Skrevet av Emne: Curry om vitenskapelig metode  (Lest 3442 ganger)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 479
  • Vis profil
Curry om vitenskapelig metode
« på: 04.12.2016, 10:22:30 »
Curry har en kommentar om bl.a. hva som er "facts" i vitenskapelig forstand;

https://judithcurry.com/2016/12/03/truthiness-and-factiness-in-politicized-scientific-debates/#more-22564

for the Dragon Slayers her på forumet kan kanskje denne pasasjen hjelpe å sette skapet på plass;

"Human caused global warming is a theory. The assertion that human caused global warming is dangerous is an hypothesis.  The assertion that nearly all or most of the warming since 1950 has been caused by humans is disputed by many scientists, in spite of the highly confident consensus statement by the IPCC. The issue of ‘dangerous’ climate change is wrapped up in values, and science has next to nothing to say about this."

Slik dette er formulert, kan jeg ikke huske å ha lest det tidligere. Drivhusgassteorien, og at en økning av CO2 innholdet i atmosfæren, som åpenbart er menneskeskapt, er en vitenskapelig teori, altså den høyeste status en vitenskapelig tese kan oppnå. Mens konsekvensene av disse utslippene, herunder graden av oppvarming (klimasensitiviteten) og farligheten (konsekvensene) er på hypotesenivå. Jeg vet ikke helt om den siste knyttet til farligheten er korrekt slik Curry beskriver det. Hun har åpenbart rett i at hva som er farlig og skadelig, er et høyst normativt begrep, og da bortimot umulig å gi hypotesestatus, siden hypotesen ikke kan falsifiseres. På den annen side er det ikke noe problem å kvantifisere en del påståtte konsekvenser av AGW, som eksempelvis kvantiteten av økning i havnivå, endringer i nedbørsmønster som nødvendigvis vil få konsekvenser for ulike områders mulighet til å dyrke mat og andre mer objektivt skalerbare konsekvenser der en vitenskapelig kan fastslå om disse inntrer eller ikke. Ett konkret eksempel; forsvinner polarisen store deler av året, vil dette åpenbart få konsekvenser for Isbjørnen, hvorvidt dette er farlig eller skadelig er et rent normativt spørsmål. Arter har kommet og gått de siste milliarder av år, og isbjørnen har ikke noen annen praktisk nytte for menneskeheten enn at det er tøft å ha et utstoppet eksemplar. WWF vil sikkert hevde at isbjørnen er en viktig del av mangfoldet i faunaen, men da er vi over på det normative. Isbjørnen har riktignok en funksjon ved å regulere selbestanden, men det kan jo kompenseres ved å laga polarsafarier for amerikanere som med sine M16 kan ta seg av dette fra speedbåter og helikoptere.

Sören F

 • Nybegynner
 • *
 • Innlegg: 23
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #1 på: 04.12.2016, 11:27:29 »
Currys tråd blev intressant från det hon listade vad som kan sägas vara (och därmed mer indirekt vad som inte kan sägas vara) fakta i saken:

"
- Average global surface temperatures have overall increased for the past 100+ years
- Carbon dioxide has an infrared emission spectra
- Humans have been adding carbon dioxide to the atmosphere."

Till dessa ville sen Jim D addera:

"Further facts.
– the imbalance is positive
– the total forcing change in the last century or two is dominated by anthropogenic forcing"

Men se det går inte lika säkert alls. Däri har vi istället det mesta av frågan, t ex att the imbalance egentligen inte är uppmätt precist nog och att också forcing change är alltför osäker i ljuset av paleos koppling sol-klimat i sekel+skala.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 479
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #2 på: 04.12.2016, 11:51:54 »
Jeg har lest store deler av kommentarfeltet, og debatten er ganske opplysende. Mitt lille poeng var å understreke at det tema som oftest og mest blir viet oppmerksomhet her på forumet, om drivhusgassteorien og konsekvensene av øket CO2 konsentrasjon i atmosfæren, i vitenskapelig forstand ikke er en hypotese, men for lengst har fått teoristatus. Det utelukker ikke at The Dragons Slayers her på forumet ikke kan "være inne på noe," en teori kan aldri bevises, det er grader av sannsynlighet opp mot sikkerhet, men absolutt sikkerhet kan i vitenskapsteoretisk forstand ikke nås.

