Global tempereatur

Started by Emeritus, 18.10.2017, 01:10:56

Previous topic - Next topic

Emeritus

Global temperatur januar 2020 er den varmeste evah! Og det både hos UAH og i flere av reanalysene, bl.a. Copernicus:

https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-january-2020

Januar 2020 hos UAH er på 0,56C, den samme verdien som i det relativt kraftige El Nino året 2016, men dette skjer i en ENSO nøytral tilstand.

https://www.drroyspencer.com/2020/02/uah-global-temperature-update-for-january-2020-0-56-deg-c/

translator

#61
Quote from: Emeritus on 08.02.2020, 06:36:52
Global temperatur januar 2020 er den varmeste evah!

Når man ju(k)sterer NED gamle temperaturmålinger og samtidig øker det prosentvise antallet målestasjoner som ligger i flyplassnære områder fra 30 prosent til 70 prosent i fri Michael Mann-dressur, er det ikke til å undres over at det skapes nye varmerekorder.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Water

Quote from: translator on 08.02.2020, 12:07:15
Quote from: Emeritus on 08.02.2020, 06:36:52
Global temperatur januar 2020 er den varmeste evah!

Når man ju(k)sterer NED gamle temperaturmålinger og samtidig øker det prosentvise antallet målestasjoner som ligger i flyplassnære områder fra 30 prosent til 70 prosent i fri Michael Mann-dressur, er det ikke til å undres over at det skapes nye varmerekorder.

'Har du kilder som bekrefter dette?

Emeritus

Sitat Translator:

QuoteNår man ju(k)sterer NED gamle temperaturmålinger og samtidig øker det prosentvise antallet målestasjoner som ligger i flyplassnære områder fra 30 prosent til 70 prosent i fri Michael Mann-dressur, er det ikke til å undres over at det skapes nye varmerekorder.

Denne påstanden kan Translator selvsagt ikke dokumentere, det er en ny fri fantasi påstand, men stoler Translator ikke lenger på UAH og Spencer som viser akkurat det samme?

Emeritus

Dette innlegget fremstår sikkert som en ren provokasjon mot Rockefellerteoriene til Translator, og for ikke å snakke om ild, vann og føling i fjæra teoriene til Okular, solteoriene til Solheim, Humlum et al. har vi snakket om tidligere, disse har nå i 20 år har bommet på omtrent alt de har predikert.

Vi snakker nå om de mest latterliggjorte fenomenene her på KD.com, nemlig CMIP'ene, eller Coupled Model Intercomparison Project som er et internasjonalt samarbeid som prøver å gjøre det samme som Humlum et al ved å "spå" den fremtidige klimautviklingen, også kalt klimamodellene.

Og før jeg fortsetter med den informative delen av dette innlegget fremsetter jeg en påstand. Klimamodellene har i overraskende grad (min oppfatning) vært langt mer presise enn alternativene. Særlig vil jeg fremhever James Hansens paper fra 1988 som feiret 30 - års jubileum i 2018, og som traff ekstremt godt når en tar hensyn til kompleksiteten i disse prediksjonene, en prediksjon som ble forsøkt "snakket ned" på WUWT, hos Curry og en rekke andre organer som har bommet langt større selv.

Det har nå kommet ut en rapport om CMIP6, det vil si de ulike klimamodellene som vil danne bakgrunn for konklusjonene i AR6. Og jeg vet at de fleste her på forumet bare ler av disse, men jeg er frekk nok til å rapportere om de, de vil helt sikkert ha langt større global politisk betydning enn historien om Rockefeller og Gretha Thunberg, se på det som en time i samfunnskunnskap:

https://www.atmos-chem-phys-discuss.net/acp-2019-1175/acp-2019-1175.pdf

OK, hvilken klimamodell av de 25 er den minst alarmistiske i verden i dag? Som nordmann kan jeg stolt rapportere om at den nest minst alarmistiske er laget ca. 300 meter fra der jeg skriver dette, nemlig på Bjerknessenteret som har en av de kraftigste computere i verden for klimaformål. Bjerknessenteret sin NORESM2-LM har en ECM på 2,49 og en TCR på 1,48. (begrepene ECM og TCR antar jeg er kjent, hvis ikke er der gode svar på Wikipedia)

Ensemble Mean for alle de 25 modellene i CMIP6 er for ECR ± Std: 3.74 ± 1.11 og for TCR 1.98 ± 0.48.

