Global tempereatur

Started by Emeritus, 18.10.2017, 01:10:56

Previous topic - Next topic

Emeritus

Klimarealistene hadde nylig et innlegg med tittelen;

"100 år med manipulert global temperatur"

Innlegget fikk i følge en Klimarealist;

"Nå omtrent 100 kommentarer: Denne tråden skapte jammen debatt!"

Og dette uttalte han uten å forstå at der knapt var debatt om artikkelens innhold, for de verdifulle debattinnleggene var strøket, mens omtrent 70% av det som ikke var strøket gjaldt den andre termodynamiske lov forfattet av en av de ytterste spydspisser i Klimarealistenes team av klimaintelligentsia, Lars Olav Andersen.

Sammen med Geir Aaslid og et par andre representanter, har vi her et team som kan uttale seg om alt med den største suffisiens, og dette vanligvis uten å vite hva de uttaler seg om.

Artikkelen har bl.a. dette innsiktsfulle avsnittet;

«Det eksisterer ikke noe «globalt termometer» der man kan lese av den «globale temperaturen», da bakkestasjonene er ujevnt fordelt utover jordkloden, og målingene fra fartøy dekker ikke de enorme havområdene utenfor handelsrutene, særskilt ikke etter at Panama- og Suezkanalen ble bygd.»

Hvem av BEST, NOAA, GISS/NASA, JMA og HadCRUT har noen sinne hevdet at de har målt og rapportert global temperatur?

Driver dere klimasurrealister og påstår manipulasjon i stor stil, uten at dere en gang er i stand til å redegjøre for hva som blir manipulert?

Gjennomsnittstemperaturen er rundt 15C, pluss/minus ett eller annet, dette er et løst populærvitenskapelig anslag som ingen rapporterer om på ukentlig eller for den del årlig basis.

Så nå har Klimarealistene hatt et kjempeinnlegg der den Klimarealistiske Intelligentsia er skjønt enig om at nå har de satt de ulike artene av troll som ferdes i kommentarfeltet ettertrykkelig på plass, og dette uten å vite hva som en gang var tema.

Hvor er psykiaterne når vi trenger de?

Jens Bjørneboe var endog sitert, noe som for min del fremsto så malplassert at det umiddelbart frembragte kvalme, jeg har et langt bedre forslag;

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

For de som ikke forstår tysk, kan jeg gi en litt annen norsk variant;

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Ex-administrator

For the record (nok en gang) vil jeg gjerne nevne at jeg ikke har noe med Klimarealistene å gjøre. Jeg er ikke engang innom sidene deres, utenom en gang nå og da på en direkte link herfra.

Jeg ønsker gjerne at de som er deltakere på Klimarealistene kommer på banen her, for etter det jeg kan se er denne slettinga av kommentarer helt skrekkelig, og en solid måte å stemple seg selv som useriøs. Jeg har sett tilsvarende sletting i andre fora tidligere, men med motsatt fortegn på innholdet som ble slettet. Det var mye på grunn av dette at klimadebatt.com ble opprettet. Her har jeg slettet eller endret kommentarer kanskje bare 3-4 ganger, og da har jeg sendt forklaring til de det gjaldt, samt skrevet det i tråden.

Jeg er fornøyd med takhøyden vi har her, og tar selvfølgelig imot innspill på akkurat hvor lista skal ligge.

Emeritus

#2
Jeg finner sensurpraksisen i klimablogger som er ment for legmenn å være enkel. Der anonymitet er et ønske, skal dette respekteres, for øvrig bør det meste være tillatt dog med unntak av direkte beskyldninger om umoralsk eller direkte kriminell virksomhet rettet mot navngitte enkeltpersoner der en ikke kan føre rimelig klare bevis for slik virksomhet. Det siste like mye for å verne det forumet som den person beskyldningene rettes mot. For KD.com er dette neppe særlig risikofylt, men om slike beskyldninger fremsettes i mer almene fora som eksempelvis på Wahls blogg, kan Forskning.no komme i økonomisk ansvar.

Vanskeligere er det ikke, dette praktiseres bl.a. hos Spencer, Curry og hos Wahl. Jeg har til gode Ã¥ se at innlegg slettes alene pÃ¥ grunn av klimafaglig  innhold pÃ¥ disse fora. Dette kan ikke sies om WUWT, og overhodet ikke om Klimarealistene.

