DET ER SOLEN!

Started by PetterT, 21.08.2016, 20:57:07

Previous topic - Next topic

PetterT

Hei Okular.  Skal ta det opp med redaktøren.
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

#316
Quote from: Okular on 24.05.2020, 13:10:14
Det atmosfæren over gjør er å bremse havets varmeTAP, altså hvor mye av solas tilførte varme som slipper UT igjen over et gitt tidsrom. Kompleksiteten i dette spørsmålet er primært å finne i følgende omstendighet: Mens havets øvre sjikt i praksis tar opp varme kun gjennom ÉN mekanisme – kortbølget elektromagnetisk (EM) stråling inn fra sola – så kvitter det samme sjiktet seg med varme via en rekke ulike mekanismer, av hvilke EM-stråling utgjør kun én. Hovedmekanismen for havenes varmetap er fordampning, som i svært stor grad påvirker – og påvirkes av! – turbulent bevegelse av luftlaget over havoverflaten, altså konveksjon/adveksjon (oppdrift/vind).

Man trenger vel ikke være uenig i at skiftende atmosfæreforhold direkte og fortløpende påvirker værforholdene på kloden. Jeg ser imidlertid ikke klart hvordan atmosfærens skiftende tilstand per se kan forklare de udiskutabelt sykliske klimafasene (både 500/1000 års syklene, og kortere) jorden har gjennomgått f.eks. siden siste istid. Rent logisk bør jordens klimafaser ikke kunne opptre i så tydelig repetitive sykliske faser (f.eks. 500/1000 års syklene) av forhold i det kaotiske atmosfæriske systemet alene. Derimot kan en syklisk (astrofysisk) forklaring gis ved endring i solforholdene relatert til f.eks. (sykliske) planetkonstellasjoner og tilhørende gravitasjonsforhold. Det er der jeg syns forskningen til  Zharkova, Scafetta, Soon m.fl. blir interessant som en forklaringsmodell og ikke bare en symptomobservasjon. Jeg kan ikke se at det kaotiske atmosfæriske system kan levere de regelmessige syklusene vi har observert over flere tusen år. Kilden til disse må ligge i noe mer fundamentalt i det kosmiske samspillet, og da er planetkonstellasjoner og tilhørende gravitasjonsdynamikk (som endrer solens strålingsstyrke/dynamikk syklisk tilsvarende) en mulig basisforklaring. ConTrari1

Quote from: Okular on 24.05.2020, 13:10:14
Bare til opplysning, Petter:

Jeg har nå sett at klimarealistene.no har nektet publisering av en kommentar fra meg hos dem på din nylige tråd kalt "Drivhuseffekten varmer ikke havet"; de har i realiteten bare slettet den uten å underrette meg eller å gi noen grunn. Heldigvis fant jeg den igjen på min egen logg:
https://www.klimarealistene.com/2020/05/15/drivhuseffekten-varmer-ikke-havet/?unapproved=20179&moderation-hash=91e8f6e7871c75bfd6c6c533895003bb#comment-20179

Ikke vet jeg hva det var ved den som man fant så støtende.

Har vel noe å gjøre med at KR krever fullt navn, i likhet med mange andre nettsteder?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Quote from: ConTrari1 on 24.05.2020, 14:43:09
Quote from: Okular on 24.05.2020, 13:10:14
Bare til opplysning, Petter:

Jeg har nå sett at klimarealistene.no har nektet publisering av en kommentar fra meg hos dem på din nylige tråd kalt "Drivhuseffekten varmer ikke havet"; de har i realiteten bare slettet den uten å underrette meg eller å gi noen grunn. Heldigvis fant jeg den igjen på min egen logg:
https://www.klimarealistene.com/2020/05/15/drivhuseffekten-varmer-ikke-havet/?unapproved=20179&moderation-hash=91e8f6e7871c75bfd6c6c533895003bb#comment-20179

Ikke vet jeg hva det var ved den som man fant så støtende.

Har vel noe å gjøre med at KR krever fullt navn, i likhet med mange andre nettsteder?

Nei, ser nå at det er flere innlegg hos KR som bare er signert med"Kristian", så mitt tips er at dette innlegget  er "awaiting moderation" på grunn av et eller annet uttrykk som programmet har hengt seg opp i. KR har begrensede ressurser, og det tar ofte tid før moderering er oppdatert.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

Quote from: Telehiv on 24.05.2020, 14:17:02
Jeg ser (...) ikke klart hvordan atmosfærens skiftende tilstand per se kan forklare de udiskutabelt sykliske klimafasene (både 500/1000 års syklene, og kortere) jorden har gjennomgått f.eks. siden siste istid.

