DET ER SOLEN!

Started by PetterT, 21.08.2016, 20:57:07

Previous topic - Next topic

Energisk

Enig i det. Men spørsmålet er likevel  : På hvilken måte justerer man rådataene for DTR. Det synes å være en annen metode for data før 1950 i forhold til senere. Men jeg skjønte ikke metoden.

PetterT

Quote from: Emeritus on 20.12.2019, 20:47:28
Det synes temmelig klart at årsaksforholdene er temmelig sammensatte. UHI problematikken skulle være enkel å utelukke, det finnes jo en rekke værstasjoner som ikke har dette problemet. Og antallet av disse øker, Met har for lengst begynt å etablere rene klimastasjoner som er satt opp på steder der en kan utelukke UHI og annen forurensning. Jeg mener NOAA har gjort det samme.

Det er nettopp det Soon et al. har gjort.
https://globalwarmingsolved.com/data_files/SCC2015_preprint.pdf
Det er tanken som teller :-)

PetterT

Usikker på om det er informert om denne her tidligere.

Oscillations of the baseline of solar magnetic field and solar irradiance on a millennial timescale
V. V. Zharkova , S. J. Shepherd, S. I. Zharkov & E. Popova 
https://www.nature.com/articles/s41598-019-45584-3

Abstract
Recently discovered long-term oscillations of the solar background magnetic field associated with double dynamo waves generated in inner and outer layers of the Sun indicate that the solar activity is heading in the next three decades (2019–2055) to a Modern grand minimum similar to Maunder one. On the other hand, a reconstruction of solar total irradiance suggests that since the Maunder minimum there is an increase in the cycle-averaged total solar irradiance (TSI) by a value of about 1–1.5 Wm−2 closely correlated with an increase of the baseline (average) terrestrial temperature. In order to understand these two opposite trends, we calculated the double dynamo summary curve of magnetic field variations backward one hundred thousand years allowing us to confirm strong oscillations of solar activity in regular (11 year) and recently reported grand (350–400 year) solar cycles caused by actions of the double solar dynamo. In addition, oscillations of the baseline (zero-line) of magnetic field with a period of 1950 ± 95 years (a super-grand cycle) are discovered by applying a running averaging filter to suppress large-scale oscillations of 11 year cycles. Latest minimum of the baseline oscillations is found to coincide with the grand solar minimum (the Maunder minimum) occurred before the current super-grand cycle start. Since then the baseline magnitude became slowly increasing towards its maximum at 2600 to be followed by its decrease and minimum at ~3700. These oscillations of the baseline solar magnetic field are found associated with a long-term solar inertial motion about the barycenter of the solar system and closely linked to an increase of solar irradiance and terrestrial temperature in the past two centuries. This trend is anticipated to continue in the next six centuries that can lead to a further natural increase of the terrestrial temperature by more than 2.5 °C by 2600.

Altså TSI øking på 1 - 1,5 W/m2 siden Maunder minimum (Lille Istid), mens IPCC oppgir 0,1 W/m2.  Taler for seg selv.
Det er tanken som teller :-)

PetterT

Kortbølget solinnstråling til jordoverflaten har økt mer enn langbølget utstråling på grunn av mindre skydekke siden 1980-tallet, og det forklarer den siste tids "katastrofale" globale oppvarming og "klimakrise". 
Det er solen og skyer, ikke AGW.

New Study Asserts Cloud Cover Changes Drove The Post-1980s Solar Radiation Increase Important To Recent Warming
https://notrickszone.com/2020/03/02/new-study-asserts-cloud-cover-changes-drove-the-post-1980s-solar-radiation-increase-important-to-recent-warming/

Using NASA's MERRA-2 radiation data, scientists find shortwave radiation (SW) has been rising since the 1980s. The SW increase has been larger and faster than longwave radiation (LW) changes during this same timespan. Cloud variability has been the "main driver" of these trends.

Clouds are "showing a declining trend" from 1984-2014. Fewer clouds means less SW radiation is reflected to space and more is absorbed by the Earth's surface.

Analyzing changes in the complexity of climate in the last four decades using MERRA-2 radiation data
by Alfonso Delgado-Bonal, Alexander Marshak, Yuekui Yang & Daniel Holdaway
Nature Scientific Reports 10, Article number: 922 (2020)
https://www.nature.com/articles/s41598-020-57917-8

Our research supports the idea that clouds and albedo, which ultimately determine the SW radiation, are variables of the utmost importance for current climate change, in agreement with previous research about the changes in stratocumulus or energy imbalance in the last four decades for example.
Det er tanken som teller :-)

Water

Quote from: PetterT on 02.03.2020, 16:01:21
Kortbølget solinnstråling til jordoverflaten har økt mer enn langbølget utstråling på grunn av mindre skydekke siden 1980-tallet, og det forklarer den siste tids "katastrofale" globale oppvarming og "klimakrise". 
Det er solen og skyer, ikke AGW.

