Author Topic: Curry 2017  (Read 5797 times)

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 782
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #1 on: 22.02.2017, 09:43:52 »
Curry har publisert en ny studie:

https://wattsupwiththat.com/2017/02/21/curry-computer-predictions-of-climate-alarm-are-flawed/


Currys knallharde dom over GCMs og IPCC
Hvis vi går direkte til Currys paper finner vi en tilstandsbeskrivelse av globale klimamodellers (GCM) manglende presisjon/kredibilitet som bør ryste langt inn i politikermiljøet som driver med omfattende omrigging av verdensøkonomien basert på dette, og som helt sikkert vil aktivere en ny og forsterket debatt i ukene framover. For det er ikke småtteri Curry hevder her, ref. nedenstående oppsummering i paperets begynnelse:

Executive Summary
There is considerable debate over the fidelity and utility of global climate models (GCMs). This debate occurs within the community of climate scientists, who disagree about the amount of weight to give to climate models relative to observational analyses. GCM outputs are also used by economists, regulatory agencies and policy makers, so GCMs have received considerable scrutiny from a broader community of scientists, engineers, software experts, and philosophers of science. This report attempts to describe the debate surrounding GCMs to an educated but nontechnical audience.

Key summary points
â?¢ GCMs have not been subject to the rigorous verification and validation that is the norm for engineering and regulatory science.
â?¢ There are valid concerns about a fundamental lack of predictability in the complex nonlinear climate system.
â?¢ There are numerous arguments supporting the conclusion that climate models are not fit for the purpose of identifying with high confidence the proportion of the 20th century warming that was human-caused as opposed to natural.
â?¢ There is growing evidence that climate models predict too much warming from increased atmospheric carbon dioxide.
â?¢ The climate model simulation results for the 21st century reported by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) do not include key elements of climate variability, and hence are not useful as projections for how the 21st century climate will actually evolve.

Climate models are useful tools for conducting scientific research to understand the climate system. However, the above points support the conclusion that current GCMs are not fit for the purpose of attributing the causes of 20th century warming or for predicting global or regional climate change on timescales of decades to centuries, with any high level of confidence. By extension, GCMs are not fit for the purpose of justifying political policies to fundamentally alter world social, economic and energy systems. It is this application of climate model results that fuels the vociferousness of the debate surrounding climate models
.

Paperet avslutter med flg. oppsummering:

5 Summary
There is growing evidence that climate models are running too hot and that climate sensitivity to carbon dioxide is at the lower end of the range provided by the IPCC. Nevertheless, these lower values of climate sensitivity are not accounted for in IPCC climate model projections of temperature at the end of the 21st century or in estimates of the impact on temperatures of reducing carbon dioxide emissions. The IPCC climate model projections focus on the response of the climate to different scenarios of emissions. The 21st century climate model projections do not include:

â?¢ a range of scenarios for volcanic eruptions (the models assume that the volcanic activity will be comparable to the 20th century, which had much lower volcanic
activity than the 19th century
â?¢ a possible scenario of solar cooling, analogous to the solar minimum being predicted by Russian scientists
â?¢ the possibility that climate sensitivity is a factor of two lower than that simulated by most climate models
â?¢ realistic simulations of the phasing and amplitude of decadal- to century-scale natural internal variability

The climate modelling community has been focused on the response of the climate to increased human caused emissions, and the policy community accepts (either explicitly or implicitly) the results of the 21st century GCM simulations as actual predictions. Hence we donâ??t have a good understanding of the relative climate impacts of the above or their potential impacts on the evolution of the 21st century climate.


Link: http://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Curry-2017.pdf
« Last Edit: 22.02.2017, 09:59:30 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 517
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #2 on: 25.02.2017, 12:19:57 »
Curry's artikkel er etter mitt syn totalt uten verdi utover å være en grei innføring i klimaterminologi.

For det første slår hun inn åpne dører, alle vet at IPCC mangler presisjon i forhold til TCS og ECS, det er jo derfor predikasjonene spenner fra 1,5 til 4.

For det andre tilbyr hun ingen alternativer. En forskers oppgave er å finne ut av ting, ikke som Curry, bare fortelle hvor usikkert og vanskelig alt er. Hvilken forskning er det hun etterlyser som kan gi svar, hva er galt med klimamodellene og hvordan kan de gjøres bedre.

