Anti-establishment-opprøret: Først rakner EURO'en, så EU?

Started by Telehiv, 28.11.2016, 18:11:49

Previous topic - Next topic

Emeritus

Her kommer litt tilleggsinformasjon om denne Havnearbeidersaken;

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/12/28/195265835/menneskerettskonvensjoner-blir-ikke-til-grunnlov-i-norge

Det kan også stilles spørsmål om ILO konvensjonen også er et overnasjonalt foretak som fratar oss selvråderetten, og det var denne LO pampene sutret over at Høyesterett ikke respekterte.

For øvrig var jeg "hjemme" i julen og leste Sunnmørsposten for første gang på lenge. Førstesideoppslaget for et par dager siden var at Hurtigruten hadde kommet i konflikt med havnevesenet i �lesund*, de krevde 1.2 mill i året for å ta i mot og løfte av trossene de tre minuttene pr. døgn dette tar, mens Hurtigrutene sier at de allerede har folk på Skansekaia som allerede er der og venter på Hurtigruten og kan gjøre dette arbeidet uten ekstra kostnader.

* de har også vært i konflikt med "Havnevesenet" i Stranda Kommune som ville ha millioner fordi Hurtigruten seilte gjennom Storfjorden, hva byr De meg?

PS:Hvis det kan glede deg var Stranda kommune representert ved advokatfirmaet Steensrup Stordrange som tapte saken og påførte Stranda Kommune kr. 565.200,- for Høyessterett, kr. 726.758,- for tingretten og kr. 714.951,- for lagmannsretten.

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2015/avdeling-avgjorelser-juni-2015/sak-2015-231.pdf


Ryddegutt

Havnevesenet har alltid oppført seg som en stat-i-staten. Jeg husker hvordan havnevesenet i Oslo for noen år siden mente de kunne diktere hvordan byutviklingen i Oslo skulle foregår og at havnevesenet i Oslo mente det var naturlig at de skulle involvere seg i boligutbygging for å kunne melke milliarder fra dette.

Her er et eksempel:

QuoteMesteparten av den øvrige utbyggingen til 30 milliarder kroner, skal finansieres pÃ¥ det private lÃ¥nemarkedet, opplyser styreleder Bjørn Sund i selskapet Oslo S Utvikling. Det er dette selskapet, sammen med et selskap under Oslo havnevesen, som skal stÃ¥ for utbyggingen av boliger, næringsbygg og infrastruktur i omrÃ¥det.— Vi regner med Ã¥ gjennomføre utbyggingen i løpet av 12 Ã¥r, og hÃ¥per Ã¥ komme i gang sÃ¥ snart reguleringsplanen er godkjent, det vil si til neste Ã¥r, sier Sund.

http://www.aftenposten.no/osloby/Bjorvika-utbygging-til-36-milliarder-545590b.html

Telehiv

Havnearbeiderne er ikke noe glansnummer for LO, det kan vi nok være enige i alle sammen. Men det blir likevel en avsporing ifht. det overordnede bildet for denne tråden (jeg var også selv del i denne avsporingen ved å bringe inn havnearbeidersaken, dvs. dette bidro ikke til å belyse min sak bedre). Jfr. at det overordnede poeng med denne tråden er jo de store institusjonelle utfordringene ved EURO/EU-systemet for en rekke enkeltlands økonomier, og den tiltakende tendensen til sosial dumping i HELE Euro-sonen.

Mitt spørsmål er derfor: Hvordan skal dette overordnede strukturelle problemet stoppes, der stadig flere fattiggjøres og stadig mer kapital havner i en bitteliten superoverklasse og tilhørende korporasjoner?

Fortsetter det som nÃ¥, vil vi se en tiltakende utarming av vanlige folk, og en ditto berikelse for den mest hemningsløse storkapitalen. Jfr. USA, som er sÃ¥ skakkjørt av dette nÃ¥, at mannen i gata tyr til desperate Donald-løsninger. Jeg liker ikke assossiasjonene dette gir til mellomkrigstidens rasering av folks levekÃ¥r, da ikke bare Tyskland, men en rekke europeiske land valgte ledere som til slutt sendte verden ut i Ragnarok.   

