Author Topic: Maya kalenderen.kalender eller klimamodel?  (Read 1033 times)

Smiley

  • Seniormedlem
  • ****
  • Posts: 264
    • View Profile
Maya kalenderen.kalender eller klimamodel?
« on: 01.10.2014, 18:51:10 »
Etter å lest litt om Maya indianernes såkalte kalender har jeg gjort meg noen betraktninger.
At månefasene var de første arkologer gjenkjente og kalte det for kalender betyr ikke at det er eneste bruksområdet. Klodens ferd gjennom galaksen avgjør klima etter Svensmark sin teori om kosmisk stråling og skydannelser. Den lange Baktun syklussen til Maya indianerne er nettopp basert på jordens runde gjennom galaksen og vil da virke mer som en klimamodell enn kalender.
Maya indianerne baserte alt på faktiske observasjoner og har ingen teoretiske pådriv fra co2 og er således mer vitenskapelig korrekt klimamodell enn IPCC sine modeller.

Så resultatet er at en steinaldersivilisasjon hadde en klimamodell som er over 1500 år gammel og som viser de naturlige syklussene med bedre perfeksjon enn IPCC sine modeller klarer!