Author Topic: CO2 - en klimagass?  (Read 22370 times)

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 290
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #15 on: 02.10.2016, 11:14:09 »
- Curry, Lindzen, Spencer og Singer, dette i tillegg til samtlige andre atmosfærefysikere og klimatologer som ikke enten allerede er lagt i reimseng, eller burde ha vært det, aksepterer den grunnleggende klimagassteorien som sier at mer CO2, metan og andre klimagasser vil lede til en eller annen oppvarming.

Helt sikkert. Det interessante er jo da at dette er noe de hevder - eller snarere, noe de TROR - med basis i en helt og holdent teoretisk idé, hvor alle variabler (fysiske prosesser i jordsystemet) unntatt én holdes konstante og/eller kun tillates å endres i etterkant, som direkte tilbakekoblinger til virkningen av den ene, altså det økende "strålingspådrivet" fra mer CO2 i atmosfæren. Med andre ord, de hevder/tror det helt spesifikt IKKE på grunnlag av faktiske, empiriske observasjoner fra det virkelige jordsystemet. For slik evidens finnes rett og slett ikke ...

Quote
["Klimagassteorien"] er et resultat av forståelse av termodynamikk og annen grunnleggende naturvitenskap.

Eh, nei. Den er et resultat av MISforståelse av termodynamikk og annen grunnleggende naturvitenskap.

Quote
Dagens oppfatning er resultatet av nær 200 års forskning i fysikk og kjemi, der flere av bidragsyterne har fått Nobelpriser.

Dagens oppfatning av hvordan atmosfæren gjør middeltemperaturen ved jordas globale, soloppvarmede overflate mye høyere enn den ville ha vært uten atmosfærens tilstedeværelse, er tuftet på en altfor snevert fokusert applikasjon av de store naturvitenskapelige funnene som er blitt gjort over de siste 200 år, som følgelig har ledet oss fram til en naivt forhastet konklusjon angående årsak/virkning i jordas klimasystem.

Quote
Teorien bygger på generell grunnleggende naturvitenskap som benyttes i industriell sammenheng, i romforskning og over alt der tilsvarende fysiske og kjemiske lover får anvendelse.

Overhodet ikke. Som sagt, tilnærmingen til jordas klimasystem blir ALTFOR snever om man går dit med den forutinntatte ideen om at jordas egen "varmestråling" på et vis er en �RSAK til jordas temperatur. Jordas egen varmestråling er snarere en EFFEKT av jordas temperatur. Det er materiens temperatur som gjør at den stråler, det er ikke materiens stråling som gir materien dens temperatur.

Strålingsfysikken i seg selv er helt grei, den. "Klimavitenskapen" bruker den simpelthen bare feil, nemlig bakvendt. Man har som kognitivt utgangspunkt at visse virkninger man observerer i naturen egentlig på et vis er årsak til det som forårsaket virkningen. Og har man et slikt kognitivt utgangspunkt kan man i grunn "se" akkurat hva man vil se, og tolke det man ser akkurat slik man vil tolke det. Og få akkurat de resultater man ønsker, og slik konkludere akkurat slik man ønsker - ens opprinnelige antakelse var riktig, selv om nettopp denne utgangsantakelsen ene og alene er grunnen til at man konkluderte som man gjorde. "Confirmation bias" kalles det på fint ... Sirkulær tenkning.

Veldig uvitenskapelig. Ren pseudovitenskap, faktisk.

Quote
Og merk jeg benytter "klimagassteori," dette er teori i motsetning til hypotesen som hevder at en dobling vil føre til ca. 3C.

"Klimagassteorien", som du kaller den, er ikke engang en vitenskapelig hypotese. Den er en idé, en antakelse, en påstand, en gjetning.

Quote
- av alternative teorier er jeg bare kjent med èn som i vitenskapelige kretser oppfattes som et tillegg eller konkurrent til klimagassteorien.

Alternative teorier til HVA? Til å beskrive hvordan klimasystemet fungerer? Er det altså bare "klimagassteorien" som beskriver hvordan jordas klimasystem fungerer!?

Quote
Og tror dere i ramme alvor at klimagasshypotesen kan falsifiseres ved hjelp av et par colaflasker, et par gasser og litt lys?