For det tredje er Curry uten fagkompetanse av noe slag når det gjelder vurderingene av hvilke politiske konklusjoner en skal trekke av klimautviklingen. Her roter hun sammen vitenskapskvinnens rolle, hvis oppgave det er å si noe om fremtidig klimautvikling og som hun ikke kan si noe om, og de økonomiske og sosiale konsekvenser den ene eller annen utvikling vil ha. Samt hvilke politiske beslutninger en må trekke ut av det. I denne risikovurderingen fremstår hun som ubehjelpelig og utaler noe så tåpelig som;

"By extension, GCMs are not fit for the purpose of justifying political policies to fundamentally alter world social, economic and energy systems. It is this application of climate model results that fuels the vociferousness of the debate surrounding climate models."

Før en trekker en slik konklusjon må en først vurdere;

- hvor usikre er modellene, og finnes det modeller som har predikert den oppvarmingspause vi hadde i perioden før 2015
- er det mulig, og da med hvilken sannsynlighet, at modellene ikke forstår naturlig klimavariabilitet og at disse både kan legge seg oppå og trekke fra den underliggende AGW, altså samspillet mellom AGW og naturlig variasjon
- hvilke økonomiske og sosiale konsekvenser kan den ene eller annen utvikling gi
- hva vil det koste rent økonomisk på kort og lang sikt å treffe ulike tiltak, og hva vil det koste ikke å gjøre det i en fremtidig utvikling bygget på ulike scenarier

Curry fremstår nærmest som en muslimsk fatalist, hun vet ingenting, har ingen alternative forslag, alt er så usikkert og det eneste hun er sikker på er at alt er så usikkert at vi kan bare sitte her og vente på Allahs vilje. Det er muslimenes oppgave, vi forventer noe mer av en forsker.

 

   
« Last Edit: 25.02.2017, 12:26:45 by Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 670
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #3 on: 26.02.2017, 22:51:19 »
Tele,

Quote
Hvis vi går direkte til Currys paper finner vi en tilstandsbeskrivelse av globale klimamodellers (GCM) manglende presisjon/kredibilitet som bør ryste langt inn i politikermiljøet som driver med omfattende omrigging av verdensøkonomien basert på dette, og som helt sikkert vil aktivere en ny og forsterket debatt i ukene framover.

Dette vil selvfølgelig ikke skje. Politikere, som f.eks. Norges sjefsforhandler i Paris Tine Sundtoft, tror slike ting som at "atmosfæren er i ferd med å bli mettet på CO2", og som det er vanskelig å tolke på noen annen måte enn at de naturvitenskapelig sett er funksjonelle analfabeter, akkurat som Al Gore med sine "millioner av grader" i jordens indre. De bekjenner seg, i hvert fall implisitt, til Gro Harlem Brundtlands berømte antivitenskapelige læresetning om at det er "umoralsk å tvile". Klimapolitikken er gjennomsyret av moralisme og puritanisme etter godhetstyranni-modellen: Vanskelige politiske avveininger reduseres til enkle, moralske valg. Konsekvenser og cost/benefit er i beste fall underordnet, men stort sett uinteressant (hvor mye bedre blir klimaet av å øke elavgiften? Bensinavgiften?) Og hvis du mener noe annet, er du klimarasist. Eller noe slikt.

Jeg har ikke sett noen uttalelse fra noen politiker som tyder på at vedkommende vil være i stand til å lese og/eller forstå Judith Currys utmerkede, enkle lille innføring, eller hva den innebærer. Den kan muligens bli "kjekk å ha" dersom nye modellbaserte "klimabomber" dukker opp i årets valg og blir presentert som "fakta", slik Helge Dranges "klimabombe" gjorde det i 2009. Fake News, noen?

Drange fikk en pris for "forskningsformidling", til tross for at journalistene han snakket med, åpenbart kom ut av formidlingen (enda) dummere enn før. Prisen burde heller gå til Judith Curry.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 670
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #4 on: 27.02.2017, 01:09:39 »
emeritus anfører:

Quote
Curry's artikkel er etter mitt syn totalt uten verdi utover å være en grei innføring i klimaterminologi.

For det første slår hun inn åpne dører, alle vet at IPCC mangler presisjon i forhold til TCS og ECS, det er jo derfor predikasjonene spenner fra 1,5 til 4.

