Author Topic: Adiabatisk temperaturendring  (Read 12787 times)

Baseballstick

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 191
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #45 on: 15.01.2018, 20:07:48 »
Emeritussens forsøk på mobbing.

"Trenering, avsporing, fornektelse og fordumming."  :)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 511
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #46 on: 15.01.2018, 20:22:39 »
Amateur2.
Ja, ser at prof. Claes Johnson har et nytt syn på saken og har sendt ham en kommentar om det.
Han har tidligere vært positiv til N&Z her:
https://claesjohnson.blogspot.no/2017/07/inflated-greenhouse-effect.html
Heftet "Naturen styrer klimaet" fra Klimarealistene har også referanse til N&Z.
Det er dette jeg har brukt som bakgrunn for artikkelen, men hvis professorene endrer mening med en god begrunnelse sÃ¥ kan jeg godta det.  Jeg har endret mening før (fra IPCC/Gore-tilhenger til Klimarealist), sÃ¥ det er ikke noe prestisjetap for meg.  Det viktigste er vitenskapelig holdbare forklaringer (som f.eks. klimamodellene og at strÃ¥ling fra noe kaldt skal gjøre noe varmt varmere IKKE er).
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #47 on: 15.01.2018, 20:47:10 »
Det er ikke nødvendig å svare på mine angievlige forsøk på mobbing, du kan jo først tygge i deg denne hvis du føler deg urettferdig behandlet;

"Vår lokale Trump-klone, Emeritussen, kommer bare med oppgulp som passer best i hans eget shit hole, og ikke verdt å bry seg med."

Og BBS; fuck off, du har ingenting på dette teamet å melde, annet enn den vanlige "nå føler jeg det er på tide å stikke trynet frem igjen siden det er en jeg kan henge meg på." Voff, voff! Jobb videre med din banebrytende teknologi, og hvis du skulle bli ferdig med det, kan du fortsette din imaginære rolle i F-35 programmet.

SÃ¥ til Petter T og den saklige delen. Du har limt inn dette;

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Deretter har du vist til side 39 og fig. 8.15.

Når jeg åpner denne strengen finns der ingen s. 39 (du har limt inn AR5 s. 660 til og med s. 740,) men der finnes en fig 8.15 på s. 697 som har tittelen;

"Figure 8.15 |  Bar chart for RF (hatched) and ERF (solid) for the period 1750â??2011, where the total ERF is derived from Figure 8.16. Uncertainties (5 to 95% confidence range) are given for RF (dotted lines) and ERF (solid lines)."

Er det den du mener?

Vennligst avklar hva du har limt inn. Og ingen mobbepåstander eller andre bortforklaringer nå. Bare forsøk å avklar om jeg har misforstått hva du mener.


« Last Edit: 15.01.2018, 20:54:47 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #48 on: 15.01.2018, 20:52:18 »
Sitat Petetr T;

"Det viktigste er vitenskapelig holdbare forklaringer (som f.eks. klimamodellene og at stråling fra noe kaldt skal gjøre noe varmt varmere IKKE er)."

Igjen ber jeg bare om en avklaring, skal denne uttalelsen oppfattes slik at du nå avviser drivhusteorien (slik mainstream klimaforskning beskriver drivhusteorien) og at den er i strid med T2, det er i så fall - så langt jeg kan huske - et nytt standpunkt fra din side.
« Last Edit: 15.01.2018, 20:57:06 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 511
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #49 on: 15.01.2018, 21:08:13 »
IPCC-figuren jeg viser til er 8.15 på s. 697 med bare TSI som naturlig pådriver for global temperatur (s. 39 kom opp som sidetall i pdf-kopien som dukket opp).
"TilbakestrÃ¥ling" som beskrevet av IPCC, Wild, Kiehl & Trenberth strider mot T1 og T2 ja fordi man har "funnet pÃ¥"  en energikilde som strÃ¥ler dobbelt sÃ¥ sterkt som solen mot jordoverflaten fra en kald atmosfære som liksom skal gjøre jordoverflaten mye varmere enn hva solen klarer.
Det er tanken som teller :-)

Amateur2

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 136
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #50 on: 15.01.2018, 23:17:33 »
Ja, ser at prof. Claes Johnson har et nytt syn på saken og har sendt ham en kommentar om det.
Han har tidligere vært positiv til N&Z her:
https://claesjohnson.blogspot.no/2017/07/inflated-greenhouse-effect.html

Jeg kan ikke se at Claes Johnson har skiftet vesentlig syn på saken, i hvert fall ikke hvis man baserer seg på det han tidligere har skrevet om CO2 sin betydning for atmosfæreeffekten, og hans grundige utredninger om "black-body radiation" og "computational thermodynamics".

