Skrevet av Emne: Den fullkomne klimafjott  (Lest 10967 ganger)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #30 på: 17.12.2016, 13:01:56 »
Dine klimabløffer overgås kun av din uredelighet i karakteristikken av mitt forholdt til ytringsfriheten.

Det var jeg som påviste at Klimarealistene på den ene side beklaget seg over ikke å slippe til i media, men at de på egen hjemmeside praktiserte totalitære prinsipper, og klippet og strøk det som ikke var i tråd med partilinjen, dette er et faktum.

Videre var det jeg, som etter et angrep fra Benestad på Fritt Ords tildeling av økonomiske midler til Klimarealistene, forsvarte tildelingen og hevdet at alternative klimasyn faktisk hadde vansker med å nå frem, og at en åpen debatt var viktig, selv om en er fundamentalt uenig med motstanderen. Også dette er et faktum, tviler du på det, kan jeg lime inn den anerkjennelse jeg mottok fra styreleder John Sverre Svendsen i Klimarealistene;

"Advokat (H) xxxxxx,
Det var meget gledelig for meg å notere at du, meget storsinnet, har bifalt Fritt Ords bevilling til Klimarealistene, til støtte for våre bestrebelser med å fremme en fri og ubundet  meningsutveksling om det kompliserte klimaspørsmålet,  til tross for at det har vært en del negative meningsutvekslinger mellom deg og vår organisasjon. Det er beundringsverdig gjort av deg, og jeg verdsetter det høyt.  Dessverre er det slik at uttrykk for holdninger som strider med det som er akseptert som politisk korrekt, ofte møtes med sterke motforstillinger og kritikk som går utover det som burde være en selvfølgelighet for vanlig høflig opptreden."

Første bud for å delta en redelig debatt er å holde styr på elementære fakta, og der svikter du gang på gang.
 

PetterT

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 486
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #31 på: 17.12.2016, 17:52:37 »
Sitat fra Emeritus tidligere i denne tråden:
Sitat
Så hva er det du krangler om, skal vi slippe til enhver idiot som mener noe om vaksiner, Darwins utviklingslære eller at Einstein og Planck har misforstått? 

Dette sitatet tyder på at Emeritus' syn på ytringsfriheten er situasjonsbetinget og begrenset.
Hadde Sannhetsministeriet eksistert så hadde neppe Einstein fått publisere relativitetsteorien fordi dette stred mot hva Autoritetene mente.
For øvrig så hadde Einstein problemer med å forene relativitetsteorien (som angår makrokosmos) med kvantemekanikken (som angår mikrokosmos).  Kvantemekanikken, som var forutsetningen for at Einstein fikk Nobelprisen i fysikk for den fotoelektriske effekt, lar seg ikke  forene med relativitetsteorien.  Sjekk hva en klok (!) emeritus prof. Clas Johnson har  om dette på http://claesjohnson.blogspot.no/

I motsetning til Emeritus så tror ikke jeg at jeg er ufeilbarlig.
Når det gjelder klima, så var den største feilen jeg har gjort å stole på Autoritetene, Nobelprisvinnerne Al Gore og FNs Klimapanel IPCC, om at vi står foran en klimakatastrofe på grunn av utslipp av CO2  fra forbruk av fossil energi, uten å sjekke holdbarheten i dette selv.  Som forsker i en avdeling i Hydro som var opptatt av å redusere CO2-utslipp lanserte jeg et prosjekt som hadde som mål å produsere "CO2-nøytral" etanol (Ethanol Production by enhanced Enzymes and Pervaporation). Mitt prosjekt ble det ikke noe av, men andre forskere og firma driver innen samme felt (etanol fra cellulose og tre-avfall).  Et foredrag av prof. Humlum fikk meg til å bli skeptiker til AGW-dogmet og siden klimarealist, som så mange andre som har endret syn etter å ha sjekket selv.
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #32 på: 17.12.2016, 18:11:37 »
"Dette sitatet tyder på at Emeritus' syn på ytringsfriheten er situasjonsbetinget og begrenset."

Spørsmålet jeg stiller er om

"enhver idiot som mener noe om vaksiner, Darwins utviklingslære eller at Einstein og Planck har misforstått.."

skal lyttes til når politikere skal ta beslutninger av ulike slag.

Dette er noe helt annet enn at;

"enhver idiot som mener noe om vaksiner, Darwins utviklingslære eller at Einstein og Planck har misforstått.."

skal ha en begrenset ytringsfrihet.