Av de klimablogger jeg er kjent med, har Klimarealistene den desidert mest usympatiske og uredelige praksis. Tilhengere av KD og det de står for, har i praksis ingen grenser, herunder direkte beskyldninger mot andre debattanter eller aktører, mens opponenter slettes helt vilkårlig. Særlig der innlegget påviser feil med hovedartikkelen, fjerner Aaslid hele innlegget uten spor eller forklaring, og dette selv om innlegget er 100% saklig, nøktern og to the point i forhold til hovedartikkelens innhold.

For ett år siden fikk KR økonomisk støtte fra Fritt Ord. En tildeling som noen oppfattet som at Fritt Ord var enig i Klimarealistenes klimasyn, mens andre forstod at Fritt Ord var seg bevisst ensrettingen i norsk presse hva angår klimaformidling, og ville ved tildelingen støtte en alternativ stemme. Tildelingen ble sterkt kritisert av bl.a. Benestad, og jeg angrep Benestad og hevdet at han var en typisk representant for de som deltok i denne ensrettingen og at støtten var et rent ytringsfrihets tiltak, og ikke hadde noe som helst med klimasyn å gjøre. Jeg opplyste også at selv om Klimarealistene etter mitt syn hadde en vanvittig klimaforståelse, var virkemiddelet argumentasjon og ikke knebling, derfor var tildelingen helt på sin plass.

NÃ¥r jeg nÃ¥ ser i hvilken ekstrem grad Klimarealistene selv radbrekker det idèal Fritt Ord er tuftet pÃ¥, er jeg ikke sÃ¥ overbevist lenger om at de fortjener denne støtten.   

ConTrari1

Quote from: Administrator on 18.10.2017, 08:40:19
For the record (nok en gang) vil jeg gjerne nevne at jeg ikke har noe med Klimarealistene å gjøre. Jeg er ikke engang innom sidene deres, utenom en gang nå og da på en direkte link herfra.

Jeg ønsker gjerne at de som er deltakere på Klimarealistene kommer på banen her, for etter det jeg kan se er denne slettinga av kommentarer helt skrekkelig, og en solid måte å stemple seg selv som useriøs. Jeg har sett tilsvarende sletting i andre fora tidligere, men med motsatt fortegn på innholdet som ble slettet. Det var mye på grunn av dette at klimadebatt.com ble opprettet. Her har jeg slettet eller endret kommentarer kanskje bare 3-4 ganger, og da har jeg sendt forklaring til de det gjaldt, samt skrevet det i tråden.

Jeg er fornøyd med takhøyden vi har her, og tar selvfølgelig imot innspill på akkurat hvor lista skal ligge.

Du har misforstått KR fullstendig. Det er en fast gjeng med alarmist- kverulanter som konsekvent går inn for å ødelegge enhver debatt med krav om svar på stadig gjentatte påstander. Det er fornuftig å slette slike slike personer, etter behørig advarsel, noe som blir gjort. Det er en opplagt kampanje blant vettskremte alarmister for å henge ut KR som et skrekk-eksempel på sensur, og det er ille at dere her slutter opp om dette synspunktet, tydeligvis uten å ha satt dere inn i saken. KR er det nettstedet i Norge som har best dekning av klimastoff, og alle som har noe vettugt å bidra med, er velkomne.

Med dette takker jeg for mitt kortvarige opphold her. KD er en skuffelse, det er de samme langdryge kjedsommelige kranglene som dominerer, og som ødelegger for ekte informasjon. KD ser da heller ikke ut til å ha særlig stor oppslutning. Bedre lykke en annen gang.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Emeritus

#4
Sitat ConTrari1;

"Du har misforstått KR fullstendig."

Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Ta det enkle først. KD.com er ingen blogg med innlegg som kan kommenteres, men et rent diskusjonsforum der hvem som helst kan ta opp et hvilket som helst tema.

KR, Climate etc., Wahls blogg og Spencers blogg er BLOGGER der en kommenterer enkeltartikler og tema.

Kan du forklare hvorfor KR er en total fiasko uten noen reell vitenskapelig debatt. Innlegget om global temperatur fikk riktignok over 100 innlegg, med bare et fåtall gjaldt artikkelens innhold, mesteparten gjaldt den andre termodynamiske lov. Et gjennomsnittlig innlegg i KR har i beste fall 10 - 15 kommentarer, hvorav de få med virkelig substans blir slettet, de øvrige er ren massasje av Geir Aaslids inkompetanse.

Hvorfor har Wahl ofte 500 kommentarer, Spencer ofte over 2000 kommentarer og Curry mellom 400 og 1000 kommentarer, og dette samtidig som de praktiserer en moderasjonslinje der alle meninger får komme til orde?

Vet du hva debatt er? Vet du hva ytringsfrihet er, vet du hvordan samfunn utvikles og unngår voldelig konflikt og hvorfor dette unngås?