Nei da, og det er heller ikke det jeg sier. Jeg prøvde bare å forklare grunntilstanden, altså hva atmosfærens blotte tilstedeværelse har og si for planeten jordens overflatetemperatur, ikke endringene i den over forholdsvis korte tidsrom. For at atmosfærens masse i seg selv skal kunne påvirke klimaet direkte i nevneverdig grad, må den endre seg noe voldsomt, noe den kun kan gjøre over flerfoldige millioner år - f.eks. antar man at den kan ha vært vesentlig tyngre i tidligere tider, som i jura-kritt. Konstellasjonen av hav og kontinenter er trolig blant de viktigste kontrollene på jordas klima over lengre tidsrom, for denne vil kunne ha umåtelig innvirkning på trykksystemer, på vinder, på skydekke og vanndampinnhold i troposfæren, rett og slett på den globale sirkulasjonens (tett assosiert med 'vannets kretsløp') styrke og effektivitet.

Okular

Quote from: ConTrari1 on 24.05.2020, 15:11:59
(...) mitt tips er at dette innlegget  er "awaiting moderation" på grunn av et eller annet uttrykk som programmet har hengt seg opp i. KR har begrensede ressurser, og det tar ofte tid før moderering er oppdatert.

Njei, det tviler jeg på. For du ser som regel din egen post som "avventende moderasjon", noe jeg gjorde ved (forsøksvis) publisering. Nå er den bare forduftet, borte. Den synes med andre ord fysisk fjernet. Men har også opplevd det du sier andre steder, at et innlegg bare forsvinner, og så dukker det på mystisk vis opp igjen senere. Ofte må du da imidlertid påpeke det først.

PetterT

Quote from: Okular on 24.05.2020, 17:56:08
Quote from: ConTrari1 on 24.05.2020, 15:11:59
(...) mitt tips er at dette innlegget  er "awaiting moderation" på grunn av et eller annet uttrykk som programmet har hengt seg opp i. KR har begrensede ressurser, og det tar ofte tid før moderering er oppdatert.

Njei, det tviler jeg på. For du ser som regel din egen post som "avventende moderasjon", noe jeg gjorde ved (forsøksvis) publisering. Nå er den bare forduftet, borte. Den synes med andre ord fysisk fjernet. Men har også opplevd det du sier andre steder, at et innlegg bare forsvinner, og så dukker det på mystisk vis opp igjen senere. Ofte må du da imidlertid påpeke det først.

Det samme har hendt meg.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

Okular:
Kommentaren din er på plass nå.
Klimarealistene har begrenset med ressurser for å si det mildt, også til moderering. Vi får ikke millioner av kroner kastet etter oss fra klimahysteriske politikere.
Det er tanken som teller :-)

ConTrari1

Quote from: PetterT on 26.05.2020, 07:03:32
Okular:
Kommentaren din er på plass nå.
Klimarealistene har begrenset med ressurser for å si det mildt, også til moderering. Vi får ikke millioner av kroner kastet etter oss fra klimahysteriske politikere.

Det samme skjer da også på  WUWT? Du skriver et innlegg, poster det, og så er det borte, og dukker først opp igjen når det har gått gjennom mod-mølla. Ikke noe konspiratorisk i dette.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

PetterT

Solar Activity, Solar Irradiance and Earth's Temperature
Professor Valentina Zharkova
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2008/2008.00439.pdf

