Author Topic: Globale studier som viser varmere MWP enn nÃ¥tid  (Read 17267 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Om statistiske forutsetninger for trending - og når det blir useriøst
Alle 500 års varmesykluser i historisk tid (fra den minoiske varmeperiode (1200fvt-700fvt), den romerske (200 fvt-300), MWP (800-1300) samt de tilhørende 500-årige kalde perioder i mellom, representerer i statistisk forstand en global trend, som ikke ekskluderer opp til flere tiårs motsatte lokale/regionale vær- og klimaforhold inn i de samme 500 års syklusene. Slik er det også mht. den pågående varmeperioden fra ca. 1800 som vi iht. dette syklusmønsteret er omtrent midt inne i nå, og som derfor antas å begynne å toppe ut om drøye 200 år. Og selvsagt: Selv om det er bred enighet om en global oppvarming fra 1800-tallet forhindrer ikke det at visse områder på kloden - som i alle tidligere varmefaser - samtidig kan ha hatt/har negative temperaturanomalier over år/noen tiår. Fruktbar debatt forsimples/umuliggjøres imidlertid der partene faller ned til å slå hverandre i hodet med altfor kortvarige og insignifikante trenddata ("værdata") for å "vinne" en disputt.

Men selv forskere snubler uti her nÃ¥r de blir for ivrige og enøyde; for eksempel Terje Wahl har akkurat nÃ¥ pÃ¥ sin blogg funnet det opportunt Ã¥ trekke fram en graf for redusert sjøis i Antarktis denne sesongen, samtidig som han utelater Ã¥ pÃ¥peke at trenden har vært økende i flere tiÃ¥r. Antarktis har jo i flere tiÃ¥r vært en verkebyll for AGW/CO2-hypotesen, sÃ¥ det er forstÃ¥elig at man fristes til Ã¥ rette opp i lang tids ydmykelse. Men dette er uansett pinlig. Analogien vil bli at skeptikere her pÃ¥ forumet triumferende legger ut en graf som viser antall ihjelfrosne i Ã?st-Europa, Sibir, og langt inn i Kina og Midt-Ã?sten bare sÃ¥ langt i vinter....     

Hva er det så en stor mengde forskning utenfor AGW/CO2-promoteringsmiljøene bestrider for de to 500-årsperiodene MWP og LIA, samt disse periodene ifht. nåtiden?

1) Forsøkene på å nedskrive varmen i Den varme middelalder (MWP; ca. 800-1300)
I stedet hevder IPCC-kritikere at MWP var minst like varm, stedvis betydelig varmere enn nåtiden, i betydningen synlig og udiskutabelt varmere enn nåtiden. Eller som engelskspråklig forsknings-coining ofte spør: Fremviser aktuelle periode en "objectively discernible (warmer) climatic anomaly"? Nedenfor vises det til at et klart flertall av vurderte studier svarer ja på dette.

2) Forsøkene pÃ¥ Ã¥ redusere kuldebildet for Den Lille  Istid (LIA; ca. 1300-1800)
LIA var, særlig tydelig midt i fasen, iht. en rekke studier minst 1 grad kaldere globalt enn forutgÃ¥ende MWP. En stor mengde studier har drøftet samme forhold: Fremviser aktuelle periode en "objectively discernible (colder) climatic anomaly"?  Nedenfor vises det til at et klart flertall av vurderte studier svarer ja pÃ¥ dette.