Så enten forstår du ikke hva jeg sier, eller så driver du bevisst og tillegger meg meninger jeg åpenbart ikke har, så enten er du mindre begavet, eller så er du uredelig.


 
« Siste redigering: 17.12.2016, 18:14:27 av Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #33 på: 17.12.2016, 20:06:52 »
Sitat Petter T;

"Hadde Sannhetsministeriet eksistert så hadde neppe Einstein fått publisere relativitetsteorien fordi dette stred mot hva Autoritetene mente."

Og dette sitatet avslører din totale inkompetanse både hva angår den vitenskapelige prosess generelt, og Einsteins publikasjoner spesielt.

For det første er peer review prosessen pr. definisjon et "sannhetsministerium" der redaktøren for den aktuelle vitenskapelige journal vil kvalitetssikre om artikkelen har en slik kvalitet at redaktøren vil sette sitt navn under den. Der er altså ikke noe som heter ytringsfrihet i vitenskapelig publikasjon, tvert i mot er det innført en streng sensur der "peers" foretar en vurdering av om dette er noe å samle på og dermed skal utgis, eller om det skal sendes tilbake til forfatteren. Det er derfor en i alminnelighet kan stole mer på vitenskapelige artikler, enn på blogginnlegg.

Peer review i klimasammenheng synes imidlertid å være slapp, ellers hadde ikke HVUP artikkelen Humlum et al(2103) blitt utgitt, i hvert fall ikke i den journal Einstein publiserte i.

Hva angår Einstein, utga han i 1905 - også benevnt hans annus mirabilis - fire artikler i journalen Annalen der Physik. Den tids ledende vitenskapelige journal, med Paul Karl Ludwig Drude som redaktør og Max Planck som medredaktør. Så jo, Einstein ble publisert selv om det "stred mot hva Autoritetene mente," det var endog autoritetene som besluttet at han skulle utgis.


« Siste redigering: 17.12.2016, 20:09:23 av Emeritus »

PetterT

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 486
 • Tenk sjæl
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #34 på: 17.12.2016, 21:17:58 »
He - he - he  ;D

Nå har noldus Emeritus begått den dumhet i å klippe i sitt eget sitat.
Han har utelatt...
"...skal vi slippe til....."
Poenget er at "vi" her er selvhøytidelige, ignorante og arrogante Emeritus og meningsfeller i Sannhetsdirektoratet.

Dessuten så var vitenskapelige tidsskrifter åpne for "contrarians" på Einsteins tid, men det er ikke Nature og (un)- Scientific American m.m.fl. nå for tiden.
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #35 på: 17.12.2016, 22:27:05 »
Igjen legger du for dagen en logisk kapasitet på linje med et tørkestativ fra Nille til 99,50. Om du legger til "slippe til" og deretter skiller mellom Regjeringskontorene og avisspaltene, får mine utsagn akkurat samme mening.

Og dine betraktninger om vitenskapelige publikasjoners åpenhet for 100 år siden, drar det rett ut av ræva etter å ha blitt tatt in flagranti som ignorant, dette vet du absolutt ingenting om.

Forholdet er stikk motsatt. Der er i dag alt for mange vitenskapelige journaler og alt for mange vitenskapelige artikler som blir utgitt. I 1905 var journalene ingen økonomisk virksomhet med milliardoverskudd, men tidsskrifter som ble trykket og distribuert i svært små opplag, utelukkende i den hensikt å spre ideer for å komme videre, og ment for et svært begrenset publikum.

HVUP artikkelen Humlum et al (2013)  ble publisert i Elsevier journalen "Global and Planetary Change." Dette er ett av 2500 journaler Elsevierforlaget utgir. Det er ren foreteningsvirksomhet, til flere journaler og til flere artikler, dess mer penger. At dette svekker den vitenskapelige kvaliteten er åpenbar, og trenger knapt noen ytterligere begrunnelse.

Så din påstand om at det var åpnere før, er jo Humlum et al. (2013), et glimrende bevis på at ikke er tilfelle. Om Max Planck hadde mottatt denne artikkelen til vurdering, hadde han umiddelbart sendt den videre til Sigmund Freud som riktig instans. 

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 602
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #36 på: 17.12.2016, 22:36:20 »
emeritus

Sitat
Og den eneste gang det vises til en vitenskapelig artikkel, er når HVPU-artikkelen til Humlum, Stordahl og Solheim om carbon først og temperaturer etterpå linkes inn.