Sören F

 • Nybegynner
 • *
 • Innlegg: 23
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #3 på: 04.12.2016, 12:42:57 »
Jag tror då att med det bruket av ordet "teori" (som anses ok) får det ca samma status som ordet "faktum", till skillnad från hypoteser säg.

Därmed skulle frågan om Jim D:s andra påstående vara öppen här: är det ett faktum/teori (Jim D och Du) eller en hypotes (Judith och jag)?

Och Judith och jag (m fl) behöver inte vara dragon-slayers pga detta.
« Siste redigering: 04.12.2016, 12:47:29 av Sören F »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 479
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #4 på: 04.12.2016, 14:02:20 »
Jeg kan ikke nok til å si om Jim D's tilleggspåstander bør betraktes som "fakta/teori" eller "hypotese," men Judith Curry er definitivt ingen Dragon Slayer.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 596
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #5 på: 04.12.2016, 14:40:01 »
Av de fleste debattanter brukes "teori" og "hypotese" nokså løselig. Som påpekt i en annen tråd er det vanskelig å se at nullhypotesen skal være tilbakevist, og hvordan man skal kunne tufte en teori på en effekt som ikke er påvist, er noe vanskelig å begripe.

Etter en litt utilfredsstillende jakt på "teori" i oppslagsverker kommer jeg til et par som synes brukbare i Wikipedia, der jeg siterer den engelske:

Sitat
A scientific theory is a well-substantiated explanation of some aspect of the natural world that is acquired through the scientific method and repeatedly tested and confirmed, preferably using a written, pre-defined, protocol of observations and experiments.[1][2]

"Repeatedly tested and confirmed"? OK - hvor da, og hvordan? Dersom dette hadde vært tilfelle, burde det vel ha stoppet kjeften på både meg selv og en del tusen andre skeptikere og ikke minst kritikere?

Hvis derimot Curry bruker "teori" i en litt løsere forstand, slik som definert i Store norske leksikon:

Sitat
En teori er et system eller kompleks av antagelser som er fremsatt som forklaring på en rekke kjensgjerninger eller fenomener.


- så virker denne definisjonen betydelig mer treffende på AGW enn den første.

Listen over "fakta" er også besynderlig fattigslig, og har åpenbart ikke endret seg etter 30 års intensiv klimaforskning til en pris av haugevis av månelandinger:

Sitat
◾Average global surface temperatures have overall increased for the past 100+ years
◾Carbon dioxide has an infrared emission spectra
◾Humans have been adding carbon dioxide to the atmosphere.

For det første har temperaturene endret seg mye lenger enn de siste 100 år, og tidligere episoder med temperaturstigninger er ikke til å skille fra den de siste 20-30 år, og svært få påstår at menneskene hadde noe å si før ca. 1950 - starten på en periode da det ble kaldere! - selv i 1992 (og i utkastet til 1995-rapporten) kunne ikke Klimapanelet påvise noen menneskelig påvirkning.

Det infrarøde spekteret til karbondioksid (og andre gasser) har vært kjent siden 1860-årene. CO2 er ikke alene om å ha et infrarødt spekter - vannets (i gassform) er i stor grad overlappende og mye større. 

Menneskene har sluppet ut CO2 til atmosfæren, men det er usikkert hvor det blir av eller hvor mye som akkumuleres i atmosfæren. Karbonsyklusmodellene er grove estimater, og de menneskelige bidragene er små i forhold til de naturlige fluksene. Hva er egentlig "fakta" her? Jeg heller mot at fakta er ukjent.

Uansett slik eller slik, så er denne listen med "facts" nokså fattigslig og har ikke endret seg på noe vesentlig punkt siden Hansens stunt i Kongressen i 1988.Grab 'em by the hockey stick!