Summary
The Sun is the source of energy for the Earth and planets. The Sun has a magnetic field with
north and south poles switching every 11 years and so does solar activity and radiation, which in
the past modulated the terrestrial temperature. Solar activity is usually classified by numbers of
sunspots, or magnetic loops, appearing on the solar surface generated by solar dynamo
mechanism acting in the solar interior. The periodic occurrence of sunspots on the surface is
found to be modulated by the solar background magnetic field and can be used as a new proxy
of solar activity. Principal components analysis of solar magnetic field in cycles 21-23 detected
pairs of magnetic waves generated by double dynamo in two layers of the solar interior with
slightly different frequencies and a phase difference. These magnetic waves are reproduced with
mathematical formulae enabling to discover of a grand solar cycle of 350–400 years, caused by
the interference of these waves. When the waves are in anti-phase, the solar magnetic field and
solar activity are significantly reduced indicating grand solar minima (GSMs). The previous GSM
known as the Maunder minimum was recorded from 1645 to 1715 lasting for six cycles of eleven
years. The modern GSM starts in 2020 and will last for three solar cycles until 2053.
The solar radiation and terrestrial temperatures during this GSM are expected to be reduced but
not as low as during Maunder minimum. This is because the modern GSM is much shorter; and
because the terrestrial temperature has been increasing by the similar amount since
Maunder minimum.
The current study also uses the ephemeris of the Sun-Earth distances and associated variations
of solar irradiance during the Earth revolution about the Sun. The ephemeris of the S-E
distances show significant decreases of these distances by 0.005 au in 600-1600 by more than
0.01 au in 1600-2600 imposed by the solar inertial motion, or the deviation of the Sun–Earth
distances from Kepler's third law. These Sun-Earth distance variations are reflected in
oscillations of the baseline magnetic field reported by Zharkova et al, 2019. The S-E distance
variations are followed by increases of solar irradiance in the first six months of each year in the
two millennia 600-2600, which are not fully offset by the solar radiation decreases in the last six
months. This study also reveals a continuous increase by more than 2.8% of solar irradiance
input to the Earth atmosphere in the second millennium (1600-2600) compared to the first (600-
2600). This solar radiation misbalance creates an annual surplus of the solar radiation in
millennium 1600-2600 to be processed by the terrestrial atmosphere and ocean environments.
Therefore, during the modern GSM (2020-2053) the two processes: decrease of solar activity and
increase in total solar irradiance because of SIM, will result in a reduction of the current
terrestrial temperature to levels reached in 1700, just after Maunder minimum.
Det er tanken som teller :-)

Sabben

#325
Valentina Zharkova slår nå strek over hele AGW teorien, og mener forskere som støtter AGW ikke har innsikt nok, eller vet hva de snakker om. De forstår ikke sammenhengen mellom solens UV stråling, solens magnetfelt og jordens ellipseformede rotasjon rundt solen. De bruker en TSI verdi som er konstant og ikke variabel noe som gir ett helt feil bilde av W/m2 gjennom hele året for solinnstrålingen.


Se dette intervjuet av Valentina Zharkova for full innsikt i hennes påstander,
https://www.youtube.com/watch?v=M147A4d89U0

Telehiv

#326
Quote from: Sabben on 28.03.2021, 15:22:45
Valentina Zharkova slår nå strek over hele AGW teorien, og mener forskere som støtter AGW ikke har innsikt nok, eller vet hva de snakker om. De forstår ikke sammenhengen mellom solens UV stråling, solens magnetfelt og jordens ellipseformede rotasjon rundt solen. De bruker en TSI verdi som er konstant og ikke variabel noe som gir ett helt feil bilde av W/m2 gjennom hele året for solinnstrålingen.


Se dette intervjuet av Valentina Zharkova for full innsikt i hennes påstander,
https://www.youtube.com/watch?v=M147A4d89U0

Takk for den, Sabben!
Det var litt av en jobb å lytte seg gjennom, ikke minst siden hennes engelsk ikke er helt klar.
Men at vi har vært gjennom hennes forskningsarbeider her på forumet tidligere gjør det selvsagt litt lettere.
Zharkova har ho vært en drivkraft på disse områdene helt tilbake til 1980-årene med å registrere, analysere og forstå disse koblingene. Tiden vil vise hvor spot on hun er, særlig mht. hennes spådommer om en kaldere periode fra nå og de neste tiårene.

Her er en av tre andre tråder der Zharkovas arbeider omtales: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1683.0

   
PetterT


FNs klimapanel feiltolker sol- og klimadata
https://www.klimarealistene.com/2021/05/19/fns-klimapanel-feiltolker-sol-og-klimadata/

Forfattet av Ole Humlum, professor emeritus, Univ. i Oslo og Jan-Erik Solheim, professor emeritus, Norges Arktiske Universitet UiT. Begge er medlemmer av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

En global forskergruppe har publisert en rapport som viser at vi vet for lite om årsakene til klimaendringer til å kunne konkludere med at klimagassene er så viktige som FNs klimapanel forutsetter. Vår forskning gir et resultat som ikke stemmer med konklusjoner fra FNs klimapanel som bygger på ufullstendige og gale temperaturdata og manglende forståelse av solas utstråling. Påstander om menneskers sterke påvirkning av jordas klima er ikke tilstrekkelig begrunnet.