Dette er et betydelig hopp opp fra AR5 ( CMIP5) der Ensemble Mean  for ERC var ± Std: 3.20 ± 0.70 og for TCR 1.75 ± 0.38

Så nå blir det enda mer å le av. Jeg kan til og med tilby en prediksjon som til og med jeg tror er i meste laget, nemlig modellen til et av de mest anerkjente miljøene i verden, nemlig Met Office Hadley Centre som har en ECS på 5,46, og i så fall snakker vi om en helt ny verden. Mens "alarmistene" i GISS - som har to modeller inne -  begge ligger under 3 (ECS), som altså er i nedre del av skalaen.

Så le i vei. Men de dataene jeg har referert ovenfor har faktisk langt større betydning enn 66.000 Fuck my Face selvrapporterende inkjevetarar.

translator

#65
Quote from: Water on 08.02.2020, 12:26:56
Quote from: translator on 08.02.2020, 12:07:15
Quote from: Emeritus on 08.02.2020, 06:36:52
Global temperatur januar 2020 er den varmeste evah!

Når man ju(k)sterer NED gamle temperaturmålinger og samtidig øker det prosentvise antallet målestasjoner som ligger i flyplassnære områder fra 30 prosent til 70 prosent i fri Michael Mann-dressur, er det ikke til å undres over at det skapes nye varmerekorder.


'Har du kilder som bekrefter dette?

https://www.youtube.com/watch?v=5g6vYfytmns&t=962s
https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2019/09/NaturenStyrerKlima0818.pdf (artikkel 7 "Administrativ oppvarming" av Ole Humlum, side 16-17)
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Emeritus

Du har vist til to kilder, den ene er Ole Humlums makkverk som første gang sto i Geoforskning:

https://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

En artikkel som er så tåpelig at Ole Humlum aldri burde ha sagt et eneste ord om klima etter at han skrev dette vrøvlet, han hevder bl.a.:

QuoteKun et fåtall er klar over at slike endringer hele tiden foretas i de globale bakketemperaturer, som blant annet ligger til grunn for FNs klimapanels (IPCC) arbeid og ofte siteres i norsk klimadebatt.

Det er meg bekjent ingen god dokumentasjon for årsaken til og detaljene i disse stadige justeringene av den globale bakketemperaturen.

Så Ole Humlum er altså ikke kjent med at alle de mest brukte seriene (HadCRUT, ERSST, GISS etc.) har flere versjoner, eksempelvis er gjeldende ERSST nå v5 og v6 er under arbeid. For hver ny versjon blir disse først kvalitetssikret intern i den aktuelle organisasjon, deretter blir de publisert i en anerkjent vitenskapelig journal etter fagfellevurdering og alle data og metoder kan leses og etterprøves av hvem som helst som er kompetent til det.

Og dette er ikke "bekjent" for Ole Humlum? Han blir for øvrig bitch slapped av Christoffer Bugge Harder i kommentarfeltet, etter denne artikkelen har Ole Humlum ingen troverdighet i disse spørsmålene.

Neste kilde er et You Tube innlegg av den snart 100 år gamle Fred Singer der han hevder at NOAA bare benytter ca. 500 stasjoner og at 80% av disse er flyplasser. Dette er det rene vrøvl, hvorfor ikke sjekke selv hva noe benytter, det er åpent tilgjengelig for alle som vil se:

https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/marineocean-data/noaa-global-surface-temperature-noaaglobaltemp

QuoteThe NOAA Merged Land Ocean Global Surface Temperature Analysis Dataset
(NOAAGlobalTemp) is a merged land–ocean surface temperature analysis (formerly known as MLOST). It is a spatially gridded (5° × 5°) global surface temperature dataset, with monthly resolution from January 1880 to present. We combine a global sea surface (water) temperature (SST) dataset with a global land surface air temperature dataset into this merged dataset of both the Earth's land and ocean surface temperatures. The SST dataset is the Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (ERSST) . The land surface air temperature dataset is similar to ERSST but uses data from the Global Historical Climatology Network Monthly (GHCN-Monthly) database. We provide the NOAAGlobalTemp dataset as temperature anomalies, relative to a 1971–2000 monthly climatology, following the World Meteorological rganization convention.

