Author Topic: UAH 6 publisert  (Read 9898 times)

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
UAH 6 publisert
« on: 07.03.2017, 23:19:59 »
Da er UAH v6 publisert. Og det viser seg at både kode og data for UAH v5.6 har vært tilgjengelig i årevis:

Quote
At long last, our Version 6 dataset paper has been published, with the online version available as of today:

UAH Version 6 Global Satellite Temperature Products: Methodology and Results

We have been working with NCEI (old NCDC) to get the dataset and code archived there (contrary to some claims, our Version 5.6 dataset and code have been archived there for years). This takes time as NCEI has procedures, review meetings, etc., before they can host a dataset and code.

http://www.drroyspencer.com/2017/03/uah-version-6-dataset-paper-published-online/

« Last Edit: 08.03.2017, 09:15:26 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #1 on: 12.03.2017, 13:06:28 »
Vi har her på nettet i lang tid hatt en diskusjon on hvem som justerer mest - overflateseriene eller satellittene. Her er sammenstilling mellom UAH v5,6 mot v6, sammenstilt med mot Karl & Co justeringen.

http://davidappell.blogspot.no/2015/06/noaas-data-changes-actually-smaller.html

Som det fremgår er de største justeringene til NOAA (etter 1980) i størrelsesorden 0,05 - 0,07C mens UAH justerer ned bortimot 0,2 C, eller tre - fire ganger så mye. Noen bedre?


Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 461
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #2 on: 12.03.2017, 13:22:28 »
Fra april til mai? Wow.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #3 on: 12.03.2017, 22:54:01 »
Hva mener du men den kommentaren? Fra april til mai???

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #4 on: 12.03.2017, 22:58:14 »
Grafen din sier at dette er forandringen fra april 2015 til mai 2015. Hvis du skal sammenligne justeringer med UAH så må du summere opp justeringene fra både GHCN og NOAA.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #5 on: 12.03.2017, 23:14:40 »
Og nå forstår jeg enda mindre. De to grafene viser forskjellen mellom de siste og nest side globale seriene til hhv NOAA og UAH. NOAA fra 1880 til litt inn i 2015, og UAH fra 1979 til litt inn i 2015, blogginnlegget jeg linker inn til er publisert i juni 2015 et par måneder etter at UAH v6 kom. Og illustrasjonene viser pluss og minus i siste versjon i forhold til nest siste versjon. Sagt på en annen måte, hadde v5.6 og v6 vært identiske hadde grafen som illustrerer UAH bare vært en rett strek langs nullinjen.
« Last Edit: 12.03.2017, 23:26:40 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #6 on: 12.03.2017, 23:58:45 »
Vel, en justering kommer jo på et eller annet tidspunkt så grafen viser denne overgangen. Jeg er ikke sikker på hva Administrator egentlig mente bortsett fra at han henviste til teksen i grafen. Mulig han antyder at slike justeringe skjer hver måned noe som jeg ikke akkurat har sjekket.

Kanskje Administrator kan oppklare dette selv.

Men som jeg skrev så blir de største justeringen gjort i GHCN som også er prosessert av NOAA. Og der NOAA også lager sine egen modeller der GHCN blir fasiten.

Men hvis du leter etter justeringen fra NOAA så hadde det vært interessant om du fant ut om de noen gang har gjort en justering som svekker CAGW støtten, altså at ikke 100% av justeringen er gjort for å tilpasse CAGW. Som jeg har vist tidligere så har UAH publisert alle sine justeringer i en oversiktelig tabell, når de ble gjort, hvorfor de ble gjort og hva utslaget ble. Og som du vet så har UAH hatt justeringen begge veier som vil være det normale i en slik prosess.
« Last Edit: 13.03.2017, 00:02:05 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #7 on: 13.03.2017, 00:27:53 »
Mai og april henspiller pÃ¥ at ny versjon kom i mai, mens den gamle gjaldt til april 2015. Dette er NOAA globalt som bl.a. inneholdt ERSST v4 som ble publisert  i Huang et al (2014), og nÃ¥r det gjelder spørsmÃ¥lene dine er jo disse besvart direkte i grafen, NOAA har justert bÃ¥de opp og ned i ulike perioder. Og hvorfra har du at

"Som jeg har vist tidligere så har UAH publisert alle sine justeringer i en oversiktelig tabell"

Den kom fra Wikipedia, hvis du mener Spencer har publisert noe, så link inn.

