IPCCs nye feilforklaringstaktikk: "Back testing" og "back trading"

Started by Telehiv, 04.09.2014, 10:27:29

Previous topic - Next topic

Telehiv

Back trading: En ussel måte å redde ansikt på
I aksjemarkedet er det noe som foraktfullt kalles "back trading" når aktører som egentlig har satset på feil aksje og bommet, bløffer om at de kjøpte aksjen billigere enn de faktisk gjorde. Poenget er at man lyver om/fordreier historiske fakta for å framstå som mer vellykket enn man faktisk er.

Man kan se slik "back trading" utfolde seg daglig på nettsteder som hegnar onlines aksjeforum, når besserwisserne der skal redde ansikt etter å ha skrytt av hvor mye peiling de har på aksjemarkedet og hvor mye de har tjent på en aksje - når de faktisk har kjøpt dyrt og solgt billig. Problemet deres er imidlertid ofte at de glemmer at folk kan gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs, med den effekt at vedkommende da vanligvis tørker raskt vekk fra forumet.

Forsøk på back trading kan heldigvis historisk etterprøves - også for klimaspådommer
Denne form for skam synes imidlertid ikke å prege våre mest alarmistiske klimaforskere, når de (les: de som ikke satser alle kort på den nykonstruerte dyphavsoppvarmingen, altså...som for øvrig også er en form for back trading) plutselig etter nærmere 20 års feiltakelser og stadig større sprik mellom modellprojeksjoner og observasjoner nå finner at de egentlig spådde slik som det faktisk har blitt.

NB: Jfr. her den "korreksjonshjelp" man søker gjennom pÃ¥gÃ¥ende "juksteringer" og "curve fittings" pÃ¥ historiske data som tilfeldigvis bidrar til Ã¥ redusere gapet mellom tidligere projeksjoner og dagens observerte virkelighet: Klassisk back trading! 

Vi skal se litt nærmere på denne nye taktikken nederst, slik bl.a. hockeyschtick.blogspot.no har avslørt så pinefullt. Der har man gjort nettopp den utmerkede øvelse å "gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs" (les: konfrontere klimaforskere med hva de faktisk hevdet for f.eks. 10 og 20 år siden og sammenholde mot faktiske observasjoner i dag).


Men først litt om det litt mer avanserte begrepet "back testing", en form for taktisk virkelighetsmanipulering som dessverre i enda tydeligere grad blottlegger dagens bortforklarende klimaforskere:

"Back testing" som perfekt kokebok for klimaforskere med forklaringsproblemer
I finansverdenen er der også et annet begrep for omtrent det samme, men noe mer elaborert til bruk for større foretak som ønsker å bruke historiske data til test av "hva dersom vi heller hadde valgt en annen konklusjon den gangen": "Back testing".

Financial Trading har noen informative beskrivelser av "back testing" i denne forbindelse, men for å få max glede av parallellen til klimaforskere av det lurvete slaget, anmoder jeg at dere forestiller dere at dere bytter ut markedsspådommene her med klimaspådommer, og da blir det plutselig veldig moro å være kritisk til hva som nå foregår:

Definisjon:
Back testing a trading strategy is the process of evaluating the profitability of a methodology based on returns calculated from historical data. Many portfolio managers use back testing to prove that a strategy has worked in the past, but they fail to evaluate a number of issues that are inherent in analyzing historical returns.

Hjelp til å hamre ut ny strategi:
Back testing can be a way to develop a successful trading strategy, but there are a number of pitfalls, which include:  curve fitting, determining liquidity and including commissions. There are a number of pitfalls to back testing that have given quants a false sense of security and eventually led to significant losses.

Men som folkebedrag er dette trolig et flott redskap:
Any back tested strategy can produce robust results based on the time horizon used to back test and the criteria used by the investment strategy.  By refining the criteria on a specific period of historical data, the results can become skewed and produce returns that can never work again.

An investor should be concerned with the liquidity of a security and the ability to transact at the prices that are used for a back test.  Without properly compensating for the liquidity of prices, a back test can produce beneficial results that cannot be reproduced in the future.


