Ny CICERO-bunn: Støtter "forskning" fra ekstrem kamporganisajon

Started by Telehiv, 12.10.2016, 11:00:30

Previous topic - Next topic

Telehiv

Den sponsorbaserte alarmismeorganisasjonen Oil Change International er en aktivistorganisasjon der de ansatte karakteristisk nok betegnes som "campaigners"
(link: http://priceofoil.org/about/staff/ ), og som erklærer om seg selv at:
"Oil Change International is a research, communication, and advocacy organization focused on exposing the true costs of fossil fuels and facilitating the coming transition towards clean energy. The production and consumption of oil, gas, and coal are major sources of global warming, human rights abuses, war, national security concerns, corporate globalization, and increased inequality."

Dette kommersielle sponsorforetaket som en gruppe aktivister gjør seg et fett levebrød på kom for et par uker siden med en rapport der man har misbrukt noen oljeindustristatistikker og koblet dette opp mot den totale mengden klimagasser man i neste omgang mener kan slippes ut i atmosfæren hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader.
Organisasjones hjemmeside der rapporten omtales: http://priceofoil.org/2016/09/22/the-skys-limit-report/
Selve rapporten (pdf): http://priceofoil.org/content/uploads/2016/09/OCI_the_skys_limit_2016_FINAL_2.pdf

Rapporten er en klassisk studie i "american style glossy papers" med en strøm av feilinformasjon, forvrengte fakta, og forhåndstrukne konklusjoner. Den lite overraskende konklusjonen er selvsagt at (togradersmålet) "overskrides selv om vi bare forbrenner kullet, oljen og gassen som er lett tilgjengelig i feltene som allerede er bygget ut".

CICERO-ansatt kaster seg begeistret på:
I en komplett ukritisk artikkel i dagens Dagens Næringsliv siteres konklusjonen om at "FNs klimamål kan ryke selv om det ikke blir funnet ett eneste nytt olje-, gass- eller kullfelt i hele verden." Dette er jo selvsagt kosemat for de like ulærde CICERO-aktivistene. En seniorforsker (uten sporbar CV; se videre) Robbie Andrew i CICERO har funnet at han må la sin ekspertise rundt dette gjalle i de norske alarmistkorridorer: I Dagens Næringsliv i dag fastslår han at "forfatterne av rapporten har trukket rimelige konklusjoner". Og at "Ingen nye oljefelt hvis klimamålene skal nås".
 

Seniorforsker Robbie Andrew hos Cicero mener vi allerede om fem Ã¥r kan ha sluppet ut for mye klimagasser til Ã¥ nÃ¥ mÃ¥let om Ã¥ holde den globale oppvarmingen under 2 grader.       

Dette er jo ikke overraskende toner fra aktivistorganisasjonen CICERO som bruker alt fra off.adm'ere, jurister og økonomer til å uttale seg med stor sikkerhet om fysikkens mest kompliserte prosesser. Så også her: Det er ikke mulig å finne en formell CV på "seniorforsker" Robbie Andrew hos CICERO, heller ikke på hans egen (aktivistiske) hjemmeside. Det er ikke lett å vite om han har noen ferdig grad i "Electrical Engineering", når han skriver at "While my formal training was in Electrical Engineering, it never really floated my boat, and I made a number of lateral leaps during my early years as a researcher at Landcare Research*. Starting with image analysis applied to environmental questions, I moved to the design and construction of environmental models, building on my programming and analytical skills."

*Landcare Research er en New Zealandsk organisasjon som er blitt skilt ut fra tidligere ren statlig drift og kommersialisert, slik at et sett private interessegrupper finansierer den. Og er avhengig av å få medieoppmerksomhet for å få inn penger, så denne Andrew gikk en tidlig skole her.

Vet ikke hvor kloke vi kan bli på dette, men i fortsettelsen beskriver Andrew et typisk liv for en kommende klimaaktivist, uten noe konkret å henge sin weltschmerz på:
"At the end of this first chapter I felt the call of change, and leapt into a year of travel, intent on settling long-pondered questions. At the end of that year, with a tan and a good chunk of subconscious processing behind me, I returned to New Zealand and landed a job with, er, Landcare Research. But this new position was in Ecological Economics, worlds away from my previous work. I dived into methodologies such as inputâ??output analysis, ecological footprinting, general equilibrium modelling, and life-cycle assessment, and applied myself to a range of sustainability issues including genuine progress, climate change economics, human carrying capacity, sustainable consumption, and ecosystem services."

Du store. Jeg antar han også må ha søkt om plass om bord hos Paul Watson?

Det eneste som er i kontakt med virkeligheten i denne rapporten er Rystad Energy sine beregninger av verdens olje- og gassreserver, som er "startkapitalen" for denne alarmismen. Rystad Energy, med grunder Jarand Rystad i front, er imidlertid et nøkternt og godt oppdatert analyseforetak jeg kjenner godt til, og som i de senere år har blitt mye benyttet av oljeindustrien. Og skal selvsagt ikke trekkes inn i disse spekulasjonene rundt deres rådata.

Men denne Andrew tar i god CICERO-Ã¥nd altsÃ¥ utgangspunkt i de verste scenarier de har hørt der ute i verden, som man sÃ¥ erklærer som "rimelig". Er der ingen sentralt i CICERO som kan passe pÃ¥ de verste frittgÃ¥ende aktivistene, slik at vi slipper slike pinligheter? CICERO som "forskningsinstitusjon" er jo snart garantert plass i vitsespalten i Romantikk. 

