Realiteter og selvskading i energipolitikken

Started by Telehiv, 07.11.2016, 10:45:37

Previous topic - Next topic

Telehiv

OPEC og andre energileverandører ser i snitt en oljeetterspørsel på 108-112 mill fat/dag innen 2040
I følge Det internasjonale energibyrået (IEA) er verdens oljeetterspørsel i dag drøye 96 millioner fat pr dag. Den voksende globale infrastruktur (for å livberge en enda mer økende befolkning) er imidlertid i behov av langt mer fossil energi for å bokstavelig talt få hjulene til å løpe rundt også i årene som kommer:

OPECs generalsekretær Mohammed Barkindo sa for eksempel så sent som i går at oljekartellet forventer at verdens oljeetterspørsel vil stige til 109 millioner fat pr dag innen 2040. Barkindo fastslår bare det som ethvert vettug menneske forstår: "Olje og gass vil fortsette å være det foretrukne drivstoffet for veldig lang tid".Men her hjemme? De velfødde og bortskjemte borgerbarna i våre mest enøyde klimaaktivistorganisasjoner (der reelt miljøvern dessverre synes å være "a thing of the past"), sippende til sin hvite overklassekaffe (dyrket av fattige stakkarer de gir blanke fan i) mens de jetflyr til neste klimakonferanse betalt av CO2-skatter, er umettelige i sin drift etter å begå en omfattende selvskading av det samfunn som før på dem:

- energiforvirrede avarter som MDG vil rett og slett legge ned hele oljeproduksjonen vår. Den kvinnelige nestlederen i MDG svarte i et valgintervju på TV på programleder Anders Magnus' spørsmål om hvor de ville hente inndekningen av denne oljenedstengingen fra - at det "selvsagt må dekkes av staten". Magnus spurte så hvor staten skulle få pengene fra hvis oljeindustrien ble lagt ned. Svaret ble selvsagt bare noe pinlig vas. Etterpå ble Magnus omtrent steinet av alt fra Marie Simonsen til Trine Skei Grande for å drive "kvinnefiendtlig mobbing" i stedet for intervju. Selvskading mot det norske samfunn er her selvsagt bare fornavnet. �vrig politisk profil i MDG er ikke lett å beskrive, da det stort sett avhenger av hvem som får en mikrofon. Men hovedbudskapet er alltid tydelig: "Vi har syndet, og skal straffes". Slik makt utøves i alle religiøse tilnærminger til samfunnsstyring.

- partiødeleggende og politikerforaktskapende personer som Trine Skei Grande som fullstendig uansvarlig bæljer ut sine krav om mer selvskading av det vi lever av her i landet. Her er det nå nesten utenkelig å forestille seg at Venstre i flere tiår, før sosialdemokratene kom på banen, var et sentralt, ansvarlig og statsbyggende parti i ensom positur mot de mest vulgære høirekrefter som bl.a. ville gi bort våre nasjonale vannkraftressurser til private interesser ved forrige hundreårsskifte, og også var i ferd med å øde landets formue på den avsindige "paripolitikken" på 1920-tallet (Høire ville ikke trykke mer pengesedler enn det var gull for i Norges Bank, som i praksis gjorde landet insolvent), m.m. Nå er Venstre under Trine i ferd med å bli et aktivt nasjonalt selvskadende parti av minst samme format, ved å prøve å sage av de fleste næringsgreiner landets samfunnstrygghet og velferd er tuftet på, i en enøyd og ravende uansvarlig CO2-rus.

- sentrale bortskjemte grupper av samme type i LOs oslofjordbotningsbaserte hvitsnippfagforbund (som tror at de alltid vil kunne leve av andres innbetaling av kontingenter, og nå vil stanse videre oljeleting/-utvikling så godt de kan) er nå i direkte konflikt med andre LO-forbund som ser at selvskadingen nå har nådd et nivå som må stoppes før vår felles samfunnsarv og velstand raseres fullstendig av folk som tror saueraping vil ødelegge verden.

