Author Topic: Merkelig ordvalg om vindmøller og havørn i TU  (Read 1153 times)

Administrator

  • Administrator
  • Seniormedlem
  • *****
  • Posts: 467
    • View Profile
Siste Teknisk Ukeblad ramlet i postkassa i dag, og på forsiden lyser denne overskriften mot meg:
Quote
VINDMÃ?LLER
Liten trussel for havørnbestanden

Så jeg leser artikkelen, der det står mye rart, f.eks. ingressen:
Quote
Smøla vindpark ble kalt en miljøskandale fordi den ville utrydde havørn. Nå vokser bestanden rundt turbinene.

Overskriften og ingressen sier altså at vindmøller er en liten trussel, og at bestandene "rundt" turbinene "vokser".

Tallenes tale i artikkelen sier at antall hekkende par i "turbinområdet" har gått ned fra mellom 10 og 12 før vindmølleparken til 4 i dag. I området rundt har antall hekkende par holdt seg stabilt på 50.

Så hvordan kan dette bety at bestanden "vokser"? Jo, forskeren Espen Lie Dahl har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en MODELL som viser at bestanden "vil øke". Altså noe helt annet enn "vokser".

Men hva med tallene? Jeg har riktignok bare grunnfag matematikk, men steiler litt her. De eneste tallene man har tilgjengelig her er altså:
  • A1=10-12
  • A2=4
  • B1=50
  • B2=50

Dette brukes altså til å lage en modell der det vil komme en stabil, årlig økning av bestanden på 2 % rundt turbinområdet. Altså 1 nytt hekkende par hvert år. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er imponert over hvordan tallene har blitt brukt. Andre fuglearter er heller ikke nevnt med ett ord i artikkelen.


La meg si det veldig klart og tydelig: Vindkraft kan være en nyttig ressurs i enkelte sammenhenger. Det er også forferdelig mange ting her i verden som dreper fugl. Store byggverk, fly, tog, motoriserte kjøretøy, båter, utslipp osv.

Det jeg er bekymret over, er den lemfeldige behandlingen av informasjonen rundt temaet. Skal vi få en skikkelig vurdering av nytteverdien av noe, er det fakta og tall som må være førende, ikke modeller som har liten eller ingen rot i virkeligheten.

Lie Dahl presenteres i artikkelen som en person som ikke på noen måte kan være kjøpt og betalt. Er ikke det litt uortodokst å nevne det i klartekst? Han tituleres ellers som både fugleentusiast og smølaværing. Og så har han tidligere jobbet for WWF.