3) Forsøkene på å presentere nåtidens varmebilde som "unprecented" og "utenfor naturlig variasjon"
For 1900-tallet har vi i IPCC-rapporteringen av dataene for den 30-årige varme mellomkrigstiden (1916-46; varmeste årene midt på 1930-tallet) sett gjentakende tendenser til nedjustering (homogenisering, selektering/borttak av de varmeste registreringsdata ved å definere dem som "statistical outliers", osv.). Alle vet at en udiskutabel påvisning av like varm mellomkrigstid som samtid - på mye lavere CO2-nivåer, vil bryte med det helt sentrale premisset i AGW/CO2-hypotesen.
Tilsvarende ser vi en utpreget trend i IPCC-rapporteringen mht. å favorisere forskning som skriver opp datasettene for den 30-årige kalde etterkrigstiden (1946-76; kaldeste årene i midten av perioden). Kritikken mot dette går særlig på at en altfor tydelig kaldere periode på betydelig høyere CO2-nivåer enn den varme mellomkrigstiden er svært vanskelig å sammenholde mot AGW/CO2-hypotesen.
 
Når dette er sagt, er det sant at det er bare en brøkdel av forskningen som på denne måten bestrider IPCCs "nytale" om historiske klimafaser?
Ã?, neida:

Mesteparten av forskningen i nedenstående studier imøtegår IPCCs fornektingstendens for tidligere varme og kalde perioder
I forhold til alle fagområder utenfor den moderne selverklærte "klimavitenskap", og som faktisk i århundrer har arbeidet med ulike datatyper for å vurdere historiske klimafaser, så var det mht. den indre kjerne i IPCC-miljøet så sent som på slutten av 1990-tallet faktisk bare snakk om et relativt lite miljø (men som raskt fikk stort gjennomslag innad i IPCC) rundt Jones, Mann, og til dels Briffa som hadde sine mest aktive "fornekterår" i perioden 1998-2001, og som stod fram både med at nåtiden er varmere enn alle nyere varmeperioder inkl. MWP, jfr. Jones et al (1998); Mann et al (1999); Crowley & Lowery (2000); Briffa (2000), Briffa et al. (2001); Jones et al. (2001). Før dette hadde IPPC-rapporteringen sagt det motsatte og lagt fram grafer som viste det; at MWP var varmere enn nåtiden. Og at midten av 1930-årene var varmere enn nåtiden.
 
Men Phil Jones ved britiske CRU, en av de senere mest fremtredende hovedpersoner i Climategatesaken, begynte for eksempel allerede i 1998 (Jones et al. 1998) med å levere argumenter for at ("while a Little Ice Age cooling existed") så kunne "little evidence be found to support or reject a medieval warming". Altså et grep som mest minner om en diskret utnulling av hele MWP-debatten. Svært mange forskere fra en rekke gamle, tunge fagområder som arkeologi, historie, biologi, botanikk, geografi, osv. kom allerede da i en tydelig opposisjon til disse nye påstandene om velkjente historiske varmeperioder som brøt sterkt med egne etablerte rangeringer over klimaperioder. �ret etter kom Michael Mann et al som tonet ned MWP ytterligere ifht. Jones, og i tillegg heller ikke syntes LIA var så kald som annen forskning (inkl. Jones) så langt hadde hevdet. Som vi husker, da begynte ytterligere faglig kritikk å reises fra enda flere leire.

Soon og Balionas (2003): Ca. 80 studier sier at nåtiden ikke er varmere enn MWP
Dette er en av de mest kjente gjennomgangene av hvordan forskningen har fordelt seg iht. disse forholdene. Her vises ca. 80 studier (se tabell i studien) som er tydelige på at nåtiden ikke er en "objectively discernible (warmer) climatic anomaly". Samt et mindretall studier som også sier nei, men med spørsmålstegn til. Et klart mindretall av gjennomgått forskning hevder at nåtiden er varmere enn MWP.