Men hovedpoenget er at justeringene til UAH Ã¥penbart er større enn hos NOAA. NOAA har store justeringer før 1960, der den  største er pÃ¥ ca. 0,15 C i enkeltmÃ¥neder. Etter 1980 er de største justeringer rundt 0,07C og det gjelder fire enkeltmÃ¥neder, mens resten ligger pÃ¥ eller under 0,05C.

UAH har derimot perioder de justerer opp 0,3C (1985.)Fra 1994 og noen år fremover ligger de i mange perioder på pluss 0,1C, bl.a. i 1998. Etter 2000 går det ned, særlig de siste årene der de i flere perioder ligger bortimot 0,2C under V5.6. Så for å matche spørsmålet ditt. Ser du at Spencer har lykkes med å få 1998 0,1C (toppen) varmere og 2016* 0,2C kaldere, samlet 0,3 C. For å få tilsvarende utslag hos NOAA må en tilbake til 1930 - 40 årene.

http://www.woodfortrees.org/plot/uah5/trend/plot/uah6/trend/plot/uah5/mean:12/plot/uah6/mean:12

*Dette viser ikke på grafen i innlegget over da den slutter i 2015. Men hele 2016 var 0,17C varmere med v5,6 enn med v6.
« Last Edit: 13.03.2017, 01:16:22 by Emeritus »

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 461
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #8 on: 13.03.2017, 12:27:15 »
Emeritus, du viser til en sammenligning mellom UAHs justeringer fra 5.6 til 6.0 (som jo har tatt noen år) og NOAA fra april til mai 2015. Dette synes jeg er uinteressant. Hvorfor er forskjellen mellom april og mai 2015 det naturlige sammenligningsgrunnlaget? Du skriver at det er "siden 1980", men det er altså mellom 2 versjoner back to back. Derav mitt "wow".

Hva med å se på totale justeringer? Vi kan jo starte med en graf jeg har vist før, som viser forskjellen mellom avleste temperaturer og rapporterte temperaturer i tidsrommet 1900-1999:

(bildeadresse: http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/ushcn/ts.ushcn_anom25_diffs_urb-raw_pg.gif)

For det første er dette interessant med tanke på hvordan forskjellen øker på med årene. På det meste avviker rapportert temperatur fra avlest temperatur med over 0,5°F, altså rundt 0,3°C. For det andre er en mengde av disse målerne påvirket av UHI-effekten, som har økt betydelig i løpet av 1900-1999. Derfor må vi nesten gå ut fra at en økende UHI-korrigering er lagt inn, uten at det ser ut til å dempe avstandsøkningen mellom avlest og rapportert. Det er altså andre faktorer som er lagt til grunn som både usynliggjør UHI-korrigeringer OG gir en differanse på 0,3 C. "Hm, jammen rart at justeringene er så konsekvente", noen som tenker slike tanker?

Dette var altså i 1999. Senere har det kommet en lang rekke med justeringer, som jeg bl.a. har skrevet om her.

Siden enkelte er allergisk mot Goddard selv i de sakene der han utelukkende bruker offentlige kilder, er kanskje Knutas grafer å foretrekke. Hans webside er dessverre ikke lenger oppe, men jeg har forespurt de viktigste grafene som lå der.

Fra klimaforskning.com er det også mye data som er gravd fram, f.eks.: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,994.0.html

Jeg mener det er ingen tvil om følgende:
- Offentlige, rapporterte temperaturer viser en sterkere temperaturøkning de siste 100 år enn avleste temperaturer
- De rapporterte temperaturene justeres kontinuerlig, og justeringene har en forbausende hang til å forsterke oppvarmingstrenden ved hver justering.

Når det gjelder UAH, så kjenner jeg dessverre ikke til hvordan dette har blitt justert fra versjon til versjon eller totale justeringer. Det jeg vet, er at man ved satellittmålinger ikke har en "avlest" temperatur på samme måten som i et temometer, siden satellittene hele tiden varierer i bane, fart, høyde osv.

Men gi meg gjerne totale justeringer for UAH om det er noen som har det.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #9 on: 13.03.2017, 14:10:26 »
Sitat Administrator:

"Hvorfor er forskjellen mellom april og mai 2015 det naturlige sammenligningsgrunnlaget? Du skriver at det er "siden 1980", men det er altså mellom 2 versjoner back to back. Derav mitt "wow"."