Som de pleide å si i NASA før: "Gud stoler vi på, alle andre vennligst kom med data."

Jeg går ut fra at du med "carbon" sikter til karbondioksid, og ikke til universets fjerde vanligste grunnstoff i ren form.

Så... siden du ikke er Gud, i hvert fall for oss som ikke er omfattet av HVPU-reformen, er jeg interessert i om du har data som viser at CO2 stiger først, og så følger temperaturen etter?

Grab 'em by the hockey stick!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #37 på: 17.12.2016, 23:12:12 »
"Så... siden du ikke er Gud, i hvert fall for oss som ikke er omfattet av HVPU-reformen, er jeg interessert i om du har data som viser at CO2 stiger først, og så følger temperaturen etter?"

En behøver ikke å være Gud for å forstå dette. Translator stilte samme spørsmål og ba om linker, og det fikk han, les denne og kom tilbake om du ikke er overbevist.

http://history.aip.org/climate/co2.htm

Det er en lang artikkel*, men følg anvisningen med blå skrift i høyre marg så kommer du til det du spør om.

For øvrig hadde jeg satt mer pris på litt mer kritisk aktivitet, og ikke bare denne passive "show me the data" holdningen. Du har jo drevet med dette mye lengre enn meg.

Argumentet om at CO2 kommer etter temperaturøkningen er klimavitenskapen ferdig med for årtier siden, bl.a. Vostokprøvene og isotopverdiene etter Hiroshima viser dette.

Stikkordet her er vekselvirkning. M-syklusene er i seg selv for små til å ta knekken på istidene, eller for å starte de. CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker flere hundre år etter temperaturene stiger når istidene går mot slutten, men triggeren er M-syklusene. Deretter forsterker mer CO2 i atmosfæren temperaturøkningen inntil det oppstår en balanse. Når M-syklusene så går mot en kaldere fase, altså mindre solinnstråling, vil CO2 konsentrasjonen i atmosfæren forsinke dette, men mindre hjelp fra solen gjør at det blir kaldere og CO2 minker, så vidt jeg forstår fordi det lagres mer i havene, men også her oppstår det en balanse, og jorden fryser til igjen.

Dilemmaet nå, er at vi er i en kjølende fase av M-syklusene, men der CO2 konsentrasjonene øker, mens den naturlig skulle minke. Og dette skjer samtidig som temperaturene øker, mens de naturlig skal synke. Og når dette skjer ved en kaldere sol, kaldere både som følge av at de tre ulike M-syklusene, som alle er i et titusensårsperspektiv, og kaldere fordi vi synes å nærme oss et nytt Maunderminimum, som har sykluser på noen hundre år, likevel stiger temperaturene.

Vel dette var et forsøk på å forklare, neppe fullkomment, men kom med argumenter, ikke mer Climategate. 

*dette er ikke en vitenskapelig artikkel per se, men mer et essay skrevet av en vitenskapshistoriker som beskriver den vitenskapelige utviklingen der han også linker til en rekke sentrale peer reviewed artikler i klimavitenskapens ca. 150 år lange historie.
« Siste redigering: 17.12.2016, 23:25:00 av Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 602
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #38 på: 18.12.2016, 00:19:06 »
Jeg er kjent med Spencer Wearts.

Sitat
En behøver ikke å være Gud for å forstå dette.

Jeg minner om hvorfor Gud ble brakt inn - det var NASAS gamle slagord "In God we trust. All others, bring data."

emeritus først,

Sitat
Sitat
(...) HVPU-artikkelen til Humlum, Stordahl og Solheim om carbon først og temperaturer etterpå (...)

emeritus etterpå, på spørsmål om han har data som viser at HSS tar feil:

Sitat
(...) CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker flere hundre år etter temperaturene stiger når istidene går mot slutten (...)

Bare data som bekrefter Humlum altså - at CO2 øker først i lange tidsvinduer (Humlung et al analyserte også korte tidsvinduer)

Så da får vi - eller i hvert fall amerikanske astronauter - takke nettopp Gud for at emeritus ikke deltok i Apollo-prosjektet.
Grab 'em by the hockey stick!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #39 på: 18.12.2016, 01:15:48 »
Var det så lett? Så på noen minutter har du løst det hundrevis av klimaforskere og innsamling av empiriske da har kjempet med i årtier.

Fortsett med Climategate, det er uforpliktende, krever ikke noe arbeid og du kan fortsette å kreve "show me the data." Og ikke minst, du slipper å argumentere og foreholde deg til fakta.