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 596
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #6 på: 04.12.2016, 15:13:17 »
PS emeritus, du gjentar til stadighet

Sitat
The Dragons Slayers her på forumet

Kan du vennligst konkretisere hvem du sikter til?

For eksempel:

- Okular har eksplisitt skrevet at han er uenig

- Petter T har vist til Doug Cotton og Claes Johnson - men ingen av dem er Slayers, Johnson var det en gang men erklærte seg uavhengig av dem for mange år siden

- Selv har jeg i debatten om drivhuseffektene fortrinnsvis vist til hva som finnes i den publiserte vitenskapelige kanon fra fysikere og meteorologer, selv om jeg kan ha sagt her eller annetsteds at jeg er enig med "Slayeren" Joe Postma i at solen bare skinner om dagen. Men selv hardt klimarammede må vel kunne katalogisere dette under "facts"?

Dragon Slayers er en konkret, navngitt gruppe. Om folk er medlemmer eller tilhengere av en slik navngitt gruppe eller ikke, er ikke opp til deg å definere etter eget forgodtbefinnende. Du vet egne meninger vs. egne facts. Så hvorfor ikke navngi, eventuelt spørre, om noen av forumdeltakerne er medlemmer av og/eller enige med Dragon Slayers?

Eller er det greit at jeg heretter refererer til deg som "forumets egen klimabrøler"?


Grab 'em by the hockey stick!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 479
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #7 på: 04.12.2016, 15:30:34 »
Du kan være enig eller uenig, men når Curry uttaler;

"Human caused global warming is a theory. The assertion that human caused global warming is dangerous is an hypothesis..."

Så er dette ikke tilfeldig bruk av begrepene "teori" og "hypotese." Det er tross alt en vitenskapsteoretisk debatt, og det får være grenser for å nedvurdere Currys vitenskapsteoretiske kompetanse.

Vi hadde for øvrig samme diskusjon i Aftenposten for ett år siden;

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Klimapanelet-odelegger-for-klimaforskningen--Per-Arne-Bjorkum-26913b.html

Hele denne saken har nå blitt lukket med en betalingsmur, men den var kommentert på KD.com i fjor. Dette var også en vitenskapsteoretisk debatt med bl.a. Ellestad og Benestad som deltagere. Der var ingen uenighet om at drivhusgassteorien har teoristatus og at ytterligere økning av CO2 i atmosfæren vil lede til en eller annen oppvarming. Dette bekreftet endog Ellestad med ordene "det er ingen som bestrider......." Og Bjørkums vitenskapskritikk rettet seg mot ikke mot den underliggende grunnleggende teorien, men at IPCC og klimaforskningen har en så fleksibel forståelse av kvantiteten, feddbackene og konsekvensene, at det var skadelig for klimaforskningens anseelse.

Den beskrivelse jeg har gitt av forskjellen mellom teori og hypotese i tidligere innlegg vil jeg hevde er stort sett riktig, det er nyansene mellom i hvilken grad tesen er allment akseptert og dermed har oppnådd den høyeste status en vitenskapelig tese kan oppnå. Og som sagt, det er lov å være uenig i teorien, men det er altså et faktum at tesen har denne statusen. En kan til om med være uenig i at tesen bør ha denne statusen, friheten er total.

Og som svar på Bebbens siste spørsmål; ja hvem er Dragons Slayers? Det oppfatter jeg varierer fra innlegg til innlegg, men her er i hvert fall Spencers take;

http://www.drroyspencer.com/2013/05/time-for-the-slayers-to-put-up-or-shut-up/

Og her er Jo Novas take

Arguments presented in Slaying the Sky Dragon
The atmosphere is warmed primarily by conduction, not by radiation; and so the major atmospheric gases (nitrogen and oxygen) are more likely to warm the trace IR-absorbing gases than visa-versa.  The major gases also absorb and emit some IR radiation.
The IR-absorbing gases simply scatter IR radiation or otherwise pass any absorbed energy on immediately.
These trace gases absorb more solar radiation than OLR and thus cool Earth’s surface; so they are not greenhouse gases; it is water vapour that makes tropical rainforests cooler than tropical deserts.
The glass on a greenhouse works only by limiting convection, not by back-radiation. 
There is no such thing as back-radiation (no empirical evidence for it) and the postulated recycling of energy between Earth’s surface and the atmosphere is a non-physical ‘amplification’.
Atmospheric IR radiation cannot affect Earth’s surface temperature because heat cannot flow from the cooler atmosphere to the warmer surface in violation of the second law of thermodynamics. 
Every planet with an atmosphere has a surface temperature higher than predicted; and the surface temperature of such planets rises in direct proportion to atmospheric pressure.
The lapse rate (declining temperature with altitude) is determined by gravity and the specific heat of the atmospheric gases, not by their ability to absorb IR radiation.
The GHE is supposed to increase lapse rates, but Earth’s lapse rate (6.5K/km) is lower than predicted (9.8K/km), so the greenhouse theory is wrong.
Since emissions occur at the TOA at a mean altitude of 5km (where it is -18⁰C), the lapse rate alone explains the fact that Earth’s effective blackbody temperature is 33⁰C below its surface temperature (15⁰C).
Based on a surface emissivity of ‘about 0.7’, a GHE is not needed to balance Earth’s energy budget.
Averaging Earth’s energy budget over day and night in flat earth climate models is fundamentally flawed, and this invalidates all climate models. 
Human emissions of CO2 are not a problem since more than 98% is absorbed within a year.

Finner du kjente argumenter?

Og for å svare på hvem som er Slayer, Semislayer, inkonsistent Slayer og av og til Slayer, må en nesten se hva de skriver.« Siste redigering: 04.12.2016, 15:43:03 av Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 596
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #8 på: 04.12.2016, 22:09:06 »
emeritus,

Sitat
det får være grenser for å nedvurdere Currys vitenskapsteoretiske kompetanse.

Det var et pussig utsagn fra en som bombastisk hevder at hun er tallblind.

Er AGW en teori på linje med relativitetsteorien, teorien om platetektonikk, evolusjonsteorien, molekylærteorien osv. osv.? Jeg tviler, av en rekke grunner. Men å argumentere mot at den er "allment akseptert" er selvfølgelig vanskelig. Den har muskler, men musklene ser mer politisk/institusjonelle enn vitenskapelige ut; man kan få mistanke om doping. Og til å være allment akseptert er det besynderlig få som ser ut til å være i stand til å gjengi sånn noenlunde begripelig og konsistent hva den egentlig går ut på, enn si navngi de vitenskapelige hovedverkene den bygger på, slik det gjerne gjøres i andre teorier. Det gjør for øvrig ikke Judith Curry heller (i dette innlegget).

Og listen over "facts" er som nevnt forunderlig kort. Listen over "evidence" ser ut til å være enda kortere, i hvert fall fikk ikke jeg øye på den.

"Klimakrisen" finnes visst bare der hvor ingen kan få øye på den - i dyphavet, langt oppe i Sibir, i manipulasjoner av symboler på papir, i grafer med y-akser på steroider eller i "svarte bokser" i form av datamodeller som tygger i vei på hundretusenvis av programmeringslinjer. Uvær er ikke klimakrise, det er uvær. Og temperaturene har alltid variert, det er ikke noe spesielt med dem vi har i dag i et litt langt perspektiv - i tillegg til at den statistiske oppførselen, justert eller ikke, ikke tyder på at det er noe spesielt eller nytt på gang.

Dermed er det ikke noe påtrengende å forklare, ingen slik teori er nødvendig, bortsett fra at det hadde vært greit å vite hva som gjør at vi går inn og ut av istider. Men dette ser ikke ut til å haste så fælt.

Så teori, hypotese, det er vel for så vidt ett fett. Jeg forstår deg slik at hvis man kaller det en teori, får den økt status og dermed troverdighet og/eller skal vi si, overbevisningskraft. Etter min mening ville noen enkle og gjenkjennelige empiriske fakta være atskillig mer verdt i så måte.

Grab 'em by the hockey stick!

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 982
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #9 på: 04.12.2016, 22:26:02 »
Man forfremmer en hypotese til en teori når mange nok "stemmer" for det. F.eks når mange nok har sin karriere og lønnsjekk avhengig av det for å være litt sarkastisk. Der er ikke noen klar vitenskaplig grense som  gir en fasit.

Jeg personlig mener at en hypotese ikke kan forfremmes til en teori før hypotesene har vist prediksjonsevne. Så langt har AGW hypotesen feilet spektakulært på det punktet. I tillegg varierer disse såkalte prediksjonene latterlig mye. Klimasensitivitet varierer f.eks med mellom 400% - 500% !

I tillegg må selvsagt en hypotese ha definert et klart falsifiseringskriterie på forhånd. Hva er erklært som falsifiseringskrierie for AGW?

Predikajonene må også være fastlagt på forhånd og være eksakte. Det holder ikke si at jammen det var bare "projeksjoner" så alle forløp passer med hypotesen .Hvis man on-the-fly definerer at AGW skal medføre kulde, varme, mer regn, mindre regn, hot-spot, ikke hot-spot +++ alt ettersom hva været er et gitt år så har man ikke engang en hypotese. Da har man ingenting.
« Siste redigering: 04.12.2016, 23:11:29 av Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 479
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #10 på: 04.12.2016, 23:54:56 »
Nå tror her du misforstår hva Curry har kalt teori og hva hun har benevnt hypotese. Den generell drivhusgassteorien, CO2 molekylets egenskaper og virkning i atmosfæren ved økende konsentrasjon, er en teori. Jeg ser ikke noen grunn til å peke på bevislinjene for det, her er nettet fullt av ulike fremstillinger i alle mulige vanskelighetsgrader. Den nærmere effekt, feedbackene osv. er en hypotese. Du kan være enig eller uenig, men dette synes vitenskapelig ukontroversielt. Hva angår karriere og lønnssjekk, er dette spørsmål du kan stille Joseph Fourier, Claude Pouillet, John Tyndall, Svante Arrhenius, Nils Gustaf Ekholm og Alexander Graham Bell.

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 982
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #11 på: 05.12.2016, 00:30:12 »
Neida, jeg er enig i at CO2 absorberer IR logaritmisk ved definerte bølgelengder og at dette kan etterprøves. (Men tydligvis ikke i NASA-eksperimentet med en flaske CO2 hjemme). Dette er ikke en hypotese, men en teori som kan brukes til prediksjon og kvantifisering av effekten hvis alle parametere er kontrollerbare og kjente.

Men i den selvregulerende, uendelig kompliserte, ulinære og kaotiske atmosfæren og klima der man har overlapping av bølgelengder med uforutsigbare mengder av H2O, konveksjon i atmosfæren, skydekke +++ blir det noe helt annet.

I tillegg har man den påståtte forsterkningen pga økt vanndamp som heller ikke er påvist. Det er en effekt som burde være enkelt å påvise da denne effekten iflg hypotesen skal tre i kraft ved alle typer nedkjølinger og oppvarminger uansett grunn.

Mikke Mus modellene som de kjører på PC'er er en illusjon og bare leketøy. Å basere kostbar politikk på dette tøvet er det glade vannvidd.

Mitt poeng er at man ikke er i nærheten av å beskrive AGW med noen tilfredstillende grad av nøyaktighet.og de er ikke en cm nærmere å kunne gjøre det etter 30 år og et ukjent antall milliarder selv med den generelle utviklingen vi har hatt i SW og HW.

Såvidt jeg vet har Fourier eller Bell aldri forfremmet en hypotese til en teori som ikke var etterprøvbar. Derfor bidro de, i motsetning til IPCC, til å bringe vitenskapen fremover.

Sören F

 • Nybegynner
 • *
 • Innlegg: 23
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #12 på: 05.12.2016, 21:30:06 »
Jag tror vi har de två olika bruken av ordet teori här, där Curry representerar det ena och Emeritus det andra. Curry skiljer ju på facts - hennes tre exempel - och theory, dit hon räknar Human caused global warming.