Link: http://www.int-res.com/articles/cr2003/23/c023p089.pdf

Craig Loehle (2007): 2000 års oversikt uten treringdata og inn med en rekke andre kildeformer
Denne sentrale studien skiller seg fra (de til dels mye omdiskuterte) treringsstudier ved dette metodiske utgangspunkt: "to develop a 2000-year temperature reconstruction that is not based on tree-ring data in order to see whether the MWP and Little Ice Age (LIA) can be detected from these records."
Samlet kildemateriale er her sentralt å kjenne til hvis man vil drøfte funnene på en meningsfull måte:

- GRIP borehole 18O temperature (Dahl-Jensen et al., 1998);
- Conroy Lake pollen (Gajewski, 1988);
- Chesapeake Bay Mg/Ca (Cronin et al., 2003);
- Sargasso Sea 18O (Keigwin, 1996);
- Caribbean Sea 18O (Nyberg et al., 2002);
- Lake Tsuolbmajavri diatoms (Korhola et al., 2000);
- Shihua Cave layer thickness (Tan et al., 2003);
- China composite (Yang et al., 2002) which does use tree ring width for two out of the eight series that are averaged to get the composite, or 1.4% of the total data input to the mean computed below;
- speleothem data from a South African cave (Holmgren et al., 1999);
- SST variations (warm season) off West Africa (deMenocal et al., 2000);
- SST from the southeast Atlantic (Farmer et al., 2005);
- SST reconstruction in the Norwegian Sea (Calvo et al., 2002);
- SST from two cores in the western tropical Pacific (Stott et al., 2004);
- mean temperature for North America based on pollen profiles (Viau et al., 2006);
- a phenology-based reconstruction from China (Ge et al., 2003);
- annual mean SST for northern Pacific site SSDP-102 (Latitude 34.9530, Longitude 128.8810) from
Kim et al. (2004);
- and Spannagel Cave (Central Alps) stalagmite oxygen isotope data (Mangini et al., 2005).

Vi snakker altså om totalt 18 ulike datasett/serier med bred global spredning inklusiv tropene, basert på mange typer proksier, som sier at:

"One persistent question is whether the MWP was â??reallyâ? warmer than the end of the 20th century. Even keeping in mind that Figure 1 shows 30-year running means, it would indeed seem to show the MWP to be warmer than the late 20th century. The eighteen series used here show a mean difference of about 0.3°C between the MWP and the 20th century (range of 0 to 0.6°C difference over the periods)".

Som alle seriøse forskere som vet hva statistisk usikkerhet er, så føyes det obligatorisk til:
"It must be emphasized, of course, that this result is based on limited data."

Dette er altså en omfattende type multi-proksi forskning som står i skrikende kontrast til Manns enslige Yamal-treringstudie.

For nærmere detaljer om metode og resultater, se studien her:

Link: http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Loehle-2000-year-non-treering-temp-reconstruction-Energy-and-Environment.pdf
« Last Edit: 14.01.2017, 22:13:02 by Telehiv »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #1 on: 14.01.2017, 19:21:14 »
Godt innlegg Telehiv

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #2 on: 14.01.2017, 19:51:14 »
Takker, Ryddegutt.
Håper vi kan få en saklig debatt rundt dette.

«Die Kalte Sonne« gir et interessant bilde av studier hvor det geografisk er påvist endring i temperatur og/eller nedbør i varm middelalder (MWP):
- Rødt ikon â?? varmere enn i dag
- BlÃ¥tt ikon â?? kaldere enn i dag
- Grønt/Gult ikon â?? endring i nedbørVed å gå inn på denne linken for global utbredelse av MWP ( http://kaltesonne.de/mapping-the-medieval-warm-period/ )
kan man trykke seg inn på alle enkeltstudiene. Oppsettet gir et innblikk i hvor en stor del av forskningen står i dag, og da ikke bare den IPCC-filtrerte delen av den.

« Last Edit: 14.01.2017, 20:55:47 by Telehiv »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #3 on: 14.01.2017, 21:38:45 »
Telehiv, Norge er som kjent verdens navle så det er alltid mest interessant å se på hva de har funnet ut om oss her på berget.

Her er en rapport fra 2015 som heter "Klima i Norge 2100" der de har listet opp litt av hva som er funnet i historisk sammeheng i begynnelsen av rapporten. Fra kapittel 4 og utover så bærer det utfor med dommedagsspådommer så det behøver man ikke å bruke tid på.

