Author Topic: Russerulv  (Read 1371 times)

Ryddegutt

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 982
    • View Profile
Russerulv
« on: 06.01.2017, 12:36:25 »
Quote
Ulv trolig skutt i Hedmark – politiet ber om hjelp

http://m.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ulv-trolig-skutt-i-hedmark--politiet-ber-om-hjelp/3423299432.html

Russerulv, som hverken er en norsk stamme eller er utrydningstruet, blir passet på som om de hadde større verdi enn menneskeliv. Man benytter telefonovervåkning og setter inn 75 stk politifolk for å aksjonere mot skattebetalere uten rulleblad i en farse der man mistenker at noen få av av disse skadedyrene er blitt avlivet på en human måte. Vanlig mennesker som blir utsatt for forbrytelser blir avfeid med et "Henlagt etter bevisets stilling"-brev uansett hvor kjent gjerningsmannen er.

Samtidig sitte klovnene i Klima- og miljødepartementet og administrerer utryddelse på industrielt nivå bestander av fredede fugler og flaggermus, som i motsetning til russerulven, faktisk er norsk og utrydningstruet på ekte. Begrunnelsen er en imaginær "fare" om om verden skal koke pga CO2. I går kom resultatene fra satellittmålingen for 2016 som viser at det ikke er mulig å si om 2016 var varmere enn 1998. I denne perioden er 1/3 av all CO2 sluppet ut.

Quote
En reportasje i NRK avslører at havørn, stikk i strid med påstander, ikke tilpasser seg og venner seg til de voldsomme vindmøllene som er reist på Smøla (Smøla vindpark). Bestanden har blitt kraftig desimert, og man antar at 49 ørn er drept de siste ti årene på Smøla, hvilket gjør at bestanden er betraktelig lavere enn tidligere antatt.

http://www.laraskiftetleve.com/240978760
« Last Edit: 06.01.2017, 12:45:28 by Ryddegutt »