Nei da. Det er enkle observasjoner fra det virkelige jordsystemet (og fra andre planeter og måner i solsystemet vårt) som sterkt usannsynliggjør "klimagasshypotesen". Vi vet for eksempel at mye mer CO2 og vanndamp i jordas troposfæresøyle over de siste 30+ år IKKE har gitt noen forsterkning overhodet av den såkalte "Drivhuseffekten", som definert. Strålingsdata fra toppen av atmosfæren (ToA) bekrefter dette med all tydelighet. Vi vet samtidig at den netto opplagringen av energi i jordsystemet over de siste 30+ år er et åpenbart resultat av en signifikant økning i gjennomsnittlig absorbert solinnstråling i perioden mellom seint 80-tall og cirka 2000. Dette står også enkelt å lese av fritt tilgjengelige strålingsdata. For de som gidder å lete dem opp ...
« Last Edit: 02.10.2016, 11:18:03 by Okular »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #16 on: 02.10.2016, 12:02:32 »
Mine kommentarer gjelder hvordan vitenskapen har konkludert, og da er gjengivelsen noenlunde korrekt. At mange andre, endog en og annen med doktorgrad, mener noe annet, er jeg kjent med. Men i den virkelige verden er dette oppfatninger uten praktisk betydning og innflytelse.

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 290
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #17 on: 02.10.2016, 12:19:47 »
Mine kommentarer gjelder hvordan vitenskapen har konkludert, og da er gjengivelsen noenlunde korrekt. At mange andre, endog en og annen med doktorgrad, mener noe annet, er jeg kjent med. Men i den virkelige verden er dette oppfatninger uten praktisk betydning og innflytelse.

Som nettopp er selve svøpen til det postmoderne samfunnet vi lever i, med sin etisk/ideologisk styrte 'vitenskap'. Hvor ingen kunnskap får lov til å være objektiv lenger ...

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #18 on: 02.10.2016, 15:36:07 »
Sitat Bebben;

"Geoforskning.no har nettopp publisert resultater fra en undersøkelse hvor man har forsøkt å ettergå blant annet et eksperiment anbefalt av NASA, et eksperiment som visstnok skal dokumentere CO2 sin effekt på temperaturen i en gassblanding (luft) utsatt for infrarød stråling."

Hele denne historien er bare grenseløs latterlig. Et eksperiment anbefalt av NASA? Det høres ut som en reklamesnutt for inkontinensbind. Så vidt jeg forstår er dette eksperimentet hentet fra NOAA's side for opplæring av barn;

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kwtt51gvaJQ

Er virkelig NASA ikke i stand til å gjøre dette eksperimentet selv og deretter publisere resultatene? Tror dere at slike barneleker har noen som helst betydning i klimasaken? Vel, annet enn at det blir et tema på KC.com.

NASA gjorde da eksperimentet selv og publiserte det på din link. Seim prøvde å replikere det, men klarte det ikke. I stedet fant han selv en mangedobling av CO2-innholdet ikke førte til noen økt temperatur, og at NASAs resultat skyldes at de hadde korket flaskene under oppvarmingen, med trykkøkning og dermed temperaturøkning i CO2-flasken som følge av dette.

Selv enkelte jurister burde nå ha hørt om den ideelle gassloven, i hvert fall etter deflategate. Men for NASA virker det å være en ukjent planet.

Jeg er enig i at det er noe her som er "grenseløst latterlig". Det er at verden blir overkjørt av en vitenskap som ikke en gang klarer å gjennomføre noe så grunnleggende som et troverdig eksperiment til støtte for CO2-hypotesen.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #19 on: 02.10.2016, 15:58:06 »
Mine kommentarer gjelder hvordan vitenskapen har konkludert, og da er gjengivelsen noenlunde korrekt. At mange andre, endog en og annen med doktorgrad, mener noe annet, er jeg kjent med. Men i den virkelige verden er dette oppfatninger uten praktisk betydning og innflytelse.

På den ene siden har vi altså "vitenskapen", og på den andre siden "mange andre". Det er en pussig dikotomi, og jeg lurer på om du er klar over at "vitenskapen" har minst 2 betydninger: 1) vitenskapen som institusjon - eller kanskje et sett med institusjoner, og 2) vitenskapen som metode, og kanskje da også som filosofi, eller innstilling, eller i det minste med et sett med regler for hvordan man kan/bør bære seg ad for å vinne innsikt i den virkelige verden. (Før dataspillenes tid pleide man herunder å drive med eksperimenter.)

