Fornybar-talsmann saksøker fagtidsskrift for å ha debunket hans påstander

Started by Telehiv, 04.11.2017, 13:01:05

Previous topic - Next topic

Telehiv

Stanford University professor Mark Z. Jacobson har fått fagfellevurdert - og vraket (presisering: "debunket", jfr overskrift) - en artikkel som hevder at "U.S. energy could be provided exclusively by renewable energy, primarily wind, water, and solar".


Sterkt fortørnet verdensfrelser

Vi har jo sett i flere tilfeller at en del verdensfrelsere på dette området har antatt religiøse og/eller stormannsgale positurer rundt sine påstander, jfr. Mann (med sine rettsalsraids mot kritikere), Hansen (med flere arrestasjoner for demonstrasjoner), Rasmus Benestad (bl.a. krav om utestengelse av skeptikere i media), osv.

Jacobsen tar det nå enda et skritt lenger: Han har saksøkt fagtidsskriftet National Academy of Sciences (PNAS, ved faggruppen Clack et al.) for at de sier at hans arbeid ikke holder mål! Han hevder i stedet at de må straffes for å ha konkludert at han har foretatt "improper assumptions in order to claim that he had demonstrated U.S. energy could be provided exclusively by renewable energy, primarily wind, water, and solar." For dette krever han $10 million i erstatning.

Judith Curry omtaler dette her:
https://judithcurry.com/2017/11/01/stanford-prof-sues-scientists-who-debunked-him-demands-10m/

For detaljer viser Curry til denne kilden (Environmental Progress):
http://environmentalprogress.org/big-news/2017/11/1/stanford-university-professor-mark-z-jacobson-sues-prestigious-team-of-scientists-for-debunking-100-renewables

Her er link til paperet som har sendt Jacobsen ut av sitt gode skinn, med avsnitt som "Faults with the Jacobson et al. Analyses"
Link: http://www.pnas.org/content/114/26/6722.full

PS: Jeg mener å huske at Emeritus har anført en bekymring rundt dette med å prøve å dra naturfaglige evalueringer inn i rettssalene for å trumfe fagpolitiske saker gjennom, og dette er vel et MEGET upassende eksempel på akkurat det?
Emeritus

Ikke helt presist, artikkelen ble antatt og publisert men så ble den "debuked" av noen andre.

Her er den publiserte artikkelen til Jacobson et al (2015);

http://www.pnas.org/content/112/49/15060

Og her er the rebutal fra Clack et al (2016);

http://www.pnas.org/content/114/26/6722.full

Dette er for så vidt ikke en liten detalj, da det er det samme forlaget, PNAS, som har gitt ut begge artikler og Jacobson er så sår at han har saksøkt forlaget også.

Dette er åpenbart noe helt annet enn Mann sine søksmål mot Steyn og Ball der Mann ble beskyldt for bevisst og overlagt "scientific misconduct," påstander både Steyn og Ball har trukket tilbake da de vet at de ikke greier å føre bevis for de, de beskytter seg nå bak den generelle ytringsretten og at de i et så politisk betent tema må ha lov til å benytte sterke karakteristikker.

Men i tilfellet Jacobson saksøkes det altså fordi en artikkel angriper riktigheten av en annen artikkel der påstanden er at den første er feil. Noe som selvsagt aldri vil nå frem, men hvorfor da saksøke?

Kanskje de vil ha en dom som hevder at de har rett likevel og vil altså ha domstolene til å bli The Ultimate Peer Review organ som med rettskraftig virkning for all fremtid skal avgjøre hva som er vitenskapelig riktig og ikke?

Lykke til.

Telehiv

Hans forurettethet er nok ikke så langt fra Mann-syndromet, jfr. at han i debunkingen anklages for å ha foretatt "improper" og "implausible" assumptions o.l. Det er nok mest hans sårede stolthet som har avfødt denne puerile reaksjon av Mann-typen, når debunkingen bl.a. sier at "The scenarios of (ref. 11) can, at best, be described as a poorly executed exploration of an interesting hypothesis".
Dette er jo ren grusing: Jeg leste faktisk Clack et al ganske grundig før jeg kommenterte dette første gang, og det er jo en stund siden vi har sett en så massiv og overbevisende avdekking av metodiske og analytiske svakheter og feil på en gang.