Jeg må tilstå at jeg akkurat fant denne rapporten og har bare såvidt skummet gjennom litt av den. Men så langt jeg kan se så er denne rapporten helt Benestad- og Samset-fri.

Edit: Rapporten er ikke helt Benestad-fri, men Benestad er i det minste ikke medforfatter   >:(

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/rapporter-og-publikasjoner/_attachment/6617?_ts=14ff3d845d6

Her er noen smakebiter. Legg merke til hva kurvene sier om MWP og se det midlertidige droppet i temperatur man hadde for 8000 år siden:Figur 2.3.3 Rekonstruksjon av variasjoner i lufttemperatur for juli i Norge og havområdene utenfor gjennom holocen (fra pollen i myrer og innsjøsedimenter) og havtemperatur (fra foraminiferer og alkenoner i havbunnssedimenter) (modifisert etter [10]).Figur 2.3.4 (A) Rekonstruksjon av sommertemperatur basert på høydevariasjoner i furuskogsgrensen i Skandesfjella (modifisert etter [15] og[16]). (B) Rekonstruksjon av julitemperatur for de siste 7500 år i Nord-Skandinavia ved å kombinere lavfrekvente pollendata med rekonstruert årlig julitemperatur (avvik fra gjennomsnittstemperatur for perioden 1950-2000) basert på årringdata fra furu (modifisert etter [17]). (C) Variasjoner i årsmiddeltemperatur i Nordland gjennom holocen basert på data fra kalkutfellinger i Okshola i Rana, Nordland (SG93) (modifisert etter [18]).

« Last Edit: 14.01.2017, 22:16:35 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #4 on: 14.01.2017, 22:20:32 »
Dette kan jeg svare raskt på. Jeg kommenterer kun vitenskapelige artikler, jeg har ingen grunn til å tro at DKS har noen særlig kompetanse på dette. Det er fremlagt to artikler.

Soon og Balionas (2003)

Craig Loehle (2007)

Soon artikkelen er kommentert her på KD.com mange ganger, og jeg har bla. påvist at journalens sjefredaktør offentlig har uttalt at den ikke burde ha vært utgitt.

"The paper that caused the storms (Soon & Baliunas, Clim Res 2003, 23:89â??110) evoked heavy criticism, not least in EOS 2003 (84, No 27, 256). Major conclusions of Soon & Baliunas are: â??Across the world, many records reveal that the 20th century is probably not the warmest nor a uniquely extreme climatic period of the last millenium.â?? (p. 89) and â??Overall, the 20th century does not contain the warmest anomaly of the past millenium in most of the proxy records which have been sampled world-wideâ?? (p. 104). While these statements may be true, the critics point out that they cannot be concluded convincingly from the evidence provided in the paper. CR should have requested appropriate revisions of the manuscript prior to publication."

http://www.int-res.com/articles/misc/CREditorial.pd

Når sjefsredaktøren fastslår at de konklusjoner som ble trukket i artikkelen, ikke kunne trekkes basert på de beviser de påberopte seg, er det ikke stort mer å si om Soon og Balionas. Og hvis noe fristes til å påstå at Kinne følte seg presset av "The Gatekeepers," så kan jeg bekrefte det, men av helt andre enn gatekeepers enn AGW mafiaen. Paperet var så åpenbart mangelfullt at det var forlagets renomme som stod i fare.

Så til Craig Loehle (2007). Også denne artikkelen var så full av feil at de måtte utgi en rettelse i 2008
 
http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/AGW/Loehle/Loehle_McC_E&E_2008.pdf

Konklusjonen er:


"The peak value of the MWP is 0.526 Deg C above the mean over the period (again as a 29 year mean, not annual, value). This is 0.412 Deg C above the last reported value at 1935 (which includes data through 1949) of 0.114 Deg C. The standard error of the difference is 0.224 Deg C, so that the difference is significantly non-zero at the 10% level (t = 1.84). While instrumental data are not strictly comparable, the rise in 29 year-smoothed global data from NASA GISS (http://data.giss.nasa.gov/gistemp) from 1935 to 1992 (with data from 1978 to 2006) is 0.34 Deg C. Even adding this rise to the 1935 reconstructed value, the MWP peak remains 0.07 Deg C above the end of the 20th Century values, though the difference is not significant."