Altså en kombinasjon av ERSST (for havoverflaten) og GNCN (for land) og hvor mange stasjoner består GHCN av:

https://www.ncdc.noaa.gov/ghcn-daily-description

QuoteGHCN (Global Historical Climatology Network)-Daily is an integrated database of daily climate summaries from land surface stations across the globe. Like its monthly counterpart (GHCN-Monthly) , GHCN-Daily is comprised of daily climate records from numerous sources that have been integrated and subjected to a common suite of quality assurance reviews.
GHCN-Daily contains records from over 100,000 stations in 180 countries and territories. NCEI provides numerous daily variables, including maximum and minimum temperature, total daily precipitation, snowfall, and snow depth; however, about one half of the stations report precipitation only. Both the record length and period of record vary by station and cover intervals ranging from less than a year to more than 175 years.

Altså tusenvis av landstasjoner og ikke noe i nærheten av det vrøvlet Singer påstår. Hvorfor kan dere skeptikere aldri gå til kilden selv, men alltid må la en eller annen bløffmaker fortelle dere hva dere for lengst burde ha visst?translator

Svaret mitt var ikke til deg. La Water og andre deltagere her få lov til å gjøre sine egne vurderinger, Emeritus.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Emeritus

Sitat Translator:

QuoteSvaret mitt var ikke til deg. La Water og andre deltagere her få lov til å gjøre sine egne vurderinger, Emeritus.

Det er ingenting som hindrer Water eller andre å gjøre sine egne vurderinger. Det du mener er at sprøytet til Humlum og Singer skal stå uimotsagt slik at Water og andre kan la seg forlede og sitte igjen med feil informasjon om temaet.

Amateur2

Quote from: Emeritus on 18.02.2020, 21:20:01
... skal stå uimotsagt slik at Water og andre kan la seg forlede og sitte igjen med feil informasjon om temaet.

Fantastisk!  ;D ;D ;D

Emeritus

Sitat Amateur2:

QuoteFantastisk!

Enda et kraftfullt, faktabasert og opplysende innlegg fra Amateur2.

Okular

Quote from: Emeritus on 19.02.2020, 10:18:48
Enda et kraftfullt, faktabasert og opplysende innlegg fra Amateur2.

Litt sånn som deg, Emeritus, når du slenger Feldman et al., 2015-studien i bordet som om det var nok belegg i seg selv for et "forsterket drivhuseffekt bak global oppvarming"-argument. Til opplysning, du har fortsatt ikke svart på hvordan denne studien faktisk viser det du (og Feldman selv) hevder den gjør. Hvilke observasjoner er det den kan skilte med som viser at mer CO2 i atmosfæren gir en "forsterket drivhuseffekt" som i sin tur forårsaker "global oppvarming"? Pussig hvordan du unndrar deg denne enkle oppfordringen hver gang, for så isteden å bare skifte tråd eller tema og så skrike og skråle videre om hvor idiotiske og moralsk forkvaklede oss "klimafornektere" er ...

Emeritus

#72
Sitat Okular:

QuoteLitt sånn som deg, Emeritus, når du slenger Feldman et al., 2015-studien i bordet som om det var nok belegg i seg selv for et "forsterket drivhuseffekt bak global oppvarming"-argument. Til opplysning, du har fortsatt ikke svart på hvordan denne studien faktisk viser det du (og Feldman selv) hevder den gjør. Hvilke observasjoner er det den kan skilte med som viser at mer CO2 i atmosfæren gir en "forsterket drivhuseffekt" som i sin tur forårsaker "global oppvarming"? Pussig hvordan du unndrar deg denne enkle oppfordringen hver gang, for så isteden å bare skifte tråd eller tema og så skrike og skråle videre om hvor idiotiske og moralsk forkvaklede oss "klimafornektere" er ...

