Author Topic: CICEROs tenkemÃ¥te  (Read 3252 times)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
CICEROs tenkemåte
« on: 27.09.2016, 23:26:23 »
Kryssposter denne her og på VGD.

CICEROs nettsider har en artikkel skrevet av flere klimaforskere som pretenderer å være en oppdatering av klimakunnskapen etter den siste rapporten fra Klimapanelet. Den er interessant og det står en rekke ting der som gjerne er verdt å kommentere, som at "Nå vet vi at oppvarmingen er høyere enn antatt" - som om observasjonene nå plutselig skulle ha overgått modellenes resultater, i stedet for at den siste El Niñoen, sammen med diverse justeringer, har pyntet litt på modellenes totalfiasko.


Men slikt er jo vi vant til, så det blir mest til at man kveler et gjesp. Det som kaller mest på oppmerksomheten, er i stedet et utsagn i forbindelse med Paris-avtalen (min uthevelse):

Quote
Parisavtalen har avstedkommet en omfattende forskning på den såkalte «pledge and review»-mekanismen og samspillet mellom internasjonalt klimasamarbeid og nasjonal klimapolitikk. Effekten av Parisavtalen avhenger blant annet av hvorvidt den kan brukes av nasjonale interessegrupper som ønsker sterkere klimatiltak som en «brekkstang» i nasjonal politikk.

Med andre ord håper CICERO at mindretallsgrupper ("nasjonale interessegrupper") - de tenker vel på Bellona, Zero, WWF og diverse andre aktivister? - klarer å nyttiggjøre seg Paris-avtalen som et redskap for å presse gjennom CICEROs foretrukne politikk - fordi de allerede har forstått ("effekten av Parisavtalen avhenger blant annet av") at de ikke kan få denne politikken igjennom gjennom den normale demokratiske prosessen.

Det er en rimelig spesiell holdning fra en institusjon som drives for fellesskapets midler og har som oppgave å skaffe kunnskap om klimaet, eller hva?

Eller kanskje CICERO nettopp er en slik "nasjonal interessegruppe". Det kan jo unektelig se litt slik ut, eller hva.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #1 on: 27.09.2016, 23:54:12 »
Eller kanskje CICERO nettopp er en slik "nasjonal interessegruppe". Det kan jo unektelig se litt slik ut, eller hva.

Vel, vi må ikke glemme at både Cicero og Bjerknes ble opprettet av Brundtland-regjeringen i 1990 med formålsparagrafer som erklærte menneskeskapt global oppvarming som et udiskutabelt faktum, jfr. Gros utstedelse av sitt klimamoralske credo: "Det er umoralsk å tvile".
NÃ¥ gjaldt det bare Ã¥ finne løsningen pÃ¥ den. Ciceros opprinnelige formÃ¥lsparagraf lød bl.a. nemlig slik: «fremskaffe kunnskap som kan bidra til Ã¥ løse det menneskeskapte klimaproblemet». Regjeringen Brundtland presterte altsÃ¥ den utrolige øvelse Ã¥ erklære menneskeskapt oppvarming før forskning var foretatt. Dette ble etter hvert sÃ¥ pinlig for Cicero i andre vitenskapskretser at de fant Ã¥ mÃ¥tte omskrive dette for en 7-8 Ã¥r siden. 
 
« Last Edit: 27.09.2016, 23:57:18 by Telehiv »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #2 on: 28.09.2016, 23:36:46 »
Eller kanskje CICERO nettopp er en slik "nasjonal interessegruppe". Det kan jo unektelig se litt slik ut, eller hva.