PS: Paradokset den gangen var at USA i 1932 valgte den beste/mest siviliserte president de trolig noen gang har hatt; Franklin D. Roosevelt. Han drev en, for den tiden, svært human og framsynt motkonjunkturpolitikk med klare sysselsettings- og samfunnsbyggende motiver. USA har aldri kommet så velrigget ut av en presidentperiode som etter Roosevelt, som satte USA i front av det meste.

Her er hva FDR overtok i 1932:


Til igangsetting av svære nasjonale satsinger utover 1930-tallet, som dambygging:


Typisk amerikansk fabrikkbilde etter 1945:


Deretter har vel de fleste presidentene i større og mindre grad spilt bort den store arven etter FRD. For dem som tror Obama har vært nyttig for folk flest: Han har i sine 8 år klart å nesten doble USAs utenlandsgjeld, uten at dette kan spores i tilsvarende styrking av amerikansk infrastruktur for folk flest (slik for eksempel FDR leverte). Tvert i mot, valget av Donald var åpenbart en folkelig desperasjonsprosess basert på at folk flest har fått systematisk forverret sine levekår fra Ronaldismen i 1980 begynte veien til dagens sosiale rasering og tilhørende økende klasseskiller.

De påfølgende presidenter etter Ronald Reagan har dessverre, med et lite unntak for sigarfekter Bill Clinton som faktisk hadde et visst sosialt program samtidig som han reduserte realgjelden, overhodet ikke klart å snu det amerikanske samfunn til noe som kan ligne en ansvarlig og funksjonell offentlig forvaltning av sine borgere. De som tror Twitter-Donald kan snu dette, vil jeg gjerne låne medisinen fra.


Telehiv

Igjen, for dem som tror noe annet, Obama har ikke klart å endre noe som helst, og de ikke-organiserte taper som vanlig ifht. de organiserte:

Lønnsutvikling USA

Median ukentlig lønn (Dollar) for organiserte og uorganiserte heltidsansatte:

                                                   Organisert                                  Uorganisert
                                                   2012      2013      2014               2012     2013     2014
Alle over 16 Ã¥r                             943        950        970                 742       750       763
Menn over 16 Ã¥r                           997        991      1015                 821       831       840
Kvinner over 16 Ã¥r                       877        898        904                 663       676       687
Hvite over 16 Ã¥r                           973        978        997                 762       769       784
Afroamerikanske over 16 Ã¥r        784        791        810                 599       606       611
Asiatisk over 16 Ã¥r                       977        961        979                 907       937       948
Latinsk over 16 Ã¥r                        840        838        811                 530       547       573

De aller fleste grupper, både organiserte og uorganiserte, har fra 2013 til 2014 fått en lønnsøkning rundt inflasjon/kostnadsutviklingen ellers.
Merk:
- Størst økning har funnet sted hos de organiserte.
- Med unntak av organiserte med latinsk bakgrunn. De har i gjennomsnitt hatt en betydelig nedgang i ukentlig medianlønn

Merk dere dette: De som leverer billigst (sosial dumping) arbeidskraft til storkapitalen i USA er ikke-organiserte latinamerikanere. Dette lønnsskillet mot "hvite" grupper er så stort at heller ikke de organiserte latinamerikanere unngår å falle kraftig i lønn: De er altfor få til å kunne påberope seg noen form for overføringstyngde mot de respektive ikke-organiserte sektorer. Som bør være et mer enn tydelig varsel til dem som naivt tror at dette ikke vil slå inn også her hjemme over tid, hvis vi fortsetter å svekke fagorganisasjonene.
Utlagt: Dagens norske middelklasse blir det nye proletariat hvis man ikke forstår den amerikanske utvikling i tide.

Men Trump vil altsÃ¥ kaste ut disse underbetalte stakkarene fordi de er for dyre for det amerikanske samfunn. Her snakker vi stor økonomisk analyse. Kanskje han burde sette seg inn i reell statistikk?  :P

Og selvsagt, den andre store økonomiske underklassen er ikke-organiserte afroamerikanere.
Same procedure as every year, James....

