NASA og to nye papers finner heller ikke Trenberths varme skjult i dyphavene

Started by Telehiv, 07.10.2014, 12:38:36

Previous topic - Next topic

Telehiv

NASA er inne på ett av de to nye paperne, og skriver (les: innrømmer) på sine egne sider i går at:

NASA Study Finds Earthâ??s Ocean Abyss Has Not Warmed
While the upper part of the worldâ??s oceans continue to absorb heat from global warming, ocean depths have not warmed measurably in the last decade.

Det pinlige faktum her er at selve hovedpoenget i Trenberth et als bortforklaring om at den manglende varmen skjuler seg i dyphavene (under 700m var den opprinnelige påstanden) her ryker med et smell. Men da bare flytter man målstolpene, og kjører mantraet som før: "Study coauthor Josh Willis of JPL said these findings do not throw suspicion on climate change itself"

Link: http://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-study-finds-earth-s-ocean-abyss-has-not-warmed/#.VDOQhWeSy4I

Dette begynner altså å bli en underholdende føljetong, men må da være nedverdigende for vitenskapen generelt?

Tungt klimafaglige Judith Curry har vært lenge på denne pinlige saken saken i tidligere artikler.
Det gjelder nå de to nye paperne publisert i Nature Climate Change:

1) Deep-ocean contribution to sea level and energy budget not detectable over the past decade (W. Llovel, J. K.Willis, F.W. Landererand and I. Fukumori, Nature Climate Change. DOI: 10.1038/NCLIMATE2387)
2) Quantifying underestimates of long-term upper-ocean warming (Paul J. Durack, Peter J. Gleckler, FelixW. Landerer and Karl E. Taylor, Nature Climate Change DOI: 10.1038/NCLIMATE2389)

For å gjøre Currys konklusjon kort:
The bottom line is that uncertainties in ocean heat content are very large, and there is no particularly convincing evidence that the â??missing heatâ?? is hiding in the Ocean.

Curry hevder altså det motsatte av det NASA prøver å skjule seg bak: Der er ikke noen overbevisende data som støtter at "the missing heat" skjuler seg i havet - noe sted.

Tilbake stÃ¥r altsÃ¥ nok en empirisk falsifisert klimaalarmismepÃ¥stand. Og vi mÃ¥ spørre igjen: Hvor mange trenger verden før man begynner Ã¥ stusse? 
Her kan dere lese hele gjennomgangen: http://judithcurry.com/2014/10/05/evidence-of-deep-ocean-cooling/#more-17028

Gode kommentarer på WUWT:
Saken diskuteres også her på WUWT nå: http://wattsupwiththat.com/2014/10/06/the-heat-went-to-the-oceans-excuse-and-trenberths-missing-heat-is-awol-deep-ocean-has-not-warmed-since-2005/

Jeg noterte meg særlig en rekke både gode, interessante, og ikke minst infame oppfølginger i kommentarspalten etter artikkelen.

I det hele tatt, nettet strammer seg rundt både lirekassespilleren og apen som danser rundt ham med kollektbøssen....


Telehiv

Klassisk "klima(makt)forskning" begynner nå også å få et klassisk og lett gjenkjennelig 2-trinns handlingsmønster når de føler verdensbildet truet:

1) I startinnlegget kommenterer jeg de nye studiene i Nature som i praksis falsifiserer hele dyphavsbortforklaringen til Trenberth-banden. Når en så sentral bortforklaring rakner, gjelder det å straks rykke inn med en ny (og helst i samme publikasjon som den pokkers falsifiseringen framkommer i).

2) Og som det registreres på Goddards nettsted hockeyschtick, så gjør man akkurat det jeg beskriver under pkt. 1 i den forbindelse: Legger inn en ny bortforklaring om at "joda, global oppvarming fortsetter, den":
"Instead, the MSM are preferring to highlight a companion paper published in the same issue of Nature Climate Change, which claims models show that the Southern Hemisphere oceans must have warmed much faster than the actual observations, thus the "missing heat" has re-emerged and it's much worse than we thought! [in the models]."

Pielke jr. har for øvrig allerede påpekt på samme nettsted at dette er "anti-vitenskap": http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/10/latest-claim-world-is-warming-faster.html

Goddard kommenterer denne miseren slik:
Indeed, and as examination of Fig. 5 from the paper shows, the authors have used a modeled excuse to claim the Southern Hemisphere oceans have warmed up to an amazing 152% more than the actual data [e.g. see red bar at lower right of Fig 5 below].

