Author Topic: IPCCs hovedproblem: NÃ¥r eneste verktøy er en hammer er svaret en spiker  (Read 8855 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: IPCCs hovedproblem, den fastabaserte vitenskap
« Reply #15 on: 27.11.2016, 16:53:25 »
Nå begynte denne strengen med et innlegg fra han som aldri har vært direktør for Forskningsrådet. Innlegget var for øvrig greit nok til denne kom;

" «Hockeykølla», «Himalaya- og Amazonasgate» osv. Listen er lang."

Og der med har han parkert seg selv. Problemstillingen Bebben formulerte var denne;

"Det har ikke skjedd noen endring i klimaet i nyere tid som ikke også har skjedd tidligere i løpet av Holocene. Med andre ord har ikke klimasystemet endret seg som følge av økt CO2."

Og dette er ikke undersøkt? La MBH98 ligge, men hva med de ca. 30 artikler pluss som har kommet de siste årene, skrevet av flere hundre ulike forskere, og der datainnhentingen sannsynligvis er gjort av flere tusen personer. Der er proxyer fra innsjøsedimenter, og etter hvert et en rekke nye treringdata fra stadig større deler av verden og hvilke andre proxyer som etter hvert kommer, kan jeg ikke svare på. Men disse data viser nettopp at det som skjer nå ikke har skjedd tidligere i Holocene, og at økningen og hastigheten på økningen ikke har sitt sidestykke. Og hva med havstigningen? Det holder ikke å tyte om at havet har steget siden siste istid og det som har skjedd de siste 150 år bare er en fortsettelse av dette. Den type argumenter holder muligens når Bob Carter holdt foredrag for 75 år gamle damer med blått hår ved The Heartland Institute, men det holder ikke når en møter en tidligere realgymnasiast som husker litt fra geologitimen for 40 år siden. Der er ingen annen forklaring på denne havstigning, enn akkumulering av energi i klimasystemet som nå for lengst er utenfor det som kan forklares med naturlige svingninger, også i Holocene.

Problemet med Ellestad og et betydelig antall forumdeltagere her pÃ¥ KD.com, er en generell avvisning av vitenskap som metode og tilnærming, Ellestad benytter riktignok vitenskapelige termer, men er samtidig vitenskapelig alibi for det mest hÃ¥rreisende tÃ¥pelige klimaforum i Norge, Klimarealistene. At han skal sutre over metode, er like skjønnsomt som at Lommemannen skal undervise fremtidige førskolelærere om hvordan en skal behandle barn i førskolealder.   

Det er formålsløst å eksempelvis å referere til proxystudier, dere har alltid et svar som er uangripelig og nytteløst å argumentere mot. Og svaret er "Hockeykølla, "Climategate" og hvis en virkelig skal være i det vitenskapelige hjørnet, tar en med "McIntyre" også, og da er i hvert fall alle proxystudier de siste 18 år falsifisert. Og når det gjelder havstigning er repportoaret litt større. Her kan en velge mellom Mørner som sier null og at alle satellittmålinger og andre målinger er systematiske bedragerier. En kan ta en mer forsiktig tilnærming å vise til Fjeldskaar som sier 1,7 mm pr. år, men at dette snart vil stoppe opp. Der er sikkert flere forslag også, de har imidlertid det til felles at de enten mangler snev av vitenskapelig metode og at ethvert ubehagelig faktum, avvises som manipulering og det som verre er. Ikke kall dette vitenskap. Innfør heller et nytt begrep. Klimarealistene ynder å benytte begrepet den faktabaserte vitenskap, som om der var en annen type vitenskap. Jeg har en nevø som i seks års alderen var en mester i å lyve. Han hadde hørt at når de voksne virkelig skulle understreke noe, så kom uttrykket, «Ja, det er faktisk sant!» et uttrykk han umiddelbart adopterte, dog med den lille glipp at han sa « Ja, det er fastisk sant.» Så jeg oppfordrer dere som har tro på Ellestad og Klimarealistene til å umiddelbart begynne å utvikle metodene for den «Fastabaserte vitenskap.»
« Last Edit: 27.11.2016, 16:55:25 by Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
"Man kan forsøksvis formulere nullhypotesen for klimaet slik: Det har ikke skjedd noen endring i klimaet i nyere tid som ikke også har skjedd tidligere i løpet av Holocene. Med andre ord har ikke klimasystemet endret seg som følge av økt CO2."