Altså, det hevdes at det i en periode under MWP var 0.412 C varmere enn på 30 - 40 tallet, og at denne perioden under MWP, endog var 0,07C varmere enn på slutten av det 20 århundre, altså på 90 - tallet, men at dette ikke var statistisk signifikant. Loehle benytter NASA GISS, og siden 90 - tallet har temperaturene steget ytterligere ca. 0,4 C, slik at det i følge Loehle, nå er 0,33 C varmere enn i den varmeste perioden under MWP.

http://www.climate4you.com/images/GISS%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage%20With201505reference.gif
« Last Edit: 14.01.2017, 22:22:15 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #5 on: 14.01.2017, 22:40:24 »
Hvis man insisterer på at Loehle 2007 var beheftet med registreringsverdige feil, så er det selvsagt interessant å se på hvilke rettelser det faktisk er snakk om. Emeritus synes å illudere at det var alvorlige feil. Men hva sies i revidert versjon? Jo:

ABSTRACT
A climatic reconstruction published in E&E (Loehle, 2007) is here corrected for various errors and data issues, with little change in the results.

Har Emeritus eksempler på verre feil som ikke er nevnt her?

NÃ¥r det gjelder Die Kalte Sonne, som Emeritus uten grunngivelse omtaler som "ingen grunn til Ã¥ tro at DKS har noen særlig kompetanse pÃ¥ dette", sÃ¥ mÃ¥ det  her anføres at dette er fagarenaen til Prof. Dr. Fritz Vahrenholt ved Hamburg Universitet (tidligere bl.a. ogsÃ¥ ved Max Planck Instituttet) og Dr. habil. Sebastian Lüning (geologi og paleontologi). Jfr. for øvrig samme tittel pÃ¥ deres bok Die Kalte Sonne, en av de mest leste klimabøker noensinne.

« Last Edit: 14.01.2017, 23:15:04 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #6 on: 14.01.2017, 22:58:37 »
Nå synes du å blande Soon artikkelen med rettelsen i (Loehle, 2007). Det ble aldri gitt ut noen rettelse til Soon paperet.

Det jeg har limt inn, et rettelsen til Loehle, 2007, og der selve rettelsen bekrefter at det i dag er ca. 0,34 C varmere, enn under den varmeste perioden i MWP.

Jeg gjentar slik at det er helt klart. Den vitenskapelige artikkel du har lagt frem for å underbygge at det var varmere under MWP enn i dag, er uenig med deg og enig med meg. Det er noen tidels C varmere i dag, enn det var på den varmeste perioden under MWP.

Det er ingen tilfeldighet at den alternative side har sluttet å utgi proxystudier der det hevdes at det var like varmt eller varmere under MWP, og at det nyeste som kan presenteres er 10 år gammelt og fullt av feil, og der endog en av disse artiklene bekrefter at det ikke var varmere under MWP enn i dag.

Sitat Telehiv;

"Her må anføres at dette er fagarenaen til Prof. Dr. Fritz Vahrenholt"

Javisst;

http://www.webcitation.org/65S7APANF?url=http://www.rwe.com/web/cms/en/66234/rwe/curriculum-vitae-prof-dr-fritz-vahrenholt/

Dr. habil. Sebastian Lüning

Javisst II;

http://www.northafrica.de/publications.htm

SÃ¥ langt jeg kan se, er begge ubeskrevne blad i klimarelevant vitenskapelig publikasjon.

