BP og tallknusing

Started by Ryddegutt, 29.01.2017, 17:25:29

Previous topic - Next topic

Ryddegutt

BP har knust noen tall og sett på hvordan verden kan se ut om 20 år:

QuoteBP: Fossilt vil fortsatt dominere om 20 år

BP anslår veksten i verdens energiforbruk mellom 2015 og 2035 til 30 prosent, skriver Finansavisen. Forklaringen er økt velstands- og befolkningsvekst. Fornybar energi vil kun utgjøre 10 prosent.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2017/01/BP-Fossilt-vil-fortsatt-dominere-om-20-aar