For det første betyr "predikasjon" å tillegge et individ en egenskap. Dette er ikke Judiths ærend, hun nevner ikke engang en eneste klimakuk! For det andre behandler hun i sin artikkel klimafølsomheten i en bestemt sammenheng, altså klimamodeller. Og for det tredje vet jeg ikke hvem "alle" er. Utgangspunktet for artikkelen var visstnok en presentasjon hun hadde for jurister.

Quote
For det andre tilbyr hun ingen alternativer. En forskers oppgave er å finne ut av ting, ikke som Curry, bare fortelle hvor usikkert og vanskelig alt er. Hvilken forskning er det hun etterlyser som kan gi svar.

Hun tilbyr nettopp alternativet og har absolutt funnet ut av ting: Klimamodellene kan brukes til eksperimentelle simuleringer, men ikke som meningsfylt grunnlag for noen policy. Alternativet hun tilbyr er å forstå dette og handle deretter!

Quote
hva er galt med klimamodellene.

Du ligger og plasker i en makrellstim og klager over mangel på fisk! Det er jo dette artikkelen handler om!

Quote
og hvordan kan de gjøres bedre

Artikkelen er ment som folkeopplysning, i hÃ¥p om at selv en jurist skal kunne forstÃ¥ innholdet! Hadde den handlet detaljert om de 1.000.000 programmeringslinjene i modellene, hadde verden trengt dobbelt sÃ¥ mange advokatfirmaer for Ã¥ argumentere for og i mot, 15 millioner filologer for Ã¥ setja dei um til byrÃ¥krat-nynorsk og 30 millioner klimajournalister i Morgenbladet for Ã¥ fortelle at modellresultater er det samme som "FAKTA"! 

Quote
For det tredje er Curry uten fagkompetanse av noe slag når det gjelder vurderingene av hvilke politiske konklusjoner en skal trekke av klimautviklingen. Her roter hun sammen vitenskapskvinnens rolle, hvis oppgave det er å si noe om fremtidig klimautvikling og som hun ikke kan si noe om, og de økonomiske og sosiale konsekvenser den ene eller annen utvikling vil ha.

Curry er kompetent til å uttale seg om klimaforskning. Da er hun også kompetent til å si noe om hva slags grunnlag klimaforskningen, i dette tilfellet modellene, kan gi for - eventuelle - politiske tiltak. Hun snakker heller ikke om "klimautviklingen". Roter du med begrepene? Poenget er som gjentatt til det kjedsommelige at de ikke er egnet til å basere noen politikk på, noe som er hennes ærend her, og som hun åpenbart forstår som en del av sin plikt som forsker, og kanskje særlig i en disiplin som så til de grader har rotet sammen politikk og forskning at politikere/byråkrater og forskere skriver rapporter sammen der de førstnevnte har - minst! - like mye de skulle ha sagt som de sistnevnte.

Din kritikk om manglende "fagkompetanse" er misforstått. Hun holder seg innenfor det hun er kompetent til å si noe om.

Quote
Samt hvilke politiske beslutninger en må trekke ut av det. I denne risikovurderingen fremstår hun som ubehjelpelig og utaler noe så tåpelig som;

"By extension, GCMs are not fit for the purpose of justifying political policies to fundamentally alter world social, economic and energy systems. It is this application of climate model results that fuels the vociferousness of the debate surrounding climate models."

Før en trekker en slik konklusjon må en først vurdere;

- hvor usikre er modellene, og finnes det modeller som har predikert den oppvarmingspause vi hadde i perioden før 2015
- er det mulig, og da med hvilken sannsynlighet, at modellene ikke forstår naturlig klimavariabilitet og at disse både kan legge seg oppå og trekke fra den underliggende AGW, altså samspillet mellom AGW og naturlig variasjon

Det er jo som sagt nettopp dette hun gjør i artikkelen! Leste du den?

Quote
- hvilke økonomiske og sosiale konsekvenser kan den ene eller annen utvikling gi
- hva vil det koste rent økonomisk på kort og lang sikt å treffe ulike tiltak, og hva vil det koste ikke å gjøre det i en fremtidig utvikling bygget på ulike scenarier


Artikkelen handler altså om hva klimamodeller kan brukes til og hva de IKKE kan brukes til, og det siste er policy. Hvis det finnes en modell for avskyelige snømenn og en artikkel argumenterer for at den ikke er egnet til å tjene som grunnlag for en avskyelig snømann-politikk, er det meningsløst å klage over fraværet av en cost/benefit-analyse for hva vi skal gjøre for å forsvare oss mot yetier!

