Author Topic: Historiker vs hysteriker  (Read 647 times)

Bebben

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 659
    • View Profile
Historiker vs hysteriker
« on: 14.09.2017, 11:51:33 »
Historiker Terje Tvedt har en artikkel i Dag og Tid som er vel verdt å lese (i likhet med den forrige artikkelen i serien, se link nedenfor). I artikkelen plukker han i småbiter analyserer han et tidligere innlegg av Erik Solheim, Jan Egeland og Børge Brende. Tvedt er imidlertid mest interessert i hva artikkelen forteller om forfatternes virkelighetsforståelse og forståelsen av sin egen rolle:

Quote
Kva dominerande tenkjemåtar og systemtrekk ved norske verdsbilete og sjølvbilete gjorde det mogleg for tre av dei mest sentrale politikarane i landet, frå tre ulike parti, å gå saman om å skriva ein slik tekst?

Tvedt selv presiserer at det ikke er ment som et innlegg i klimadebatten:

Quote
Når eg her analyserer ein kronikk om humanitære katastrofar, må ikkje det oppfattast som eit innlegg i klimadebatten. I kor stor grad klimaet vert påverka av CO2-utslepp, eller kor raskt klimaet har endra seg, er sjølvsagt eit heilt anna spørsmål enn kor mange klimarelaterte katastrofar det har vore dei siste åra.

De fleste av oss som debatterer her, vil vel likevel være enige i at klimadebatten omfatter mye mer enn bare CO2. Uansett, denne artikkelen gir innsikt i hvordan klimahypen og -aktivismen kan forstås ut fra verdensbildet til dagens "eliter" og fortjener flere lesere.

Når politikarar vil vere spåmenn
https://www.dagogtid.no/nar-politikarar-vere-spamenn/

Se gjerne også: Flyktar frå landet Noreg «skapte»
https://www.dagogtid.no/flyktar-landet-noreg-skapte/


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Ryddegutt

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 982
    • View Profile
Sv: Historiker vs hysteriker
« Reply #1 on: 14.09.2017, 12:09:17 »
Der er mange som liker å "riding the gravy train" når pengene blir kastet etter deg. Her er et intervju med professor Tor A. Benjaminsen ved universitetet i �s som snur opp-ned på situasjonsbeskrivelsen journalister og politikere vanligvis kommer med:


Quote
â?? SÃ¥ at «klimaendringer» er brukt av bÃ¥de FN, frivillige organisasjoner og politikere for Ã¥ forklare krisen i Sahelbeltet og rundt Tsjadsjøen er direkte villedende?

â?? Det er rett og slett tøv. Krisen i Sahel har politiske og ikke klimatiske Ã¥rsaker. I en rekke land i Sahel er det politiske systemet i krise. I Mali, som jeg kjenner best, er folk pÃ¥ landsbygda lut lei Ã¥ bli utbyttet av et korrupt styre som støttes av vestlig bistand. Mange ser faktisk jihadistene som et mindre onde, som de kan være villige til Ã¥ gi en sjanse, fremfor en korrupt stat som har vært et økende hinder for utvikling de siste tiÃ¥rene. Bistandsindustrien, politikere og ogsÃ¥ en del forskere har vært blinde for hvordan en økende korrupsjon har undergravd en lovende demokratiutvikling.
â?? Krisefortelling er effektivt

â?? Men hvorfor tror du Sodelac fremstiller det som om sjøen forsvinner?

Benjaminsen tenker seg litt om og svarer med å omformulere spørsmålet til hvorfor mange har en egeninteresse av å fortelle krisehistorier.


http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/er-tsjad-sjoen-i-ferd-med-a-forsvinne-neppe/