Kanskje du kan vise kortene dine for at CO2 kommer først og temperaturene senere, i de siste par hundre år?


Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 602
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #40 på: 18.12.2016, 02:54:31 »
Var det så lett?

Jepp. Jeg spurte om du hadde (kunne vise til) data for å underbygge det du antakelig tror var en slagkraftig hån ("HVPU") mot Humlung et al. Det kunne du ikke. Ingen data, ingen fakta.

Noen ting ER lette, som å få øye på arroganse som er omvendt proporsjonal med innsikten.


Grab 'em by the hockey stick!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #41 på: 18.12.2016, 07:05:51 »
OK, siden du begrenser deg til smartasskommentarer kan du se litt på disse;

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000908

https://www.researchgate.net/publication/257875187_Comment_on_The_phase_relation_between_atmospheric_carbon_dioxide_and_global_temperature_Humlum_et_al_Glob_Planet_Change_100_51-69_Isotopes_ignored

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000891

http://www.geoforskning.no/klimadebatten/447-humlums-feil-om-kilden-til-atmosfaerisk-co2-okning

http://forskning.no/meninger/kronikk/2012/03/uvitenskapelige-om-co2-kretslopet

http://forskning.no/meninger/kronikk/2012/06/havet-tar-opp-co2

Mener du i fullt alvor at økningen i CO2 mengden i atmosfæren hovedsakelig er naturlig? Å karakterisere dette som en HVPU artikkel er fult ut forsvarlig, den innehar åpenbare logiske brister og de som står bak den har ikke gjort noe som helst arbeid om karbonsyklusen tidligere. Her er et sterkt miljø i denne byen hva angår det som skjer i havet. Havet opptar åpenbart mer CO2 enn tidligere, da kan havet ikke samtidig være kilden til CO2 økningen i atmosfæren, med mindre her er en ukjent kilde til CO2 som tilfeldigvis har dukket opp samtidig som en begynte å benytte fossile brensler. Og denne kilden har heller ikke opptrådt tidligere i mellomistidene da Vostokprøvene viser en konsentrasjon på om lag samme nivå som i førindustriell tid.

http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/vostok.html

Det var for øvrig ved samme forlag de publiserte det paperet som spådde en dramatisk nedgang i temperaturene etter 2012:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417


"Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0–1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011)."

Som jeg tidligere har kommentert, skulle bl.a. Svalbard få merke det, og særlig om vinteren, mens det stikk motsatte har skjedd.

« Siste redigering: 18.12.2016, 08:42:15 av Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 602
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #42 på: 18.12.2016, 17:04:03 »
Poenget fra min side var rekkefølgen på økning i temperatur vs. økningen i CO2. Dette er godt kjent, også fra iskjerneprøver, som du selv skriver. At dette også er tilfelle på korte tidsskalaer eller "tidsvinduer" er ikke Humlung et al alene om å finne.

For en slik sammenligning for de siste 200 år slik du etterspør, må man ha bedre data enn iskjerneprøver med elendig oppløsning. Siden direkte målinger som innsamlet av Beck er forkastet, har man plutselig ikke noen slike målinger å sammenligne med. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, ender man altså opp med at økning av temperatur ikke kan leses direkte ut fra dataene om temperatur og CO2. Det tyder jo på at en eventuell påvirkning må være svært svak, dersom den da i det hele tatt er der. Hvordan skal man ellers tolke det? En evidens-fri teori?

Alle linkene dine handler om noe annet - om den målte økningen i CO2 er menneskeskapt eller naturlig, som argumentert for av Humlum et al. Det er et annet spørsmål.

Og med det takker jeg for meg i denne tråden.

Grab 'em by the hockey stick!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 511
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #43 på: 18.12.2016, 17:38:41 »
"Hvordan skal man ellers tolke det? En evidens-fri teori?"

Det er ikke mye klimadebatt med deg, straks vi nærmer oss noe så takker du for deg.