 
« Last Edit: 14.01.2017, 23:09:22 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #7 on: 14.01.2017, 23:07:55 »
Emeritus, du kunne vel ikke unngå å legge merke til at jeg siterte rett (Loehle) arbeid? Lenger oppe skrev jeg imidlertid Soon ved en inkurie som nå er rettet, jfr. analog alvorlighetsgrad som hos Loehles reviderte 8)

Ellers kan man ikke i en trenddiskusjon avslutte med (El Nino) enkeltårene 2015/16 som argument mot trend (anomali) for den høyeste varmeperioden i MWP.
Da kan andre bare trekke fram de tilsvarende data for 1998, og man ser at dette ikke går sammen med trendanalyse og statistiske krav til å etablere en anomali.

 
« Last Edit: 14.01.2017, 23:21:19 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #8 on: 14.01.2017, 23:19:54 »
Sitat Telehiv;

Merk at jeg har kommentert de to herrer i DKS, ingen har utgitt noe klimarelatert så langt jeg finner.

"Ellers kan man ikke i en trenddiskusjon trekke fram (El Nino) enkeltårene 2015/16 som argument mot trend (anomali) for den høyeste varmeperioden i MWP.
Da kan andre bare trekke fram de tilsvarende data for 1998, og man ser at dette ikke går sammen med trendanalyse og statistiske krav til å etablere en anomali."

NÃ¥r vi snakker om temperaturutviklingen fra nitti tallet til i dag, en periode pÃ¥ 20 Ã¥r, er det ikke tale om Ninoer eller Ninaer. Der har vært mer enn tilstrekkelige med bÃ¥de positive og negative episoder til at ENSO effektene for lengst er nøytralisert, og jeg tar ikke med toppen fra den siste Ninoen, i sÃ¥ fall er temperaturene i dag 1C over det de var under den varmeste del av MWP.  Se pÃ¥ GISS kurven selv, ta 1995, den viser ca. 0,35 over anomalien, sÃ¥ gÃ¥r du til 2015, der kan de velge og vrake, sier vi 0,74 er jeg i hvert fall ikke for grÃ¥dig.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #9 on: 14.01.2017, 23:22:09 »
Sitat Telehiv;

Merk at jeg har kommentert de to herrer i DKS, ingen har utgitt noe klimarelatert så langt jeg finner.

Hvis noen som har skrevet en av verdens mest leste og kjente klimabøker er "ubeskrevne blad", så vil jeg anbefale å først lese boken deres.
Den kan handles her: https://www.amazon.com/Neglected-Sun-Precludes-Climate-Catastrophe/dp/1934791547/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484432332&sr=1-1

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #10 on: 14.01.2017, 23:50:31 »
Det er ingen tilfeldighet at den alternative side har sluttet å utgi proxystudier der det hevdes at det var like varmt eller varmere under MWP, og at det nyeste som kan presenteres er 10 år gammelt og fullt av feil, og der endog en av disse artiklene bekrefter at det ikke var varmere under MWP enn i dag.

"den alternative side har sluttet å utgi proxystudier der det hevdes at det var like varmt eller varmere under MWP"?!

Av dette framgår at du neppe kan ha observert den store mengden studier om nettopp dette, utkommet de senere år.
Linken jeg anga var ment å bøte på dette, for her kan man gå inn på de enkelte studier, der rødt ikon angir varm periode (blått er kaldt, gult og grønt tørt og vått): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1akI_yGSUlO_qEvrmrIYv9kHknq4&ll=-3.81666561775622e-14%2C48.58506100000011&z=1

« Last Edit: 14.01.2017, 23:59:35 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #11 on: 15.01.2017, 00:19:42 »
NÃ¥ var temaet som du gav denne strengen;

"Hva er det så en stor mengde forskning utenfor AGW/CO2-promoteringsmiljøene bestrider for de to 500-årsperiodene MWP og LIA, samt disse periodene ifht. nåtiden?"

Og da snakker vi om globale forhold, eventuelt den nordlige halvkule som mange artikler har omhandlet.

Av denne store mengde forskning presenterte du 2 - to - artikler som kommer inn under kategorien forskning.