Solforskningen viser solas sterke påvirkning
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

Quote from: PetterT on 19.05.2021, 22:28:19

FNs klimapanel feiltolker sol- og klimadata
https://www.klimarealistene.com/2021/05/19/fns-klimapanel-feiltolker-sol-og-klimadata/

Forfattet av Ole Humlum, professor emeritus, Univ. i Oslo og Jan-Erik Solheim, professor emeritus, Norges Arktiske Universitet UiT. Begge er medlemmer av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

En global forskergruppe har publisert en rapport som viser at vi vet for lite om årsakene til klimaendringer til å kunne konkludere med at klimagassene er så viktige som FNs klimapanel forutsetter. Vår forskning gir et resultat som ikke stemmer med konklusjoner fra FNs klimapanel som bygger på ufullstendige og gale temperaturdata og manglende forståelse av solas utstråling. Påstander om menneskers sterke påvirkning av jordas klima er ikke tilstrekkelig begrunnet.

Solforskningen viser solas sterke påvirkning

Det er bra at Klimarealistenes tyngre medlemmer melder seg på ifm. den oppdaterte kritikken av IPCCs (sterkt sprikende) estimater for klimasensitivitet. Det kommer jo stadig mer forskning som indikerer at CO2s betydning for klimaendringer er langt lavere enn selv IPCCs laveste estimater. Så vi satser på at KR bringer fram denne forskningen etter hvert som den foreligger.


PetterT


Challenging UN, Study Finds Sun—not CO2—May Be Behind Global Warming
https://wattsupwiththat.com/2021/08/16/climate-scientists-accuse-the-ipcc-of-cherrypicking-datasets-which-support-their-alarmist-narrative/

Climate scientist Dr. Ronan Connolly, Dr. Willie Soon and 21 other scientists incl. Humlum & Solheim

The following is the abstract of the study;

How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate

Ronan Connolly1,2, Willie Soon1, Michael Connolly2, Sallie Baliunas3, Johan Berglund4, C. John Butler5, Rodolfo Gustavo Cionco6,7, Ana G. Elias8,9, Valery M. Fedorov10, Hermann Harde11, Gregory W. Henry12, Douglas V. Hoyt13, Ole Humlum14, David R. Legates15, Sebastian Lüning16, Nicola Scafetta17, Jan-Erik Solheim18, László Szarka19, Harry van Loon20, Víctor M. Velasco Herrera21, Richard C. Willson22, Hong Yan (艳洪)23 and Weijia Zhang24,25

In order to evaluate how much Total Solar Irradiance (TSI) has influenced Northern Hemisphere surface air temperature trends, it is important to have reliable estimates of both quantities. Sixteen different estimates of the changes in TSI since at least the 19th century were compiled from the literature. Half of these estimates are "low variability" and half are "high variability". Meanwhile, five largely-independent methods for estimating Northern Hemisphere temperature trends were evaluated using: 1) only rural weather stations; 2) all available stations whether urban or rural (the standard approach); 3) only sea surface temperatures; 4) tree-ring widths as temperature proxies; 5) glacier length records as temperature proxies. The standard estimates which use urban as well as rural stations were somewhat anomalous as they implied a much greater warming in recent decades than the other estimates, suggesting that urbanization bias might still be a problem in current global temperature datasets – despite the conclusions of some earlier studies. Nonetheless, all five estimates confirm that it is currently warmer than the late 19th century, i.e., there has been some "global warming" since the 19th century. For each of the five estimates of Northern Hemisphere temperatures, the contribution from direct solar forcing for all sixteen estimates of TSI was evaluated using simple linear least-squares fitting. The role of human activity on recent warming was then calculated by fitting the residuals to the UN IPCC's recommended "anthropogenic forcings" time series. For all five Northern Hemisphere temperature series, different TSI estimates suggest everything from no role for the Sun in recent decades (implying that recent global warming is mostly human-caused) to most of the recent global warming being due to changes in solar activity (that is, that recent global warming is mostly natural). It appears that previous studies (including the most recent IPCC reports) which had prematurely concluded the former, had done so because they failed to adequately consider all the relevant estimates of TSI and/or to satisfactorily address the uncertainties still associated with Northern Hemisphere temperature trend estimates. Therefore, several recommendations on how the scientific community can more satisfactorily resolve these issues are provided.

Read more: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/21/6/131
Det er tanken som teller :-)