Noen her inne som kan hjelpe meg med et regnestykke?

Started by Smiley, 23.09.2014, 23:17:43

Previous topic - Next topic

Smiley

Jeg lurer på om noe kan hjelpe meg å regne ut hvor mye energi co2 må tilføre for å varme opp en klode på vår størrelse. For enkelhets skyld kan vi gjøre hele kulen av vann siden det er det det er mest av på overflaten.
Et slikt volum/masse må jo trenge uhorvelige mengder energi for å endre termisk likevekt!