Statistikere har forøvrig beregnet at kutter man ut disse to underbetalte gruppene (samt den illegale/uregistrerte arbeidstokken på 10-12 millioner) vil lønnskostnadene i flere sektorer øke med +/- 20%. Trump har i denne forstand rett i en av sine valgkampåstander: "USA er blitt en tredje verden stat". Men det blir jo urkomisk når han tiltrer og i neste omgang skal fortelle storkapitalistene at han vil nekte dem deres billigste arbeidskraft...

De amerikanske tallbløffene om sysselsettingsgrad
Offisielt var arbeidsledigheten i 2015 på 5.6 prosent. Men: Det antas at antallet som er arbeidsledige er betraktelig mye høyere grunnet at folk har gitt opp å søke etter arbeid. Dette blir synlig gjennom at tallene for langtidsledige periodevis ser ut til å gå fort ned. Samme effekt oppstår når økonomien begynner å gå bra igjen. Da blir arbeidsledigheten værende på samme nivå til tross for at det skapes mange nye jobber.
I følge Gallup er derfor den reelle arbeidsledigheten på 12.6 prosent.

Sannsynligvis er situasjonen enda verre: Dette vil man forstå når man prøver å regne på de offisielle tallene for "Sysselsettingsgrad i USA". De var pr desember 2015 på rundt 63 prosent. Rundt dette ligger en tåkeheim (av forvirrende omfangsdefinisjoner) som selv den skarpeste samfunnsviter ikke helt klarer å regne hjem. Fordi sysselsettingstallene ikke er gjort relaterbare til de motsvarende statistikkene for arbeidsledighet....


Telehiv


Emeritus

Spørsmålet er om Trump vet hva han vil og vet hva slags reaksjoner han utløser. Det er ikke tvilsomt at Putin helst ser et svakt eller helst et EU i total oppløsning. Da kan han fortsette med undergravingspolitikken sin mot Baltikum og de øvrige tidligere østblokkland. Husk at Putins mål er å gjennopprette SSSR.

Det har vært betryggende å se Mattis (den nye forsvarsministeren) og Tillerson (utenriksministeren) forsvare et sterkt NATO, disse virket for øvrig bunnsolide. Men så kommer Trump i dag og sier noe som kan tolkes motsatt av de de sa.

Og engelskmennene synes å bli mer og mer usikker på hva de har gjort. Det snakkes nå om en hard Brexit, og hvis de tror de vinner tilbake sin storhet ved å stå alene i Europa, vil de bare bli ytterligere marginalisert og kan i beste fall håpe å bli en enda større USA-puppet, enn de ble under Blair.

Jeg liker slett ikke det som skjer, vi må vite hvem våre venner er og hvem vi har felles interesser med, det er ikke Putin og en amerikansk president som fremstår som totalt uberegnelig. Det er ganske illustrerende at den rapporten som omtalte Trumps angivelige eskapader i Moskva faktisk ble et tema, ikke fordi den ble ansett som riktig eller verifisert, men fordi svært mange amerikanere faktisk trodde at Trump var troende til å bestille seg en Golden Shower.

Emeritus

Det er i gang:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/01/23/195272472/fillon-vil-danne-egen-europeisk-militaerallianse

UK på vei ut av EU. USA på vei ut av Europa og Putin som grizler i vei øst.

Nå har jeg så stor tro på det amerikanske demokratis stabilitet og styrke, at det vil være begrenset hvor mye Trump greier å ødelegge det vestlige samholdet. Hverken Mattis eller Tillerson deler Trumps syn på NATO. Men risikoen er jo om en eller annen politiker Slovenia eller noe slikt, skulle påstå at Trump har små hender og tilsvarende liten pikk, i så fall risikerer vi at IBM'ene regner over Sentraleuropa.

