Author Topic: CO2 - en klimagass?  (Read 22425 times)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #75 on: 21.05.2018, 17:19:12 »
Emeritus innlegg #72 slår tilbake på ham selv:
Sitat:
Quote
Og når det gjelder drivhusteorien bygger den på den enkle analogi at hvis en legger ytterligere 10 cm GLAVA på et hus i Alta vil strømregningen den påfølgende vinter sannsynligvis bli lavere.

Her overdriver Emeritus voldsomt.
Ca  0,01 %-poeng (hvorav < 0,002 %-poeng fra fossil energi) mer CO2 i luften kan IKKE sammenlignes med Ã¥ legge pÃ¥ 50 - 100 % mer Glava pÃ¥ et hus i Alta.  Det tilsvarer heller nærmere 0,1 % mer Glava og er ikke mÃ¥lbart pÃ¥ strømregningen, like lite som det er mÃ¥lbart pÃ¥ global temperatur.

Takker for Ã¥ bli beæret med "PetterT's atmosfæretrykkteori", men Emeritus tar feil der (som pÃ¥ sÃ¥ mange andre omrÃ¥der).  Mange har beskrevet denne teorien, bl.a. Nikolov & Zeller pluss US og ISO standard atmosphere og
The great physicist Richard Feynman adds to three other giants of physics, Maxwell, Clausius, and Carnot, who have explained the "greenhouse effect" is solely a consequence of gravity, atmospheric mass, pressure, density, and heat capacities, and is not due to "trapped radiation" from IR-active or 'greenhouse' gas concentrations.

Selvfølgelig blir det litt mer CO2 i luften fra fossil energi, ca < 0,002 %-poeng i følge isotopmÃ¥linger.  Det er ikke bare Humlum som har pÃ¥pekt at CO2 følger temperatur.  Det er i samsvar med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henrys lov).
Havet har 50 ganger mer CO2 oppløst enn luften, men havet er ikke mettet.  Kaldt hav kan ta opp mer CO2 fra utslipp, og gjør det, mens varmt hav avgir mer, og havet er blitt varmet opp av effektiv solinnstrÃ¥ling modulert av skyer.  Ingen motsetning der.  Dessuten har man en enorm buffer i salter og kalkavleiringer med langsommere kinetiske reaksjoner i samsvar med "Massevirkningsloven" til Guldberg og Waage. Men, alt dette blir for komplisert for Emeritus.

Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #76 on: 21.05.2018, 18:03:17 »
Sitat Petter T:

Quote
  Men, alt dette blir for komplisert for Emeritus.

Klimatologisk blir det ikke bare komplisert, med komplett uforståelig - ja direkte meningsløst. Du tilhører den del av klimatologien som innehar alle mulige vrangforestillinger som er mulig å ha og det samtidig, og dette selv om de ulike standpunkter motsier hverandre. Skal en lese dine innlegg må en faktisk velge hvilke vrangforestillinger en skal utelate, og hvilke en skal ta med, for i det hele å forstå hva du forsøker å uttrykke.

Yndlingsargumentet - at fra 280 til 410 ppm er så lite at det ikke kan bety noe - er i utgangspunktet infantilt, noe bare barn kan finne på å si. Når det hele toppes med at disse ekstra 130 ppm har en fantastisk effekt for plantelivet, men ingen effekt på klima, blir det Reitgjerdet neste. Og du stopper faen ikke der. Det hevdes endog at denne økningen tilfeldigvis skjedde samtidig som menneskeheten begynte å brenne kull, gass og olje i stor stil, mens det har holdt seg rundt 280 ppm både de siste tusen år og i de tidligere mellomistider.

SÃ¥ kommer kronargumentet;

Quote
....like lite som det er mÃ¥lbart pÃ¥ global temperatur.   

Nei selvsagt er mer CO2 i atmosfæren ikke målbart på global temperatur, du har jo nylig hevdet at vi ikke har hatt noen global temperaturøkning de siste 120 år, så hvorfor i all verden bryr du deg, eller var det bare enda en selvmotsigelse?