Jeg oppfattet ikke at Claes Johnson gav en uforbeholden godkjenning av N&Z sin hypotese slik den er gjengitt i artikkelen du lenker til, men mer at han gav en rapport om hva de presenterer. Dette som en innfallsport til egne studier og refleksjoner rundt N&Z sine utlegninger.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 717
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #51 on: 16.01.2018, 01:28:44 »
Hensyntar IPCCs klimamodeller adiabatiske prosesser tilfredsstillende?
Jeg har ofte lurt på om betydningen av adiabatiske prosesser (dvs. et termisk isolert system uten verken tap eller tilføring av energi) i atmosfæren er av større betydning mht. klodens temperaturdynamikk enn det som de typisk CO2-regjerte klimamodellene tilsier og/eller at modellene ikke fanger opp disse veldige temperaturdrivende prosessene tilfredsstillende. Jfr. at mainstream klimamodeller lenge har vært kritiserte for å ikke forstå/hensynta betydningen av vanndamp for klimamønstre tilstrekkelig. La meg forklare hvorfor jeg stiller disse spørsmålene:

Jeg samlet litt info og begynte en gang en skissering av forholdet mellom a) adiabatiske prosesser og b) temperaturgradient ifht trykk og høyde, bl.a. som et argument for at landbaserte temperaturmålinger (på havnivå) i beste fall er bare ett aspekt ved "global temperatur", og slik besitter store feilkilder (informasjonstomrom) mht. klodens samlede temperaturtilstand. Slik sett er jeg heller ikke sikker på at troposfæremålinger i et visst høydestratum er stort mer "klimaforklarende" om vårt liv her på bakken. Her er litt av bakgrunnen for en slik problemstilling:
 
Adiabatiske prosesser deles i tørradiabatiske og våtadiabatiske/fuktigadiabatiske prosesser. På jorda er det store varmemengder som er involvert når vann fordamper og kondenseres, og det skjer slik:
- Når et volum med gass presses sammen i et lite rom øker tettheten, og luftmolekylene kommer tettere sammen, kolliderer oftere og temperaturen øker.
- Merk da: Når det samme luftvolumet kan utvide seg i et større rom vil tettheten synke og lufta avkjøles.

Slik sammenpressing og utvidelse er eksempler på adiabatiske prosesser når det ikke utveksles energi med omgivelsene:
- For luftpakker som ikke er mettet med vanndamp og som stiger eller synker vil temperaturgradienten være ca. 1C per 100 m (tørradiabatisk).
- Er lufta mettet med vanndamp vil temperaturendringen for stigende eller synkende luftpakker være ca. 0.6C per 100 m.
Det vil si at fuktig luft som kommer fra havet inn over land og blir presset opp av høye fjellkjeder, slik at vanndampen kondenseres (fuktigadiabatisk,) vil få en større oppvarming (tørradiabatisk) når den kommer over på regnskyggen av fjellene. Dette vil gi fønvind, eksempelvis chinooks ved Rocky Mountains, osv.

Hvis vi ser kloden under ett med alle disse effektene i gang samtidig, forstÃ¥r vi hvorfor energi/temperatur i de store kontinentale luftstrømmene (med sine regionale og lokale undersystemer) endres fortløpende og dynamisk over hele kloden og hvorfor det blir sÃ¥ vanskelig Ã¥ forutse temperatur- og værutviklingen stort lenger enn 1 uke framover: Bøyer et større strømningssystem av ett sted pÃ¥ en annen mÃ¥te enn man først trodde (for eksempel dreining bort fra flatland/hav og inn mot fjellregioner), mÃ¥ alt reprogrammeres og tolkes pÃ¥ nytt ad libitum fordi ringvirkningene gÃ¥r mot uendelig - fortløpende. Og dermed er vi langt inn i kaosteori ("et sommerfuglvingeslag i Brasil gir storm i Nordsjøen") og det som verre er  8)


 
« Last Edit: 16.01.2018, 02:13:40 by Telehiv »

Baseballstick

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 191
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #52 on: 16.01.2018, 06:39:50 »
Det er ikke nødvendig å svare på mine angievlige forsøk på mobbing
...