Tror dere at det er realistisk at nullhypotesen skal testes? Og hvordan skulle det skje. Det som bl.a. er tema i de Trenberth - artiklene som er presentert på en annen streng her på forumet, er jo å kartlegge hvor det har blitt av energioverskuddet som normalt skulle lede til øket overflatetemperatur, men der denne har flatet ut i perioden 1998 - 2013. Trenberth og Meehls hypotese er at vi nå er inne i et skifte i PDO, og at dette har skjedd, noe som bl.a vil føre til at økningen i antarktisk sjøisutbredelse vil stoppe og på sikt kan gå ned, altså at utviklingen antarktisk sjøisutbredelse hovedsakelig er styrt av naturlige oscillasjoner. Videre at overskuddsenergien som følge av AWG i de neste årene nå vil vise direkte på overflatetemperaturene og vil ligge på et platå høyere de kommende årene i forhold til perioden 1998 - 2013/14. "Pausen" var mer eller mindre over i 2014, døde definitivt i 2015. 2016 er enda ikke over, men alt tyder på at overflatetemperaturene setter enda en ny rekord i 2016. Så å be om en test av nullhypotesen når vi har hatt kontinuerlig energiakkumulasjon i 40 år, virker litt på feil tid og feil sted. Med mindre vi nå får en nedgang i globale overflatetemperaturer, og det litt brennfort, er enhver ide at det er naturlige variasjoner som alene står bak vår tids klimautvikling, like relevant som å readressere spørsmålet om det er sola eller jorda som er universets midte.

Om det er realistisk at nullhypotesen skal testes - det er den jo allerede, ett eksempel er nevnt. Men i dagens situasjon er det selvfølgelig ikke realistisk å tro at noen som helst kritikk og/eller tilbakevisning av det gjeldende klimaparadigmet vil få noen som helst effekt, uansett hvor vitenskapelig den måtte være. Til det er vitenskapen - og da som institusjon og ikke som metode, vel å merke - i altfor stor grad ansett som "avgjort". Noe som selvfølgelig er uvitenskapelig i seg selv, men det ligger institusjonelle og finansielle muskler bak.

Noen mener at CO2-hypotesen ikke er testbar i det hele tatt. I sÃ¥ fall er den redusert fra en hypotese  til en mening. Noe som jo støttes bÃ¥de av Klimapanelets ordbruk ("expert opinion") og av diverse 97-prosent meningsmÃ¥linger som vi stadig blir slÃ¥tt i hodet med - Ã¥penbart laget av sjarlataner, men publisert i the peerreviewedlichurchur.

Men som sagt, jeg har jo ikke tro pÃ¥ at noen slik kritikk vil føre fram, uansett kvalitet. Den mÃ¥ i sÃ¥ fall komme fra noen med institusjonelle muskler sÃ¥ det monner. Klimaalarmismen er trumfet gjennom av en allianse av politikere, journalister, forskere og (andre) aktivister. "Klimafornektere" er effektivt marginalisert bÃ¥de i akademia og i samfunnet ellers. 

Så til syvende og sist må jeg være enig med deg - det blir været utviklingen videre som "avgjør" om CO2-hypotesen holder vann. Det kan bli kaldere, eller det kan bli varmere, eller det kan holde seg omtrent som nå. Så kan forskerne spekulere om forsøke å forklare hvorfor, slik de forsøkte å forklare Pausen. Og forresten, det er ikke gitt at Pausen, i den grad begrepet gir noen mening, ikke kommer tilbake, avhengig av hvor temperaturene vil ligge når El Niño-spiken går tilbake.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
emeritus,

Quote
Nå begynte denne strengen med et innlegg fra han som aldri har vært direktør for Forskningsrådet.


Korrekt, tråden begynte med et innlegg av Telehiv (tele blant venner), som aldri har påstått seg å ha vært direktør for Forskningsrådet.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
emeritus,

Quote
Nå begynte denne strengen med et innlegg fra han som aldri har vært direktør for Forskningsrådet.