« Last Edit: 21.05.2018, 20:29:08 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #77 on: 21.05.2018, 21:35:20 »
Fra mitt notat "Realistisk om CO2, global temperatur og klima":
Quote
Hundrevis av faktorer påvirker klima!
Det er ikke bare solen som pÃ¥virker global temperatur og klima.  MÃ¥nen har ogsÃ¥ virkning som en den viktigste pÃ¥virker pÃ¥ tidevannet.  Hele klimasystemet er ekstremt komplisert med over 100 pÃ¥virkningsfaktorer (Professor Emeritus of Biogeography Philip Stott of the University of London).
Og:   Even the global warming activists at RealClimate.org admitted to this key climate reality in a September 20, 2008 article. â??The actual temperature rise is an emergent property resulting from interactions among hundreds of factors,â? RealClimate.org explained.

US og ISO standard atmosphere effekt danner basistemperatur (solen + atmosfæretrykk).  Utover det virker mange av de andre 100 faktorer pÃ¥ endringer i temperatur, og virkningen av CO2 er altsÃ¥ ikke mÃ¥lbar.

StrÃ¥mannsteknikk fra Emeritus:  Jeg har IKKE pÃ¥stÃ¥tt at:
Quote
vi ikke har hatt noen global temperaturøkning de siste 120 år

men at noen har beregnet at den ikke er statistisk signifikant forskjellig fra null innenfor et konfidensintervall på +/- ett standardavvik.

Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #78 on: 18.06.2018, 08:11:38 »
Basic Physics Proves NASA GISS Temperatures Donâ??t Implicate CO2
https://co2islife.wordpress.com/2018/06/09/basic-physics-proves-nasa-giss-temperatures-dont-implicate-co2/

Her brukes NASAs MODTRAN til å vise at CO2 ikke kan være årsak til den gunstige temperaturøking vi har hatt siden Lille Istid.
Effekten av CO2 skal være avtagende logaritmisk.  CO2 kan derfor ikke forÃ¥rsake den manipulerte sterke temperaturøkingen som NASA GISS viser.
"Unless we have repealed the laws of chemistry and thermodynamics, NASAâ??s temperature chart doesnâ??t implicate CO2 as the cause of the warming."
Det mÃ¥ være noe annet som har gitt temperaturøking.  DET ER SOLEN  8)
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #79 on: 01.08.2019, 15:27:59 »
Tidligere anerkjent NOAA-ansatt med slakt av CO2-dogmet:

An updated review about carbon dioxide and climate change

https://www.researchgate.net/publication/324035341_An_updated_review_about_carbon_dioxide_and_climate_change

Abstract
This manuscript will review the essence of the role of CO2 in the Earth’s atmosphere. The logic of CO2 involvement in changing the climate will be investigated from every perspective: reviewing the historical data record, examining in further detail the twentieth-century data record, and evaluating the radiation role of CO2 in the atmosphere—calculating and integrating the Schwarzschild radiation equation with a full complement of CO2 absorption coefficients. A review of the new theory of climate change—due to the Sun’s magnetic field interacting with cosmic rays, is provided. The application of this new theory is applied to climate-change events within the latter part of the Earth’s interglacial period. The application to the Earth’s Ice Ages is not detailed here due to manuscript size constraints, but is referenced for the reader. The results of this review point to the extreme value of CO2 to all life forms, but no role of CO2 in any significant change of the Earth’s climate.
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 786
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #80 on: 01.08.2019, 16:24:17 »
Tidligere anerkjent NOAA-ansatt med slakt av CO2-dogmet:

An updated review about carbon dioxide and climate change

https://www.researchgate.net/publication/324035341_An_updated_review_about_carbon_dioxide_and_climate_change

Abstract
This manuscript will review the essence of the role of CO2 in the Earth’s atmosphere. The logic of CO2 involvement in changing the climate will be investigated from every perspective: reviewing the historical data record, examining in further detail the twentieth-century data record, and evaluating the radiation role of CO2 in the atmosphere—calculating and integrating the Schwarzschild radiation equation with a full complement of CO2 absorption coefficients. A review of the new theory of climate change—due to the Sun’s magnetic field interacting with cosmic rays, is provided. The application of this new theory is applied to climate-change events within the latter part of the Earth’s interglacial period. The application to the Earth’s Ice Ages is not detailed here due to manuscript size constraints, but is referenced for the reader. The results of this review point to the extreme value of CO2 to all life forms, but no role of CO2 in any significant change of the Earth’s climate.