Nå har du snart hatt fem år på deg. Skriv en rebuttal av Feldman, få den fagfellevurdert og deretter utgitt på en anstendig vitenskapelig journal. Først da vil jeg vise noen som helst interesser for hva du mener, og den interessen vil komme av hvordan andre personer med et kompetansenivå på linje med Feldman og de fire øvrige medforfattere har. Denne artikkelen er alt for komplisert og sammensatt for at noen av oss har faglig grunnlag for å angripe den, du tror riktignok at du har det, men jeg anser dette som de rene guttestreker og du har åpenbart ikke forstått artikkelen, det har du forfatterens ord for her:

https://okulaer.wordpress.com/2015/03/05/the-enhanced-greenhouse-effect-that-wasnt/

Okular

Quote from: Emeritus on 19.02.2020, 19:44:02
Nå har du snart hatt fem år på deg.

Nei. Det er DU som gang på gang name-dropper denne studien som liksom 'bevis' på noe. Ikke jeg. Det er da DIN byrde å vise HVORDAN den beviser det du hevder den beviser. DU, Emeritus, har hatt ørten muligheter her på bloggen til å vise at du i det hele tatt forstår studien og hva den faktisk kan fortelle oss gjennom sine observasjoner. Men fortsatt her nekter du å presentere din beskrivelse av hvordan studien VISER (gjennom konkrete empiriske observasjoner) at 1) vi har en "forsterket drivhuseffekt", og 2) at denne forårsaker 'global oppvarming'. Isteden forsøker du nok en gang å vri deg unna ved å snu bevisbyrden.

For n'te gang: Vær så god!

Skjønner du virkelig ikke, Emeritus, at alt du gjør er å framstå som en hodeløs, autoritetstro nikkedukke hver gang du påstår at en gitt studie viser at du har rett, men ALDRI er i stand til å forklare HVORDAN den gjør det?! Har du virkelig så minimalt med selvinnsikt?

Emeritus

#74
I motsetning til deg har jeg selvinnsikt. Det kommer bl.a. til uttrykk ved at når jeg skal ha en spesialistuttalelse på ett eller annet felt så henvender jeg meg til en spesialist, jeg googler ikke opp problemet og tror at jeg er spesialist etter en halvtime, noe som er gjennomsnittstiden du benytter på å bli spesialist på hva som helst.

Hva angår Feldman:

1. Jeg har lest artikkelen og forstått den så langt mine tekniske begrensninger tillater meg.
2. Du har muligens lest den, men ikke forstått den.
3. I så fall hadde du forstått at tesen hos Feldman er at de hevder å ha isolert tilbakestrålingen fra CO2 og har målt den over en periode på ca. 10 år på to ulike lokaliteter og har registrert en øket tilbakestråling av langbølget stråling i tråd med at CO2 nivået har øket.

Jeg innrømmer åpent at jeg også har lest metodetillegget av artikkelen som er adskillig lengre enn artikkelen. Men der melder jeg pass, jeg er ikke i stand til å forstå alle detaljene der fullt ut.

Men hvorfor skal jeg i et hele tatt diskutere dette med en person som ikke aksepterer at der er en tilbakestråling fra atmosfæren som demper overflatens varmetap? Og hvorfor skal jeg bry meg om en guttunge som skriver:

QuoteCommenter Rafael Molina Navas contacted Daniel R. Feldman of the 'Lawrence Berkeley National Laboratory' and the lead author of the study under discussion here, about this blogpost, and was kind enough to share with us his reply. It is not a terribly informative answer, the way I see it, but I'll post it here anyway for you to read:

Og der Feldman svarer:

QuoteThat being said, our study was focused on the effect from CO2 alone, which we found pushes the system towards a warmer state, by radiative forcing, and that blog post appears to conflate what we found with a large number of other effects. It is important to note that while there are certainly other feedbacks in the climate system, the forcing from CO2 is largely independent and separable from these. The feedbacks on CO2 forcing tend to enhance the effect of rising CO2, as cited in the paper, so I think Kristian has a sign issue there.

Du har åpenbart ikke forstått hva du hevder å ha lest. Så avslutter Feldman;

QuoteHope that helps a little. Right now, I have numerous projects with pressing deadlines, but I would be happy to respond to peer-reviewed criticism.

Så hva i helvete venter du på, er en 60 år gammel jurist med et anstendig realgymnas virkelig den beste og eneste peer - review den  store Okular kan finne? Eller har du blitt så filleristet over alt ellers at du forsøker å kompensere på KD.com der ingen enten bryr seg eller uansett er enig så lenge det er "skeptisk?"