Author Topic: Vg og havstigning  (Read 1235 times)

Smiley

  • Seniormedlem
  • ****
  • Posts: 264
    • View Profile
Vg og havstigning
« on: 20.09.2014, 14:50:02 »

Boris den nye

  • Medlem
  • ***
  • Posts: 174
    • View Profile
Aftenposten og havstigning
« Reply #1 on: 11.10.2014, 19:04:03 »
Ikke fra VG denne gangen, men Aftenposten.
Kystbyer i USA trues av økt havnivå grunnet global oppvarming:
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Kystbyene-i-USA-oversvommes-nar-det-er-springflo-7737993.html
http://klimadebatt.com/forum/Themes/default/images/bbc/underline.gif
Utdrag:
De brutale, ødeleggende flommene oppstår når stormer sender brølende vannmasser innover land, som da orkanene Katrina og Sandy herjet. Høyvannsflommene er ikke så voldsomme, men kan være dypere og nå lenger inn i landet, og de kan vare lenger. Derfor er også de en trussel mot liv og eiendom.
Havnivået langs den amerikanske kysten har økt med 20 cm siden 1880, men endringen er ikke den samme overalt. I noen amerikanske byer har nivået økt med 30 cm de siste 100 år, ifølge NOAA.
- Over hele verden stiger havet på grunn av den globale oppvarmingen, sier Fitzpatrick. - Vannet utvider seg fordi det blir varmere, og det kommer mer vann til når breene smelter.
Utdrag slutt