Vanlig i dag er å referere seg til den første betydningen og ofte implisitt hevde at den er den eneste, eller i hvert fall den eneste som teller, og typisk holde fram komiteuttalelser om global oppvarming fra diverse vitenskapsakademier. Som påpekt av Lindzen var mange av ekspertene i disse komiteene ikke mer klimaeksperter enn du og jeg. Og som påpekt av McKitrick er listen over slike akademier som har uttalt seg etter først å ha holdt en avstemming blant medlemmene og publisert resultatene av den, som følger:

.....Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #20 on: 02.10.2016, 20:35:58 »
Til Bebbens første innlegg; dette kommenterer jeg ikke mer.

Til Bebbens andre innlegg. Ja, "vitenskapen" kan ha flere betydninger. Min betydning i det aktuelle innlegget er de resultater og konklusjoner et stort antall vitenskapsmenn og kvinner har kommet frem til etter et par hundre års forskning. Konsensus er vitenskapsteoretisk uten formell interesse siden ikke noe som helst vitenskapelig sett kan anses bevist med endelig virkning. Det er tale om grader av sannsynlighet, teoriens modenhetsgrad, mangel på bedre alternative teorier og ikke minst kvaliteten og oppslutningen om de alternative teoriene. Slik spiller flertallstankegang likevel en stor praktisk rolle i den grad vitenskap benyttes til å fatte politiske eller andre beslutninger basert på det ene eller andre vitenskapelige standpunkt. Og da tør jeg hevde at min oppsummering er en noenlunde riktig gjengivelse av status presens.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #21 on: 02.10.2016, 21:56:10 »
Til Bebbens første innlegg; dette kommenterer jeg ikke mer.

Til Bebbens andre innlegg. Ja, "vitenskapen" kan ha flere betydninger. Min betydning i det aktuelle innlegget er de resultater og konklusjoner et stort antall vitenskapsmenn og kvinner har kommet frem til etter et par hundre års forskning. Konsensus er vitenskapsteoretisk uten formell interesse siden ikke noe som helst vitenskapelig sett kan anses bevist med endelig virkning. Det er tale om grader av sannsynlighet, teoriens modenhetsgrad, mangel på bedre alternative teorier og ikke minst kvaliteten og oppslutningen om de alternative teoriene. Slik spiller flertallstankegang likevel en stor praktisk rolle i den grad vitenskap benyttes til å fatte politiske eller andre beslutninger basert på det ene eller andre vitenskapelige standpunkt. Og da tør jeg hevde at min oppsummering er en noenlunde riktig gjengivelse av status presens.

Jeg tolker dette dithen at du er uinteressert i vitenskapen i betydning 2) som metode - altsÃ¥ i dette tilfellet et konkret eksperiment, og velger deg Ã¥ konsentrere deg om vitenskapen i betydning 1, som institusjon. Jeg for min del skulle svært gjerne ha sett avklart hvorvidt, og i sÃ¥ fall i hvilken grad, det er mulig Ã¥ varme gassblanding ved Ã¥ tilsette en liten mengde CO2, eller vanndamp for den del. Skulle vi ikke forvente noe bedre av den sagnomsuste romfartsorganisasjonen NASA enn et eksperiment beregnet pÃ¥ barn, der gjennomføringen er Ã¥penbart uholdbar? Hvorfor har de ikke designet et skikkelig eksperiment, beregnet pÃ¥ voksne, med full kontroll pÃ¥ faktorer som kan innvirke pÃ¥ resultatet - for eksempel trykkforandringer? Og dersom jeg tar feil og de har det, hvorfor har ikke jeg og andre hørt om det? Varmister jeg har kjeklet med, har hatt tusenvis av muligheter til Ã¥ vise til noe slikt. De har ikke gjort  det.

For Konsensuset sin del har vi akkurat begynt å våkne opp til at vesentlige deler av de kostholdsrådene vi er blitt foret med de siste 40-50 årene er feil. Akkurat som magesårsteoriene var feil før det igjen. Selvfølgelig er det slik som du sier, at flertallstankegangen spiller en stor praktisk rolle for politiske beslutninger. Men så er det dette pussige greiene med global oppvarming at man får servert fra folk som f.eks. Jørgen Randers at det er "tusenvis av beviser" på menneskeskapt global oppvarming. Da burde det ikke være for mye forlangt å be ham nevne ett?