Det har nå nylig kommet en studie som viser at Danmark, Norge og et par andre land, har langt mindre høyreekstrem vold enn sammenlignbare land, bl.a. Sverige og England. Samfunnsviterne forklarer dette med at de to førstnevnte land, Norge og Danmark, i over 20 år har hatt en relativt åpen innvandringsdebatt, mens denne har blitt effektivt kneblet i bl.a. Sverige og Tyskland.

Og dette er i land som alle har ytringsfrihet som grunnlovsfestede rettigheter.

Jeg merker meg med den største bekymring at du mener at Aaslids "redaktørvirksomhet" gjør det "fornuftig å slette slike personer, etter behørig advarsel, noe som blir gjort."

Det samme gjorde Stalin, Mao og Hitler. Foreløpig er det bare kommentarene som er slettet sporløst av Aaslid. Men den forstÃ¥else for demokratiske prinsipper en ser Ã¥penbare seg hos Klimarealistene, danner kimen og rasjonaliseringen av det ideologiske grunnlaget for at ogsÃ¥ menneskene bare forsvinner sporløst. 

Emeritus

Et av de mest seiglivede myter i klimadebatten er at alle disse justeringene som gjøres alltid justerer fortiden ned og nÃ¥tiden opp for Ã¥ la det fremstÃ¥ som oppvarmingen er større enn reelt. Zeke Hausfather har en artikkel som omtaler disse justeringene, hvorfor de gjøres og hvilke effekter de har; 


https://www.carbonbrief.org/explainer-how-data-adjustments-affect-global-temperature-records

Telehiv

Quote from: Emeritus on 24.12.2017, 11:01:23
Et av de mest seiglivede myter i klimadebatten er at alle disse justeringene som gjøres alltid justerer fortiden ned og nÃ¥tiden opp for Ã¥ la det fremstÃ¥ som oppvarmingen er større enn reelt. Zeke Hausfather har en artikkel som omtaler disse justeringene, hvorfor de gjøres og hvilke effekter de har; 


https://www.carbonbrief.org/explainer-how-data-adjustments-affect-global-temperature-records

Hausfathers påstander er sterkt imøtegått her:
https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gast-data-research-report-062717.pdf

PS: Nå er jeg forberedt på at du straks erklærer forskerne bak dette arbeidet for idioter, mens Hausfather er redeligheten selv. Vel, jeg skal ikke karakterisere Hausfather, det overlater jeg til dem som leser min link med åpent sinn :-)
God Jul!

Emeritus

Sitat Telehiv;

"Hausfathers påstander er sterkt imøtegått her:"

Det kan umulig være tilfellet siden den rapporten du viser til utkom før Hausfather, og til alt overmål har Hausfather kommentert denne rapporten endog med link til rapporten;

"Christopher Booker, a climate sceptic writing in the Sunday Telegraph in 2015, called them â??the greatest scientific scandal in historyâ?. A new report from the rightwing US thinktank, the Cato Institute, even claims that adjustments account for â??nearly all the warmingâ? in the historical record."

Så i den grad noen har kommentert hverandre så er det Hausfather. Forøvrig er hovedhensikten med CATO "raporten" å angripe "The endangerment finding.

Så var det idiotpåstandene, vel de slipper jeg å formidle. De vanlige kildene greidde endog å formidle dette som peer reviewed, noe det ikke er, det kan vel knapt karakteriseres som annet enn et pinlig blogginnlegg;

https://earthscience.stackexchange.com/questions/10783/could-this-study-totally-dismantle-global-warming-claims

http://variable-variability.blogspot.no/2017/07/NOAA-NASA-Hadley-CRU-Global-Average-Surface-Temperature-Data-EPA-CO2-Endangerment-Finding-best-project.html

Telehiv

Quote from: Emeritus on 24.12.2017, 13:31:02
Sitat Telehiv;

"Hausfathers påstander er sterkt imøtegått her:"

Det kan umulig være tilfellet siden den rapporten du viser til utkom før Hausfather, og til alt overmål har Hausfather kommentert denne rapporten endog med link til rapporten;

Det er påstandene jeg sikter til, som kom lenge før Hausfather skrev sitt og gjentok dem. Dette er bare et par ledd i en lengre debatt.

Emeritus

#9
Sitat Telehiv;

"Det er påstandene jeg sikter til, som kom lenge før Hausfather skrev sitt og gjentok dem. Dette er bare et par ledd i en lengre debatt."