Linker:
CICERO med spalteplass hos Dagens Næringsliv: http://www.dn.no/nyheter/energi/2016/10/12/0551/forsker-ingen-nye-oljefelt-hvis-klimamalene-skal-nas
Robbie Andrews hjemmeside uten sporbar CV (CICERO har heller ikke CV utlagt på ham): http://folk.uio.no/roberan/learnmore/about_robbie.shtml
Aktivistorganisasjonen Oil Change International har en hjemmeside kalt "Price of oil": http://priceofoil.org/

Telehiv

Jeg måtte, med et glimt i øyet, for sikkerhets skyld sjekke om forskning.no hadde glemt å be NTB levere samme mølet.
Men forskning.no - landets statsfinansierte fyrtårn innenfor gjengivelse av balansert forskning - svikter aldri:

"â?? Ingen nye oljefelt hvis klimamÃ¥lene skal nÃ¥s"

http://forskning.no/klima-olje-og-gass/2016/10/ingen-nye-oljefelt-hvis-klimamalene-skal-nas

PS: Som vanlig når gjørme skal spredes på forskning.no, er muligheten til å kommentere fjernet.


Ryddegutt

Hvis noen kunne vise at en slik dramatisk stopp på oljeinntektene vil medføre vesentlig lavere offentlige pensjoner og andre reduserte velferdsgoder så kan det hende at aktivismen hadde stilnet litt.

De offentlig ansatte mehene i forskning.no lever i den villfarelsen at de selv er sikret sin gullpensjon uansett hvordan de saboterer økonomien ellers i Norge.

Bebben

Samrøren mellom NGOer og offentlige instanser, til og med Regjeringen selv, er visst en gammel skikk i Norge. Ingen later til å bry seg om dette, det er et ikke-spørsmål. Nå når høstens TV-aksjon nærmer seg, kan det være greit å bli minnet om at NRK ikke lenger kan drive objektiv journalistikk om det arbeidet og de organisasjonene pengene går til, siden det nettopp er de samme organisasjonene som betaler journalistene for innsatsen. Ikke mye, riktignok, Røde Kors oppgir at de har budsjettert med 4 millioner til NRK. Det er riktignok ikke spesifisert at dette er lønn, men vi får gå ut fra at det er i tråd med tidligere praksis.

Sammenlign dette lykkelige ekteskapet konkubinatet med hylekoret hvis f.eks. et oljeselskap har betalt noen kroner til forskning, slik som Statoil-gavene til Universitetet i Bergen. Men hvor mange forskere hadde vi hatt råd til uten oljen?

Uansett, kriteriet er ikke objektivitet og upartiskhet, men de politisk korrekte, godhetstyranniske meningene, enten det dreier seg om u-hjelp eller klima. Og hvis klimaforståelsen er i slekt med, eller i hvert fall analogt til, forståelsen av migrasjonsproblemet, noe jeg tror det er, dreier det seg ikke så mye om å oppnå konkrete resultater som å iscenesette feiring av egen fortreffelighet.

Men konsensus, eller skal vi heller kalle det konformitet, kan være farlig. Dette ble tydeliggjort da Norge for få år siden plutselig fant det for godt å begynne å bombe rundt i et land langt borte uten å være truet, med så godt som hele det politiske establishment og en samlet presse som heiagjeng. Kritiske røster var få. Godhetstyranniet i aksjon!

I dag begynner gårsdagens klimakonformitet å koste. Siden Gro åpenbart fikk rett - "det er umoralsk å tvile" - til tross for utsagnets dogmatiske antivitenskapelighet, er klimakonformiteten institusjonalisert på alle plan i samfunnet, fra barnehagen til regjeringen. Paris-avtalen skaffet ekstra skyts til aktivistene, "vi har forpliktet oss" osv., heter det. Men hvem er "vi"? Jeg kan ikke huske å ha blitt spurt. Og hva var det "vi" forpliktet oss til nå igjen, med denne uforpliktende avtalen? Og er det naive godhetstyranner med norsk tankegang som også hersker i land som India, Kina, Brasil, eller har de to fingre på venstre hånd i kors på ryggen når de undertegner med den høyre?

Mesteparten av etablissementet har malt seg inn i et hjørne der det nå er vanskelig å unnslippe fra sin egen retorikk uten å miste ansikt. Klimajihadistene stiller dem nå til ansvar for deres egne fagre løfter og forlanger handling, og de forsøker dels å vri seg unna med noen symbolske innrømmelser, og dels å søke febrilsk etter argumenter som ikke strider mot Doktrinen. Situasjonen nærmest skriker etter bedre og mer kritiske policy-analytikere, med beslutningstaking under stor usikkerhet, som forfektet av Judith Curry, altså "no regret policy".

Utrolig nok kan vi ende med å bli bombet. Nei heldigvis ikke i konkret forstand, for det er mye lettere å sende en tekstmelding om å bombe en by langt borte, med mennesker man ikke ser, enn for eksempel å bombe Stavanger eller Hammerfest. Jeg mener selvfølgelig i figurativ forstand, ved at olje- og gassvirksomheten kan bli prematurt faset ut og pensjonsfondet investert i tynn luft.

En ting er sikkert, og det er at vi må forlange at politikerne gir klar beskjed om hvordan de stiller seg til spørsmålet om den norske oljevirksomheten. Jeg for min del kommer ikke til å stemme på noe parti som hengir seg til klimakorrekt tåkeprat om dette spørsmålet.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Ryddegutt

Finnes der noen konsekvensanalyse om hva Paris-galskapen vil medføre for økonomien i Norge?

Boris den nye

#5
Finnes det i det hele tatt ledende politikeren i Norge med guts, tæl og sunn klimaskepsis som sier klart fra om galskapen? Jeg vet ikke om noen.

Og et annet spørsmål, får de noe som helst form for korreksjoner og motforestillinger, eller lever de helt i sin virkelighetsfjerne klimaboble?