Quote
Curry fremstår nærmest som en muslimsk fatalist, hun vet ingenting, har ingen alternative forslag, alt er så usikkert og det eneste hun er sikker på er at alt er så usikkert at vi kan bare sitte her og vente på Allahs vilje. Det er muslimenes oppgave, vi forventer noe mer av en forsker.

Har knapt lest en mer sutrete kommentar siden jeg leste Dagbladet etter frikjennelsen i Bjugn-saken.

Curry vet en masse, og hun pisser lenger enn emeritus!


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 355
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #5 on: 27.02.2017, 11:34:35 »

Quote
hva er galt med klimamodellene.

Du ligger og plasker i en makrellstim og klager over mangel på fisk! Det er jo dette artikkelen handler om!


Takk for at du gidder å ta opp kampen mot denne håpløse kverulanten.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 517
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #6 on: 27.02.2017, 18:50:59 »
Og her kom Tante Translator pÃ¥ banen igjen, hun som aldri har noe annet enn kommentarer om andre personer (fortrinnsvis meg,) og praktisk talt uten unntak mangler substansielt innhold til det som er tema i strengen. 

SÃ¥ til Bebben.

Store Norske:

Prediksjon: antagelse, beregning som gjelder et fremtidig forhold

Predikasjon er for øvrig en skrivefeil men benyttes i samme betydning:

http://www.mjeltevik.no/aksjeblogg/tag/predikasjon/

Jeg leste artikkelen rimelig grundig mellom Arna Stasjon og Voss natt til forrige tirsdag, og gidder ikke å lese den en gang til.

Det den mangler er alternativer. Så vidt meg bekjent er der ingen alternativer til modeller når fysikere og andre naturvitere skal predikere noe om en fremtidig utvikling om fysiske forhold. Og det gjelder i hele naturvitenskapen. Så hvis Curry mener at modellene ikke er brukbare, hva er da alternativet. � droppe hele klimavitenskapen og se hva som skjer?

Og siden du er så opptatt av jurister. Hvis du hadde vært litt mer opplagt når du skrev denne kommentaren hadde du sett at artikkelen til Curry, som ikke er noen vitenskapelig artikkel men nærmest et essay, er skrevet for "laymen," ikke lawmen.

Dette "verket" er i hvert fall ikke myntet på jurister. Jurister går store sirkler rundt folk som Curry da vi håndterer noe som heter culpanormen fra dag èn på studiet, noe Curry er total amatør på. Skal en treffe den type beslutninger/anbefalinger Curry gjør, må en foreta en risikoanalyse og den er totalt fraværende hos Curry. For hennes konklusjon er at siden dagens klimamodeller ikke greier å forutsi fremtidig klima, må vi bare droppe alt arbeid med å predikere hva fremtidens klima vil bli. Og her er det åpenbart en amatør som snakker. Det er like forsvarlig som å si at siden det ikke har vært en eneste husbrann på Etne de siste 55 årene, er det bare å droppe brannforsikringen for de som bor på Etne.

Det hadde for øvrig vært til stor hjelp om hun i fig. 6 hadde tatt med 2016 også, i så fall hadde HADCrut4 pr. 1. januar 2017 lagt spot on midt i 5 - 95 % intervallet for IPCC's klimamodeller.

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Curry-2017.pdf

« Last Edit: 27.02.2017, 19:25:02 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #7 on: 27.02.2017, 19:57:39 »
Quote from: Emeritus
Det den mangler er alternativer.

Alternativet er å forutsette at fremtiden blir en fortsettelse og gjentagelse av fortiden, også kalt "naive forecasting". Ved denne forcastingen så hadde man truffet 300% bedre enn med Mikke Mus modellen som kjøtthuene har drevet med i 25 år. Disse modellen har overhode ingen prediksjonsevne, og de har heller ikke forbedret sin prediksjon evne etter x-antall milliarder dollar og 25 år med utvikling. Det man har "fått til" er en primitiv kurvetilpasning av fortiden der man tenker ut et tall for aerosoler mens man putter den andre tommelen opp i baken. � tro at en forbigående El Nino "redder" modellen er temmelig naivt. Modellene er forresten så ustabile at ved noe desimatall feil i inngangsparametere så brenner jorden opp eller blir dypfryst.