I forlengelsen av det siste kunne det være greit om du nå kunne vise til en liste over klima- og klimagassteoretikere som har fått Nobelprisen.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #22 on: 02.10.2016, 22:46:56 »
"I forlengelsen av det siste kunne det være greit om du nå kunne vise til en liste over klima- og klimagassteoretikere som har fått Nobelprisen."

Jeg har ikke påstått at noen klimaforskere har fått Nobelprisen per se (dog med et hederlig unntak for Michael Mann,) min påstand er at klimagassteorien er i overensstemmelse med generell grunnleggende fysikk og kjemi der det er gitt en rekke priser. Der er ingen motsetninger mellom grunnleggende fysikk og kjemi på den ene side, og klimagassteorien på den annen side. Tvert i mot, klimagassteorien er et resultat av grunnleggende fysikk og kjemi anvendt på atmosfæren.

Et lite forbehold her, Svante Arrhenius mottok kjemiprisen i 1903, men jeg kan ikke svare på om begrunnelsen var knyttet til at han er blant de mest sentrale teoretikere i klimagassteorien, eller om han fikk den på grunn av andre arbeider.

Så til dette jævla eksperimentet. Jeg blir bare oppgitt hvis du tror at NASA eller CERN (som jobber med Svendmark-hypotesen)* ikke er i stand til å utelukke slike åpenbare feilkilder som at gasstrykket øker i den ene flasken, men ikke i den andre. De er jo ikke idioter alle mann. Og jeg tviler for øvrig på at flasken i You Tube videoen var tett. En må sørge for at atmosfærene i de to tilfeller er uendret gjennom hele eksperimentet. Denne beskrivelsen fra Geoforskning er jo bare tåpelig. Flasken var åpen og han forstår ingenting, hva om den manglende korken gjorde at de to flasker fikk samme atmosfære i løpet av en time? Det må jo være en bagatell å sette på en tilbakeslagsventil slik at CO2 atmosfæren beholdes og at et eventuelt overtrykk går ut. Jeg er i besittelse av alle fasiliteter for å gjøre dette selv. I motsetning til han You Tube typen har jeg tilgang på ren CO2, jeg har også minst fem kalibrerte termometere til disposisjon. Jeg mangler da en stabil UV - kilde, jeg får rive ned altanvarmeren og kjøre tre forsøk.

1. Colaflasker uten kork der termometeret bare legges gjennom åpningen
2. Colaflasker med tett kork slik at eventuelt overtrykk forblir i flasken
3. Colaflasker med en mekanisme der overtrykket slipper ut, men samtidig sørger for at CO2'en forblir i flasken

Snakker vi om en Nobelpris her? I så fall skal jeg nevne deg i takketalen.

*Jeg har lest en beskrivelse om hvordan de tester Svendsmark - hypotesen, og hvilken nøyaktighet og jakt på mulige feilkilder dette var omfattet av. Kort fortalt; denne gjengen beveger seg på et helt annet presisjonsnivå enn denne Geoforskningkarakteren, for alt vi vet har han forvekslet salsadippen og guacamolen med CO2.


Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #23 on: 03.10.2016, 00:21:31 »
Quote
Jeg har ikke påstått at noen klimaforskere har fått Nobelprisen per se (dog med et hederlig unntak for Michael Mann

- emeritus

Quote
Michael Mann has never been awarded the Nobel Peace Prize.

- Geir Lundestad.

At Nobelkomiteen gir prisen til en organisasjon (Klimapanelet), innebærer ikke at hvert medlem av organisasjonen får den. Og selvfølgelig, fredsprisen har fint lite med de vitenskapelige prisene å gjøre.

Arrhenius fikk fredsprisen for sine arbeider om blant annet krystallinske salter og den slags, ikke om klimagasser. Eller sine synspunkter om rasehygiene (datidens politisk korrekte hype) for den del.

NASA og CERN: Hva er det du prøver på her? � late som om CERN er involvert i NASAs brusflasker? CERN har ingen verdens ting med denne tingen å gjøre.

Quote
Og jeg tviler for øvrig på at flasken i You Tube videoen var tett. En må sørge for at atmosfærene i de to tilfeller er uendret gjennom hele eksperimentet. Denne beskrivelsen fra Geoforskning er jo bare tåpelig. Flasken var åpen og han forstår ingenting, hva om den manglende korken gjorde at de to flasker fikk samme atmosfære i løpet av en time?


