Rekordisen i Antarktis og de håpløse bortforklaringene

Started by Telehiv, 09.10.2014, 16:28:51

Previous topic - Next topic

Telehiv

Den 19. september 2014 nådde isdekket rundt Antarktis en ny rekord. Aldri siden målingene startet i 1979, har isen dekket et så stort område rundt Sydpolen.
På forskning.no er det nå gjengitt rekker av ufrivillig komiske bortforklaringer på hvorfor Antarktis ikke bare i år, men i år etter år, har oppvist rekordutbredelse av is:

Rekordstort isdekke rundt Antarktis

NASA-forskere har flere mulige forklaringer, men vet ikke sikkert hvorfor isdekket vokser.

Dette har vi for lengst kunnet lese om i internasjonale organer, men det kan være greit å gjengi kommentarene på norsk nå som forskning.no har dekket saken.

Først, som dere skal få se av forskernes strøm av bortforklarende synse-nødkommentarer og som vi skal ta for oss i tur og orden, er samtlige preget av et pinlig komisk behov for - gjennom fantasifulle bortforklaringer om helt andre ting - å skjule hvorfor modellene deres rakner på bred front - fullstendig i strid med de teoretiske forutsetningene som legges til grunn for deres klimamodeller.

Modeller som alle har varslet omfattende smelting av Antarktis de siste par tiårene - mens Antarktis i den virkelige verden ufortrødent har fortsatt å gå i motfase til Arktis og få stadig større isutbredelse.

Vi tar for oss de "vitenskapelige" kommentarene, og oppfordrer samtidig alle til å tenke over om dette reflekterer en "settled science":

Bortforklaring og avsporing #1: Jamen, Arktis smelter mer enn Antarktis fryser til!
Her snakkes ikke om at CO2 iht. naturlovene som man noen gang finner det formålstjenlig å referere til (når de passer med AGW/CO2-hypotesen) burde gjelde likedan på Sydpolen som Nordpolen. Det er ikke noe man snakker om i NASA, NOAA og IPCC-kretser generelt. Nei, her gjelder å tilpasse terrenget til modellene:

"NASA-forskerne understreker likevel at isen smelter fortere i Arktis enn den øker i Antarktis. Sammenlagt smelter det altså mer is på kloden enn det dannes ny. De nye isflatene dannes nemlig på havflatene rundt Sydpollandet, og er forholdsvis tynne."

For det første er denne forholdsfremstillingen desperat og loddrett løgn, og tilbakevist av seriøse forskere. For det andre underslår man altså suverent at noe er galt i teorimaterialet når 10% økt CO2-innhold også i atmosfæren over Sydpolen fører til rekordtilfrysing mens man mener det samme økte CO2-innholdet over Arktis gjør det motsatte! Teoretisk inkonsistent vrøvl altså, før vi i det hele tatt får begynt en faglig debatt.

Bortforklaring og avsporing #2: Vindforandringer pga global oppvarming (! - mens det faktisk er en observert tilfrysing som foregår)!
forskning.no: "Forskerne vet ikke sikkert hvorfor isen øker i Antarktis, men har flere hypoteser. En går ut på at vindsystemene over Antarktis forandrer seg på grunn av den globale oppvarmingen. Dermed feies kald luft fra Sydpollandet ut i Rosshavet, der mye av isveksten skjer. Særlig i dette området har også havet blitt kaldere rundt Antarktis, viser data fra satellitter."

Bortforklaring og avsporing #3: Ozonhullet!
forskning.no siterer de brave settled-science-tenkere videre: "Også ozonhullet over Antarktis kan ha skapt sterkere lavtrykk og hatt betydning for disse værforandringene, ifølge en nyhetsmelding fra NASA."

Bortforklaring og avsporing #4: Retningen på vinden!
Nytt påfunn: "Ikke bare kulda, men også retningen til vinden vekk fra land kan ha betydning. Vinden blåser rett og slett isen utover et større havområde."

Oi! Var det ikke slik at IPCCs "global oppvarming" er forÃ¥rsaket av menneskeskapte CO2-utslipp? Det kan da ikke bare fortsette Ã¥ blÃ¥se ensidig BORT fra Antarktis i f.eks. 20 kalde Ã¥r uten at noe farlig luft med økt menneskeskapt CO2-nivÃ¥ fra omgivelsene kommer i retur? Og denne returluften kommer jo til og med fra varmere havstrøk og er full av den samme CO2-metning som ellers her pÃ¥ jorden....men smelter ikke isen? Og denne sirkulasjonen mÃ¥ iht. bortforklaring bÃ¥de #2 og #4 ha pÃ¥gÃ¥tt i flere tiÃ¥r mens det har frosset til hele veien....?! Hmmmm...nei, dette henger ikke sammen - her mÃ¥ da finnes flere bortforklaringer? Joda:   

Bortforklaring og avsporing #5: Havstrømmer og snø kan påvirke!
Enda et påfunn: "Merkelig nok kan også smeltevann fra fastlandsisen på Antarktis gi isdannelse til sjøs. Dette smeltevannet er nesten ved frysepunktet, og når det renner ut i havet, kan det fryse igjen. Eller endringer i havstrømmene kan føre kaldere vann opp til overflaten, slik at det dannes mer is."