Man har allerede for mange år siden slått fast i IPCC rapportene at det ikke er mulig å modellere klima slik som disse fjolsene tror de skal klare. Dette er like gyldig for værvarsel over 14 dager som for klimavarsel over titalls eller hundretalls år.

Curry har fullstendig rett i at disse modellen er verdiløse og at man ikke bør basere politikk som har konsekvens for milliarder av mennesker og billioner av dollar. Og hun er mer kvalifisert enn de fleste til å fastslå at modellene er sprøyt når hun vurdere modellens prediksjonsevne. Og det er kun prediksjonsevne som har betydning.

Der er få forskere som har publisert mer når det gjelder usikkerhet i klimaforskningen enn Curry. Så du er helt på jordet hvis du tror at Curry ikke kan noe om risikoanalyse og usikkerhet. Men hvis føler at NOAA og andre organisasjoner kan noe om dette så regner jeg med du kan vise til noen titalls studier som forteller om kostnadene og baksiden ved å fase ut kull, olje og gass. Vrøvlerappoerter om at vind og solenergi skal fikse dette er like verdiløst som valgbrosjyren til MDG.

� kalle Curry for aktivist fordi hun uttaler seg som fagperson om dette er helt hårreisende. Nå har null som Mann, Jones, Hanssen ++ fra CRU og andre amatør-organisasjonen ikke drevet med annet enn aktivisme i 25 år.

Viste du forresten at amatørorganisasjonen NOAA, som håndtere GHCN, også driver med modellutvikling. Altså samme organisasjon lager både modeller og fasiten...
« Last Edit: 27.02.2017, 20:01:11 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 517
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #8 on: 27.02.2017, 21:09:08 »
Sitat Ryddegutt:

"� kalle Curry for aktivist fordi hun uttaler seg som fagperson om dette er helt hårreisende."

Det som er enda mer hårreisende er å hevde at jeg har kalt Curry aktivist, jeg har kalt henne fatalist, noe jeg opprettholder da hun i dette essayet synes å mene at det ikke nytter å finne ut av dette så det er bare å sitte på ræva å vente hva som skjer.

Når det er sagt så er jo Curry nå aktivist så det holder, hvem kan noe om Currys vitenskapelige produksjon og hvilken innflytelse har den? Hva er Curry sitt bidrag til klimavitenskapen det siste fem årene? Hva er Curry kjent for? Jo, hovedsakelig to forhold, hun er en av de få kvinnelige klimaforskere som er allment kjent i "klimakretser." Hun er først og fremst kjent for sin tvil og usikkerhet, og til de grader at hun nå omtales som "The Uncertainty Monster." Alle vet at klima er usikkert og full av uavklarte forhold, vi trenger ikke forskere for å fortelle oss det, de skal finne ut av det.

Sitat Ryddegutt:

"Der er få forskere som har publisert mer når det gjelder usikkerhet i klimaforskningen enn Curry. Så du er helt på jordet hvis du tror at Curry ikke kan noe om risikoanalyse og usikkerhet. Men hvis føler at NOAA og andre organisasjoner kan noe om dette så regner jeg med du kan vise til noen titalls studier som forteller om kostnadene og baksiden ved å fase ut kull, olje og gass."

OK, send meg et eller annet som viser hvilke vurderinger Curry bygger på når hun mener det ene eller andre om hvilke tiltak som er nødvendig å gjøre eller som er unødvendig å gjøre ut fra det ene eller andre klimascenario. Jeg har lest Curry i mange år. Hun har også klart uttalt at en ikke kan utelukke de mest pessimistiske anslag på klimasensitivitet, men jeg har til gode å se noe som helst om vektlegging av ulike scenarier målt opp mot konsekvenser og de økonomiske kostnader ved ulike scenarier.

Og Ryddegutt, hva slag piss er dette;

"Viste du forresten at amatørorganisasjonen NOAA, som håndtere GHCN, også driver med modellutvikling. Altså samme organisasjon lager både modeller og fasiten..."

