Når Grønn Energi tar livet av et land

Started by Ryddegutt, 12.01.2017, 09:48:02

Previous topic - Next topic

Ryddegutt

Haiti er et land som har påført seg selv en miljøkatastrofe ved å bruke "grønn energi". Ikke så ulikt UK som brente opp sine skoger fordi de trengte ved under Den ikke-eksisterende Lille Istid. Nå er katastrofen på Haiti på vei til å forplante seg over til Den dominikanske republikk. Løsningen på problemet er å subsidiere den onde fossile gassen propan for å spare miljøet. Norge er veldig ivrig etter å kaste rundt seg med penger i utlandet. Her er et flott nytt sort hull som de kan kaste penger ned i:

QuoteCharcoal is now Haiti's most thriving market, representing 90% of the country's home and industrial energy use. After the Haitian Revolution and Hurricane Hazel, logging operations intensified as many Haitians turned to the excessive harvesting and burning of trees to supplement widespread unemployment. Charcoal is made by burning wood with restricted air flow. The volatiles are gasified and then discharged so that only the carbon is left behind in the form of a hard, black lump. Charcoal is viewed as advantageous because it's more energy dense and burns hotter and cleaner than the original firewood. Haiti's bent dependency on charcoal has gotten so great that many Haitians are crossing the Dominican border to illegally clear trees. Predicting this aggravated reliance on trees for energy, the Dominican Republic banned the production of charcoal to protect its forests and began subsidizing propane to wean its population off fuel wood. An illegal market for coal is now roaring within Haiti that is dramatically accelerating deforestation in the Dominican Sierra.

http://blog.kulikulifoods.com/2015/11/05/deforestation-in-haiti/

Her er noen informative illustrasjoner. Haiti, som bruker Grønn Energi, til venstre. Den dominikanske republikk, som bruker fossil energi, til høyre: