Anti-establishment-opprøret: Først rakner EURO'en, så EU?

Started by Telehiv, 28.11.2016, 18:11:49

Previous topic - Next topic

Emeritus

Tortur er i denne sammenheng bare en bagatell. Tortur har vært drevet av alle regimer til alle tider, og slik vil det fortsette hvis saken er god nok. Men de siste 80 år har samtlige amerikanske presidenter vært offentlige motstander av tortur, noe de har gitt uttrykk for på mange mulige måter. Den siste varianten var når BushII benektet tortur, men fant opp et nytt begrep. Enhanced interrogation techniques;

https://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_interrogation_techniques

Så kan en spørre, er det noe galt i det også nå? Ja, det er det. Vestlig sivilisasjon har gjennom nær to hundre år forsøkt å begrense denne uvanen. Vi har vært enige om at en soldat eller en terrorist, som også er soldater, skal ha visse minimumsrettigheter. Og dette er minst like mye for å beskytte terroristene som terroristene. Og hvis noen tror dette var en skrivefeil, så var det ikke det.

Ryddegutt

QuoteVi har vært enige om at en soldat eller en terrorist, som også er soldater, skal ha visse minimumsrettigheter.

Nei, terrorister regnes ikke som soldater. I en krigssituasjon er de "Unlawful Combatant" og har ikke rettigheter som krigsfanger etter Genevekonvensjonens bestemmelser. Men terrorister har kanskje krav på en rettsak før de skytes. Problemet med Guatanamo fangene er vel problemene med å skaffe bevis, men man "vet" at de er livsfarlige.

Jeg vil tro at politiske ledere rundt om i verden ikke er så begeistret for tanken om å legge ned Guatanamo og slippe disse terroristene fri selv om de sier noe annet når de er på TV. Jeg antar at rettsaker som ender med at terroristene slippes fri heller ikke frister så mye. Derfor har vi status quo uten særlig høylytte protester fra noen bortsett fra når det kan brukes mot høyresiden. Etter 8 år med Obama så eksisterer fremdeles Guantanamo Bay detention camp...

I en fredssituasjon er terrorister ikke annet enn kriminelle sivile på linje med en psykisk frisk utgave av ABB. Er der noen som kaller ABB "soldat" bortsett fra han selv?

Emeritus

Nei, dette er en amerikansk konstruksjon. Hva er da en CIA agent som lærer opp og bistår søramerikanske dødsskvadroner? Hva var kaptein Paul Tibbets?

Hadde terroristbegrepet hatt den tolkning det har i dag i amerikanske kretser, hadde Kjakan vært terrorist. Da en del amerikanske offiserer begynt å kalle motstanderne i Irak for freedomfighters, ble dette umiddelbart slått ned på, det var terrorister. Der er mange distinksjoner i Genevekonvensjonene, en av de er bl.a. at soldater skal være iført uniform og ikke sivil slik at de kan blande seg med de sivile.

Men som det ofte sies, en manns freedomfighter er en annen manns terrorist.

Det helt grunnleggende i alle sammenhenger er at enhver - uansett hvor stor terrorist han er - har krav på en minimumsbeskyttelse, det har endog amerikansk høyesterett fastslått. Og Gitmo, Bagram og en del andre tiltak som Bush satte i gang er en av de største feil som er gjort etter krigen. Jeg har ikke noe i mot systematiske og målrettede drap på disse typene, det er rent og pent. Men å late som en skal beholde rettsstatsprinsipper og samtidig bryte ethvert prinsipp er galskap og fratar Vesten ethvert moralsk og politisk overtak. Og merk at det var hønekyllingene på høyresiden som innførte dette. Det som kjennetegnet samtlige av de, var at de hadde stukket av fra Vietnamkrigen og var faen til loungechairgeneraler. De militære ledere og senatorer som visste hva krig var, var dønn i mot.

Det ble jo et helvete når Saddam viste frem nedskutte amerikanske jagerpiloter med noen blåveiser under første gulfkrigen i 1991. Med hvilken moralsk rett kan en amerikansk president nå la seg hisse opp, når vi samtidig har en president som liker tortur og truer med å drepe terroristenes familier?

Hele poenget med dette regelverket er et forsøk pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ bort krigens verste utskeielser, og da er det et allment prinsipp at en tilfangetatt terrorist/soldat ikke lenger representerer noen trussel, og da slÃ¥r de grunnleggende rettigheter inn. 

Ryddegutt


Quote from: EmeritusOg merk at det var hønekyllingene på høyresiden som innførte dette.

Hva var venstresidens alternativ?

Emeritus

Dette er ikke et spørsmÃ¥l om høyre eller venstre, det var det du som bragte inn høyre og venstre med denne  uttalelsen;

"Derfor har vi status quo uten særlig høylytte protester fra noen bortsett fra når det kan brukes mot høyresiden. Etter 8 år med Obama så eksisterer fremdeles Guantanamo Bay detention camp..."

Dette er et spørsmål om hvem som har vært i krigen og ikke, og forsøker å begrense menneskets uendelige evne til ondskap. Stikkordet her er sivilisasjonens utvikling og at vi går fremover, dog med betydelige tilbakeskritt i nye og ne.

Og at det historisk sett er den humanistiske del av "venstresiden" som har stått i bresjen for dette, kan neppe bestrides. Du mixer venstresiden med Stalin og Mao, men venstresiden i europeisk tradisjon er noe helt annet.

Telehiv

NEXIT?Blir Nederland neste land ut av EU? Jeg har tidligere i denne tråden vist til flere land der folkestemningen dreier stadig mer mot å kvitte seg med EUs frie flyt av sosial dumping, som undergraver møysommelig opparbeidet trygghet/forutsigbarhet i arbeidslivet.
Wilders Frihetsparti (PVV) spiller bl.a. på dette, og de fleste meningsmålingene viser at partiet ligger an til å få flere stemmer enn noe annet parti. PVV har utmelding av EU som en sentral sak på kartet.

Som ifm. Brexit i UK sitter den etablerte elite (the chattering classes) imidlertid også i Nederland og avviser dette som tullingfakter. Men hva om folkeflertallet støtter disse tullingfaktene? Det var det som skjedde i UK. Og i USA. Bl.a. fordi folk ble så forbannet over mainstream politikeres og plapre-medias uttalte arroganse overfor folks uro over samfunnsutviklingen.

Link: http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2017/02/Nederlandsk-naeringsliv-skjelver-i-nexit-frykt

Observer

Det er også utrolig hvor viktig det er å latterliggjøre Trump og at han trakk frem Sverige som et dårlig eksempel på innvandring/integreringspolitikk.

www.vg.no/nyheter/utenriks/donald-trump/donald-trump-med-nytt-sverige-angrep-paa-twitter/a/23930035

For i Sverige er jo alt i den skjønneste orden...eller hva?

www.nrk.no/kultur/nrk-team-truet-og-kastet-stein-etter-i-sverige-1.12934238

www.facebook.com/mememagical/videos/964038750395486