DET ER SOLEN!

Started by PetterT, 21.08.2016, 20:57:07

Previous topic - Next topic

PetterT

Ny banebrytende forskning om solen:

Dr. Yndestad og prof. Solheim:
The Influence of Solar System Oscillation on the Variability of the Total Solar Irradiance
https://www.researchgate.net/publication/307894966_The_Influence_of_Solar_System_Oscillation_on_the_Variability_of_the_Total_Solar_Irradiance

TSI (total solar irradiation) er undersøkt over en 1000-Ã¥rs periode.  TSI pÃ¥virkes av planetene.  TSI-mønster tyder pÃ¥ at vi kan gÃ¥ inn i en ny "Dalton minimum" kald klimatisk periode.

Mer nytt under solen her:
http://notrickszone.com/2017/01/12/scientists-find-climates-cause-of-causes-highest-solar-activity-in-4000-years-just-ended-cooling-begins-in-2025/#sthash.RMHe37Dh.dpbs

Både prof. dr. James Hansen, tidl. NASA GISS leder, i 2008 (før han ble rabiat alarmist-aktivist) og dr. Willy Soon et al. 2015, har funnet god korrelasjon mellom TSI og temperatur på nordlige halvkule (sørlige halvkule har ikke så store variasjoner pga dominant hav).
Se kap. 7 i notatet Realistisk om CO2, global temperatur og klima 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf
DET ER SOLEN! (som styrer global temperatur og klima)


Det er tanken som teller :-)

Telehiv

Interessante innspill, Petter!

Ryddegutt

#62
PetterT:
QuoteEttersom det ikke er noen korrelasjon mellom CO2 og temperatur

Vel, det er vel ikke helt korrekt hvis man ser på korte variasjoner. Her er den deriverte av Mauna Loa sammenlignet med 1y mean av UAH satellitt.Jeg laget denne kurven med data som jeg brukte i dette innlegget:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg5469#msg5469

UAH data er hentet hos Spencer og midlet av meg.

Som man ser så er der god korrelasjon mellom UAH og CO2, men som vist tidliger så er der dårlige korrelasjon mellom CO2-utslipp og CO2-variasjoner i atmosfæren og dermed også dårlig korrelasjon mellom utslipp og temperatur.

Selv om der er en tilsynelatende korrelasjon mellom generell stigning av utslipp og CO2/temp mellom 1980 og 2000 så må man huske på at så ikke var tilfelle fra 1905 til 1945 så der er ingen kausalitet. Evt så var CO2 målingene den gangen ikke særlig nøyaktige.

I tillegg er klimasystemet temmelig sluggish så at CO2 variasjoner utfra CO2-hypotesen instanstant skal styre temperaturen i hav og i atmosfære er helt utelukket. Men at avgassing/gassopptak fra hav og evt variasjon i CO2 sirkulasjon i biomasse kan styre CO2 på kort sikt er ikke så vilt.

Etter at jeg fant denne sammenhengen så sjekket jeg litt på nettet og voila, her er en annen som har sett på dette tidligere:

QuoteUsing two well accepted data sets, a simple model can be used to show that the rise in CO2 is a result of the temperature anomaly, not the other way around.  This is the exact opposite of the IPCC model that claims that rising CO2 causes the temperature anomaly.

https://wattsupwiththat.com/2010/06/09/a-study-the-temperature-rise-has-caused-the-co2-increase-not-the-other-way-around/

Emeritus

Sitat Ryddegutt;

"Selv om der er en tilsynelatende korrelasjon mellom generell stigning av utslipp og CO2/temp mellom 1980 og 2000 så må man huske på at så ikke var tilfelle fra 1905 til 1945 så der er ingen kausalitet."

Er ikke den for kjapp? Jeg ser flere muligheter;

- økningen fra 1905 til 1945 var dels naturlig (sol, AMO/PDO) i kombinasjon med en viss effekt av økede CO2 konsentrasjoner etter førindustriell tid
- utflatingen etter 1945 - 50, reduksjon som følge av et sterk stigning i forurensing som svekket solpåvirkningen i kombinasjon med negativ naturlige endringer (AMO/PDO osv.) og AGW effekten er ikke kraftig nok til å hindre temperaturnedgang
- 1975 - 1998, en kombinasjon mellom renere luft i den industrielle del av verden, positive naturlige endringer (AMO,PDO osv) og et sterkere pådrag fra CO2
- 1998 - 2013, en kombinasjon av negative naturlige endringer(sol, PDO osv,) og ytterligere pådrag av CO2, og de naturlige endringer trumfer ikke lenger AGW (som i perioden 1945 - 1975) slik at resultatet blir en svakere oppvarming enn i perioden før