Jeg tror du misforstår her. Dette gjelder ikke justeringene fra april til mai 2015, men de to dataseriene som offisielt ble rapportert og som skiftet da, både hos UAH og NOAA, UAH fra v5.6 til v6, og NOAA fra ERSST v3 til v4, se bl.a. overskriften

"Comparing NOAA's Data Changes to UAH's Recent Data Changes"

Og hele artikkelen er en illustrasjon på det motsatte av det som hevdes, nemlig de "ihjeljusterte bakkeseriene" kontra de angivelig riktige satellittseriene. Mens realiteten viser det stikk motsatte. Etter 1980 er justeringene i bakkeseriene små, mens de stadig skifter i satellitteriene og da med større endringer mellom hver justering i forhold til bakkeseriene. Og et annet element i dette er; når bakkeseriene justeres skjer dette dels pga nye data eller nye homogeniseringsmetoder. Det siste kan en være enig eller uenig i. Men det er bare å lese seg opp på de enkelte homogeniseringer og gjøre seg opp sin egen mening å påvise punkt for punkt hva som er feil. Når det gjelder ERSSTv4 er dette tilgjengelig her:

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-14-00006.1

Men ingen har kunnet "ta" dette paperet, det er endog bekreftet av andre artikler, Hausfather et al (2017)

Når det gjelder satellittene så har de benytte de samme data siden 1979 og er oftere justert enn overflate og til dels med større verdier. Forskjellen mellom RSS og UAH er nå en trend på henholdsvis 0,18C/decade mot 0,11C/decade, og dette med samme data! Mens overflateseriene ligger på omtrent den samme trend og har gjort dette en årrekke. Så hva er da logikken og rasjonale med å hevde at satellitt er bedre enn overflate?

NÃ¥r det gjelder forskjellen fra rÃ¥data til rapporterte data er dette en annen diskusjon. Der er mange gode grunner til Ã¥ homogenisere rÃ¥data. OgsÃ¥ her vil jeg hevde at der mÃ¥ være kompetente folk som kan gÃ¥ inn Ã¥ pÃ¥vise hva som er feil og hvorfor. Bl.a. har bÃ¥de BEST og Curry vurdert om UHI har hatt noen betydning i det store bildet  - og dette i form av vitenskapelige artikler - og har konkludert negativt.


Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 461
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #10 on: 13.03.2017, 14:21:15 »
Legger inn et deilig bilde fra Knuta som har overlevd fra Klimaforskning, justeringer mellom NOAA desember 2012 og mai 2006:

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 461
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #11 on: 13.03.2017, 14:27:11 »
Når det gjelder forskjellen fra rådata til rapporterte data er dette en annen diskusjon. Der er mange gode grunner til å homogenisere rådata. Også her vil jeg hevde at der må være kompetente folk som kan gå inn å påvise hva som er feil og hvorfor.
Selvfølgelig skal man homogenisere. Og det BLIR justert for UHI. Derfor er den økende forskjellen mellom avlest og rapportert enda mer grumsete.

Men hvis man homogeniserer igjen og igjen og igjen, og HVER gang må oppjustere nåtiden og/eller nedjustere fortiden, da står man utrolig lagelig til for hogg.

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 461
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #12 on: 13.03.2017, 14:51:48 »
Og her er en litt nyere sammenligning, fra mai 2015 og fram til nå:


1979 og framover er hevet, 1997-1999 uendret (da var det jo så varmt lell), 2010-2015 kraftig hevet.

Hentet fra http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_January_2017.pdf, der vi også kan se økningen i forskjell mellom 1910 og 2000, sett i GISS fra og med mai 2008 og fram til siste versjon i februar 2017. På disse 9 årene har de økt forskjellen fra 0,45 til 0,7 grader:

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #13 on: 13.03.2017, 20:23:35 »
Og her har du Karl & Co;

http://science.sciencemag.org/content/348/6242/1469.full

Som reduserte den samlede oppvarmingen fra førindustriell tid til i dag.

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 461
  • View Profile
Sv: UAH 6 publisert
« Reply #14 on: 13.03.2017, 21:44:08 »
Fortelle meg gjerne hva dette har med det vi har diskutert å gjøre.