Og BBS; fuck off, du har ingenting på dette teamet å melde, annet enn den vanlige "nå føler jeg det er på tide å stikke trynet frem igjen siden det er en jeg kan henge meg på." Voff, voff! Jobb videre med din banebrytende teknologi, og hvis du skulle bli ferdig med det, kan du fortsette din imaginære rolle i F-35 programmet.

Man skal egentlig ikke le av sånt, men jeg klarer bare ikke å la være.

 ;D ;D

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring - hvor flaut kan dette bli?
« Reply #53 on: 16.01.2018, 18:57:16 »
Petter T og jeg hadde diskusjon om at IPCC bare hadde sol som en naturlig faktor, hvoretter Petter uttrykte følgende;

"PÃ¥standen om at IPCC bare vurderer en naturlig faktor har jeg herfra fig 8-15 s. 39:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

så får IPCC svare for hvorfor de ikke tar med andre naturlige faktorer."

S. 39 var en skrivefeil og vi er enige om hvor vi er i AR5.

Forklaringen på Petter T's misforståelse er enkel. Fig 8.15 er en annen grafisk fremstilling av dataene som fremkommer på fig. 8.6, til denne grafen er det notert;

"Volcanic RF is not added to the table due to the periodic nature of volcanic eruptions, which makes it difficult to compare to the other forcing mechanisms."

Altså, i den grafen Petter viser til er volcanic overhodet ikke tatt med.

I teksten videre fremkommer;

"The PDF of the GHGs (sum of WMGHG, ozone and stratospheric water vapour) has a more narrow shape than the PDF for the aerosols owing to the much lower relative uncertainty. Therefore, the large uncertainty in the aerosol forcing is the main cause of the large uncertainty in the total anthropogenic ERF.

The total anthropogenic forcing is virtually certain to be positive with the prob¬ability for a negative value less than 0.1%. Compared to AR4 the total anthropogenic ERF is more strongly positive with an increase of 43%. This is caused by a combination of growth in GHG concentration, and thus strengthening in forcing of WMGHG, and weaker ERF estimates of aerosols (aerosolâ??radiation and aerosolâ??cloud interactions) as a result of new assessments of these effects.

However, for the natural forcing the sensitivity to time periods is the dominant contributor to the overall uncertainty (see Supplementary Material Figure 8.SM.3) for the relatively short periods 1998â??2011 and 1984â??1998, whereas this is not the case for the longer periods. For the 1998â??2011 period the natural forcing is very likely negative and has offset 2 to 89% of the anthropogenic forcing. It is likely that the natural forcing change has offset at least 30% of the anthropogenic forcing increase and very likely that it has offset at least 10% of the anthropogenic increase. For the 1998â??2011 period both the volcanic and solar forcings contribute to this negative natural forcing, with the latter dominating. For the other periods shown in Figure 8.19 the best estimate of the natural is much smaller in magnitude than the anthropogenic forcing, but note that the natural forcing is very dependent on the selection of time period near the 1984â??1998 interval. Over the period 1951â??2011 the trend in anthropogenic forcing is almost 0.3 W mâ??2 per decade and thus anthropogenic forcing over this period is more than 1.5 W mâ??2. The anthropogenic forcing for 1998â??2011 is 30% higher and with smaller uncertainty than for the 1951â??2011 period. Note that due to large WMGHG forcing (Section 8.3.2) the anthropogenic forcing was similar in the late 1970s and early 1980s to the 1998â??2011 period."

