Author Topic: Skrantesjuke - Panisk slakting av villrein?  (Read 1670 times)

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Skrantesjuke - Panisk slakting av villrein?
« on: 30.03.2017, 18:14:21 »
Er det bare meg som stusser på man vil slakte masse villrein for å unngå skrantesjuke?

Quote
Råda frå fagmiljøa er brutale og eintydige: Skal vi klare å unngå fleire tilfelle av den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke, så må ein heil villreinstamme utryddast.
Kilde: https://www.nrk.no/sognogfjordane/ber-styresmakter-og-jegerar-forebu-seg-pa-masseslakt-1.13451889


Er det virkelig så enkelt?

Quote
Smitteoverføringen ved CWD kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Prionene er svært resistente mot fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlig i flere år.

Quote
Tiden fra et dyr blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) er lang, trolig rundt to år, og sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr.

Quote
Forekomsten og betydningen av denne sykdommen i norske hjorteviltpopulasjoner er så langt ukjent.

Quote
Prevalensen (antall smittede dyr i populasjonen) av CWD i Nord-Amerika er vist å variere sterkt fra område til område, fra ca 0,5-5 % til ca 30% i noen hjorteviltbestander.
Kilde:http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Min magefølelse sier at det allerede er for sent å gjøre noe og at man helt unødvendig ødelegger verdifullt genmateriale. Hvorfor ikke la naturen gå sin gang?

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Sv: Skrantesjuke - Panisk slakting av villrein?
« Reply #1 on: 21.04.2017, 16:37:22 »
Fra gårsdagens papirutgave av Aftenposten

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Sv: Skrantesjuke - Panisk slakting av villrein?
« Reply #2 on: 21.04.2017, 16:42:36 »
Mattilsynet vil slakte:
Quote
â?? Det finnes ingen ferdig plan for hvordan dette skal gjøres, men vi prøver etter fattig evne Ã¥ ta et ansvar i denne vanskelige saken, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.
https://www.nrk.no/buskerud/vil-ha-rask-nedslakting-av-rein-1.13482830

Det skal bli interessant å se hva de "etter fattig evne" faktisk gjør i denne saken.