Author Topic: En utfordring til Okular  (Read 680 times)

Emeritus

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 029
    • View Profile
En utfordring til Okular
« on: 09.04.2017, 20:08:58 »
Okular har en hypotese om at de siste hundre års temperaturøkning er et resultat av kombinasjonen sol og hav. Slik jeg oppfatter Okular, hevdes det at solen, selv om den er svekket de siste tiårene, kan havet likevel inneholde så mye energi over så lange tidsepoker at det kan være tilfeldig at det slippes ut så mye energi nå. Det kan for alt jeg vet være riktig. Men jeg har en mistanke om at "sol og hav" bare er en bortforklaring fordi Okular nekter å erkjenne drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt som følge av de antropogene bidrag.

Her er imidlertid en annen mulighet som sporadisk har vært nevnt her på KD.com og som en ikke ser mye av i litteraturen og som Okular skulle kunne si noe om siden han er geolog. Ca. 70% av overflaten er som kjent dekket med hav. De store riftene i overflaten som slipper ut varme ligger i havene, bl.a. den Midtatlantiske rygg. At undersjøiske vulkaner kan spille en rolle er som nevnt av og til tema, men jeg har til gode å se noe systematisk og empirisk om dette, men som vanlig forsøker jeg å være djvelelens advokat.

Temperaturene i havene er fordelt omvendt som i atmosfæren. Det er varmest ved overflaten, så blir det som generell regel kaldere til dypere det blir, mens i atmosfæren blir kaldere til høyere det blir.

Problemet til de som hevder at undersjøiske vulkaner varmer overflaten er at de dypeste havene også er de kaldeste, og som vi vet kan ikke noe kaldere varme noe varmere. Men nå kommer jeg til poenget; hvis de dypeste lag av havene de siste hundre år har blitt varmere som følge av vulkansk aktivitet, men fortsatt er kaldere enn de overliggende lagene, kan da den ekstra varmen fra de kaldere underliggende lag "varme" de overliggende lag ved at de overliggende lag skal kjøle seg mot noe varmere?

Jeg mener dette er en relevant problemstilling. Vi vet at den ensete energikilde vi har ved siden av solen, er de kjernefysiske virksomhet som skjer i jordens indre. Uten denne hadde jorden vært som månen, en kald stein i Universet som hadde blitt kald på ca. 15 millioner år etter sin tilblivelse, mens Tellus altså holder koken i milliarder av år og produserer energi. (vel et lite tillegg her, vi får også en del energi i form av kosmisk stråling, altså i tillegg til sol og jordvarme)

Vek Okular; er du enig eller uenig i at hvis de 2000 meter dypeste lagene av havene har blitt varmet 0,1C som følge av øket vulkansk aktivitet, sÃ¥ vil det "varme" de overliggende lagene fordi de skal kjøle seg mot noe varmere? 
« Last Edit: 09.04.2017, 21:24:13 by Emeritus »