Hvor tette eller utette korkene var på YouTube-videoen, vet vi jo ikke. Poenget er at Seim ikke kan gjenskape resultatene uten å tette igjen for å skape trykkøkning.

Dessuten brukte ikke Seim flasker.

Dessuten var Seim klar over problemet som kunne oppstå med trykkøkningen og sørget for et lite hull for å jevne det ut.

Dessuten målte Seim CO2-innholdet.

Er du sikker pÃ¥ at du faktisk har lest det du kritiserer, eller rettere sagt, metaforisk sett, prøver Ã¥ vifte vekk som en innpÃ¥sliten flue? 

Med hensyn til de egne eksperimentene du skisserer, ønsker jeg dem ytterst velkommen, særlig hvis du gjør deg flid og dokumenterer det grundig. Håper likevel altarnvarmeren din ikke må lide unødig overlast.

Hvilket bringer meg til et annet spørsmål: Hvorfor er kunstige varmekilder overhodet nødvendig i slike forsøk? Drivhuseffekten skal jo komme i stand ved varmestråling fra jorden. Det burde være plenty slik stråling tilgjengelig rett utenfor døren.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #24 on: 03.10.2016, 11:41:22 »
Emeritus, hvilken av linkene dine innholder setmingen "about 1C for each doubling"? Lindzen har en presentasjon fra 2012 som inneholder setningen, men da med en viktig detalje som du har utelatt:

Quote
Increasing CO2 alone should cause some warming (about 1C for each doubling).

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02148/RSL-HouseOfCommons_2148505a.pdf

AltsÃ¥, understrekningen i original teksten referer til oppvarmingen UTEN  negativ feedback og ikke klimasensitivitet.

Her er forresten en oppsummering fra Lindzen skrevet i år:

Quote
Third, the observed warming is completely consistent with low climate sensitivity. Alarm requires, for starters (and only for starters), high sensitivity. By sensitivity, we mean how much warming we expect for each doubling of carbon dioxide concentrations. High sensitivity is generally regarded as 3◦C or more. If we were to assume that all warming over the past 50 years were due to added greenhouse gases, we would conclude that the sensitivity was about 1◦C. How do models with much higher sensitivity manage to replicate the past 50 years? They do so by subtracting from the greenhouse warming essentially unknown aerosols, which they then include as due to human emissions. However, in a recent paper from the Max Planck Institute, Stevens (2015) finds that aerosols are limited and unable to compensate for the higher sensitivities.13 If man accounts for only 51% of the recent warming, then even modest future warming becomes implausible.

Although it has become commonplace to fear warming, it is worth noting that the approximately 1◦C warming since the 19th century has been accompanied by the improvement of all indices of human welfare, including environmental quality. Indeed, the very notion that climate is described by a single number that is forced

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2016/04/Lindzen.pdf

Quote
Emeritus:
At det ikke har vært noen oppvarming de siste 20 årene er jo bare kort og godt feil. Det er de langsiktige trendene og den totale energimengden i klimasystemet som er avgjørende, ikke et enkeltår med en sterk El Nino ;

Der har sannsynligvis foregått en oppmagasinering av energi de siste 150 til 400 årene. Hvis man ikke kan vise at oppvarmingen etter 1950 er annerledes enn før 1950 så har man ingen empiri som støtter CAGW. Men en stopp i oppvarming i atmosfæren gjennom de siste 15-20 årene der 30% av CO2-økningen har foregått er i alle fall ikke en støtte til CO2 hysteriet. CO2 hysteriet dreier seg om oppvarming i atmosfæren, ikke om havet øker temperaturen med en 1/10 grad de neste 1000 år.

Quote
Emeritus:
Siden 1979 - en periode på 37 år - har det blitt knappe 0,5 C varmere. Så ja, der er noen som klynger seg til en El Nino, men det er i så fall 1998 El Ninoen. Men nå kan ikke en gang His Lordship tyte på at "It has not warmed in x years and y months."

Dette er en bløff som gjentas gang pÃ¥ gang i hÃ¥p om at de skal oppfattes som en sannhet. Pausen kan ogsÃ¥ regnes fra Ã¥r 2000, altsÃ¥ utenom 1998 El Ninoen, men da mÃ¥ selvsagt 2016 El  Ninoen utelates ogsÃ¥.