Korrekt, tråden begynte med et innlegg av Telehiv (tele blant venner), som aldri har påstått seg å ha vært direktør for Forskningsrådet.

Og denne Tele (blant venner) har aldri skrevet at Ellestad var direktør FOR Forskningrådet, han skrev at det var I Forskningsrådet.
Som Emeritus benektet, men quod erat demonstrandum.  8)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
"professor Ole Henrik Ellestad (bl.a. tidligere direktør i Forskningsrådet),"

der er altså en distinksjon mellom "for" og "i"? Så slutt i så fall å kall Ellsestad direktør, noe han aldri har vært verken "i" eller "for" Forskningsrådet. "Direktør" henspiller på en organisasjons øverste leder;

https://no.wikipedia.org/wiki/Direkt%C3%B8r

Så vidt jeg husker, greide endog lagerdirektør Marve Fleksnes å få med seg denne distingsjonen.

Så til om drivhusgassteorien er falsifiserbar. Det er åpenbart at denne teorien ikke bare kan måles i den "virkelige verden" ved å fastslå at det i dag på Blindern er 17,4 C, og at uten AGW hadde det vært 16,2C. Men dette svekker ikke teorien - merk teorien, ikke hypotesen - da dens nærmere effekt vil avhenge av en hel rekke andre faktorer som interakterer med hverandre og der det er vanskelig å kvantifisere de ulike størrelser. Det blir litt som røyking og kols. Ingen bestrider at røyking øker risikoen for å få kols, men for en som i tillegg i et langt arbeidsliv har blitt påvirket av andre miljøfaktorer en vet øker risikoen for kols, blir det umulig å si at hans lidelse skyldes 43 % nikotin og 67 % andre miljøfaktorer. Her er for øvrig et innlegg som har noen tanker om hva som skal til for å falsifisere AGW - hypotesen;

https://ourchangingclimate.wordpress.com/2014/02/17/is-climate-science-falsifiable/

Jeg vet ikke hvem denne Custers er, det kan være denne herren;

https://www.linkedin.com/in/hans-custers-44949b15

Det spiller for så vidt ingen rolle, artikkelen fremstår etter mitt syn som rimelig fornuftig.

Og det er ikke slik som Ryddegutt hevder at nullhypotesen har et sterkere bevisvern enn andre hypoteser, dette er ikke strafferett, men et spørsmål om å finne den hypotesen som etter de foreliggende bevis - altså observasjoner i den virkelige verden - som fremstår som å ha de beste grunner for seg. Og da er det slik at ingen skeptikere av noe format støtter nullhypotesen, der er i realiteten ingen vitenskapelig kontrovers om drivhuseffekten og at mer CO2 i atmosfæren vil lede til en eller annen oppvarming. Endog Ellestad mener tilsynelatende dette når han uttaler seg til Aftenposten eller Forskning.no, så alt tyder jo på at mannen seiler under falskt flagg.

Denne manglende vitenskapelig kontrovers er et faktum, riktig eller galt, og at Einstein påpekte at det bare skulle en mann til å påvise at han hadde feil hjelper ikke, det skal bare en mann til for å påvise at månen er en gul ost, eller at jorda er flat. Så det er ikke mye trøst å hente i dette sitatet.
« Last Edit: 27.11.2016, 21:27:45 by Emeritus »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
I stoff som ikke er klimarelatert så kan wikipedia være nyttig. Jo, nullhypotesen har et "sterker bevisvern" da den slett ikke trenger å bevises:

Quote
The null hypothesis is generally assumed to be true until evidence indicates otherwise. In statistics, it is often denoted H0 (read “H-naught”, "H-null", or "H-zero").