Dette er ingen evidensfri teori for andre enn de som insisterer på at denne teorien skal bevises "i den virkelige verden," i den forstand at det direkte skal måles at utslipp av 10 Gt CO2 i Texas i desember, skal slå ut som 0,1 C økning i januar på Dombås. Bevislinjene er ganske enkle;

- det har i 150 år foreligget en teori om at CO2 er en klimagass
- at CO2 har denne egenskapen er målt gjennom en rekke fysiske eksperimenter og er aldeles uomtvistet
- der er korrelasjon mellom det økte utslippet og den samlede opplagring av energi i biosfæren der havet opptar ca. 95% av den ekstra energi, dette er målt og måles, og er aldeles uomtvistet
- der er også korrelasjon mellom økte utslipp av CO2 og overflatetemperaturer

http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1956/mean:12/normalise/plot/hadcrut4gl/from:1956/trend:12/normalise/plot/esrl-co2/from:1956/mean:12/normalise

http://www.climate4you.com/images/AllCompared%20GlobalMonthlyTempSince1958%20AndCO2.gif

Det er videre umulig - slik Humlum hevder - at dette kan komme fra havet, en rekke bevislinjer forteller at økningen skyldes bruk av fossile brensler

Der er ingen alternative teorier med noen slags vitenskapelig kredibilitet som kan forklare denne økningen, "naturlig" er ikke en teori, med mindre en kan påvis hva, og solen er på sitt svakeste på 50 år og vi er i en kjølende fase av M-syklusene.

Så det vi er vitne til er at CO2 teorien faktisk blir bevist i den virkelige verden.

« Siste redigering: 18.12.2016, 17:48:10 av Emeritus »

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 335
  • Vis profil
Sv: Den fullkomne klimafjott
« Svar #44 på: 18.12.2016, 20:39:29 »
"Så jeg er ikke en del av dette forumet? Du skygger banen nå som jeg har vist deg at Muller (ikke bare er han fagmann med en sentral rolle innenfor det vitenskapelige miljø - han er også AGW-tilhenger) sier akkurat det samme som Hagen...."

Jeg har sett det samme som du har sett på You Tube, og Muller sier overhodet ikke det du hevder han sier, og som Hagen faktisk mener, at siden Norge betyr så lite så kan vi gi faen.

Se fra 22:00, jeg håper jeg slipper å mate deg med teskje, han sier tvert i mot at det må kraftigere lut til og på spørsmålet fra intervjueren om han (Muller) mener at vi ikke skal gjøre noe svarer han "selvsagt ikke." Og noe før uttaler han at det ikke hjelper med ensidige tiltak, noe Parisavtalen nettopp adresserer, der alle land skal ta en eller annen del, noe Hagen altså ikke er enig i.

Så igjen koker det ned til å holde styr på enkle fakta.

Ja, la oss se hva som blir sagt fra 22:00:

-Does that mean we shouldn't do anything?
-Of course not! But we wanna do something that really makes a difference, not something that is meaningless. What bothers me is that there are so many meaningless things out there, people who say let's all get electric automobiles. The US is responsible for 0,15 degrees celsius, of that the US automobiles is responsible for one quarter of that, which is 0,05 so... the US automobiles have contributed almost nothing to global warming and they will contribute almost nothing in the future, and if we think that the thing for us to do is electric automobiles. Well, electric automobiles in China produce more carbon dioxide than gasoline automobiles in China because they are based on coal.
- I covered a story on that reasontly.
- Yeah, I was delighted with that.
- So, but transportation sector is accounting for 30 - 40 percent of greenhouse gases in the United States, which...
- But you keep on mentioning the United States. The United States is not the problem!
- Is there a point in leadership?
- Yes, we have to show leadership, we have to take actions that will be meaningful in China. Building Tesla automobiles is not a leadership step. They will never be adopted in China. China is a poor country, they can never afford 100 000 automobiles.

Man kan muligens anklage Muller for å undervurdere Kinas omstillingsevne i dette fem år gamle intervjuet, men det er ikke poenget her. Muller snakker utelukkende om tiltak i Kina, han sier videre at å redusere utslippene fra bensinbiler i vestlige land er meningsløst (meaningless) og også i Kina. Det Muller mener, som går frem hvis du ser intervjuet i sin helhet, er at utslippene fra kull i Kina må reduseres. Det er ikke vanskelig å være enig i dette, uansett hvilket syn man har på om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke. Jeg tror også Hagen vil være enig i dette.

Uansett er dette langt fra det Paris-avtalen går inn for, som er basert på at man kan redusere den globale oppvarmingen til to grader ved å begrense utslippene i alle land ved å kutte så og så mange tonn karbondioksid. Men den avtalen innebærer at både Kina og India kan øke sitt kullforbruk ytterligere (kilde: Bergsmark). Paris-avtalen er altså ikke noe Muller hadde ønsket seg på noen som helst måte.
« Siste redigering: 18.12.2016, 20:57:16 av translator »