Hvis man skal ta med 2016 el Ninoen, så skal selvsagt 1998 El Ninoen også regnes med. Og hvorvidt pausen gjenopptas vet man først om et år eller to. Men pausen et ubestridelig historisk faktum som ikke blir borte selv om en moderat klimaforbedring gjenopptas.
« Last Edit: 04.10.2016, 11:51:42 by Ryddegutt »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 762
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #25 on: 03.10.2016, 14:41:37 »
Ja, CO2 er riktig nok en gass med uklar klimasensitivitet, men udiskutabelt rene kraftforet for plantelivet inn mot en tid der voksende befolkning trenger all mat som kan produseres. Og i ren forakt for klimamodellene og i tilsvarende kjærlighet til skituristene kan den dessuten også ofte være raus med å ta en pause der vi ønsker å ha litt skiføre. Vi kjenner jo alle til den økende isutbredelsen i Antarktis de siste tiårene på stigende CO2-nivåer, men hva betyr det i disse utilgjengelige trakter, når det akkurat nå er -10 og nydelig skiføre også her hjemme i Jotunheimen iht. dagens utlagte foto og tekst av selveste klimaskremmer nr 1 på hegnar Stein Ove Haugen (har han brutt seg inn i baren på stengte Leirvassbu og mistet klimastyringen helt?)
Link: http://www.hegnar.no/Nyheter/Reise/2016/10/Her-er-det-10-og-straalende-solSom kjent er det slik med CO2 at den fungerer som foreskrevet i IPCCs modeller når temperaturen stiger, mens det er andre faktorer som er inne i bildet når temperaturen synker.
- Holocene hadde som kjent flere perioder med minst 2-3 grader høyere global snittemperatur enn nåtiden (4-5 på høye breddegrader), uten hjelp av dagens CO2-nivåer.
- Og de kalde 30 årene etter andre verdenskrig var mye kaldere enn de 30 varme årene forut på mye lavere CO2-nivåer.

Men det mÃ¥ bare vi uvitende lære oss Ã¥ innse, at det har ikke noe med saken Ã¥ gjøre  8)

« Last Edit: 03.10.2016, 16:23:50 by Telehiv »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 290
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #26 on: 03.10.2016, 18:13:52 »
(...) min påstand er at klimagassteorien er i overensstemmelse med generell grunnleggende fysikk og kjemi der det er gitt en rekke priser. Der er ingen motsetninger mellom grunnleggende fysikk og kjemi på den ene side, og klimagassteorien på den annen side. Tvert i mot, klimagassteorien er et resultat av grunnleggende fysikk og kjemi anvendt på atmosfæren.

Nei, det er den nettopp ikke. Den hevder å være det, men er det ikke. Hvorfor? Ikke fordi den baserer seg på 'feil' fysikk, men fordi den ensidig fokuserer på �N del av fysikken (postulert som "årsaken") og ignorerer andre deler (prosesser anses som konstante og/eller som rene feedbacks til "årsaken").

"Klimagassteorien" er altså et simpelt misbruk av reell vitenskap. Den hevder enkelt og greit en virkning som årsaken til det som forårsaket virkningen ...

Quote
Så til dette jævla eksperimentet.

SÃ¥pass?

Quote
Jeg blir bare oppgitt hvis du tror at NASA eller CERN (som jobber med Svendmark-hypotesen)* ikke er i stand til å utelukke slike åpenbare feilkilder som at gasstrykket øker i den ene flasken, men ikke i den andre.

Man tror det jo ikke. Man påpeker faktisk at så er tilfelle. (Og hva har CERN med dette å gjøre?)

Quote
De er jo ikke idioter alle mann.

Nei, de vet nok godt hva de driver med.

Quote
En må sørge for at atmosfærene i de to tilfeller er uendret gjennom hele eksperimentet. Denne beskrivelsen fra Geoforskning er jo bare tåpelig. Flasken var åpen og han forstår ingenting, hva om den manglende korken gjorde at de to flasker fikk samme atmosfære i løpet av en time?

Fra Seims artikkel: "Men hvorfor foreslår NASA å tette flaskene? Kan det være fordi CO2 kan fordampe under forsøket med åpne flasker?