The concept of a null hypothesis is used differently in two approaches to statistical inference. In the significance testing approach of Ronald Fisher, a null hypothesis is rejected if the observed data is significantly unlikely if the null hypothesis were true. In this case the null hypothesis is rejected and an alternative hypothesis is accepted in its place. If the data are consistent with the null hypothesis, then the null hypothesis is not rejected (i.e., accepted). In neither case is the null hypothesis or its alternative proven; the null hypothesis is tested with data and a decision is made based on how likely or unlikely the data is.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Null_hypothesis


Dette kunne du googlet frem selv, Emeritus

Og så et ord om havstigning og OHC. Havet har hevet seg kontinuerlig minst i 150 år selv om du synes at det blir kjedelig at dette blir gjentatt. Hvis så termisk ekspansjon er den direkte årsaken til dette så har vi at både OHC og havstigning er upåvirket av CO2 siden der ikke er påvist akselrasjon i havstigningen etter 1950. Og dette er også en støtte for nullhypotesen om en ikke-signifikant påvirkning av OHC fra CO2.

« Last Edit: 27.11.2016, 21:50:52 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
"The null hypothesis is generlly assumed to be true until evidence indicates otherwise."

Og hvorfor har nullhypotesen i dag ingen vitenskapelig støtte? Kan det være fordi bevisene i den virkelige verden tyder på at den ikke holder vann? Det du siterer, sier ikke noe om at bevisene for det ene eller andre skal være sterkere, bare at bevisene skal indikere at nullhypotesen fremstår som mindre sannsynlig enn alternativet. Der står ikke at "assumed until proven otherwise beyond a reasonable doubt." Og da blir det opp til enhver enkelt å vurdere de ulike bevislinjene for AGW som jeg ikke gjentar her. Men jeg har en oppfatning som synes i overensstemmelse med praktisk talt hele klimavitenskapen, inkludert de mest uttalte og anerkjente skeptikere.

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Der står "significantly unlikely", det betyr målbart. Altså at CO2 signalet må kunne skilles tydelig ut fra støyen.

Mener du at ingen betviler at CO2 signalet er mÃ¥lbart (altsÃ¥ kvantifiserbart)  i dag.

Og en annen nullhypotese er at CO2 ikke medfører totalt sett skadelig eller farlig oppvarming. Denne nullhypotesen innbefatter at CO2 kan medføre noe målbar oppvarming.

Min private og personlige teori om hvorfor ikke så mange skeptikere snakker om nullhypotese er at det blant publikum feilaktig blir oppfattet som å være en hypotese som sier at klimaet ikke forandrer seg. Altså null-klimaforandring-hypotese. Og den primitive gjengen med høygafler og brennende fakler lager seg da øyeblikkelig en slik stråmann som de angriper med alt de har av media, aktivist-forskere og duste-politikere.
« Last Edit: 27.11.2016, 22:42:00 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
"Og så et ord om havstigning og OHC. Havet har hevet seg kontinuerlig minst i 150 år selv om du synes at det blir kjedelig at dette blir gjentatt. Hvis så termisk ekspansjon er den direkte årsaken til dette så har vi at både OHC og havstigning er upåvirket av CO2 siden der ikke er påvist akselrasjon i havstigningen etter 1950. Og dette er også en støtte for nullhypotesen om en ikke-signifikant påvirkning av OHC fra CO2."

Du er nÃ¥ en frekk faen. At havet kun har steget i de siste 150 Ã¥r var jo min inntreden i KD.com. Inntil jeg dukket opp her pÃ¥ forumet, var jo gjeldende lære at havet hadde steget sammenhengende siden siste istid. SÃ¥ nÃ¥ bruker du min virksomhet der jeg uselvisk deler min viten med de uopplyste og enfoldige mot meg?   

Dette er jo et av de sterkeste bevislinjene da der ikke er noen naturlige variasjoner som kan forklare dette, og ikke kom med LIA og "The Recovery" etter denne, der var en nedgang etter 1000 - 1200 tallet frem mot LIA, men endringene i et flere tusenårsperspektiv skyldes enten AGW eller noe helt annet som vi ikke har snøring på i dag, BASTA!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
"Der står "significantly unlikely", det betyr målbart. Altså at CO2 signalet må kunne skilles tydelig ut fra støyen.

Mener du at ingen betviler at CO2 signalet er mÃ¥lbart (altsÃ¥ kvantifiserbart)  i dag.

Og en annen nullhypotese er at CO2 ikke medfører totalt sett skadlig eller farlig oppvarming. Denne nullhypotesen innbefatter at CO2 kan medføre noe oppvarming, endog målbar oppvarming."

