Author Topic: Ytringsklima i skolen  (Read 1382 times)

Baseballstick

  • Medlem
  • ***
  • Posts: 191
    • View Profile
Ytringsklima i skolen
« on: 16.03.2017, 14:18:23 »
Quote
Majoriteten av fagene jeg har tatt på Dragvoll er blitt politisert, og ensidig presentert av foreleserne.

Når studenter stiller spørsmål ved det foreleser sier, eller prøver å starte en diskusjon under forelesning, blir man fort avbrutt og diskusjonen får ofte en stopp.

Kritiske holdninger og spørsmål settes ikke særlig pris på. Følgen av dette er at flere av mine medstudenter velger å skrive slik de vet professorene ønsker, framfor å skrive selvstendig. Slikt blir det ikke gode akademikere av.

Problemstillingen er imidlertid ikke særnorsk. En fersk rapport av Noah Carl for Adam Smith Instituttet (ASI) i London viser at så lite som 12 prosent av britiske akademikere er konservative.

Noen av forklaringene på hvorfor akademikere som oftest er venstreorienterte, ifølge ASI, er sosial homogenitet, konformitet og gruppepress på campus og arbeidsplassen, og diskriminering ovenfor dem som ikke deler samme tankesett som majoriteten.

Ideologisk homogenitet innen høyere utdannelse kan lede til partiskhet vedrørende stipend som utdeles fra universitetet til sine studenter, restriksjoner av fri tale på campusene, og mindre finansiering og svekket status for de instituttene og studieprogrammene ledet av liberalkonservative eller høyreorienterte personer.

http://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2017/03/15/NTNU-forelesere-stopper-studenter-som-stiller-kritiske-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-14450377.ece

Denne studinen setter fokus på noe jeg kjenner meg igjen i. Ungene mine fikk melding hjem fordi de spurte læreren om han var kjent med alle faktafeil i filmen til Al Gore.

Hvorfor er det sånn at alle lærere, journalister og offentlig ansatte stort sett er raddiser?