At vulkansk aktivitet åpenbart er en del av det IPCC legger inn fremkommer allerede i dette innelgget (på grunn av valg av PC kan jeg ikke lime grafen inn;)

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg7652#msg7652

Dette er en fremstilling av de samlede negative og positive, antropogene som naturlige som i følge IPCC er forkllaringen på dagens temperaturutvikling, av denne grafen er det åpenbart at IPCC legger betydelig vekt på vulkaner og hvordan aerosoler påvirker klimaet.

Og så en fortsettelse som neppe er relevant på denne strengen, men en fortsettelse av aerosoler, der vulkaner er en av mange kilder.

Det er neppe noen uenighet om at vulkansk aktivitet spiller en rolle for klimaet, vi så det direkte på termometeret etter Mount Pinatubo i 1991, og vi har sett det før, dog i langt sterkere grad. Og dette synes 100% akseptert i klimakritiske kretser. Men aksepterer de samme kretser det faktum at menneskeheten de 200 siste år har sluppet ut de samme stoffene i stor utstrekning, eller spiller disse sulfatene eller hva det nå er, kun en klimatisk effekt om de slippes ut naturlig, men er uten klimatisk betyning hvis de er antropogene? Rent Klimarealst logisk er jo svaret på dette et klart og dundrende JA.

Vel, nå har den ytterste av alle Prügelknaber her på forumet gitt ut en ny artikkel;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL076079/full

Abstractet lyder;

"Limiting global warming to 1.5 or 2.0 °C requires strong mitigation of anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions. Concurrently, emissions of anthropogenic aerosols will decline, due to co-emission with GHG, and measures to improve air quality. However, the combined climate effect of GHG and aerosol emissions over the industrial era is poorly constrained. Here we show the climate impacts from removing present day anthropogenic aerosol emissions, and compare them to the impacts from moderate GHG dominated global warming. Removing aerosols induces a global mean surface heating of 0.5-1.1 °C, and precipitation increase of 2.0-4.6 %. Extreme weather indices also increase. We find a higher sensitivity of extreme events to aerosol reductions, per degree of surface warming, in particular over the major aerosol emission regions. Under near term warming, we find that regional climate change will depend strongly on the balance between aerosol and GHG forcing."

Det hevdes altså at aerosolene som er sluppet ut i den industrielle era har hatt en negativ effekt i størrelsesorden 0.5 - 1,1 C og at uten denne forurensningen hadde det vært tilsvarende varmere.

Som jeg har limt inn ovenfor fra AR5 er nettopp areasolene og derses virkning den kanskje enkelstående største usikkrhetsfaktoren i dagens klimavitenskap. NASA hadde en spesialesignet satelitt på vei for å måle dette, men den havarte.

Denne artikkelen er gitt ut på Geophysical Research Letters, ett av de mest anerkjente tidsskrifter med høy impact factor og i følge Judith Curry med en bunnsolid peer review prosess. Der Prügelknabe er selvsagt ikke alene om dette, men han er førsteforfatter, sammen har han med seg en gjeng svært tunge folk fra bl.a. NASA og Oxford, dette i tillegg til et par nordmenn, herunder Fuglestvedt.

Så nå kan hånlatteren begynne.


« Last Edit: 16.01.2018, 19:07:49 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 717
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring - hvor flaut kan dette bli?
« Reply #54 on: 16.01.2018, 21:45:19 »
Denne artikkelen er gitt ut på Geophysical Research Letters, ett av de mest anerkjente tidsskrifter med høy impact factor og i følge Judith Curry med en bunnsolid peer review prosess. Der Prügelknabe er selvsagt ikke alene om dette, men han er førsteforfatter, sammen har han med seg en gjeng svært tunge folk fra bl.a. NASA og Oxford, dette i tillegg til et par nordmenn, herunder Fuglestvedt.

Så nå kan hånlatteren begynne.

Uten å kommentere innholdet i innlegget ditt for øvrig, så stusser jeg litt over din omtale av Geophysical Research Letters som"ett av de mest anerkjente tidsskrifter med høy impact factor".