Nei, målbart med en nøyaktighet på hvor mange tidels C?

Definer "skadelig eller farlig oppvarming" slik at det kan falsifiseres. Og før du gjør det, ring Trine Schei Grande og si at du trenger denne definisjonen siden du er i ferd med å falsifisere hele klimagreia ved hjelp av ord, og at hun for øvrig kan glemme hele bilpakken uten dårlig samvittighet. Hvis hun må overbevises ytterligere, ta med at hun kan spise så mye pinnekjøtt og svineribbe hun vil i hele adventstiden, uten å bekymre seg over grise og sauepromp.

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Det har ingen betydning om havstigningen startet for 20 000 år siden eller 150 år siden for CO2-hypotesen.

Quote
Dette er jo et av de sterkeste bevislinjene da der ikke er noen naturlige variasjoner som kan forklare dette,

Mener du på alvor at CO2 påvirket temperatur og havnivå før 1950? Dette synet er til og med sjeldent blant alarmistene.

Quote
Nei, målbart med en nøyaktighet på hvor mange tidels C?

Nå presiserte jeg at med målbart menes at signalet må kunne skilles ut fra bakgrunnstøyen. Hva har det med nøyaktighet og tidels C å gjøre?
« Last Edit: 28.11.2016, 09:19:47 by Ryddegutt »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
"Mener du på alvor at CO2 påvirket temperatur og havnivå før 1950? Dette synet er til og med sjeldent blant alarmistene."

Mener du det motsatte og hvorfor? Jeg har ikke noe klart svar på dette med min nåværende innsikt, men er åpen for begge alternativer og er ikke redd for å bli kalt alarmist. Jeg har skrevet en rekke innlegg om havstigning og herunder linket inn, og kommentert, en rekke artikler. Havstigning har i motsetning til temperaturer, den fordel at den er mer global og at proxyene er klarere. Og jeg greier ikke med min mest kritiske sans å få dette til å henge sammen med mindre det har kommet et nytt element de siste 50 - 150 år, at vi hadde en økning etter LIA er OK, men det gir bare en del av forklaringen.

Min erkjennelse etter ca. 18 måneder med til tider aktiv lesing er at 1C økning i overflatetemperatur, eller 25 cm stigning i havnivå, faktisk er jævlig mye i et perspektiv på noen tusen år. Og når jeg ikke blir presentert noe konsistent alternativ, eksempelvis solen som nå er på sitt svakeste på 50 år, og vi likevel opplever nye varmerekorder og fortsatt havstigning, så tilsier min trang etter rasjonale, en plausibel forklaring. Og der er Klimarealistene, Ellestad og deres virksomhet, ikke noe rasjonelt alternativ.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile

Quote
Min erkjennelse etter ca. 18 måneder med til tider aktiv lesing er at 1C økning i overflatetemperatur, eller 25 cm stigning i havnivå, faktisk er jævlig mye i et perspektiv på noen tusen år. Og når jeg ikke blir presentert noe konsistent alternativ, eksempelvis solen som nå er på sitt svakeste på 50 år, og vi likevel opplever nye varmerekorder og fortsatt havstigning, så tilsier min trang etter rasjonale, en plausibel forklaring. Og der er Klimarealistene, Ellestad og deres virksomhet, ikke noe rasjonelt alternativ.

Havet har som påpekt steget med langt over 100 meter siden istiden, så hvorfor 25 cm skal være "jævlig mye" i forhold til dette er vanskelig å forstå. For den ene graden siden ca. 1850 (men ikke siden 1935), er det slik at vi hadde ikke termometere i bronsealderen, da isbreene på fastlands-Norge var smeltet helt bort. Vi kan være rimelig sikre på at dette ikke skyldes SUV-er.

Hva solen har å si, spiller antakelig liten rolle i forhold til skydekket, altså Jordens persienner. Eller andre forhold, som jordaksens hellingsvinkel og dermed solstrålenes vinkel (den opprinnelige betydningen av "klima"). Mens Hansen jakter på "energiubalanser" på toppen av atmosfæren på en halv Watt per kvadratmeter, kan en sky for solen effektivt skåne jorden under for hundrevis av Watt per kvadratmeter, og det her nede på bakken som de fleste av oss oppholder oss (bortsett fra klimaaktivister på vei til neste konferanse). Forskjellen på perihelium og abhelium er også i størrelsesorden 100 watt per kvadratmeter, sier folk som designer solpaneler for satellitter.