Petter,
dette er en så klart argumenterende  artikkel, ikke minst i oppsummeringen, at jeg tillater meg å legge ut Summary i sin helhet (Jeg må tilstå; fordi dette er helt på linje med bl.a. undertegnedes årelange mening om det samme):

Summary
There is no correlation of  CO2 with temperature in any his-
torical data set that was reviewed. The climate-change cool-
ing over the 1940–1975 time period of the Modern Warming
period was shown to be influenced by a combination of solar
factors.
The cause of the Medieval Warm Period and the Little Ice
Age climate changes was the solar magnetic field and cosmic
ray connection. When the solar magnetic field is strong, it
acts as a barrier to cosmic rays entering the Earth’s atmos-
phere, clouds decrease and the Earth warms. Conversely
when the solar magnetic field is weak, there is no barrier to
cosmic rays—they greatly increase large areas of low-level
clouds, increasing the Earth’s albedo and the planet cools.
The factors that affect these climate changes were reviewed
in “Solar magnetic field/cosmic ray factors affecting climate
change” section.
The calculations of “H2O and  CO2 in the radiation pack-
age” section revealed that there is no net impact of  CO2 on
the net heating of the atmosphere. The received heat is sim-
ply redistributed within the atmospheric column. This result
is consistent and explains the lack of  CO2 correlations with
observations in the past.
The current Modern Warming will continue until the
solar magnetic field decreases in strength. If one adds the
350-year cycle from the McCracken result to the center of
the Maunder Minimum which was centered in 1680, one
would have a Grand Minimum centered in the year 2030.
Size constraints limited this review to a proper finish in
providing more details about the climate theory of Sven-
smark, in particular, about the details of cloud formation and
the precise timing of the ice ages. However, the reader can
profit by reading (Svensmark and Calder 2007).
CO2 is a valuable asset: providing the input to the plant
world for the food all creatures require, and providing fresh
oxygen for every breath inhaled by animals and mankind.Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 162
  • View Profile

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #82 on: 04.08.2019, 17:18:18 »
Svensmarks forskning ble debattert på Dagsnytt 18 i desember 2017 med Jan Erik Solheim og Bjørn Samset som deltagere. Neppe tilfeldig at programlederen var Fredrik Solvang som avsluttet med følgende spørsmål til Samset: "Hva vil du si til de som nå kommer til å kritisere Dagsnytt 18 for å ha sluppet til en såkalt klimafornekter?"

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201712/NNFA56122717/avspiller
(etter 40 min og 45 sekunder)
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #83 on: 07.01.2020, 12:01:44 »
Ingen empirisk verifikasjon av at CO2 er årsak til global oppvarming.

Scientists: The CO2 Greenhouse Warming Effect Rides On Mere Assumption And Lacks Empirical Verification
https://notrickszone.com/2020/01/06/scientists-the-co2-greenhouse-warming-effect-rides-on-mere-assumption-and-lacks-empirical-verification/
Kennedy and Hodzic sum up their skepticism about CO2’s greenhouse effect influence by saying 1) “the effect of any increases in [CO2’s] concentration can only be theoretically inferred”; 2) other than by correlation or curve-fitting, there is no  “direct verification possible for the greenhouse effect of CO2”; and 3) there is no realized “clear spectral signal available showing significantly reduced OLR from increasing CO2.”
In other words, the specific greenhouse effect warming properties of CO2 have not been validated scientifically.
Det er tanken som teller :-)

Sabben

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 26
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #84 on: 07.01.2020, 14:47:36 »
Klimaforsker: - Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Seniorforsker ved Cicero, Glen Peters, Har vi misforstått klimasensitiviteten? Jeg blir paff av de potensielle implikasjonene hvis dette er riktig.
https://www.nettavisen.no/nyheter/klimaforsker---ny-co2-rapport-kan-vise-at-vi-ikke-har-forstatt-klimasystemet/3423375792.html

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #85 on: 08.01.2020, 11:57:40 »
Sitat Sabben:

Quote
Klimaforsker: - Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Nei, denne rapporten er slett ikke ny. Den ble publisert i september 2017 og hadde da vært under fagfellevurdering siden februar. Rapporten er skrevet av toppfolk, bl.a. den norske forskeren Jan S. Fuglestvedt, en mann som sjelden eller aldri uttaler seg til pressen.

Rapporten var mye omtalt og ble bl.a. heftig debattert på Wahls blogg på Forskning.no. høsten 2017 og Wahl mer enn antydet at deler av innholdet i rapporten allerede var kjent under Parismøtet og at dette var en av årsakene til at de øket ambisjonene fra 2C til 1,5C.

