Author Topic: IPCCs hovedproblem: NÃ¥r eneste verktøy er en hammer er svaret en spiker  (Read 8394 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 245
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Et av de viktigste argumentene mot CO2-hypotesen er at oppvarmingen fra 1910 til 1945 er lik oppvarmingen fra 1980 til 2000. Dette er et argument som blir løftet frem av Curry og mange andre. Jeg har ikke registret en eneste edruelige alarmist-forskerne som har prøvd å argumentere med at oppvarmingen fra 1910 til 1945 skyldes CO2...

Jan-Erik Solheim har jo tidligere vist (se figur nedenfor) "den merkverdige situasjon at utslippene ligger høyere enn i scenario A, atmosfærisk CO2 følger scenario B, og temperaturen følger scenario C":Figuren viser HadCRU4 estimert observert global temperatur til og med august 2015, sammenlignet med de 3 scenarier fra Hansen m. fl.
- I deres scenario A var det beregnet at CO2 utslippene økte med 1,5% per år.
- Imidlertid økte de med 3% per år siden 2002.
- Ut fra dette kan vi estimere en temperaturøkning til 2015 på 1,6°C, som er merket Prognose i figuren.
- Observert temperaturøkning ble ca 0,6 °C. Prognosen er da 170% feil.

Imidlertid er det skjedd noe annet uventet. Stadig mer CO2 ser ut til å bli tatt opp av plantene på jorda. Selv om utslippene av CO2 øker eksponensielt, så er det en konstant økning av CO2 i atmosfæren, dvs. en utvikling slik som i scenario B. Temperaturøkningen pr i dag i dette scenariet ligger 80% over det som er observert.


Link: http://www.klimarealistene.com/2015/10/14/james-hansens-klimamodeller-testet-mot-observasjoner-1958-2015/

Oppsummert: AGW/CO2-hypotesen feiler altså på alle plan:
- Som påpekt av Bebben foran, så viser en rekke historiske klimaendringsfaser at temperaturen stiger først, så stiger CO2-nivået etterpå. CO2-hypotesens modellerte motsigelse mangler forklaringsstøtte ifht. de faktiske empiriske observasjoner.
- tidligere varmeperioder (senest den minoiske, romerske og middelalderske) finner ingen forklaringsstøtte i CO2-hypotesen
- både første 30-årige varmeperiode etter LIA (1856-86) og mellomkrigstidens 30-årige varmeperiode (1916-46), begge på signifikant lavere CO2-nivåer enn varmeperioden fra 1976-98, bryter med CO2-hypotesens modellerte forutsetninger
- etterkrigstidens kuldeperiode 1946-76 (på høyere CO2-nivåer enn forutgående varmeperiode) bryter sterkt med CO2-styrte modellers oppvarmingsforventninger
- følgelig er den økende korrelasjonssvikten mellom CO2-nivå og oppvarming i Hansen et als modeller for hvert tiår etter 1976 (som demonstrert i Solheims figur ovenfor) heller ikke overraskende

« Last Edit: 28.11.2016, 12:22:26 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 046
  • View Profile
Sitat Telehiv;

"Jan-Erik Solheim har jo tidligere vist (se figur nedenfor) "den merkverdige situasjon at utslippene ligger høyere enn i scenario A, atmosfærisk CO2 følger scenario B, og temperaturen følger scenario C"

Når det gjelder Hansens predikasjoner kan dere klikke på HadCRU4 (den samme som Solheim benyttet) i denne interaktive grafen og selv vurdere Hansens spådommer fremsatt i 1988;

https://moyhu.blogspot.no/2016/11/update-check-on-hansens-1988-projections.html

Når det gjelder Solheims egenskaper som spåmann om klima tilbyr jeg denne;

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417

der Solheim fremsetter følgende spådom;

"Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0â??1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011)."

Solsyklus 24 er over om et par år og det er særlig Svalbard skulle få merke sprengkulden. Faktum er at Svalbard har hatt over 70 sammenhengende måneder med temperaturer over gjennomsnittet, og da snakker jeg langt over gjennomsnittet der halvørkenen Svalbard opplevde styrtregn i november 2016. Mens den nordlige halvkule har hatt den stikk motsatte utvikling av hva Solheim spådde;

http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4nh/from:2009/to:2016

Når det gjelder områdene syd for 75N, skulle vi få en nedgang på 1,0 - 1,8C, her er fasiten for 30N - 30S

http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4tr/from:2011/to:2016

Manglende skamfølelse og folkeskikk synes å være et gjennomgående trekk blant Klimarealistenes vitenskapelige panel, etter de totalt forfeilede spådommer som er fremsatt av bl.a. Solheim i den ovenstående artikkel, burde det siste han begir seg inn på, være en kritikk av andre vitenskapsmenns spådommer. Når en vurderer tidsspennet og kompleksiteten Hansens spådom, fremstår faktisk denne som rimelig bra.
« Last Edit: 29.11.2016, 12:01:12 by Emeritus »