Bibelen er solgt i langt flere eksemplarer enn solboken til disse to tyskerne som ikke kan legge på bordet en eneste vitenskapelig artikkel som har noe med klima å gjøre.

http://translate.google.co.uk/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.zeit.de/2012/07/Klimawandel-Fakten&act=url

Så konklusjonen synes å være at dere ikke besitter slikt materiale, og er henvist til blogger og Karl I. Hagens påstander om at det var to grader varmere i vikingtiden enn i dag.

Og når det gjelder det siste innlegget så er dette bare et ny variant i serien " tusenvis av studier som viser at........ ," der ingen har lest noe som helst før de linker det inn som bevis for noe. Temaet var ikke hvordan beboerne på Påskeøya ødela livsgrunnlaget for seg selv ved å hugge ned all skog, eller en studie som viser det motsatte av det du ønsker å vise;

"The temperature record has two well-developed minima at AD 1250 and 1850. From 1850 to the present, temperatures have gradually increased by 0.7 K. The reconstructed temperatures are compared with the stable oxygen isotope (18O) from the DSS ice core."

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115301062
http://www.ingentaconnect.com/content/igsoc/agl/1999/00000029/00000001/art00027

Jeg sjekket to, og fikk som vanlig full klaff.


 

 

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #12 on: 15.01.2017, 00:27:45 »
Av denne store mengde forskning presenterte du 2 - to - artikler som kommer inn under kategorien forskning.

Nei, i min introduksjon i trådstarten la jeg også ut samme visuelle link som jeg nå la ut en gang til, til en stor mengde fagfellevurderte studier publisert i alt fra Nature, Science, osv., der du kan velge mellom studier angitt i fargekoder. Hvis du trykker på en blå, angis kaldere område i middelalderen. Men som du ser er rødt overlegent i antall. Men du har trykket på to foreløpig, forstår jeg, og da med hvilken fargekoding? Uansett finner man alle varianter her. Men jeg som har lest gjennom minst abstractene (noen ganger hele studien der det er gratis) på hele smørja siste året, har jo funnet mye ny og spennende forskning. Med mange slags datatyper, datasett, metoder og konklusjoner. Anbefaler absolutt andre også å lese gjennom denne flotte, oversiktlige og informative samlingen av studier.
« Last Edit: 15.01.2017, 00:40:39 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #13 on: 15.01.2017, 00:38:37 »
Bibelen er solgt i langt flere eksemplarer enn solboken til disse to tyskerne som ikke kan legge på bordet en eneste vitenskapelig artikkel som har noe med klima å gjøre.

http://translate.google.co.uk/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.zeit.de/2012/07/Klimawandel-Fakten&act=url

Dette blir litt spesielt: Når jeg viser til en klimabok disse har skrevet (solgt og debattert i store deler av klimamiljøet), endres argumentet til at det nå er "artikler" som mangler...
Når du så skal debunke arbeidet til disse doktorandene i hhv. kjemi og geologi/paleontologi, så trekker du fram visvas-kritikken fra en Toralf Staud, som er en journalist som har skrevet noen avisartikler om nazitiden....
 

Sören F

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 24
  • View Profile
Sv: Globale studier som viser varmere MWP enn nåtid
« Reply #14 on: 15.01.2017, 09:10:55 »
Med all respekt för Emeritus efterlysning av många artiklar, i denna tråd och andra, tycker jag en tråd kunde ägnas till att belysa just det, var de faktiskt tycks finnas.

Jag tror att där lurar en basal fråga om vilket det fält är som efterlyses, det mer utåtriktade atmo/hydrosfär- eller det ganska inåtvända holocen paleo-fältet - och lutar åt att det är det senare (och att det då handlar om mer än mest MWP). Vilka huvudlinjerna är och hur landskapet ligger där är inte särskilt känt.
« Last Edit: 15.01.2017, 09:15:49 by Sören F »