- og ute på havene og oppe på tidligere så vakre åskanter står ultra-ineffektive og bredt miljøskadende vindmøller og kverner nådeløst opp våre verneverdige storfugler gjennom milliardsubsidier

PS: Heldigvis har vi Frederic'en til å rydde opp, som aldri kom seg gjennom videregående og aldri har lært å telle:


PS: Jeg sier ikke at jeg applauderer uvettig og unødvendig oljebruk, jeg er tvert i mot opptatt av miljøvern og stiller meg positiv til all teknologi som kan redusere/fjerne skadevirkninger av fossilt brensel mot miljøet. Men løsningen er ikke å løpe med norgesglass etter CO2-vrangforestillinger, men i stedet å jobbe med å fjerne reelt skadelige partikler og stoffer (ikke minst i byer og nærmiljøer) mens vi parallelt forsker etter mer varige energiløsninger.

Husk: Skulle vi fulgt klimaaktivistenes aktive og forhastede selvskading ville vi snart ikke hatt rÃ¥d til Ã¥ forske pÃ¥ noe som helst. 

Telehiv

#1
Norge har nå gjennom opportunistiske politikere i allianse med uansvarlige aktivistorganisasjoner pådratt seg to alvorlige selvskadingssyndromer:

1) En nasjonal klima-selvskadingspolitikk, der milliardene hagler i alle retninger basert pÃ¥ komplett uvitenskapelige trosretninger om alt fra regnskog (i stedet for Ã¥ prøve Ã¥ VERNE regnskogen driver man for eksempel med pengefond som robbes av de lokale ledere) til biodiesel-galskap; en rekke næringslivsødende beskatninger som gjør alt annet enn Ã¥ redde de reelle miljøbelastningene; osv. 

2) En bortimot landsvikersk (ny) bortspilling av nasjonens gunstige vannkraftsituasjon
(den forrige var som sagt høirekreftenes spill for over hundre år siden som framtvang "panikklovene"/konsesjonslovene for å redde vannkraften hjem igjen)
ved å forsere utbygging av kraftkabler til utlandet som vil låse oss
(som har behov for opp til 8-12 fyringsmåneder i året i forhold til Sør-Europas ene)
mot rådyre e-kraftpriser i retur når vi først har sendt vannkraftreservene utenlands.
Vi ser for lengst mønsteret: Overskuddet fra disse vannkraftpengene vil gÃ¥ til offentlig disposisjon i stedet for til gunstige (og miljøvennlige) strømpriser for den norske borger, og i stor grad bli kjørt videre inn i meningsløse "klima"-kanaler som selvsagt ikke redder noe "klima" men i essens bare skal sikre internasjonale toppjobber til disse politikerne nÃ¥r de fallerer  pÃ¥ hjemmebane. Eksemplene er allerede legio.
 

Ryddegutt

#2
Jeg skulle ønske jeg hadde kullforekomster her pÃ¥ min private tomt. Gjett hva jeg da skulle fyre med....  :oTelehiv

#3
Quote from: Telehiv on 08.11.2016, 12:51:04
2) En bortimot landsvikersk (ny) bortspilling av nasjonens gunstige vannkraftsituasjon
(den forrige var som sagt høirekreftenes spill for over hundre år siden som framtvang "panikklovene"/konsesjonslovene for å redde vannkraften hjem igjen)
ved å forsere utbygging av kraftkabler til utlandet som vil låse oss
(som har behov for opp til 8-12 fyringsmåneder i året i forhold til Sør-Europas ene)
mot rådyre e-kraftpriser i retur når vi først har sendt vannkraftreservene utenlands.
Vi ser for lengst mønsteret: Overskuddet fra disse vannkraftpengene vil gÃ¥ til offentlig disposisjon i stedet for til gunstige (og miljøvennlige) strømpriser for den norske borger, og i stor grad bli kjørt videre inn i meningsløse "klima"-kanaler som selvsagt ikke redder noe "klima" men i essens bare skal sikre internasjonale toppjobber til disse politikerne nÃ¥r de fallerer  pÃ¥ hjemmebane. Eksemplene er allerede legio.
]


Jeg advarte her for flere år siden om dette, bl.a. bekreftet slik i TU for et par år siden:

"KRAFTKABLER TIL UTLANDET
Norges kraftoverskudd forsvinner til England
Kraftflyten på ny kabel vil gå til England nesten hele tiden, ifølge Markedskraft."