Jeg sjekket dette med flaske fylt med CO2 (fra trykkflaske), men med hull i korken. Den var fortsatt full av CO2 20 timer senere. Gassloven burde få NASA til å skjønne at flaskene ikke måtte tettes etter at Alka Seltzer ble tilsatt og brusingen hadde stabilisert seg og fylt flasken med CO2."


Hjelper å faktisk lese det du kritiserer før du synser i vei om det, Emeritus.

Quote
*Jeg har lest en beskrivelse om hvordan de tester Svendsmark - hypotesen, og hvilken nøyaktighet og jakt på mulige feilkilder dette var omfattet av. Kort fortalt; denne gjengen beveger seg på et helt annet presisjonsnivå enn denne Geoforskningkarakteren, for alt vi vet har han forvekslet salsadippen og guacamolen med CO2.

�å, så sint! Fælt dette når enkle eksperimenter går imot dogmetroen din, Emeritus, er det ikke?

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 290
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #27 on: 03.10.2016, 18:42:07 »
Dette med at lufta har muligheten til å unnslippe beholderen under oppvarming, slik at man unngår at lufttrykket inni beholderen øker, er jo 1) essensielt, og 2) ekvivalent med den reelle situasjonen i atmosfæren. Naturlig oppdrift/konveksjon annulerer jo ethvert radiativt forsøk på å heve temperaturen av et gitt luftlag, fordi denne prosessen lar lufta unnslippe opp og vekk. Det er jo ingen hemmelighet, akkurat, at ekte drivhus varmes som følge av at den soloppvarmede lufta på innsiden nektes å unnslippe huset konvektivt.

Vil i denne forbindelse minne om studien gjort av forskere ved Lawrence Berkeley Laboratory (USA) i 1989 som utvetydig viste at selv sterkt IR-aktive molekyler ikke på noe som helst vis har mulighet til å bremse den totale varmestrømmen gjennom doble vinduer fra inne til ute, så lenge avstanden mellom de to glassene åpner for konveksjon:
http://eande.lbl.gov/sites/all/files/publications/29389.pdf

Relevante sitater fra studien:
"Fig. 3 shows that the effect of the infrared radiation properties of CO2 is unnoticable, (...)"

Dette gjaldt selv UTEN konveksjon med i regnskapet, med vinduet liggende og varmet opp ovenfra.

"Not only do the absorbing gasses generally have low kinematic viscosities, but the infrared emission from the gas adversely affects the window performance."

"In fact, air outperforms SF6 at gap widths greater than 9 mm in a vertical window and the benefits from infrared absorption by SF6 have been negated by the magnitude of the convection."


Konklusjon:
"For small vertical gap widths and for windows heated from above, where convection is negligible, our model agrees well with experimental data. For larger vertical gap widths, where energy savings from the use of infrared absorbing gasses may begin to accrue, convection effects will begin to take effect and negate the positive impact of going to larger gap widths."

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #28 on: 03.10.2016, 20:50:42 »
Foreløpig bare et svar til Bebben, Mann fikk ikke prisen, det var en sarkasme fra min side, dette har jeg kommentert her på KD.com for over ett år siden. Og det er rett det du skriver om Svante, det fant jeg ut etter innlegget var sendt. Det jeg imidlertid fant interessant er at de påstander som endog i dag hevdes om at mer CO2 ikke spiller noen rolle fordi atmosfæren er mettet etc., var tema i den tids ledende fysiske journal, og det er over 110 år siden.

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Sv: CO2 - en klimagass?
« Reply #29 on: 08.10.2016, 16:10:41 »
"CO2 absorberer IR-stråling, men sender den ut igjen i alle retninger. En del av strålingen som er absorbert av CO2 i forskjellige høyder i troposfæren vil sendes tilbake til bakken og varmer den.

Det betyr at, i stedet for å varme gassmolekylene i troposfæren, sørger CO2 for å redusere avkjølingen ved å returnere en del av IR-strålingen som ellers ville ha blitt sendt ut av atmosfæren tilbake til jordoverflaten og varme denne.

Det er derfor ingen tvil om at CO2 er en drivhusgass som vil varme kloden. Spørsmålet er da: hvor mye?"

Svaret på dette er latterlig enkelt : Ingenting. Det vil nemlig alltid være mange ganger mer utstråling enn "tilbakestråling".
Og det er et faktum allerede før vi trenger å ta stilling til om den nedadgående strålingen kan overføre varme i det hele tatt.