Vel, vi må ikke glemme at både Cicero og Bjerknes ble opprettet av Brundtland-regjeringen i 1990 med formålsparagrafer som erklærte menneskeskapt global oppvarming som et udiskutabelt faktum, jfr. Gros utstedelse av sitt klimamoralske credo: "Det er umoralsk å tvile".
Nå gjaldt det bare å finne løsningen på den. Ciceros opprinnelige formålsparagraf lød bl.a. nemlig slik: «fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet». Regjeringen Brundtland presterte altså den utrolige øvelse å erklære menneskeskapt oppvarming før forskning var foretatt. Dette ble etter hvert så pinlig for Cicero i andre vitenskapskretser at de fant å måtte omskrive dette for en 7-8 år siden.

Hele klimasaken formelig bobler av aktivisme og aktivister an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Man skulle kanskje tro at det kan være viktig for forskere å distansere seg fra "interessegrupper" for å bevare i det minste et skinn av uavhengighet og objektivitet, men klimaforskere framstår rett som det er som en slik interessegruppe selv. De omfavner Saken, som gruppe. Jeg tror ikke dette er sunt i det lange løp.


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #3 on: 29.09.2016, 00:14:11 »
Jeg var inne på CISERO's hjemmesider. Så langt jeg kan se er menneskeskapte klimaendringer lagt til grunn som selvsagt og udiskutabelt. I dette bildet har CICERO den samme rolle i klimasammenheng som Statens Tobakksskaderåd har knyttet til røyking og annen bruk av tobakk. Det kan selvsagt diskuteres om dette er rett bruk av offentlige midler, men så langt jeg kan se gjør de bare den jobben de er satt til, og da kan de spille på alle mulige krefter for å nå sitt mål. I denne sammenheng er det et nøkternt virkemiddel å spille på diverse miljøorganisasjoner, mot å kjøpe reklametid på TV for å vise filmer av middelaldrende menn som hoster blod i vasken.

Knuta

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #4 on: 29.09.2016, 01:29:03 »
I dette bildet har CICERO den samme rolle i klimasammenheng som Statens Tobakksskaderåd har knyttet til røyking og annen bruk av tobakk.

Nok en gang dras sammenligninger mellom klima og tobakkskader. Jeg ser ingen sammenheng mellom disse to temaene. Det er statistisk bevist at tobakk er skadelig, det beviser ingenting i klimasammenheng. Men forskere mangler bevis for katastrofal oppvarming, torturerte tall er ikke bevis for hverken det ene eller det andre.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #5 on: 29.09.2016, 19:44:05 »
"Nok en gang dras sammenligninger mellom klima og tobakkskader. Jeg ser ingen sammenheng mellom disse to temaene. Det er statistisk bevist at tobakk er skadelig, det beviser ingenting i klimasammenheng. Men forskere mangler bevis for katastrofal oppvarming, torturerte tall er ikke bevis for hverken det ene eller det andre."

Jeg har ikke påstått det du hentyder. CO2 er en nødvendig konsekvens av den moderne sivilisasjon, mens tobakk stort sett bare har negative konsekvenser. På den annen side er der en betydelig likhet mellom metodikken til de grupper som hevder at mer CO2 er helt uskadelig, og den tilsvarende kampanje tobakksindustrien drev for noen tiår siden.

Og jeg har rett i at det i den store sammenhengen diskuteres ikke om mer CO2 vil medføre et varmere klima, den debatten er like død som nikotindebatten. Du kan være uenig, det er din rett, men det faktiske forhold er at dette i alle vesentlige fora og sammenhenger er etablert som et like "sant" faktum som at tobakk er skadelig. Den debatt som nå foregår på KD.com om atmosfæretrykk etc., har i en større sammenheng - i betydningen der beslutninger fattes etc. - knapt nok akademisk interesse.

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #6 on: 29.09.2016, 22:24:21 »
Quote
Og jeg har rett i at det i den store sammenhengen diskuteres ikke om mer CO2 vil medføre et varmere klima, den debatten er like død som nikotindebatten.

Du mener altsÃ¥ at man er enige i at CO2 vil overskygge enhver naturlig  temperaturvariasjon, ogsÃ¥ nedkjøling? NÃ¥r skal dette vise seg da? Siden en slik oppvarming skal være logaritmisk vil den største oppvarming skjer i begynnelsen. SÃ¥ man burde vel snart se et signal som kan skilles fra støy/naturlig variasjon.