Helst skulle altså ikke noen ha sett de opprinnelige prediksjoner...og holdt dem opp mot dagens fakta (som var fremtiden da de ble lansert)
An issue that needs to be addressed when evaluating a specific trading investment strategy is determining if the strategy will work in the future.  Unfortunately, back testing is a method for finding a strategy that might have worked in the past but might never work again. Back testing finds the best strategy that worked in the past.  A strategy that has too many criteria can work when evaluating a specific historical period, but that strategy might fail to work when the trading environment changes.

Og hva med denne, opp mot dagens "hiatus" ("klimapause")?!

For example, a strategy that works when a market is trending might fail if the market consolidates for a number of years. Criteria that are fit to a specific period (known as fitting the curve), may not be able to produce robust results when forward tested on live data
.

Finansverdenen summerer dermed back testing slik:
In the simplest of terms, a back test is a method of choice for creating a strategy that has worked in the past and might or might not be working in the future.  There are a number of methods that compensate for these issues including simulations which avoid using historical data to back test a strategy.
 
Wikipedia om "backtesting"
Her kan dere få et bredere inntrykk av anvendelse og hva man bør se etter for å påvise "uvitenskapelig" back testing:

Backtesting is jargon used in financial industries to refer to testing a trading strategy, investment strategy, or predictive model using existing historic data. Backtesting is a special type of cross-validation applied to time series data.

Backtesting seeks to estimate the performance of a strategy if it had been employed during a past period. This requires simulating past conditions with sufficient detail, making one limitation of backtesting the need for detailed historical data. A second limitation is the inability to model strategies that would affect historic prices. Finally, backtesting, like other modeling, is limited by potential overfitting. That is, it is often possible to find a strategy that would have worked well in the past, but will not work well in the future.[1] Despite these limitations, backtesting provides information not available when models and strategies are tested on synthetic data.

Backtesting has historically been performed by large institutions and professional money managers due to the expense of obtaining and using detailed datasets. However, backtrading is increasingly used on a wider basis, and independent web-based backtesting platforms have emerged. Although the technique is widely used, it is prone to weaknesses.


----------------------------------------------------------------

Når dere her har fått tygd litt på hva "back trading" og "back testing" i sitt vesen er, kan dere ta en titt her på en talende avdekking av hva klimaforskere driver med innen samme "idrett":

http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/09/ipcc-conveniently-claims-models.html


IPCC didn't predict the global warming 'hiatus', but now claims it did

The forthcoming IPCC report conveniently claims â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations, suggesting that the halt of global warming was predicted by the models. However, NOAA stated in the State of the Climate 2008 report that climate model simulations "rule out" hiatus periods of 15 years or more. Furthermore, NOAA states that if observations show no surface warming for 15 years or more, the climate models have been falsified at a confidence level of 95%:

â??Near-zero and even negative trends are common for intervals of a decade or less in the simulations, due to the modelâ??s internal climate variability. The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.â?

In addition, a recent paper published in Nature Climate Change finds that the models did not predict 'hiatus' periods greater than 5 years. Thus, the new IPCC claim that  â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations is contradicted by the literature. The climate models have been falsified by observations at a confidence level of 95% per the NOAA requirements, as well as two recent papers falsifying the models at a confidence levels of >98% over the past 15 years and 90% over the past 20 years.

Since almost the entire IPCC report hinges on the output of climate models, the entire report and its Summary for Policymakers are invalidated prior to publication. Every single one of the 73 IPCC climate models in the upcoming report exaggerate global warming. Even the IPCC admits the models have not been validated and that they don't know how to validate the models.

Related: Dr. Judith Curry: Well, I am afraid I must conclude that the IPCC â??has no idea whatâ??s going onâ??.

Reuters:
A â??hiatusâ? in global warming so far this century is partly caused by natural variations in a chaotic climate and is unlikely to last, a draft United Nations report by leading climate scientists says.

The 127-page draft, and a shorter summary for policymakers that is due for release in Stockholm on September 27 after editing, say factors including a haze of volcanic ash and a cyclical dip in energy emitted from the sun may also have contributed to a slower warming trendâ?¦

â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? in both historical records and in computer models, the technical summary says. But scientists were caught out â?? in one computer model, 111 of 114 estimates over-stated recent temperature rises.Og likevel driver altså alarmistene i IPCC spillet videre, med stadig nye utspill om at nå gjelder plutselig lengre perioder enn de opprinnelige 5 år (og til og med 15 år ryker nå) med oppvarmingspause som krav for falsifisering. Som man ser på dagens alarmismepolemikk i media: Nå stokkes det vilt om på alle tidligere vitenskapelige kriteria - i alle retninger....