Visste du er det er NMI som både leser av termometerne og sender folk opp til NRK for å melde været, snakk om kriminell rolleblanding og myndighetsmisbruk. Nei faen heller, en organisasjon som NOAA som driver et bredt arbeid innen værvarsling, meteorologi og klima kan da for i helvete ikke benytte modeller. Det ville jo være minst like kriminelt som at den kirurgen som planla operasjonen også gjennomførte den.

Nei, verden blir bare mer og mer korrupt, står den til påske?
« Last Edit: 27.02.2017, 21:27:48 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #9 on: 27.02.2017, 21:33:19 »
Curry har skrevet en artikkel i AMS jornalen som heter "Climate Science and the Uncertainty Monster"

http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/2011BAMS3139.1

Så du sier nå at disse CO2-hodene som ikke fått til noe og ikke kan noe nå har begynt å omtale henne som "The Uncertainty Monster". Er det Bermestad & Co eller kvisen Mann som har funnet på dette? Altså fanatiske tullinger som bruker tiden sin til å skrike om at jorden straks skal koke og vi alle skal dø...

NÃ¥r det gjelder Curry og hennes uttalelser om politikken som blir tvunget gjennom pga CO2-bløffen sÃ¥ kan du jo begynne med hennes kongresshøringer. Var ikke det noe sÃ¥nt som at USA kunne pÃ¥virke global temperatur med 0.01°C  om hundre Ã¥r hvis hele USA begikk økonomisk selvmord i dag...

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 517
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #10 on: 27.02.2017, 22:23:14 »
Jeg har aldri bestridt at Curry har vært opptatt av usikkerhet. Og det er selvsagt en spissformulering å hevde at vi ikke trenger forskere til å fortelle oss om usikkerheten, men det gjør de nærmest alle som en, til og med din yndlingsartikkel MBH99 hadde angivelse av usikkerheten som var langt større enn de funn de mente å ha påvist. Og IPCC angir altså usikkerheten i et spenn fra 1,5 C til 4C. Men dette vet vi, og hvis ikke Curry har mer å melde så har hun meldt seg ut, jeg er ikke i tvil om at det er mulig å komme nærmere og nærmere en riktig forståelse, selv om den blir aldri fullkommen.

Og disse 0,1 var ikke Curry men Christy* i forbindelse med en rettslig vitneforklaring der han skulle si noe om virkningen av at tre delstater i USA innførte litt strengere utslippsgrenser for personbiler enn det de øvrige 47 hadde. Da presterte han å si noe så tåpelig som at disse tiltakene pr. 2100 ikke ville ha større virkning enn 0,1% eller deromkring, noe han isolert sett hadde rett i. Og her er vi igjen, ren Klimarealistlogikk.

Hvor mange små og store detaljer har ført til at bensinforbruket på biler har blitt redusert med 70 - 80 % siden 1930 tallet?

Topphastigheten til Spitfire økte med nær 100 mph fra Mark I til Mark XII. En del av dette hadde med større motor å gjøre, men like mye skyldes raffineringer som;

- inntakbart bakhjul 5 mph
- propeller root fairings (hva nå det er) 4 mph
- Curved front windshield 6 mph

Og slik kan jeg ramse opp 10 ulike forbedringer fra boken ISBN 0 86124 039 1 som samlet forbedret topphastigheten med ca. 45 mph, som ikke kostet særlig og ikke benyttet mer drivstoff, tvert i mot mindre. Derfor blir en slik 0,1 % uttalelse fra Christy aldeles meningsløs.

* jeg mener dette kommer fra Christy i en video som er linket inn her på bloggen

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 670
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #11 on: 27.02.2017, 22:32:46 »
emeritus, først "predikasjon" - var jeg deg ville jeg ha nøyd meg med at det var en skrivefeil - som er ytterst tilgivelig - i stedet for Ã¥ linke til finansfolk, som produserer sprÃ¥kblomster over en løpende sko!  ;)

SÃ¥ var det dette:

Quote
Det den mangler er alternativer. Så vidt meg bekjent er der ingen alternativer til modeller når fysikere og andre naturvitere skal predikere noe om en fremtidig utvikling om fysiske forhold. Og det gjelder i hele naturvitenskapen. Så hvis Curry mener at modellene ikke er brukbare, hva er da alternativet. � droppe hele klimavitenskapen og se hva som skjer?


Det er minst et par nyanser her. JC hevder at modellene ikke er brukbare - slik de er i dag - til visse formål, altså som grunnlag for policy. Hun sier jo også at de kan være nyttige å "leke" med, altså til å "hva om"-eksperimenter.

