulle ned nå, men i stedet går den 0,2C opp og er nest varmeste februar bare bak toppen på 2016 Ninoen:

https://www.drroyspencer.com/2020/03/uah-global-temperature-update-for-february-2020-0-76-deg-c/#comments

Og dette er det ingen forklaring på (...)

Selvfølgelig finnes det en forklaring på hva som skjer (og har skjedd i jordsystemet siden ~2014/2015). Økt varmetilførsel, kalles det. "Solovnen" har simpelthen blitt skrudd ett hakk opp:ASR ("Absorbed Solar Radiation") - solas varme til jorda - har gjort et veldig byks opp og har stort sett ligget på skyhøye verdier de siste årene, mye det samme som det som skjedde på 90-tallet. Dette trekker åpenbart energiopplagringen i jordsystemet og temperaturene opp, selv når ikke ENSO synkroniserer (som regel inverst):Gapet mellom varmen INN (fra sola - ASR) og jordas varme UT (OLR) speiler også det som skjedde på 90-tallet:Man er nødt til å se på strålingsfluksdataene for å finne årsakene bak storskala temperaturtendenser i jordsystemet, ikke på temperaturdataene alene - de sier oss null og niks om eventuelle drivere.

Men igjen må det altså påpekes overfor CO2-varmistene:
En observert temperaturøkning sier INGENTING om hva som FORÅRSAKET den samme temperaturøkningen.

Det nytter ikke - som "CO2-gjengen" gjør, helt automatisk - å bare ta for gitt at ens EGEN forklaring står bak, uten engang å ha tatt seg bryet med å se etter om det faktisk er tilfellet. Det er ikke sånn vitenskap funker. Det vil si, EKTE vitenskap funker ikke sånn ...

Telehiv

Quote from: Okular on 05.03.2020, 18:46:22
En observert temperaturøkning sier INGENTING om hva som FORÅRSAKET den samme temperaturøkningen.

Det nytter ikke - som "CO2-gjengen" gjør, helt automatisk - å bare ta for gitt at ens EGEN forklaring står bak, uten engang å ha tatt seg bryet med å se etter om det faktisk er tilfellet. Det er ikke sånn vitenskap funker. Det vil si, EKTE vitenskap funker ikke sånn ...

Interessant poeng, det der  ;)