Impact factor (siteringsfaktor) er faktisk overraskende lav (drøyt 4). Journaler som Science (37+) og Nature (41+) ligger nesten 10 ganger høyere i impact factor. Jeg har ikke sett hva Curry skriver om dette, men jeg kan forstå om hun uttrykker sympati, for denne journalen er blant dem som har vært mest åpen for å slippe gjennom mainstream-skeptiske studier. Noe som trolig også er en hovedårsak til den svært lave impact factoren; mainstream karrieregutter siterer ikke kilder som kan hindre deres karriere. Hvordan Samset har havnet her vet jeg ikke, kanskje det bare var her han slapp gjennom?
 
« Last Edit: 16.01.2018, 22:23:18 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #55 on: 16.01.2018, 22:27:51 »
Nå blander du sammen de generelle og tverrvitenskapelige Nature og Science som håndplukker the best of the best fra alle vitenskapelige disipliner og publiserer dette i sine hovedtidskrifter. Her finner en stoff fra medisin, grunnleggende fysikk, kjemi, astronomi, etc, etc.

Dette er noe helt annet en journaler med begrenset fagfelt;

"According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2015 impact factor of 4.212.[3] Geophysical Research Letters was also the 5th most cited publication on climate change between 1999 and 2009.[4]"

https://en.wikipedia.org/wiki/Geophysical_Research_Letters

« Last Edit: 16.01.2018, 22:38:04 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 516
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #56 on: 17.01.2018, 00:28:00 »
Sitat Telehiv;

"Hvordan Samset har havnet her vet jeg ikke, kanskje det bare var her han slapp gjennom?"

Mitt inntrykk av Samset er i sin helhet farget av det jeg har lest her på KD.com, og det jeg har blitt henvist til fra KD.com. Jeg har ikke peiling på - før i dag - hva han arbeidet med eller hans kvalifikasjoner. Jeg har sett han på TV/radio tre ganger;

- den første (og her blander jeg muligens med en annen) var da han møtte Ivar "har noen sett brillene mine" Giæver - jeg synes Samset var klart best. Særlig liker jeg Giævers opplysning om at klimaet har vært usedvanlig stabilt de siste hundre årene og at disse klimatypene lager grafer med overdrevne Y - akser, noe han presterte å hevde under Lindau konferansen mens han snakket til 40 - 50 Nobelprisvinnere og hadde tatt med seg det foredraget han vanligvis holder til sin nåværende arbeidsgiver - damer og herrer 70 pluss i The Cato Institute

- den andre var da han møtte Karl "det var minst to grader varmere under vikingtiden" Hagen - basert på min klimakunnskap ble Hagen faktuelt og vitenskapelig rævkjørt, noe som ikke var vanskelig siden Hagen først på flyet fra Alfaz del Pi (eller noe slikt) hadde bestemt seg for å gjøre klima til sak under valgkampen uten å ha den fjerneste tanke om hva han snakket om - og vi vet hvilken rolle klima spilte under siste valgkamp, til og med jeg synes det ble for mye (altså lite skepsis)
 
- tredje gang var Svensmarkhypotesen på Dagsnytt 18 for noen uker siden, da han møtte Jan - Erik "det er TSI, eller har jeg ombestemt meg" Solheim, det var ingen diskusjon, Samset lekte seg med han og sa noe i retning av at Solheim ikke var klimafornekter og at det var mye bra i Svensmark

Vel det var min "vurdering" som hittil har betraktet han som en PR-kåt guttunge, og jeg er jo kjent med andres vurdering her på forumet knyttet til Samset, han blir endog benyttet som objekt for alle de fake news artistene vi har her på forumet.

Men nå lurer jeg på om han må opp et hakk. Du stiller spørsmålet om han bare har "sluppet gjennom," vel det spørsmålet stilte også jeg til jeg så nærmere på medforfatterne.