Hvilke data er det som utelukker kausalitet mellom CO2 og temperaturene ved denne utviklingen? Til dette kan du selvsagt svare nullhypotesen da det er endringen som krever bevis. Men jeg spør hvilke data er det som utelukker eller svekker en slik forståelse, for konklusjonen din (så der er ingen kausalitet) er at den utviklingen du beskriver før 1945 utelukker kausalitet.

Ryddegutt

#64
Tja, man kan fortsette å finne på stadig nye "forklaringer" som skal motbevise et uønsket hendelsesforløp. Særlig aerosoler er populært blant modellfolket siden man ikke har målinger og dermed kan man da justere etter "finn-på-et-tall-metoden".

Eller man kan ta i bruk "Ockhams barberkniv-prinsipp". Kopernikus tok i bruk kniven til Ockhams da modellene i det geosentrisme verdensbildet begynte å bli så komplisert at ingen hadde oversikten lenger. Og ut av det kom heliosentrisme og ting falt på plass. Behover for stadig nye forklaringer ble da borte.

Her er hva wikipedia mener er kjennetegnene på pseudovitenskap:
Quote
Pseudovitenskap kan vanskelig defineres klart og entydig, men følgende egenskaper er ofte typiske:

Vaghet, ekstrem mangel på definisjoner, ekstrem mangel på presisjon som gjør at påstander vanskelig kan etterprøves gjennom målinger og tester.

PÃ¥standene er ikke falsifiserbare.

Arbeidet søker ikke den forklaringen som krever færrest mulig antakelser (Ockhams barberkniv-prinsipp).

Motstand mot vitenskapelig testing fra personen eller miljøet som legger fram arbeidet.

Selektiv bruk av bevismateriale, overdreven vekt på anekdotisk bevisføring.

Omvendt bevisbyrde (det at en udokumentert påstand ikke lar seg motbevise tas som bekreftelse på at den er sann).

Liten grad av utvikling, endring og progresjon.

Feilaktig eller misvisende bruk av vitenskapelig sjargong.

https://no.wikipedia.org/wiki/Pseudovitenskap

Emeritus

Nå er vel ikke min forklaring noe jeg har funnet på, men (om ikke nøyaktig) en ganske generell beskrivelse av hvordan mainstream vitenskap ser på dette.

En kan jo snu på flisa, solen er på sitt svakeste på 50 år, i denne perioden, mens solen svekkes, stiger temperaturene nærmest omvendt proporsjonalt med solens styrke. Men det hevdes fortsatt at DET ER SOLEN, og dette i kombinasjon med noen kausalitetsbetraktninger og en påstand om pseudovitenskap. Det er jo ikke nødvendig å bli så avansert at en begynner å trekke inn Ockham i dette, en kommer langt med litt god gammel logikk på neandertalernivå.


Ryddegutt

#66
Einstein sa følgende:
QuoteEverything Should Be Made as Simple as Possible, But Not Simpler

Akkurat nå har jeg fokusert mest på å finne en sammenheng mellom CO2 utslipp og og CO2 variasjon i atmosfæren som et svar til Lindeberg. Du og jeg har diskutert dette før så du vet at jeg ikke "holocaust- og vitenskaps-fornekter" at der kan være en sammenheng.

Men det hadde vært greit med noen håndfaste målinger. Isotopmålinger foreslår at CO2 fra fossil forbrenning forsvinner etter 5 år, korttidsvariasjoner i CO2-utslipp vises ikke i målinger fra Mauna Loa. Der er en klar sammenheng mellom satellittmålinger og naturlig korttidsvariasjoner i CO2-konsentrasjonen +++

Det eneste som blir presentert fra alarmistsiden er disse 20 Ã¥rene med temperaturøkning sammen med CO2-konsentrasjonsøkning, bortforklaringer om 1905-1945, samt fornekting av MWP. (ARGO har bare vært i drift siden 2006 sÃ¥ der har man  ingenting av verdi Ã¥ sammenligne dagens OHC-forløp med)

De som heier på solen mener at hvis man filterer bort ENSO så har det allerede snudd mens alarmistene ikke vil ta borti denne forskningen med ildtang engang hvis ikke formålet er å legge dette arbeidet dødt. Som Curry sier, man vet ikke om pausen er over før om et par tre år.