Det eneste man er enig om er at tilbakestråling kan øke pga økt CO2, gitt at alle andre parametere som skyer etc forblir konstant. Dette er forresten heller ikke verifiser i vårt komplekse klimasystem. Dette er langt i fra det samme som at økt CO2 gir økt temperatur.


« Last Edit: 29.09.2016, 22:26:11 by Ryddegutt »

Knuta

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #7 on: 29.09.2016, 23:20:35 »
Og jeg har rett i at det i den store sammenhengen diskuteres ikke om mer CO2 vil medføre et varmere klima, den debatten er like død som nikotindebatten.

Jeg ville nok ikke vært så påståelig på det punktet. Svært mange prøver seg på å hevde at den debatten er død med referanse til en svært lite vitenskapelig undersøkelse der 97% av forskerne er enig. Enig i hva? Du får rett i det at IPCC, Cicero m.fl. har lagt den debatten død, men for de som virkelig driver forskning er det fremdeles et tema.

Jeg kan gjenta meg selv en gang til og si at enighet er ikke det samme som vitenskap. Hvis en person kan bevise noe så hjelper det ingenting om 10000 andre mener at han tar feil. Innen klimavitenskapen er det svært lite beviser så langt, kun noen løse påstander om 97% enighet.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #8 on: 29.09.2016, 23:21:45 »
Jeg var inne på CISERO's hjemmesider. Så langt jeg kan se er menneskeskapte klimaendringer lagt til grunn som selvsagt og udiskutabelt. I dette bildet har CICERO den samme rolle i klimasammenheng som Statens Tobakksskaderåd har knyttet til røyking og annen bruk av tobakk. Det kan selvsagt diskuteres om dette er rett bruk av offentlige midler, men så langt jeg kan se gjør de bare den jobben de er satt til, og da kan de spille på alle mulige krefter for å nå sitt mål. I denne sammenheng er det et nøkternt virkemiddel å spille på diverse miljøorganisasjoner, mot å kjøpe reklametid på TV for å vise filmer av middelaldrende menn som hoster blod i vasken.

Jeg antar at du har rett i at CICERO "gjør bare den jobben de er satt til". Hele klimahurlumheien springer jo ut av politiske strømminger heller enn vitenskapelige. Jeg for min del er motstander av at forskningsinstitusjoner skal fungere som pådrivere for politiske mål, ikke minst på områder som åpenbart har astronomisk, men underrapportert, usikkerhet, slik som klimaforskning.

Klimaforskningen er overpolitisert, antakelig mest på grunn av slike politiske påfunn som Klimapanelet og nettopp CICERO. I stedet for å fremelske politisk nøytrale institusjoner som skaffer beslutningsgrunnlag i form av mest mulig objektiv innsikt i den virkelige verden, har man skaffet seg noen gjøkunger som har vokst seg til viktige politiske aktører og ser det som sin oppgave å forteller politikere og andre folk hva de skal gjøre. De fremmer "Saken", må vite. Dette er åpenbart skadelig både for vitenskapens tillit som institusjon på sikt og for dens kvalitet og dermed også legitimitet, noe hockeykøller på løpende bånd, kreativ grafpynting og utvisking av skillet mellom aktivist og forsker - og aktivistlitteratur og vitenskapelig litteratur - har demonstrert ganske så tydelig. Med redusert tillit som resultat: Dette er ris til egen bak.

Etter min mening hadde klimaforskerne tjent på å droppe "Saken". På den andre siden er det vel den de lever av, så det blir litt som å be presten droppe Jesus.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 459
  • View Profile
Sv: CICEROs tenkemåte
« Reply #9 on: 30.09.2016, 10:01:28 »
2 av innleggene flyttet til ny tråd: CO2 - en klimagass?