Author Topic: CO2 - en klimagass?  (Read 18180 times)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 535
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #75 on: 21.05.2018, 17:19:12 »
Emeritus innlegg #72 slår tilbake på ham selv:
Sitat:
Quote
Og når det gjelder drivhusteorien bygger den på den enkle analogi at hvis en legger ytterligere 10 cm GLAVA på et hus i Alta vil strømregningen den påfølgende vinter sannsynligvis bli lavere.

Her overdriver Emeritus voldsomt.
Ca  0,01 %-poeng (hvorav < 0,002 %-poeng fra fossil energi) mer CO2 i luften kan IKKE sammenlignes med Ã¥ legge pÃ¥ 50 - 100 % mer Glava pÃ¥ et hus i Alta.  Det tilsvarer heller nærmere 0,1 % mer Glava og er ikke mÃ¥lbart pÃ¥ strømregningen, like lite som det er mÃ¥lbart pÃ¥ global temperatur.

Takker for Ã¥ bli beæret med "PetterT's atmosfæretrykkteori", men Emeritus tar feil der (som pÃ¥ sÃ¥ mange andre omrÃ¥der).  Mange har beskrevet denne teorien, bl.a. Nikolov & Zeller pluss US og ISO standard atmosphere og
The great physicist Richard Feynman adds to three other giants of physics, Maxwell, Clausius, and Carnot, who have explained the "greenhouse effect" is solely a consequence of gravity, atmospheric mass, pressure, density, and heat capacities, and is not due to "trapped radiation" from IR-active or 'greenhouse' gas concentrations.

Selvfølgelig blir det litt mer CO2 i luften fra fossil energi, ca < 0,002 %-poeng i følge isotopmÃ¥linger.  Det er ikke bare Humlum som har pÃ¥pekt at CO2 følger temperatur.  Det er i samsvar med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henrys lov).
Havet har 50 ganger mer CO2 oppløst enn luften, men havet er ikke mettet.  Kaldt hav kan ta opp mer CO2 fra utslipp, og gjør det, mens varmt hav avgir mer, og havet er blitt varmet opp av effektiv solinnstrÃ¥ling modulert av skyer.  Ingen motsetning der.  Dessuten har man en enorm buffer i salter og kalkavleiringer med langsommere kinetiske reaksjoner i samsvar med "Massevirkningsloven" til Guldberg og Waage. Men, alt dette blir for komplisert for Emeritus.

Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 738
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #76 on: 21.05.2018, 18:03:17 »
Sitat Petter T:

Quote
  Men, alt dette blir for komplisert for Emeritus.

Klimatologisk blir det ikke bare komplisert, med komplett uforståelig - ja direkte meningsløst. Du tilhører den del av klimatologien som innehar alle mulige vrangforestillinger som er mulig å ha og det samtidig, og dette selv om de ulike standpunkter motsier hverandre. Skal en lese dine innlegg må en faktisk velge hvilke vrangforestillinger en skal utelate, og hvilke en skal ta med, for i det hele å forstå hva du forsøker å uttrykke.

Yndlingsargumentet - at fra 280 til 410 ppm er så lite at det ikke kan bety noe - er i utgangspunktet infantilt, noe bare barn kan finne på å si. Når det hele toppes med at disse ekstra 130 ppm har en fantastisk effekt for plantelivet, men ingen effekt på klima, blir det Reitgjerdet neste. Og du stopper faen ikke der. Det hevdes endog at denne økningen tilfeldigvis skjedde samtidig som menneskeheten begynte å brenne kull, gass og olje i stor stil, mens det har holdt seg rundt 280 ppm både de siste tusen år og i de tidligere mellomistider.

SÃ¥ kommer kronargumentet;

Quote
....like lite som det er mÃ¥lbart pÃ¥ global temperatur.   

Nei selvsagt er mer CO2 i atmosfæren ikke målbart på global temperatur, du har jo nylig hevdet at vi ikke har hatt noen global temperaturøkning de siste 120 år, så hvorfor i all verden bryr du deg, eller var det bare enda en selvmotsigelse?

« Last Edit: 21.05.2018, 20:29:08 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 535
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #77 on: 21.05.2018, 21:35:20 »
Fra mitt notat "Realistisk om CO2, global temperatur og klima":
Quote
Hundrevis av faktorer påvirker klima!
Det er ikke bare solen som pÃ¥virker global temperatur og klima.  MÃ¥nen har ogsÃ¥ virkning som en den viktigste pÃ¥virker pÃ¥ tidevannet.  Hele klimasystemet er ekstremt komplisert med over 100 pÃ¥virkningsfaktorer (Professor Emeritus of Biogeography Philip Stott of the University of London).
Og:   Even the global warming activists at RealClimate.org admitted to this key climate reality in a September 20, 2008 article. â??The actual temperature rise is an emergent property resulting from interactions among hundreds of factors,â? RealClimate.org explained.

US og ISO standard atmosphere effekt danner basistemperatur (solen + atmosfæretrykk).  Utover det virker mange av de andre 100 faktorer pÃ¥ endringer i temperatur, og virkningen av CO2 er altsÃ¥ ikke mÃ¥lbar.

StrÃ¥mannsteknikk fra Emeritus:  Jeg har IKKE pÃ¥stÃ¥tt at:
Quote
vi ikke har hatt noen global temperaturøkning de siste 120 år

men at noen har beregnet at den ikke er statistisk signifikant forskjellig fra null innenfor et konfidensintervall på +/- ett standardavvik.

Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 535
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #78 on: 18.06.2018, 08:11:38 »
Basic Physics Proves NASA GISS Temperatures Donâ??t Implicate CO2
https://co2islife.wordpress.com/2018/06/09/basic-physics-proves-nasa-giss-temperatures-dont-implicate-co2/

Her brukes NASAs MODTRAN til å vise at CO2 ikke kan være årsak til den gunstige temperaturøking vi har hatt siden Lille Istid.
Effekten av CO2 skal være avtagende logaritmisk.  CO2 kan derfor ikke forÃ¥rsake den manipulerte sterke temperaturøkingen som NASA GISS viser.
"Unless we have repealed the laws of chemistry and thermodynamics, NASAâ??s temperature chart doesnâ??t implicate CO2 as the cause of the warming."
Det mÃ¥ være noe annet som har gitt temperaturøking.  DET ER SOLEN  8)
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 535
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #79 on: 01.08.2019, 15:27:59 »
Tidligere anerkjent NOAA-ansatt med slakt av CO2-dogmet:

An updated review about carbon dioxide and climate change

https://www.researchgate.net/publication/324035341_An_updated_review_about_carbon_dioxide_and_climate_change

Abstract
This manuscript will review the essence of the role of CO2 in the Earth’s atmosphere. The logic of CO2 involvement in changing the climate will be investigated from every perspective: reviewing the historical data record, examining in further detail the twentieth-century data record, and evaluating the radiation role of CO2 in the atmosphere—calculating and integrating the Schwarzschild radiation equation with a full complement of CO2 absorption coefficients. A review of the new theory of climate change—due to the Sun’s magnetic field interacting with cosmic rays, is provided. The application of this new theory is applied to climate-change events within the latter part of the Earth’s interglacial period. The application to the Earth’s Ice Ages is not detailed here due to manuscript size constraints, but is referenced for the reader. The results of this review point to the extreme value of CO2 to all life forms, but no role of CO2 in any significant change of the Earth’s climate.
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 091
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #80 on: 01.08.2019, 16:24:17 »
Tidligere anerkjent NOAA-ansatt med slakt av CO2-dogmet:

An updated review about carbon dioxide and climate change

https://www.researchgate.net/publication/324035341_An_updated_review_about_carbon_dioxide_and_climate_change

Abstract
This manuscript will review the essence of the role of CO2 in the Earth’s atmosphere. The logic of CO2 involvement in changing the climate will be investigated from every perspective: reviewing the historical data record, examining in further detail the twentieth-century data record, and evaluating the radiation role of CO2 in the atmosphere—calculating and integrating the Schwarzschild radiation equation with a full complement of CO2 absorption coefficients. A review of the new theory of climate change—due to the Sun’s magnetic field interacting with cosmic rays, is provided. The application of this new theory is applied to climate-change events within the latter part of the Earth’s interglacial period. The application to the Earth’s Ice Ages is not detailed here due to manuscript size constraints, but is referenced for the reader. The results of this review point to the extreme value of CO2 to all life forms, but no role of CO2 in any significant change of the Earth’s climate.

Petter,
dette er en så klart argumenterende  artikkel, ikke minst i oppsummeringen, at jeg tillater meg å legge ut Summary i sin helhet (Jeg må tilstå; fordi dette er helt på linje med bl.a. undertegnedes årelange mening om det samme):

Summary
There is no correlation of  CO2 with temperature in any his-
torical data set that was reviewed. The climate-change cool-
ing over the 1940–1975 time period of the Modern Warming
period was shown to be influenced by a combination of solar
factors.
The cause of the Medieval Warm Period and the Little Ice
Age climate changes was the solar magnetic field and cosmic
ray connection. When the solar magnetic field is strong, it
acts as a barrier to cosmic rays entering the Earth’s atmos-
phere, clouds decrease and the Earth warms. Conversely
when the solar magnetic field is weak, there is no barrier to
cosmic rays—they greatly increase large areas of low-level
clouds, increasing the Earth’s albedo and the planet cools.
The factors that affect these climate changes were reviewed
in “Solar magnetic field/cosmic ray factors affecting climate
change” section.
The calculations of “H2O and  CO2 in the radiation pack-
age” section revealed that there is no net impact of  CO2 on
the net heating of the atmosphere. The received heat is sim-
ply redistributed within the atmospheric column. This result
is consistent and explains the lack of  CO2 correlations with
observations in the past.
The current Modern Warming will continue until the
solar magnetic field decreases in strength. If one adds the
350-year cycle from the McCracken result to the center of
the Maunder Minimum which was centered in 1680, one
would have a Grand Minimum centered in the year 2030.
Size constraints limited this review to a proper finish in
providing more details about the climate theory of Sven-
smark, in particular, about the details of cloud formation and
the precise timing of the ice ages. However, the reader can
profit by reading (Svensmark and Calder 2007).
CO2 is a valuable asset: providing the input to the plant
world for the food all creatures require, and providing fresh
oxygen for every breath inhaled by animals and mankind.Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 131
  • View Profile

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 428
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #82 on: 04.08.2019, 17:18:18 »
Svensmarks forskning ble debattert på Dagsnytt 18 i desember 2017 med Jan Erik Solheim og Bjørn Samset som deltagere. Neppe tilfeldig at programlederen var Fredrik Solvang som avsluttet med følgende spørsmål til Samset: "Hva vil du si til de som nå kommer til å kritisere Dagsnytt 18 for å ha sluppet til en såkalt klimafornekter?"

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201712/NNFA56122717/avspiller
(etter 40 min og 45 sekunder)
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.