Jeg håper at dette har motsatt effekt. At Europa nå skal slutte å spille annenfiolin i forhold til USA. Greier en å etablere Trump og Putin som en slags ytre fiender som begge har som mål å svekke Europa, noe Trump faktisk har uttalt i klare ordelag, men som Putin mener, men er alt for smart til å si høyt. Kan dette bidra til å satbilisere og samle Europa.

Etter mitt syn har vi to hovedproblem som begge blir gitt en årsak. Innvandringen i kombinasjon med en økonomisk svekket middel og arbeiderklasse. Det første problemet er enkelt å løse rent praktisk, men her er det viljen særlig i Tyskland det skorter på. Det andre problemet er langt verre å løse, og problemet vil bare forsterke seg. Det er ikke innvandringen som har svekket middelklassens posisjon, det er helle ikke import fra Kina, men dette er enkle forklaringer som "alle forstår," og følger det kjente hakkemønsteret. Problemet ligger i en svært komplisert sammensetning av hvordan samfunnsøkonomien er bygget opp og som leder til mer og mer formue på færre og færre hender. Det i kombinasjon med at den vanlige arbeider snart er overflødig, vi har så vidt sett den første bølge av automatisering.

Emeritus

Dette er en viktig avgjørelse;

http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2017/01/24/195272685/vi-ma-belage-oss-pa-hoyere-renter-fremover

Som i Norge er folkeavstemninger rådgivende. Siden nesten ingen trodde at britene skulle stemme nei, var der få eller ingen analyser som sa noe om hvordan dette skulle skje på et konstitusjonelt plan, eller hva de egentlig stemte over. Særlig det siste er nå tema da en ny sak står for domstolene og hevder at folkeavstemningen ikke gir hjemmel til å forlate fellesmarkedet. I Norge stemte vi over et forhandlingsresultat der vi hadde debatter i månedsvis, og der folk flest hadde et godt bilde av hva ja og nei betydde.

Nå skal altså parlamentet stemme, og der er det flertall mot Brexit. Dette kan lede til at parlamentet begynner å stille vilkår over hva de skal stemme over, og det skulle jo bare mangle. Men det fratar May styringen over prosessen. Kommer det i tillegg et nyvalg før avstemningen i parlamentet, hva da?

Telehiv

Quote from: Emeritus on 24.01.2017, 14:09:51
Nå skal altså parlamentet stemme, og der er det flertall mot Brexit. Dette kan lede til at parlamentet begynner å stille vilkår over hva de skal stemme over, og det skulle jo bare mangle. Men det fratar May styringen over prosessen. Kommer det i tillegg et nyvalg før avstemningen i parlamentet, hva da?

Det var vel Parlamentet som innledningsvis gikk for folkeavstemning, og kan da ikke enkelt snu og si at de ikke vil respektere dette likevel. Går de evt. mot folkeviljen nå, tror jeg Brexit-opprøret eskalerer til noe langt alvorligere.
At de kan begynne med snubletråder uten å vise tydelig stopp-ansikt, slik Emeritus synes å indikere, er kanskje ikke umulig, men igjen:
Nå må the establishment begynne å forstå at folks grenser er tøyd for overstyring av folkeviljer og -behov. Mange land i Europa er helt på kanten av folkelige opprør vi ikke ser det fulle omfang/potensiale for. Sper man dette opp med de nye etniske frontlinjene, blir det giftig og eksplosiv himkok.

Vi mÃ¥ huske at det er ikke mange tiÃ¥rene siden at militærdiktaturets hæler dundret gjennom en rekke gamle kulturland (Portugal, Hellas, Balkan, osv., borgerkriger i Storbritannia som kan fÃ¥ oppfølgere snart, baskerne, Ã?stblokk-tyranniene, Lille-Asia og Tyrkias sovende islampotensial, osv.). Noen som har en fyrstikk?  8)   


Emeritus

Det er klart at de ikke kan gå mot folkeviljen. Skal Brexit unngås, noe jeg håper men ikke har store troen på, må det skje noe fundamentalt som gjør at den reelle folkemeningen snur i UK og dette er så klart at parlamentet kan stemme nei. Jeg ser imidlertid ikke hva dette kan være på kort sikt, men i den opprevne tida vi lever i nå, kan ting skje fort som gjør at hele Europa samler seg, vi trenger en ytre fiende eller to.