Currys (och mitt) bruk är också fullt gångbart. Det är det bruk enligt vilket teori kontrasteras mot observation.

Både teori och observation är alltid närvarande bakom byggande av kunskap/facts, oundvikliga, men motstående, ändå knappast helt väsensskilda; teori är alltid lite observations- och observation alltid lite teori-beroende/smittade, till synes cirkelslutskapande. Därför eftersträvas oberoende ansatser, koherens i teori och empiri i observation (detta enligt t ex populär-kunskapsteoretikern Kosso).

Jag tror det är Currys bruk, och det möjliggör att beskriva Human-caused global warming som något mindre än ett faktum, något ringare, "bara" teori.
« Siste redigering: 05.12.2016, 22:07:24 av Sören F »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Innlegg: 2 479
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #13 på: 05.12.2016, 22:03:24 »
Ok, Søren F, det var OK med litt nyanser her, jeg har følgende tilnærming;

A1: Å røyke sigaretter fører klart til økt mulighet for lungekreft (teori)
A2: Å tilføre en stabil atmosfære mer CO2, medfører klart økt mulighet for en stigning i temperatur(teori)

B1: En gjennomsnittlig mann i Norge vil ved bruk av sigaretter i alder 15 - 60 år ha en sannsynlighet for å utvikle lungekreft slik:
- 30 % større sannsynlig ved å røyke 5 for dag, enn en som ikke røyker(hypotese)
- 50 % større sannsynlig ved å røyke 10 for dag, enn en som ikke røyker (hypotese)
- 70 % større sannsynlig ved å røyke 30 for dag, enn en som ikke røyker  (hypotese)

B2; En atmosfære som ikke utsettes for andre forcings vil
- ha en sannsynlighet for å øke temperaturene med 0,2 C ved en økning av CO2 fra ppm 270 til 320 (hypotese)
- ha en sannsynlighet for å øke temperaturene med 0,5 C ved en økning av CO2 fra ppm 270 til (hypotese)
- ha en sannsynlighet for å øke temperaturene med 0,9 C ved en økning av CO2 fra ppm 270 til 400 (hypotese)

Deretter kan en introdusere hva en røyker, sterk eller svak tobakk, lite eller mye tjære. Om en har en arbeidsplass som ikke medfører andre risiki for lungekreft osv. Slike variabler kan innføres også for klima, lite eller mye sol, mye eller lite vulkansk aktivitet, negativ eller positiv PDO osv.

Jeg finner analogien treffende, vi har noe i bunnen som klart er teori, så har vi variasjonene som gjør det umulig å gi klare svar, og det kan en verken tobakks eller klimaforskningen kritiseres for, der er intet annet svar enn ytterligere saklig og systematisk forskning.
« Siste redigering: 05.12.2016, 22:08:11 av Emeritus »

Sören F

 • Nybegynner
 • *
 • Innlegg: 23
  • Vis profil
Sv: Curry om vitenskapelig metode
« Svar #14 på: 05.12.2016, 22:34:08 »
Ok till detta och/men att djävulen också/alltså lurar i detaljerna, så som t ex här dessa div postulerade risker och procentsatser.

På det området tillkommer inom klimat bl a detta krux: att forskarsamhället atmo/hydrosfär (kort numera kallade: Modeling) helt enkelt inte riktigt vare sig känner eller räknar in forskarsamhället Holocene Paleo (kort: Paleo), inkl dess stoff och pensum s a s - i synnerhet gör inte dess "hangarounds" MSM och Policy det.

Vidare finns den illusionen, kanske rentav gynnad av själva de två theory-brukens samexistens, alt. banal deception, som tycks få ena lägret att vilja sidoställa basal strålningsfysik, tyndall-effekten säg, med t ex CAGW (som Curry framställer det). Detta, vad som föresvävar illusionister, vet jag iofs mindre om. Där lurar också vikten av att förvirra begreppen kring AGW: något A eller dominerande A.
« Siste redigering: 05.12.2016, 23:39:44 av Sören F »