For rekorder sin del er det innlysende at antall rekorder er en funksjon av måleseriens alder. Hvis jeg starter en målestasjon i hagen min, vil alle målingene de første to årene være rekorder eller tangering av rekorder! Deretter vil antall rekorder avta gradvis. De fleste målestasjoner har hatt et kort liv, det er langt mellom dem som er over 100 år, og alle stasjoner som er yngre enn, si, 1930, er per definisjon relativt uinteressante i en slik sammenheng. Og hvor finner jeg rekordene for Austbygda på Grønland i det Herrens år 1116?

Viktigere er det at analyser av tilgjengelige data viser at i den grad det finnes en korrelasjon, stiger temperaturen først og atmosfærisk CO2 etterpå, både på korte og lange tidsskalaer. Dette er et håndfast empirisk funn. Noe empirisk funn på det motsatte er ukjent for meg. Dersom noe slikt finnes, er det underlig hvis ingen vet om det, eller bruker det for alt det KUNNE ha vært verdt, for det ville ha vært et FANTASTISK mye bedre argument enn folk som laller om at 97 prosent av en viss støysterk gruppe akademikere har den rette MENINGEN.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 785
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Her er en velkjent graf for historiske temperaturendringer, legg bl.a. merke til de tydelige 500 års varmeperioder i hver 1000-års syklus. Og kanskje mest interessant for dagens debatt: En systematisk fallende trend for de 3 nyeste 500-års varmeperioder (minoisk, romertid, middelalder):Ellers er her en omfattende og lesverdig artikkel der denne figur benyttes, og ellers mange omtaler, henvisninger og illustrasjoner rundt de temaer vi diskuterer:
http://www.dandebat.dk/klima7.htm


PS: Det er litt for mye grinebiting og kverulering på forumet nå, så hvorfor ikke en liten humoreske å starte uken med?

« Last Edit: 28.11.2016, 10:43:58 by Telehiv »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Når man hører media eller alarmister snakke om dette så formulerer de seg gjerne slik: "oppvarmingen siden pre-industriell tid", "To grader siden pre-industriell tid" eller "50% av oppvarmingen etter 1950" etc. Man lar det altså "ligge i luften" at all oppvarming helt siden 1850 skyldes CO2, men de sier det ikke direkte. Og grunnen til at de ikke sier det direkte er at de da ville bli skutt rett ned av de mer edruelige alarmist-forskerne.

Om de formulerte seg slik at de sa klart og tydelig at oppvarmingen før 1950 ikke skyldes CO2 så blir de trakassert av de gale alarmist-forskerne sammen med media for å ødelegge kampen for "The Cause". Så her gjelder det å være ullen. Målet er at publikum skal tro at hele oppvarmingen fra 1850 skyldes CO2 uten at forskerne selv har sagt det.

Grunnen til at CO2 iflg hypotesen ikke ville gi noe påviselig oppvarming før 1950 er selvfølgelig at det var først i 1950 CO2 utslippene ble merkbare. Fabius Maximus website er en side som Curry ofte referer til for de litt mer populærvitenskaplige oppsummeringene. Her er en liten innføring om dette hos de:

Quote
Summary: the world has been warming for two centuries. Only the past few decades of that trend results primarily from our emissions of CO2. It’s a fact well-established in the climate science literature, but hidden by the news media — since it weakens the narrative.https://fabiusmaximus.com/2012/10/18/global-warming-co2-44158/

Et av de viktigste argumentene mot CO2-hypotesen er at oppvarmingen fra 1910 til 1945 er lik oppvarmingen fra 1980 til 2000. Dette er et argument som blir løftet frem av Curry og mange andre. Jeg har ikke registrert en eneste edruelig alarmist-forskerne som har prøvd å argumentere med at oppvarmingen fra 1910 til 1945 skyldes CO2...
« Last Edit: 28.11.2016, 19:24:01 by Ryddegutt »