Kurdisk avstemning om uavhengighet utfordrer både Irak, Iran og Tyrkia

Started by Telehiv, 18.09.2017, 13:19:31

Previous topic - Next topic

Telehiv

IRAK: H�YESTERETT SUSPENDERER KURDISK AVSTEMNING OM UAVHENGIGHET - kan vi gå mot krig og nye terrorbilder?

Jeg tar opp denne saken fordi det i siste omgang dreier seg om global stabilitet for oljeleveranser, dvs. de samlede globale enerigiprisregimer: En mulig kommende territoriekrig i dette området kan gi store ringvirkninger for hele oljebildet i Midt-�sten og tilstøtende oljeregioner. Og selvsagt til slutt måtte involvere stormaktsinteressene i ubehagelig grad; vi snakker om noen av verdens viktigste oljeprovinser her.Kurdistan, som omfatter store områder både i Iran, Irak, Tyrkia og Syria, er for øvrig en sentral region for det norske oljeselskapet DNO (her: særlig Irak), og et interessant investeringsobjekt fordi aksjen er nominelt underpriset pga. politisk risiko: Går det bra uten krig framover vil aksjen trolig bli gullkantet, men bryter det ut krig kan det bli tunge dager for investorene.

Irak
Bakgrunnen er at selskapet nylig fikk økt sin eierandel i det svært lønnsomme Tawkefeltet ved at utestående betalinger for tidligere leveranser ble konvertert av de kurdiske eierne til økte eierandeler i feltet. Aksjen er likevel fremdeles omgitt av betydelig risiko, og mindre blir det ikke av at Iraks høyesterett nå melder at de har suspendert folkeavstemningen om kurdiske uavhengighet fra Irak som de kurdiske regionale myndighetene i Nord-Irak (KRG) vil avholde, frem til en endelig kjennelse gjøres.
Det melder den irakisk-kurdiske nettavisen Rudaw i dag.
Folkeavstemningen er planlagt avholdt mandag 25. september.

Tyrkia
Parallelt melder Rudaw også at Tyrkias forsvar har startet en ikke-kunngjort militærøvelse på grensen til Kurdistan-regionen i Irak. Enkelte tyrkiske politikere har indikert at det kan være grunnlag til krig hvis KRG gjennomfører den planlagte folkeavstemningen, og det tyrkiske utenriksdepartementet advarte i forrige uke at gjennomføring av avstemningen «vil ha en pris». Tyrkia har kjempet mot Kurdistans arbeiderparti (PKK) i flere tiår, og de tyrkiske myndighetene i Ankara forholder seg til det kurdiske partiet som en terrororganisasjon.

Iran
I tillegg har Iran, som også har grense til Kurdistan-regionen i Irak, uttalt mandag at landet vil bryte alle diplomatiske bånd til Kurdistan og stenge grensen hvis folkeavstemningen gjennomføres. Det iranske regimet har i tillegg advart om at folkeavstemningen kan føre til iransk militær intervensjon innenfor det som i dag er grensen til irakisk Kurdistan.

Det kurdiske problemkomplekset kan bli et vondt samtaleemne i tiden framover.Telehiv

Den politiske utfordringen for statene som Kurdistan befinner seg innenfor, er selvsagt at man kan få et valgutfall med et overveldende flertall for kurdisk uavhengighet, som vil være en brannfakkel inn mot disse enkeltlandenes og hele regionens stabilitet. Vi ser derfor at saken er omfattet med stor bekymring også i FN.