Emeritus

Et par ting her. PAUSEN ER OVER, og det selv om du benytter Cadillac kalibrerte instrumenter. En kan ikke snakke om noen pause når 2014(sannsynligvis) og 2015 og 2016 er de tre varmeste årene i registrert historie, du kan håpe på en pause fra og med 2017, get real. Så langt jeg vet har Curry sagt at en ikke kan vite om 15/16 Ninoen er begynnelsen på en ny oppgang som vi hadde fra rundt 1975, før om et par tre år, og der er jeg enig.

Jeg har aldri, og det gjør heller ikke klimavitenskapen, bestridt MWP, jeg snur på flisa igjen, hvor kommer MWP fra, om det ikke er fra klimavitenskapen. Du kan lese om MWP allerede i AR1 fra 1990.

"The late tenth to early thirteenth centuries (about AD 950-1250) appear to have been exceptionally warm in western Europe, Iceland and Greenland (Alexandre 1987, Lamb, 1988) This period is known as the Medieval Climatic Optimum China was, however, cold at this time (mainly in winter) but South Japan was warm (Yoshino, 1978) This period of widespread warmth is notable in that there is no evidence that it was accompanied by an increase of greenhouse gases...."

Ryddegutt

#68
Emeritus, hva er dine uomtvistelige håndfaste bevis som har gjort deg så sterk i troen siden du er så overbevist om at CO2 styrer temperaturen? Er det antall troende som imponerer deg eller alle milliardene de har brukt på glanspapir for å pakke inn budskapet?

Jeg har lett og lett og finner ikke annet enn politikk og bøller, der er ingenting så langt som kan betraktes som bevis utfra min erfaring med fysikk og kausalitet. Skal du definere en fysisk realitet så må den være gyldig 24/7 i 14.5 mrd år overalt i hele universet. Der er ingen åpning for unntak, inkl Antarktis og MWP...

Emeritus

#69
Sitat Ryddegutt;

"Emeritus, hva er dine uomtvistelige håndfaste bevis som har gjort deg så sterk i troen..."

Hvor har du det fra, hvis du eller noen andre kan gi meg en bedre forklaring, er jeg lutter øre.

Sitat Ryddegutt;

"Jeg har lett og lett og finner ikke annet enn politikk og bøller, der er ingenting så langt som kan betraktes som bevis utfra min erfaring med fysikk og kausalitet."

Da har vi det til felles at vi begge er søkende. Jeg er vant til å håndtere "bevis," men i mitt sinn er naturvitenskapen ingen straffesak, men et valg mellom de beste alternativer, og nå kan vi snakke om Ockham.

Og for å være djevelens advokat, er du sikker på at naturlovene er 24/7 eller gyldige i 14 milliarder år?

Personlig håper jeg at det ikke stemmer, og der kan jeg med 100 % sikkerhet si at du tar feil, og at jeg har rett.

"Naturlovene" er hva vi mennesker til enhver tid bestemmer hva som er "naturlovene," og i følge menneskene endrer disse seg hele tiden, og vi har for i helvete tatt feil mer enn en gang før.

Det er en prinsipiell vakker tanke at du tror at vi mennesker er i stand til å forstå "naturlovene," og at vi til slutt kan forstå "alt." Jeg er helt uenig, vi er ikke stand til annet enn å skrape på de ytterste lag av sannheten, og takk Gud for det. Hva skal menneskeheten etter oss beskjeftige seg med, hvis vi i vår generasjon har "funnet ut alt."

Der er mange i verden som gÃ¥r rundt og tror at vi er pÃ¥ grensen til Ã¥ finne ut alt om alt, bl. a. denne slevende engelskmannen i rullestol som ikke kan utrykke seg pÃ¥ noen annen mÃ¥te enn gjennom en forhÃ¥ndsprogrammert dippedutt, og som spiller hemningsløst pÃ¥ sitt handicap og fÃ¥r de enfoldige til Ã¥ tro at han snakker pÃ¥ vegne av Gud.  Stephen Hawking kan sleve og slafse i vei, men vi er ikke i nærheten, men vÃ¥r skrøpelige psyke forteller oss at vi er i nærheten, men vi vil aldri komme i nærheten.

Alt annet ville ta fra oss meningen med livet.