Link: http://www.tu.no/artikler/norges-kraftoverskudd-forsvinner-til-england/230246

Her får vi bl.a. vite at:
"Statnett planlegger å bygge kraftkabler både til England og til Tyskland, på 1400 MW hver. Kabelen til Tyskland skal etter planen være ferdig i 2018, mens Englandskabelen skal stå klar i 2020. En analyse gjennomført av Markedskraft viser at nettoeksporten på kabelen til Tyskland vil bli null i 2020. Det innebærer at det i gjennomsnitt sendes like mye strøm på kabelen ut fra Norge som det kommer inn. Kraften vil til enhver tid flyte dit hvor prisene er høyest. Det er disse prisforskjellene som skal gjøre kabelen lønnsom, selv om nettoeksporten altså skulle bli null."

Poenget var enkelt å se også i 2014: Man vil ta høye priser i Europa, og bruke det høye prisnivået der som argument for å ta høye priser mot norske kunder. Og sannheten er at det er ingen reell kraftmangel i Norge som tilsier høye el-priser, man har bare rigget seg for å loppe egne innbyggere.

NÃ¥ ser vi dette utfolde seg enda tydeligere i 2016.
Merk: Eierne tar altså dobbel profitt mens de norske brukerne - som opprinnelig eide vannkraften som et fellesgode - får bare mer CO2-avgifter + økt strømpris!! Og i bakgrunnen står selvskaderpartiene og heier for hver krone i CO2-avgift som tres nedover hodet på våre hustrende pensjonister (som ser sine pensjoner krympe i takt med klimaidiotenes rasering av vår velferdsstat).

Som en understreking av alvoret i det jeg skriver ovenfor, kan dere lese informative artikler nedenfor om akkurat hva som skjer når vi har sendt våre dyrebare vannreserver ut i Europa for å hente litt ekstra profitt til eierne, hvorpå man snur bordet og sier til de norske brukerne: "Ooops, magasinene er lave, vi må øke prisen mot dere norske forbrukere".

"Strømprishopp sender inflasjonen opp"
Link: http://e24.no/naeringsliv/stroemprishopp-sender-inflasjonen-opp/23843606

Se også her: http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/11/Kulden-gir-prissjokk-paa-stroem

"Største hopp i strøm-prisen siden 2011"
Link: http://www.dn.no/nyheter/2016/11/10/0803/Makrookonomi/prisene-fortsetter-a-stige

Ryddegutt

#4
Og hvis vi er riktig så uheldige så vil de useriøse klimaekstremistene innta regjeringkontorene fra neste år. Og disse ekstremistene har den samlede norske presse, samt NRK og TV2, til å drive valgkamp for seg:

QuoteAp vil ha radikale utslippskutt i transportsektoren

http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-vil-ha-radikale-utslippskutt-i-transportsektoren-608675b.html

Det er jo litt betegnede at media alltid bruker ordet "radikal" og ikke "ekstremistisk" når galninger på venstresiden setter i gang med destruktive aktiviteter. De kan være på sin plass å minnes alle de millioner døder etter at Pol Pot, Mao og Stalin satte i gang med sin "radikale" aktiviteter.

Og selvfølgelig er f.eks AKP (m-l) bare "radikal" og ikke "ekstremistisk" når de driver med militær fostring med våpentrening for å forberede en væpna revolusjon...

Telehiv

#5
En oppfølger i saken om hvordan norske myndigheter rigger et kabelopplegg til utlandet som vil stadig øke norske forbrukeres strømkostnader, men ikke minst: �delegge norske bedrifters konkurranseevne (i EUs hellige navn):

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/advarer-mot-stroemprissjokk/a/23949973/

Honnør til Energi & Industrileder Leif Sande som har forstått dette!