Og her må man køle på med nok en glitrende ide: "Snøfall kan også gi økt isdannelse, ifølge nyhetsmeldingen. Hvis snøen lander på tynn is som nesten har smeltet, kan den presse isen ned og danne en sørpe sammen med sjøvannet. Denne sørpa kan så fryse i den kalde lufta, og gjøre isen tykkere og mer motstandsdyktig mot videre smelting."

Joda, det er så man kunne funnet på dette sjøl, ikke sant - når alt man tror på går ad undas?

Bortforklaring og avsporing #6: Bare vent, en dag snur dette - og da er vi alarmistene konger på snøhaugen igjen!
Jeg har gjemt rosinen i ispølsa til slutt:

"NASA-forskeren Joey Comiso advarer likevel mot at denne økningen kan snu. Siden isdekket fra de seinere årene er såpass tynt, kan det også smelte ganske raskt igjen, ifølge Comiso."

Ja, er ikke dette deilig underholdning, så vet ikke jeg. Men "vitenskap"? Ikke om det smalt i den bunnfrosne utedassen deres!

Link: http://forskning.no/klima-polarforskning-antarktis/2014/10/rekordmye-i-antarktis

Telehiv

Ad "Rekordmye is i Antarktis": yr-oppslag avslører ytterligere klimavankunne

Også på yr.no kan vi lese - trolig utilsiktet fra journalistens side, men vi har da hjerne til å lese og forstå - hvordan de IPCC-tro klimaforskerne bare driver ukvalifisert synsing om hva som faktisk styrer klimaet i Antarktis (les: hvorfor isen i flere tiår har økt mens de CO2-drevne modellene deres hele veien har spådd til dels dramatisk nedsmelting).

Når dere leser hva de svarer rundt dette, så avsløres at de faktisk ikke har noe som ligner "vitenskap" å slå i bordet med i det hele tatt. Tvert imot, det er jo den hellige AGW/CO2-hypotesen deres som rakner rett foran øynene på dem, så da gjelder det å finne en forklaring som kan skjule akkurat det!

Og da blir komikken og det faglige visvaset som det blir: http://www.yr.no/nyheter/1.11978796 

Når dere har lest dette tøvet, så ser dere også at de må ikke komme nå og si at "det som skjer i Antarktis er overraskende", slik Kerim Hestnes Nisancioglu ved Bjerknessenteret dummer seg ut med:

Dette har vi andre visst i et par tiÃ¥r, fordi vi ikke har stukket fingrene i ørene og lukket øynene og sammen med juksepavene Steig et al lett etter et mulig sted vi kan se smelting for Ã¥ glemme (les: skjule) at hovedmassivet vokser.   

Den ene opplagte - men manglende  - forklaringen glimrer selvsagt ved sitt fravær ogsÃ¥ her:
Det er bare 1 (en) forklaring som mangler i de mange både hjelpeløse, uvitenskapelige og faglig avslørende forklaringsforsøkene, og det er det de burde få avklart først: Naturlige variasjoner.

Men den umiddelbare og naturlige forklaring (naturlige sykluser og variasjoner) som alle ekte vitenskapsfolk ville undersøkt først - er det siste disse IPCC-klakkørene vil ta i. Det kan jo velte hele finansieringspyramiden deres, og ikke minst; nedtone deres rolle som verdens frelsere. Nei, der går grensen for hva man skal utsette seg for :o

Telehiv

Helt ferske nyheter: I dag er det sluppet en ny studie i Earth and Planetary Science Letters som vil bore enda et solid hull i den allerede synkende CO2-skuta i Antarktis:

"New paper finds West Antarctic glacier likely melting from geothermal heat below"

Som det kommenteres på WUWT:

"A paper published today in Earth and Planetary Science Letters finds evidence that one of the largest glaciers in West Antarctica, the Thwaites Glacier, is primarily melting from below due to geothermal heat flux from volcanoes located along the West Antarctic Volcanic Rift System, i.e. not due to man-made CO2."

Her er link: http://wattsupwiththat.com/2014/10/12/new-paper-finds-west-antarctic-glacier-likely-melting-from-geothermal-heat-below/