Den andre nyansen er at det snakkes om en bestemt type modeller, altså computermodeller av GCM-typen. Begrepet "modell" er selvfølgelig mye mer omfattende enn dette.

Quote
Og siden du er så opptatt av jurister. Hvis du hadde vært litt mer opplagt når du skrev denne kommentaren hadde du sett at artikkelen til Curry, som ikke er noen vitenskapelig artikkel men nærmest et essay, er skrevet for "laymen," ikke lawmen.


Jeg er ikke så opptatt av jurister, bare terger litt, men heller ikke leste jeg feil, essayet er en videreutvikling av en presentasjon hun holdt for jurister tidligere.

https://judithcurry.com/2016/11/12/climate-models-for-lawyers/

Mitt inntrykk er at du er negativ til JC på grunn av Karl/Lamar Smith osv. Men dette har jo ikke noe med GCM å gjøre.


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 517
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #12 on: 27.02.2017, 23:45:22 »
Sitat Bebben:

"emeritus, først "predikasjon" - var jeg deg ville jeg ha nøyd meg med at det var en skrivefeil - som er ytterst tilgivelig - i stedet for å linke til finansfolk, som produserer språkblomster over en løpende sko!"

Av ren interesse, betyr "predikasjon" å tillegge et individ en egenskap? Jeg er alltid klar for et nytt fremmedord, men er der forskjell mellom predikasjon og prediksjon? Jeg finner bare skrivefeil;

https://www.ntnu.no/studier/emner/MUST2058#tab=omEmnet

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2382635

http://vannforsk.no/vf/wp-content/uploads/2015/12/Regnbyge3M_NMBU_Harsha_Ratnaweera.pdf

https://no.wikipedia.org/w/?search=predikasjon&searchToken=8lrkjf5qhzol1uw9omsz7qzow

"Instrumentalisme brukes blant annet mye i samfunnsøkonomi, der man i mange sammenhenger forutsetter optimerende individer, selv om dette på enkelttilfeller ikke alltid stemmer. Det viktigste er imidlertid ikke om dette alltid er sant, men at man kan komme med gode predikasjoner på hva som vil skje ved den og den hendelsen, og som oftest stemmer det."

SÃ¥ videre til innholdet.

Har vi noe alternativ til modeller? "Alle" vet at de bommer, men da er alternativet ikke å se bort fra de, men å forbedre de. Har Curry kommet med konkrete forslag her?

Hva med Ã¥ mÃ¥le bedre og oftere det som skjer under 2000 meter i havene m.h.t. strøm og temperatur. Hva med Ã¥ etablere et bedre grunnlag for paleo. I dag har jeg inntrykk av der sitter en masse enkeltgrupper og roter og gir ut papers i øst og vest, hva med et initiativ pÃ¥ linje med ARGO  i et forsøk pÃ¥ Ã¥ forstÃ¥ historiske temperaturer. Og dette var to forslag fra en "layman."

Ja, jeg er negativ til Curry på grunn av Bates osv. Jeg synes hun oppførte seg helt uforsvarlig (mens vi snakker om culpanormen.)

Curry har en standing, dette i motsetning til eksempelvis Watts og Goddard. På WUWT blir det nå lengre og lengre mellom debattene og færre og færre fagfolk som deltar. Hos Curry har der vært en rekke fra "begge sider" og debattene har vært opplysende og saklige. Når folk som både Roger Pielke sr., Nick Stokes og Steven Mosher er enstemmige om at Bates historien er uakseptabelt håndtert, og hun ikke gjør noe med det, har hun et problem. Bates har tydeligvis stukket av med halen mellom bena og vil neppe komme igjen. Og jeg har fortsatt å lese Curry, men jeg har redd for at det har skjedd noe permanent. De siste innleggene etter Bates II har vært helt jesp.

Og her kan du se hva NYT mener om Curry, nå kan en selvsagt hevde at NYT er en alarmistavis, men det er og blir NYT som omtaler Climate etc. som en "an obscure climate-change blog."


https://www.nytimes.com/2017/02/20/business/energy-environment/climate-change-dispute-john-bates.html?smid=tw-share&_r=1
« Last Edit: 28.02.2017, 00:12:30 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #13 on: 28.02.2017, 09:36:44 »
Quote from: Emeritus
Jeg synes hun oppførte seg helt uforsvarlig
(...)
historien er uakseptabelt håndtert, og hun ikke gjør noe med det

Hva i himmelens navn betyr det at hun er "uforsvarlig". Er NOAA et slags presteskap som ikke kan kritiseres eller jobber der så sarte sjeler i NOAA at de ikke tåler motgang? Hva er det som gjør at NOAA har krav på noen spesiell beskyttelse?