Ryddegutt

Kent Andersen har en oppsummering av Merkels Tyskland:

QuoteMerkels grønne galskap har mangedoblet tyskernes energiregning, og delvis destabilisert Tysklands strømforsyning. Og som om det ikke var nok, har «EnergiWende» sørget for at CO2-utslippene har økt, og kullkraftverk ikke blir fornyet. �rsaken er kompleks, men poenget er klart: Normalt ville problemene i energisektoren utløst en regjeringskrise, men Angela Merkel unngikk seriøs kritikk ved å skape en enda større krise. Simsalabim! Kombiner det med store «visjoner» som virker handlingslammende på saueflokken rundt henne, så får man en ganske farlig blanding.

(...)

Ingen snakker om eurokrisen etter at Merkel skapte asylkrisen i 2015. Tvert om: Plutselig hadde et utarmet og kriserammet Europa ENDEL�ST med penger til utlendinger som trengte gratis bolig og cash. Merkel sto med åpne armer og vidåpen lommebok og ønsket hele den muslimske verden velkommen, uten forbehold, begrensninger eller betenkeligheter. «Wir schaffen das». Denne anti-politikken var så ubeskrivelig korka at man blir svimmel av det. Men fikk Merkel kritikk? Ble hun sablet ned av pressen? Ble hun fjernet gjennom mistillit, så andre kunne ta kontroll? Langt ifra.

(...)

I all sin tanketomhet gjorde dette Europas velferd et dødelig gameshow for fattigfolk over hele verden: Førstemann over havet vinner mest trygd! Gi alt du har til menneskesmuglere, så plukker «Siem Pilot» opp de som overlever. Vi ferjer dere frem til melk og honning! Spill nå før døren lukkes!!

Hele bloggposten her:

https://www.document.no/2017/01/24/merkel-europas-krisemaskin/


translator

Quote from: Telehiv on 24.01.2017, 14:21:46
Det var vel Parlamentet som innledningsvis gikk for folkeavstemning, og kan da ikke enkelt snu og si at de ikke vil respektere dette likevel. Går de evt. mot folkeviljen nå, tror jeg Brexit-opprøret eskalerer til noe langt alvorligere.
At de kan begynne med snubletråder uten å vise tydelig stopp-ansikt, slik Emeritus synes å indikere, er kanskje ikke umulig, men igjen:
Nå må the establishment begynne å forstå at folks grenser er tøyd for overstyring av folkeviljer og -behov. Mange land i Europa er helt på kanten av folkelige opprør vi ikke ser det fulle omfang/potensiale for. Sper man dette opp med de nye etniske frontlinjene, blir det giftig og eksplosiv himkok.

Vi mÃ¥ huske at det er ikke mange tiÃ¥rene siden at militærdiktaturets hæler dundret gjennom en rekke gamle kulturland (Portugal, Hellas, Balkan, osv., borgerkriger i Storbritannia som kan fÃ¥ oppfølgere snart, baskerne, Ã?stblokk-tyranniene, Lille-Asia og Tyrkias sovende islampotensial, osv.). Noen som har en fyrstikk?  8)

David Cameron satte i gang denne folkeavstemningen om EU for Ã¥ begrave EU-spørsmÃ¥let og EU-motstanden i sitt eget parti. I første omgang var det vel bare satt en dato for for nÃ¥r avstemningen skulle skje for at han selv skulle skaffe seg arbeidsro. Detaljene ved et nei var ikke tenkt pÃ¥ overhodet, for det ble sett pÃ¥ som utenkelig. De fleste som stemte nei gjorde det pÃ¥ grunn av innvandring. Selv mange britiske pensjonister bosatt i Spania, som har nytt gratis helsetjenester der pga. EU-medlemskapet,  stemte nei fordi de fryktet for innvandringen hjemme. NÃ¥ frykter de for helsetjenestene og at de derfor kanskje mÃ¥ reise hjem til Storbritannia.