Det denne rapporten først og fremst viser og som er et enormt nederlag for denne Stuttomforståelsen av vitenskap mange her på bloggen utviser er følgende:

Innen mainstream klimaforskning er der stor uenighet om en rekke spørsmål knyttet til både klimasystemet, karbosyklusen og praktisk talt alle delspørsmål som blir behandlet i de ulike IPCC rapportene. Men de fleste hovedspørsmål er det bred enighet om slik som eksempelvis de store og grunnleggende trekk ved karbonsyklusen, hvilken effekt mer CO2 har på klimaet isolert sett, men stor uenighet om feedbackeffektene osv.

Det eneste sted en finner total konsensus er i deniermiljøene, men de har ikke noen alternativ hypotese eller oppfatning. Det er bare et helvetes rot der en denier kan hevde at CO2 er temperaturdrevet og at dess varmere klima dess mer CO2, så kommer en annen denier og forteller at CO2 nivået var på sitt høyeste under den kaldeste del av LIA.

Men et spørsmål kakles og tytes det om hele tiden, og det er den angivelige konsensusen i "IPCC - kretser" som er motivert av at tusenvis av forskere bevisst produserer rapporter mot bedre vitende og at det hele er startet av Rockefeller for å lage en sosialistisk verdensregjering.

Og dette skjer samtidig som de samme miljøene sprer dritt om brannene i Australia, at det linkes inn bløffer fra Tony Heller som er avvist gang på gang, at fig. 7.3 i IPCC AR1 bekrefter at MWP var varmere enn i dag, mens grafen viser det stikk motsatte for den som kan å lese, at Vidar Theisen og resten av forbryterne i MET Oslo systematisk feilrapporter klimadata og der de rene klimaterrorister som Will Happer, som ikke en gang Trump fant spiselig, fremstilles som "uavhengige og redelige" klimaforskere.
« Last Edit: 08.01.2020, 12:07:16 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #86 on: 09.01.2020, 20:20:20 »
Enda et bevis for at CO2 kan neglisjeres:

Debunking The CO2 Climate Doomsday Scenario With Empirical Evidence
https://www.c3headlines.com/2020/01/debunking-co2-climate-doomsday-scenario-with-empirical-evidence-those-stubborn-facts.htmlThe doomers' fear that increasing human CO2 emissions will result in rapid changes in global warming and thus a climate doomsday is not only unlikely, it is scientifically illiterate without any empirical merit.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass? Her er "bevisene".
« Reply #87 on: 15.01.2020, 12:40:25 »
NTB
Jo, det finnes vitenskapelig belegg for at menneskeskapte klimautslipp kan bidra til global oppvarming
https://resett.no/2020/01/14/jo-det-finnes-vitenskapelig-belegg-for-at-menneskeskapte-klimautslipp-kan-bidra-til-global-oppvarming/
faktisk.no har funnet bevis!
Kommer tilbake med gjennomgang av "bevisene" etter hvert.
Inviterer til kommentarer  8)
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass? Nei
« Reply #88 on: 28.01.2020, 15:25:53 »
NTB
Jo, det finnes vitenskapelig belegg for at menneskeskapte klimautslipp kan bidra til global oppvarming
https://resett.no/2020/01/14/jo-det-finnes-vitenskapelig-belegg-for-at-menneskeskapte-klimautslipp-kan-bidra-til-global-oppvarming/
faktisk.no har funnet bevis!
Kommer tilbake med gjennomgang av "bevisene" etter hvert.
Inviterer til kommentarer  8)


Nei, faktisk.no har bare gjentatt info som allerede har vært tilbakevist av Klimarealistene, se:
Ingen bevis for målbare CO2-bidrag
https://www.klimarealistene.com/2020/01/24/ingen-bevis-for-malbare-co2-bidrag/

faktisk.no har ikke førsøkt å innhente infor fra skeptikere/realister engang, noe som viser at de er aktivister og ikke nøytrale faktasjekkere, i likhet med Andreas Wahl i Folkeopplysningen i NRK.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 626
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: CO2 - en klimagass?
« Reply #89 on: 12.02.2020, 16:34:34 »
Mer info om at CO2 ikke er unik, men at også N2 og O2 absorberer stråling:

Scientists: Oxygen & Nitrogen ‘Radiatively Important’ Greenhouse Gases With IR Absorption Temps Similar To CO2
https://notrickszone.com/2020/02/10/scientists-oxygen-nitrogen-radiatively-important-greenhouse-gases-with-ir-absorption-temps-similar-to-co2/
Det er tanken som teller :-)