PÃ¥fallende samsvar i strategi mellom mislykkede aksjehandlere og mislykket klimapresteskap, ikke sant? Kanskje klimaalarmister av dette slag egentlig er omskolerte aksjetradere?

Telehiv

For dem som måtte savne dokumentasjon på sammenbruddet i parametrene bak AGW/CO2-baserte projeksjoner:

Her er en innledende introduksjon til paperet i Nature som i fjor påviste at IPCC i sin opprinnelig skråsikre fase opererte med 5 år som max. oppvarmingspause før modellfalsifisering måtte bli gjort gjeldende (som de så flyttet til 15, før de nå ser etter enda lengre "frist"):

http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/07/new-paper-finds-in-retrospect-we.html

Her er selve paperet: http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n7/full/nclimate1863.html

Hovedpoeng: I tiden framover vil det være av overordnet viktighet å påvise hvordan IPCC/mainstream klimaforskning over lang tid har drevet systematiske parameterflyttinger og datajuksteringer etter hvert som gapet mellom modeller og observasjoner har økt.

Amatør1

Quote from: Telehiv on 04.09.2014, 10:27:29
PÃ¥fallende samsvar i strategi mellom mislykkede aksjehandlere og mislykket klimapresteskap, ikke sant? Kanskje klimaalarmister av dette slag egentlig er omskolerte aksjetradere?

Interessant og talende sammenligning!

Motivet bak mislykkede aksjehandleres back trading/testing er vel å lokke til seg nye midler fra godtroende kunder....

Telehiv

Quote from: Amatør1 on 04.09.2014, 12:12:27
Quote from: Telehiv on 04.09.2014, 10:27:29
PÃ¥fallende samsvar i strategi mellom mislykkede aksjehandlere og mislykket klimapresteskap, ikke sant? Kanskje klimaalarmister av dette slag egentlig er omskolerte aksjetradere?

Interessant og talende sammenligning!

Motivet bak mislykkede aksjehandleres back trading/testing er vel å lokke til seg nye midler fra godtroende kunder....

Vel, jeg har ikke sagt det direkte så langt, men det er nok dessverre snakk om hard business i begge leire...derfor er også en sammenligning av denne type høyst relevant.

Telehiv

For mer interessant stoff om forklaringsproblemet (og bortforklaringene og parameterflyttingen) rundt "the hiatus" (oppvarmingspausen) har Judith Curry lagt ut
et spørsmål om "How long is the pause?", og siterer først Rupert Darwall:

With 39 explanations and counting, and some climate scientists now arguing that it might last yet another decade, the IPCC has sidelined itself in irrelevance until it has something serious to say about the pause and has reflected on whether its alarmism is justified, given its reliance on computer models that predicted temperature rises that have not occurred.

Saftig kost her, altså!

Curry kommenterer dette slik:
The statement by Rupert Darwall concisely states what is at stake with regards to the â??pause.â??   This seriously needs to be sorted out.  Here are two recent papers that contribute to setting us on a path to understand the pause.

De to nye paperne hun viser til er fra Ross McKitrick og Lovejoy:

http://judithcurry.com/2014/09/01/how-long-is-the-pause/#more-16779

Currys kommentar til McKitrick, som "propose a method for estimating the duration of the hiatus that is robust to unknown forms of heteroskedasticity and autocorrelation (HAC) in the temperature series and to cherry-picking of endpoints":
I find this paper to be very interesting.  I canâ??t personally evaluate the methods, although I understand the importance of the heterskedacity an autocorrelation issues.  The big issue with length of the pause is comparison with climate model predictions; I would like to see the climate model simulations analyzed in the same way.  I would also like to see the HadCRUT4 results compared with Cowtan and Way and Berkeley Earth.  I also seem to recall reading something about UAH and RSS coming closer together; from the perspective of the pause, it seems important to sort this out.


Currys kommentar til Lovejoy, som hevder at vi bare snakker om en naturlig variasjon på ~0.4C:
I  like Lovejoyâ??s general approach, but convincingly rejecting a centennial scale giant fluctuation requires more robust paleo proxy reconstructions.   Lovejoy identifies a magnitude of the natural fluctuations of ~0.4C, which is the largest such estimate Iâ??ve seen.