Til dette om militærdiktaturets hæler vil jeg bare spørre: var det ikke nettopp derfor Fellesmarkedet (EF/EU) i sin tid ble opprettet, for å unngå at noe slikt skulle kunne skje igjen? (Vest-)Tyskland skulle bindes økonomisk til Frankrike og Benelux-landene. Hellas, Portugal og Spania var alle militærdiktaturer i etterkrigstiden, og kunne fort ha blitt det igjen hvis de ikke hadde blitt medlemmer av EF/EU som etter hvert førte til en voldsom velstandsøkning blant befolkningen i disse landene.

Apropos Merkel. Hun har vært en god leder, men har gjort to megatabber i sine snart 12 år ved makten: nedstengningen av atomkraft som energikilde i Tyskland pga. Fukushima-ulykken i Japan (Tyskland er verken utsatt for jordskjelv eller tsunamier) og den innvandringskrisen hun var med på å skape. Nå er Martin Schulz hjemkalt fra EU-parlamentet (han vi husker ble kalt Capo av Berlusconi) og i dag ble det kjent at han blir ny leder og kanslerkandidat i det sosialdemokratiske partiet (SPD) som for tiden er i storkoalisjon med Merkels konservative CDU/CSU. Schulz vurderes som en formidabel politiker i tyske medier. Valget til høsten kan plutselig bli mer spennende enn det så ut til.
http://www.tagesschau.de/inland/schulz-spd-kanzlerkandidat-101.html
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Sterk UK debut...

Nå er det Trumps favorittkandidat som USAs sendemann (ambassadør) i UK som melder euroens snarlige kollaps (om halvannet år eller noe sånt):

http://www.dn.no/nyheter/2017/01/26/1812/Utenriks/kan-bli-trumps-mann-i-storbritannia-spar-euro-kollaps


Ted Malloch (til høyre) er favoritt til å bli USAs utsending til London.
Her sammen med en annen brexit-tilhenger, den britiske politikeren Nigel Farage

Emeritus

Og er det en positiv eller negativ utvikling?

Hva skal ellers stå i mot The Golden Shower som nå opptrer som om USA har blitt et offer for alle disse handelsavtalene og FN - vedtakene som har bundet USA på hender og føtter siden 2. verdenskrig. USA må nå snart få det handlingsrom i de egentlig fortjener. Det er sterkt beklagelig at der ikke er mer indianere igjen å ta livet av, da kunne de i hvert fall holdt seg hjemme.

Jeg hadde i dag en lengre samtale med en RIB* som også sitter i en del offentlige utvalg knyttet til byggeforskriftene. På 50, 60, 70 og langt inn på åttitallet, var der offentlige krav om bygging av tilfluktsrom. Det gjaldt ikke bare offentlige bygg, men også private bygg over en viss størrelse, noe som var en betydelig utgiftspost på ethvert byggeprosjekt.

Han var med på utformingen av TEK 10 og hadde knapt hørt om tilfluktsrom før han for et par måneder siden fikk innspill fra offentlig hold om at dette på ny var aktuelt å ta inn i byggeforskriftene.

* rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Telehiv

Quote from: Emeritus on 26.01.2017, 21:30:56
Og er det en positiv eller negativ utvikling?

Mht sikkerhets- og alliansepolitikk er det vel ingen som ønsker en totalt uforutsigbar egotripp av en amerikansk president der all amerikansk samhandling med resten av verden plutselig kan strykes med et pennestrøk fra det hvite hus. Jeg vil anta at konsekvensvurderingene holder tilsvarende nivå...?

Det siste er dessverre hans tydelige flagging av at tortur vil være et godt hjelpemiddel for USA, som får bl.a. Jagland til å uroes veldig:
http://www.dagbladet.no/nyheter/frykter-for-alliansen-mellom-usa-og-europa/66909524

Det blir interessant å se hvor lenge han kan holde på og leke storkar i trehytta si før det skjer noe skikkelig spinnvilt internasjonalt.