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 511
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #57 on: 20.01.2018, 18:00:24 »


Litt utdypning
Temperaturen pÃ¥ himmellegemer med atmosfære kan bestemmes analytisk ved Ã¥ bruke naturlovene om konstant energi (termodynamikkens 1. lov) og den ideelle gassloven.  Det har man benyttet i forbindelse med utregninger av US standard atmosphere og international standard atmosphere (ISA https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere).  Det har vært en forutsetning for romfarten Ã¥ kjenne til dette.
Forskerne Nikolov og Zeller (N&Z) har benyttet en empirisk fremgangsmåte, dvs det har tatt utgangspunkt i målinger (observasjoner) for deretter å forsøke å finne en modell for temperatur for forskjellige himmellegemer (https://www.omicsonline.org/open-access/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf).
Både analytisk og empirisk fremgangsmåte har kommet frem til forbløffende like resultater som stemmer for alle studerte himmellegemer på tross av at de har svært forskjellig atmosfære (sammensetning og trykk), vist av N&Z.
Temperaturen er avhengig av solinnstrÃ¥ling ved himmellegemets avstand fra solen (selvfølgelig) og atmosfæretrykket, likt en adiabatisk prosess.  Ingen andre fenomener har noen vesentlig inflytelse.  "TilbakestrÃ¥lingseffekten" fra "drivhusgasser", som liksom skal være dobbelt sÃ¥ sterk som solinnstrÃ¥lingen til jordoverflaten, er mao ikke avgjørende for global temperatur, slik FNs klimapanel IPCC og deres meningsfeller tror og driver propaganda for.  IPCC fremgangsmÃ¥te stemmer heller ikke for andre planeter med "drivhusgass" som f.eks. Venus og Mars.
Forskjellen mellom analytisk og empirisk fremgangsmåte er i følge N&Z at empirisk metode inkluderer alle de andre naturlige effektene som gir små endringer i temperatur omkring den grunnleggende temperatur som kan beregnes analytisk, fordi empirisk fremgangsmåte er basert på observasjoner.
Trykkeffekten kan forklares ved Ã¥ sammenligne med adiabatiske prosesser (https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process).  I atmosfæren foregÃ¥r uendelig mange adiabatiske prosesser samtidig, bl.a. som konveksjon, men den delen av atmosfæren som til enhver tid er ved overflaten vil ha et høyere trykk, høyere kinetisk energi og dermed ogsÃ¥ høyere temperatur, slik bÃ¥de ISA og N&Z beskriver.
Alle prosesser som foregÃ¥r i atmosfæren, spesielt skydekkevariasjon, ser ut til Ã¥ ha en netto selvregulerende effekt, ref. e.g. dr. Roy W. Spencer, UAH.  Mao ingen grunn til klimapanikk.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 511
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #58 on: 26.01.2018, 14:34:09 »
Enda en klok(!) emeritus som slakter AGW:

Top U.S. Scientist Calls Greenhouse Gas Theory a â??Fallacyâ??
https://principia-scientific.org/top-u-s-scientist-calls-greenhouse-gas-theory-a-fallacy/

Respected retired scientist Dr. Frank Schnell,  member of the American Council on Science and Health Scientific Advisory Panel comes out to publicly trash the science cornerstone of man-made global warming. Calling the greenhouse gas effect (GHE) â??a fallacyâ? and explaining why, this former toxicologist from the Agency for Toxic Substances and Disease Registry pulls no punches about the junk science behind carbon dioxideâ??s alleged climate impact.
Dr Schnell dismisses the GHE as â??obscene fantasyâ? and explains in detail why, writing:
The so-called â??Greenhouse effectâ? is one of the most persistent fallacies in popular science. It is a flawed speculation left over from the late 19th century, when it was first entertained by such scientific luminaries as Joseph Fourier, John Tyndall, and Svante Arrhenius.
In fact, however, the so-called â??greenhouse gasesâ? do not â??trapâ? infrared energy radiated from the surface of the Earth, as proposed; they merely slow its inevitable return to outer space.

Det anbefales å lese hele artikkelen som forklarer på en enkel og god måte atmosfærens rolle for global temperatur, effekten av "tilbakestråling" av IR fra atmosfæren og hva adiabatisk effekt medfører.
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 717
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Reply #59 on: 26.01.2018, 16:25:23 »
Petter T,
morsomt at du la inn denne, jeg har selv lest flere av Schnells tidligere kritikker mot CO2-hypotesen med stor interesse. Han er veldig god Ã¥ skrive tydelig og dermed ogsÃ¥ lett Ã¥ forstÃ¥, slik at bÃ¥de motstandere og "medstandere" vet hvilke argumenter man mÃ¥ forholde seg til. Ikke mye tÃ¥keprat hos Schnell.