MDG og resten av CO2-hodene

Started by Ryddegutt, 19.09.2017, 20:44:11

Previous topic - Next topic

Ryddegutt

Noen tall og tanker om prioriteringer:

Quote- Kan man si at studien viser at dieselbiler forårsaker seks for tidlige dødsfall i året i Norge?

- Ja, det kan man.

Til sammenligning var det 21 mennesker som døde av tuberkulose i Norge i 2012 (som nesten er en utryddet sykdom i Norge), ifølge tall Nettavisen har fått fra Statistisk sentralbyrå.

http://m.nettavisen.no/nyheter/avslrer-hvor-fa-som-faktisk-dr-av-dieselbil-utslipp-i-norge/3423373725.html


QuoteDet sosialistiske parlamentsmedlemmet Pilar Lucio sier at 7100 mennesker dør årlig i Spania som et resultat av det hun kaller «energifattigdom».

AFP skriver at strømprisene i Spania er de fjerde høyeste i EU, til tross for at landet ligger under gjennomsnittet i EU når det gjelder inntekt.

Ifølge Spanias nasjonale statistikkbyrå hadde 10,6 prosent av befolkningen i fjor ikke råd til å betale for å varme opp boligene sine.

https://www.nrk.no/urix/fire-millioner-spanjoler-har-ikke-rad-til-varme-1.13248948