Ny studie om det manglende "hotspottet"

Started by Bebben, 29.07.2014, 16:22:18

Previous topic - Next topic

Bebben

Var litt usikker på om dette burde postes under "ny forskning" eller her, men det er vel kanskje mest relevant for denne kategorien. Det følgende ble først postet på VGD men fikk liten respons i agurktiden:

En ny studie av Ross McKitrick og Tim Vogelsang sammenligner klimamodeller og observasjoner i nedre og øvre troposfære over tropene - stedet der det berømte "hotspot" var predikert å opptre som et "fingeravtrykk" for menneskelig påvirkning.

(Etter mye tennerskjæring og diverse vitenskapelige publikasjoner som prøvde å finne og/eller trylle fram det savnede hotspottet, ble det til slutt gitt opp å finne det, og nå er det visstnok ikke lenger ansett som et slikt fingeravtrykk.)

Konklusjonen til den nye studien er at klimamodellene for perioden 1958-2012 har spådd en betydelig oppvarming i den tropiske troposfæren som ikke eksisterer i observasjonene. De har også modellert utviklingen i troposfæretemperaturen på en fundamentalt forskjellig måte i forhold til det som er observert - i observasjonene er hele oppvarmingen samlet i ett "trappetrinn" med klimaskiftet i Stillehavet i 1979, som skyldes en omorganisering av havstrømmene. Før og etter dette skiftet er det ingen trend.

Ross McKitrick har en velskrevet presentasjon og oppsummering av den tidligere debatten om temaet på Climate Audit.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

#1
Bebben,

innlegget ditt passer nok godt her under kategorien "Modeller eller observasjoner", siden du tar opp et godt eksempel på det "plagsomme" spriket mellom IPCCs klimamodeller og faktiske observasjoner.

Og når det er sagt; dette var et glimrende eksempel på at det er ikke bare den manglende oppvarmingen som spriker mot observasjonene, det er til og med mangel på observasjon av påståtte AGW-induserte fysiske prosesser ifm. global oppvarming som IPCC lenge var "helt sikre på eksistensen og virkemåten for"(!).

Joda, slik bryter ting sammen steg for steg etter som virkeligheten innhenter modellsvakhetene, som Erik Bye sÃ¥ elegant trakk fram en gang pÃ¥ et annet forum, lett omformulert av meg her: "Denne hersens naturen som ødelegger for modellene hele tiden..."   

Bebben

Geir Aaslid nevner i en annen tråd at hotspottet skulle være død og begravet.

Hotspottet i atmosfæren har slik jeg har forstått det, tidligere blitt oppfattet - og spådd - som et "fingeravtrykk" for menneskelig påvirkning. For eksempel her fra Terje Wahls blogg:

QuoteEt av de mest berømte CO2-fingeravtrykkene som man har lett etter, er en sterk oppvarming midt i troposfæren over ekvator.

Fakta: Man har ikke funnet en slik tydelig �hotspot� i målingene.
Men: Debatten raser fortsatt over hvor tydelig denne signaturen skal forventes å være (det avhenger av hvilken klimamodell man kjører), og hvor lenge man bør observere for å midle ut ENSO-effekter.

Når dette "berømte hotspottet" nå åpenbart ikke er å oppdrive, er det visst ikke lenger et slikt "fingerprint". Det minner litt om hockeykøllen, som først var ekstremt viktig, deretter ble mindre viktig, deretter "bekreftet" av andre studier som ikke lignet noe særlig, og som nå vel stort sett har åndet ut bortsett fra noen spede forsøk på gjenoppliving (Gergis, Marcott).

I en kommentar på Climate Dialogue presiserer likevel Ross McKitrick:

QuoteRegarding the uniqueness of the tropical â??hotspotâ?, the uniqueness arises from the magnitude of the trend, not the amplification with respect to the surface. While it is true that amplification would be observed in response also to increased solar forcing, itâ??s clear from comparing panels (a) (solar), (c) (GHG) and (f) (all) in the IPCC figure that only GHGâ??s are expected to have had a sufficiently strong effect to yield the level of warming projected overall. Were there to be a lack of warming, it would be most inconsistent with the GHG simulation.

Det gjelder å følge med erten (under fingerbølet), noe som enkelte kanadiere med navn som begynner på "Mc" er ekstra gode til.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)