Bates kommer med genuin kritikk av måten ting har blitt håndtert av amatørene i NOAA. Ingen hvitvaskingsmaskin i verden kan frikjenne Karl og resten av bløffmakerne fra hva de har gjort. Curry publiserte Bates kritikk. Det uansvarlig ville være å gjøre som søpla fra alarmistleiren har som fast rutine, nemlig alltid feie inkompetanse under teppe.

NOAA får masse penger fra skattebetalerne for å vedlikeholde bl.a GHCN som tusenvis av studier bygger på. Der er ikke rom for snarveier innenfor kvalitetssikring. At man gjennom alle år er vant med å kunne komme unna ved å lyve og svindle, samt at media støtter en i tykt og tynt, holder ikke lenger.
« Last Edit: 28.02.2017, 11:20:18 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 517
  • View Profile
Sv: Curry 2017
« Reply #14 on: 28.02.2017, 17:53:17 »
Sitat Ryddegutt;

"Hva i himmelens navn betyr det at hun er "uforsvarlig"."

Slik som resten av innlegget ditt er uforsvarlig. Jeg er en faktafreak, noe du åpenbart ikke er. Der er ingenting igjen av Bates saken, og hvis du mener det så må du gjerne fortsette å mene det, men du har altså blitt lurt, og du tilhører kanskje den gruppen dette var ment for. Det er nå i enkelte kretser etablert som et faktum det du hevder, faktisk har funnet sted, mens en nøktern analyse av de tilgjengelige fakta viser at hele historien er fake. Og hele innlegget ditt savner enhver forankring i noen form for virkelighet. Det enkle og åpenbare beviset er at Karl et Co i realiteten er Huang et Co, et paper ingen har fremmet substansiell kritikk av, og som er bekreftet av Hausfather ved hjelp av andre data og metoder.

Så "forsvarlig" er et utsalg av culpanormen. Som redaktør av Climate etc. har Curry en plikt til å søke sannheten, og rette opp usannheter når hun blir klar over de.

Men nå har du gjennomført denne debatten om Currygate totalt ved hjelp av alternative fakta, ingen henvisninger, ingen analyser eller forklaringer på hva som er feil, ingen kommentarer med hensyn til det faktum at Bates har trukket alle påstander om fjusk. Ingen kommentarer om et de kvalitetssikringsrutiner Bates snakker om ikke gjaldt Karl et Co, og dette var for øvrig ikke rutiner knyttet til kvalitet, men arkivering. Og slik kommer du til å fortsette. Så forsvarlig i denne sammenheng er det samme som eksempelvis VG er undergitt hvis de påstår at noen opptrer uetisk, stjeler eller fusker. Det er fullt tillatt å hevde dette, men den som hevder det må føre bevis for det. Og i denne verden kommer du ikke langt med "amatørene" og "bløffmakerne" i NOAA, du hadde blitt kastet ut av retten før kl. 10.00.

Så nå får du stille opp. NOAA har nå satt i gang en granskning ved eksterne folk. Jeg påstår at denne granskingen ikke vil vise at noen har fjusket eller manipulert og at vitenskapelig er det ikke noe å si på Karl et CO, men jeg utelukker ikke at der kommer en eller annen mild kritikk i forhold til rutiner eller administrative fremgangsmåter, men jeg tviler på det også, men her er jeg åpen.

Du pÃ¥stÃ¥r at  "Ingen hvitvaskingsmaskin i verden kan frikjenne Karl og resten av bløffmakerne fra hva de har gjort."

Jeg setter fem flasker rødvin etter ditt valg til inntil kr. 200,-pr. stk. i potten. Jeg gir de til Telehiv som sender det til deg hvis jeg tar feil, og vise versa hvis du tar feil. Telehiv og Administrator avgjør hvem som har rett, ved uenighet kaster de krone og mynt.

Er du med? Vi må få litt action og konsekvens i dette nå.