Nei, dette er ikke et ledd i noen lengevarende debatt, men et tåpelig forsøk fra de såkalte skeptikere fra å benekte - eller å blånekte - at vi hadde en markant temperaturoppgang fra ca. 1910 til 1944 og deretter en nedgang/utflating frem til ca. 1974 og deretter en bratt oppgang.

Nå må du bestemme deg. Enten legger du deg inn på Muritun, eller så slutter du å argumentere med at oppgangen fra ca. 1910 til 1940 - som alle synes å være enig om - inkludert deg selv - ikke kan være CO2 drevet og derfor naturlig.

Eller er der to temperaturutviklinger avhengig av dagsform;

Variant nr 1; en markant oppgang fra ca. 1910 til 1940 som er narurlig

eller;

Variant nr. 2: Der var ingen oppgang fra 1910 til 1940, ja hva er dagsformen i dag? Hvordan føler du at temperaturene burde være i dag, lar du deg overbevise av Tony Heller? Hva med Crackpot Idsøe som mener at Humlums Climate4You er en kompetent kilde?

Altså for å gjøre dettte helt klart; der var ingen oppgang fra ca. 1910 til 1940 som Craig Idsøe og hans deleveryman argumenterer for. Er det riktig? Hvorfor argumenterer du da for at temperaturoppgangen fra 1910 til 1940 - som ikke fant sted - var naturlig?

Bedre forslag? Hva med oddvar_kjempebra fra VG's kommentarspalter? Hvor blir det av Kjell Bekkelund og Tone Damli opp i dette?


Forøverig god jul!

Baseballstick

Mye desperasjon og krampaktighet her i julen.  ;D

Petter B

Quote from: Administrator on 18.10.2017, 08:40:19
For the record (nok en gang) vil jeg gjerne nevne at jeg ikke har noe med Klimarealistene å gjøre. Jeg er ikke engang innom sidene deres, utenom en gang nå og da på en direkte link herfra.

Jeg ønsker gjerne at de som er deltakere på Klimarealistene kommer på banen her, for etter det jeg kan se er denne slettinga av kommentarer helt skrekkelig, og en solid måte å stemple seg selv som useriøs. Jeg har sett tilsvarende sletting i andre fora tidligere, men med motsatt fortegn på innholdet som ble slettet. Det var mye på grunn av dette at klimadebatt.com ble opprettet. Her har jeg slettet eller endret kommentarer kanskje bare 3-4 ganger, og da har jeg sendt forklaring til de det gjaldt, samt skrevet det i tråden.

Jeg er fornøyd med takhøyden vi har her, og tar selvfølgelig imot innspill på akkurat hvor lista skal ligge.

Nå har Aaslid begynt å gå igjennom innlegg før de blir publisert. Om KR var useriøse tidligere har de blitt patetiske nå. Det er knapt nok noe kritisk som kommer gjennom sila til Aaslid - eller så er det ingen som gidder å kommentere da de vet de blir sensurert. I alle fall har det nå gått fra en useriøs blogg til et ekko-kammer

Ex-administrator

Velkommen til forumet!

Send alle hit!

Emeritus

Når jeg las disse to innleggene og oppfattet at Petter T hadde blitt kritisk til KR, fikk jeg en så sterk reaksjon at jeg måtte legge meg et par timer til.

Jeg ser nå at det mangler en "T," og ønsket Petter velkommen på forumet.

PetterT

#14
Bakke/sjø-målte globale temperaturer er fullstendig upålitelige:

#DataGate! First ever audit of global temperature data finds freezing tropical islands, boiling towns, boats on land
http://joannenova.com.au/2018/10/first-audit-of-global-temperature-data-finds-freezing-tropical-islands-boiling-towns-boats-on-land/

Reliable? CRU, NASA, BEST, NOAA Land Temp Data Conflict By Up To 90% (0.8°C), Spawning â??Large Uncertaintyâ??
http://notrickszone.com/2018/10/08/reliable-cru-nasa-best-noaa-land-temp-data-conflict-by-up-to-90-0-8c-spawning-large-uncertainty/

Global temperatur er påvirket av naturlige og muligens svakt av menneskeskapte mekanismer.
Når global temperatur er upålitelig og man ikke kjenner alle naturlige påvirkningsmekanismer, da kan man heller ikke si noe om hvor mye den menneskeskapte påvirkning er.
Klima er ogsÃ¥ pÃ¥virket av den upÃ¥litelige parameteren global temperatur pluss over 100 andre naturlige mekanismer (prof. Stott, UK). 
Da blir hele konseptet om menneskeskapte klimaendringer meget usikkert.

Det er tanken som teller :-)