Author Topic: Co2 sensivitet  (Read 1525 times)

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Co2 sensivitet
« on: 28.09.2014, 09:39:24 »
Hvordan kan man forske på co2 sensivitet i det hele tatt? Det finnes ikke noe som er 100 prosent effektivt eller mer. Vanndamp er mer effektiv klimagass enn co2 fordi vanndamp absorberer flere frekvenser av ir og dermed større mengde energi. Hverken vanndamp eller co2 kan sende ut mer energi enn de har absorbert!
Så hvor henter disse klimagassene energien fra? Det er jo det som er det store spørsmålet. Vi ser jo alle hva de sender ut. Ir lyset hentes fra omgivelsene altså fra atmosfæren og klimagassene gir fra seg sluttresultatet til den samme atmosfæren. Da kan ikke potensialet i atmosfæren endres. Energi kan ikke lages eller ødelegges bare endres.
Co2 omgjør energi fra en form til en annen men kan ikke produsere høyere potensial.

En økning i antall molekyler vil dermed gi en reduksjon i antall ganger hvert molekyl gjør dette siden energimengden er konstant. Da er co2 sensiviteten i bestefall 0 !

Greia er ikke hva som kommer ut av klimagasser men hvor det som kommer inn kommer fra ;)

IPCC beskriver dette som om co2 molekylene gjør dette i et fastsatt tempo og at antallet molekyler øker antallet utførte energiutstrÃ¥linger. Tempoet er jo bestemt av molekylets svingninger og synker ved lavere temperatur. Siden bÃ¥de temperaturen og dermed ir , er  bestemt  av atmosfærens masse og kinetiske energi kan ikke co2 gi oppvarming. Loven om entropi gjør at co2 molekylet mÃ¥ svinge likt med de andre.
« Last Edit: 28.09.2014, 09:44:52 by Smiley »

Knuta

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Sv: Co2 sensivitet
« Reply #1 on: 28.09.2014, 16:27:02 »
Jeg vet ikke om jeg kan gi deg noe fyldig svar, men jeg startet på en prosjekt som jeg la fra meg. Etter å ha surfet litt på HITRAN databasen og downloadet det som var av data, ble jeg imidlertid mer klok på hvordan drivhuseffekten virker. Databasen har en vesentlig størrelse av betydning, men den er alt annet enn komplett.

Det første jeg legger merke til er antall linjer H2O har i forhold til CO2. Det er minst tidoblet. Så langt jeg avsluttet i ~2011 var det 10 millioner CO2 linjer og 111 millioner H2O linjer fordelt over et bred spekter. Flesteparten av linjene er betydningsløse med vil få langt mer betydning i Venus-atmosfæren. Noen av linjene er særdeles kraftig så aktuell gass absorberer all stråling med en spesifikk bølgelengde allerede ved 10 cm. Disse er mer eller mindre uinteressante i den forstand at mer høyere gasskonsentrasjon ikke vil utgjøre noen forskjell. De mest interessante linjer er de som absorberer 50% på veien ut av atmosfæren. Her ligger den an til endringer ved forskjellige gasskonsentrasjoner.

Etterhvert oppdager jeg at gjeldene tankegang i dag er at stråling går rett ut eller rett inn til/fra Jorden. Stråling fra overflaten stråler i alle retninger, og det vil se lang mer lang bakken enn rett ut. Og neste feil er at absorbert stråling reemiteres med umiddelbar virkning. Hvis det var tilfelle ville ikke gassen bli varmet opp. Jeg er også av den oppfatning dersom reemitering ikke skjer så vil gassen oppføre seg på mer eller mindre lik som blackbody stråling. Man vet ikke hvilke frekvenser den stråler ut på, men følger de gjeldene lover for BB.

Temperatur har så en avgjørende betydning for absorbering. Jo høyere temperatur jo mer spredning i frekvens vil en linje få. Og ikke minst temperaturen på jordoverflaten. Mange liker å bruke gjennomsnittstemperatur for beregninger av effekter, men bruker man f.eks. min/max temperaturer blir utstrålt effekt vesentlig høyere enn effekten av gjennomsnitt.

Jeg hadde ambisjonene klare, men den ene loven etter den andre kom og dermed satte det en stopp for prosjektet mitt. Ikke minst størrelsen på HITRAN databasen. Den får de fleste programmer til å tryne.

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Sv: Co2 sensivitet
« Reply #2 on: 28.09.2014, 18:53:53 »
Nå ser det ut som du har gjort betydelig mere undersøkelser enn meg. Jeg har bare googlet for harde livet da jeg ikke kan se hva og hvor den påplussede energien skulle komme fra. Det du skriver om spredning betyr jo nødvendigvis å fordele energien over et større område noe som burde gi økt kjøling. Akkurat som forstørrelsesglass samler og varmer den ene veien og utvider uten varme den andre veien.
Hvis co2 fungerer som spredelinser vil det jo fordele energien ut til flere av de andre gassmolekylene i atmosfæren og få antallet molekyler som er tilgjengelige til å øke fremfor å gå i rett linje oppover.
Uansett kan jeg ikke se at co2 har noen mulighet til å styre noe som helst. Den energien de absorberer er begrenset av temperaturen og det samme er antallet svingninger de kan ha.
De er altså nødt til å slippe noe ir forbi eller å omsette svingninger til photoner og dette vil bli absorbert av bla vanndamp.
Det må jo bety at de veier som ser stengte ut i det atmosfæriske vinduet bare har gjort all energien om til vibrasjoner og de som ser åpne ut har gjort vibrasjoner om til ir. All energi kommer fremdeles frem. Siden energi ikke kan lages eller ødelegges må summen være den samme som før uansett hvor mange endringer de forskjellige gassene gir på veien ut.
Og selv om jeg tar feil og vinduet er stengt i enkelte områder er det jo over 120 millioner andre veier opp. Loven om entropi vil fortsatt gjelde og energien vil måtte fordele seg til en av de åpne linjene til slutt likevel. Før eller siden vil den altså treffe en åpen linje og ta turen opp og ut.
« Last Edit: 28.09.2014, 18:58:24 by Smiley »