Further, they claim the modeled artificial warming added to the observed ocean data [which is everything above the white horizontal lines in each colored bar below] is even warmer than the overheated modeled mean heat content change [shown by grey bars]. With these unjustified up-justments, the Southern Hemisphere oceans are claimed to have warmed significantly more than the Northern Hemisphere oceans, even though it is well-known that surface temperatures did the opposite.

This added artificial, modeled warming of the Southern Hemisphere oceans was then added by the authors to the Northern Hemisphere observed data to artificially raise the global heat content change by up to 58% above the previously published values shown by the colored bars in the upper right corner of Fig. 5.

Bottom line: This is an astonishingly brazen and flawed attempt to up-just observed data in support of global warming alarm, using falsified black-box models as "justification" for these anti-scientific methods.

Further, even with this unjustified up-justing of data, the global oceans warmed only a tiny ~0.09C +58% = 0.14C [using Levitus et al 2012 above], i.e. ~14 hundreds of one degree since 1970. And that 0.14C, even if real, cannot pop out again to heat the atmosphere. Even if it could violate the 2nd law of thermodynamics and principle of maximum entropy production by "popping out," the maximum that 0.14C ocean warming could reheat the atmosphere is limited to an insignificant 0.14C.

 
SÃ¥ her observerer vi igjen business as usual hos de troende pausefornekterne.

Link: http://hockeyschtick.blogspot.no/ 

Ex-administrator

I korte trekk: Paper 1 sier at varmen ikke er i dyphavene. Paper 2 finner igjen varmen i "manglende data". AKA "modell".

En annen gjennomgang, med litt større fonter:
JoNova: Missing heat not in deep oceans but â??foundâ? in missing data in upper ocean instead

Quote...after adjusting to the data to fit the models, they get a better agreement with the models.
;D

Telehiv

Quote from: Administrator on 08.10.2014, 11:30:39
I korte trekk: Paper 1 sier at varmen ikke er i dyphavene. Paper 2 finner igjen varmen i "manglende data". AKA "modell".

Presist observert, Administrator!  8)

Og vi kan selvsagt fortsette å spøke rundt disse mindreverdige vitenskapsabnormitetene, som så altfor enkelt lar seg påvise igjen og igjen.

Men: Når man begynner å se både omfang og kontinuitet mht. vitenskapelige nedverdigelser og lettvintheter som nå begås for å holde AGW/CO2-korthuset oppe, så er det jo merkelig at ikke flere nye og reelt kvalifiserte forskere (enn de faste som Curry osv.) finner det nødvendig å gripe inn - inne i selve IPCC-systemet? Hvorfor lar man de samme tapre, men få, sannhetssøkerne kjempe denne kampen igjen og igjen, når selv en grunnfagsstudent ser hvor langt fra seriøs vitenskap og tallbehandling dette er?

Nei, selv tunge, dyktige forskningsmiljø som vet sÃ¥ altfor godt hva som utspiller seg, ser fremdeles tafatt og handlingslammet pÃ¥ at de best plasserte AGW/CO2-miljøene fremdeles tillates Ã¥ rett og slett koke opp stadig nye modellvarianter og mulige "samsvarsobjekter" som med litt tricksing og "data bending" kan oppfylle tidligere alarmistiske klimaspÃ¥dommer  - men som altsÃ¥ ikke har latt seg pÃ¥vise med faktiske observasjoner pÃ¥ nærmere 18 Ã¥r (jfr. "the hiatus"; "pausen" og følgelig Trenberths "travesty").

Og bak hele miseren ligger at noen få sentrale institutter er tildelt den tvilsomme overnasjonale "ære" å rigge om historiske data til å vise kaldere mellomkrigstid og kaldere middelalder, osv. mens de samtidig skrur opp dagens målinger i egne modeller og framstiller dette som virkelighet (dvs. som foran i tråden ble beskrevet av Pielke Jr. som "anti-vitenskap": http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/10/latest-claim-world-is-warming-faster.html )
   
Deretter framholder man dette oppkoket til en ny besvergelse om at "global oppvarming fortsetter som predisert" og man igjen kan konkludere: "Study coauthor Josh Willis of JPL said these findings do not throw suspicion on climate change itself".

Jeg tror denne tråden kan bli lang, hvis vi fortsetter å omtale den strømmen av tilsvarende "studier" som vi ser vil bli avlevert etter hvert som spriket mellom de feilslåtte alarmismemodellene og faktiske observasjoner fortsetter å øke.