Ryddegutt

#70
QuoteDa har vi det til felles at vi begge er søkende. Jeg er vant til å håndtere "bevis," men i mitt sinn er naturvitenskapen ingen straffesak, men et valg mellom de beste alternativer, og nå kan vi snakke om Ockham.

Og for å være djevelens advokat, er du sikker på at naturlovene er 24/7 eller gyldige i 14 milliarder år?

Personlig håper jeg at det ikke stemmer, og der kan jeg med 100 % sikkerhet si at du tar feil, og at jeg har rett.

"Naturlovene" er hva vi mennesker til enhver tid bestemmer hva som er "naturlovene," og i følge menneskene endrer disse seg hele tiden, og vi har for i helvete tatt feil mer enn en gang før.

Emeritus, naturlovene er ikke noe man velger eller bestemmer seg om de er gyldige. De ble instantiert for 14.5 mrd år siden. Der er ingen gråsoner, de gjelder 24/7 gjennom 14.5 mrd år. Konsensus har ingen relevans for disse lovene. Man kan ikke forandre de gjennom å bevilge milliarder av dollar til de rette forskerne.

Og jeg tror slett ikke ikke at vi forstår naturlovene. Der finnes stormannsgale personer som tror de er i stand til å lage en modell av et hav som er kaotisk av natur og en atmosfære som er kaotisk av natur og et samspill mellom disse kreftene slik at de kan fortelle deg hvordan verden er om 100 år. Og disse orangutangene legger du din lit til...

Emeritus

Sitat Ryddegut;

"Og disse orangutangene er legger du din lit til..."

Yepp, jeg har valgt, jeg fant halvapene enda mindre troverdig.

Sören F

#72
Soldiskussionen spretar, kanske begripligt; den kan bli lika mångfacetterad som hela klimatvetenskapen och "ha allt".

Notrickszone har fått sig en produktiv sol-paleo-researcher i Kenneth Richard. Det är spännande, men också där blandas tidsskalor på ett sätt som det fältet har lidit under länge. Det förtar ett fokus som förslagsvis kunde läggas, kanske bäst nu, på den längre skalan sekel+, kopplingen sol-klimat där.

Dvs, finns den kopplingen och har den varit i spel här under den moderna uppvärmningen? Det räcker som två korta bra frågor.

Så kunde t ex kolcykel och strålningsfysik vänta just här, inte för att det behöver vara irrelevant iofs. Likaså om för/nackdelar med klimatförändring nu och historiskt, och, om dyningar från Soon och hockeyklubba/MWP-klimatkrigsämnen, krig som just holocen paleo-fältet hållt sig utanför huvudsakligen.

Det jag hellre lurar på är om det finns en växande korpus, efter den tiden, senaste decenniet, enligt vilken sol-klimatkopplingen i sekel+skala finns, är i spel, och dessutom åtminstone halvt är rentav okontroversiell inom holocen paleo; mycket tyder på det. Jag har på sistone försökt börja sortera i detta, och om intresse finns kunde jag göra det här, eller i en annan tråd om det är bättre.

Jag är i alla fall glad att svenskan accepteras som språk också här. Man kan inspireras där av historikerforumet skalman.nu där danska och norska florerar mitt i den huvudsakliga svenskan så att man till sist slutar tänka på det. Jag bor i Danmark men kommer från Sverige, Uppsala, följer också klimadebat.dk och klimatupplysningen.se - men tycker klimadebatt.com verkar lyckas bäst i debattklimatväg - och är forskarutbildad som naturgeograf, och inte anonym: S Floderus.

Telehiv

Quote from: Sören F on 15.01.2017, 11:59:09
Jag är i alla fall glad att svenskan accepteras som språk också här.

Søren,
flott at du ønsker Ã¥ skrive her. Skriv sÃ¥ mye svensk du vil: De som ikke har intelligens til Ã¥ forstÃ¥ svensk, har neppe heller intelligens til Ã¥ diskutere klima  ;D

Hvis du har tema du ønsker å ta opp, så start også gjerne din egen tråd. Da får du lettere profilert hva du ønsker å debattere.
Forumet trenger nye røster fra begge sider!

Sören F

Tack Telehiv! Jag ska tillägga: kunde skriva också på antingen danska eller engelska. Och ok, jag kanske ger det en egen tråd, eftersom den faktisk har en kunskapssociologisk del utöver bara "det är solen".