Skrevet av Emne: 2017-ønske: Mest mulig konstruktiv debattkultur på forumet.  (Lest 794 ganger)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 1 581
 • Qui vivra verra
  • Vis profil
Et sentralt poeng med dette forumet da det ble stiftet, var å gi et reelt talerom for uavhengig og kritisk fokus på klimatema og -innsikter som i altfor liten grad slipper til i mainstream-kontrollerte redaksjoner, der motforestillinger altfor enkelt kan avvises/sensureres uten reelle faglige argumenter, typisk med uspesifisert "konsensus"-støtte for egen del og "fornekter"-diagnoser for kritikerne. Det har dessverre også vist seg ytterligere påkrevet å ha alternative fora å komme til orde i: Mange IPCC-kritiske røster har også opplevd å bli direkte utestengt når debattredaksjonene i de dominante media synes deres egen klimaoverbevisning utfordres.   

Dette forumet har derfor satt debattantenes rett til å utfordre de etablerte maktpolenes "sannheter" svært høyt uten å utsettes for smålig, meningshindrende sensur, samtidig som dette forplikter: Motdebattanters argumenter og tilhørende dokumentasjon må tas på alvor i en konstruktiv dialog og ikke forhåndsavvises uten reell vurdering og uten at egne alternative forståelser framlegges som en motvekt.   

Jeg fant en gang et meget godt innspill om ytringsfrihet, som jeg syns er verdt å se på i denne forbindelse:
Reell ytringsfrihet betyr at man har rett til å utfordre makthavere, til å være uenig med sine medmennesker, til å ha egne, selvstendige meninger og til å ytre dem når man vil. I en diskusjon kan man gjøre hverandre litt klokere. I konstruktiv uenighet vokser mennesker, fordi man blir tvunget til å vurdere egne standpunkter og argumenter på nytt. En god debatt er altså noe positivt i samfunnet vårt. Det betyr at en må ha stor takhøyde når det gjelder uenighet, og et stort og vidt rom for ulike tolkninger og synspunkter. Det er lov, ja, faktisk positivt, å kunne ha ulike syn og meninger om saksinnhold.

Erfaringen i de årene forumet har eksistert, er at for å klare å være en meningsfull arena for en slik friest mulig meningsutveksling, må denne friheten besvares med konstruktiv respekt for god debattkultur. For å bli et mest mulig besøkt nettsted må vi ikke risikere å støte bort debattdeltagere som ellers kunne hatt mye å bidra med mht å spille inn klimafaglige betraktninger til saklig debatt.

Litt forsinket, men med dette ønsker jeg alle gamle og nye forumdeltakere et klimafaglig spennende 2017!

« Siste redigering: 22.01.2017, 14:02:03 av Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 516
  • Vis profil
Og tillat meg en tilføyelse, som i betydelig grad vil bidra til å høyne debattnivået.

Før det fremsettes en påstand om at en forsker, eller et forskerteam har fjusket. Eller at det ene eller annet klimafakta er juksifisert, manipulert eller et utslag av bedrageri. Sørg for å ha bevisene klare før påstanden fremsettes.

Det er en vesensforskjell mellom å ta feil eller å la seg påvirke av ulike bias og derfor konkludere feil, mot å bevisst å presentere forskningsresultater og klimadata utgiveren vet er feil.

Det første er helt menneskelig og skjer daglig i all type forskning. Det siste er under en del lands lovgivning kriminelt, og er egnet til å frata den aktuelle forsker all ære for all fremtid.