New Study Asserts Cloud Cover Changes Drove The Post-1980s Solar Radiation Increase Important To Recent Warming
https://notrickszone.com/2020/03/02/new-study-asserts-cloud-cover-changes-drove-the-post-1980s-solar-radiation-increase-important-to-recent-warming/

Using NASA's MERRA-2 radiation data, scientists find shortwave radiation (SW) has been rising since the 1980s. The SW increase has been larger and faster than longwave radiation (LW) changes during this same timespan. Cloud variability has been the "main driver" of these trends.

Clouds are "showing a declining trend" from 1984-2014. Fewer clouds means less SW radiation is reflected to space and more is absorbed by the Earth's surface.

Analyzing changes in the complexity of climate in the last four decades using MERRA-2 radiation data
by Alfonso Delgado-Bonal, Alexander Marshak, Yuekui Yang & Daniel Holdaway
Nature Scientific Reports 10, Article number: 922 (2020)
https://www.nature.com/articles/s41598-020-57917-8

Our research supports the idea that clouds and albedo, which ultimately determine the SW radiation, are variables of the utmost importance for current climate change, in agreement with previous research about the changes in stratocumulus or energy imbalance in the last four decades for example.

Da er det bare å vente på store oppslag i NRK, Aftenposten, TV2, VG, Dagbladet etc  ;)

PetterT

Solen gir basisoppvarming og skyene bidrar til variasjon.
Usikkerheten i å anslå skyenes virkning er 870 ganger større enn en antatt teoretisk virkning av CO2.  Det er dermed ikke mulig å detektere virkningen av CO2.

Uncertainty In Natural Climate Forcing Is 870 Times Larger Than CO2 Forcing – A CO2 Signal Is Thus Not Detectable
https://notrickszone.com/2020/03/16/uncertainty-in-natural-climate-forcing-is-870-times-larger-than-co2-forcing-a-co2-signal-is-thus-not-detectable/

Clouds regulate Earth's climate. New studies suggest uncertainty in clouds' surface radiative effects reach 17.4 W/m² per year (±8.7 W/m²/year). Total CO2 climate forcing is said to be just 0.02 W/m² per year. The difference in these magnitudes preclude detection of a CO2 signal in climate forcing.

Det er tanken som teller :-)


PetterT

Hvis det ikke er «drivhuseffekten» som har gitt litt fordelaktig oppvarming siden Den Lille Istid sluttet på 1800-tallet, hva er det da?
Det er solen!
Se: https://www.klimarealistene.com/2020/05/15/drivhuseffekten-varmer-ikke-havet/
Det er tanken som teller :-)

PetterT

Enig med astrofysiker Piers Corbyn, som har hatt suksess med sine langtids værvarslinger basert på astronomi og solobservasjoner.

"Sola styrer klimaet,  via havtemperaturen. CO2 har overhode ingen innvirkning."
http://oljekrisa.no/piers%20corbyn%20apr%202018.htm

- Vi går nå inn i en miniistid, og det er ingen vei utenom. De neste 20 år vil det bli stadig kaldere, og jetstrømmen blir sterkere, sier den verdenskjente britiske astrofysikeren Piers Corbyn i en video lagt ut på Youtube i april.
https://www.youtube.com/watch?v=zDBbfDbaiA4
- CO2 har ingen, jeg gjentar ingen, innvirkning på klimaet. Den teorien er feil fra ende til annen. Det er sola som styrer havtemperaturen, og havtemperaturen styrer klimaet. Bunnlinja er at sola styrer klimaet, først og fremst via havet, sier han.

Det er tanken som teller :-)

Okular

#309
Quote from: PetterT on 17.05.2020, 09:56:21
Det er sola som styrer havtemperaturen, og havtemperaturen styrer klimaet.

Dette er en kraftig forenkling, og faktisk også temmelig misvisende. For sola i seg selv (altså dens jevne totale innstråling til jorda, TSI) vil ikke målbart kunne endre den globale havtemperaturen i noen retning; til det er solinnstrålinga ALTFOR stabil (det er en grunn til at man kaller den absolutte TSI-verdien (innkommende SW) for "solkonstanten" - den er mer eller mindre konstant, når man sammenlikner den med andre variabler i klimasystemet, slik som jordas globale skyalbedo (reflektert/utgående SW):


(gull: gl ASR (CERES); lyseblå: gl skyfraksjon invertert (MODIS))

Med andre ord, det er skyene og trykksystemene/vindene på jorda som direkte styrer klimaet, altså jordas interne sirkulasjonsvariabilitet over tid.

Så er jeg selvsagt helt enig i ideen om at sola i (kanskje svært) stor grad styrer denne variabiliteten, men INDIREKTE, via helt andre (og fortsatt, tross alt, temmelig uavklarte) mekanismer enn den rene innstrålingen. For å se på TSI alene som liksom "solas innvirkning på jordas klima" er fortsatt et villspor ...

Telehiv

#310
Quote from: Okular on 22.05.2020, 11:22:20
Dette er en kraftig forenkling, og faktisk også temmelig misvisende. For sola i seg selv (altså dens jevne totale innstråling til jorda, TSI) vil ikke målbart kunne endre den globale havtemperaturen i noen retning

I den andre tråden jeg har kjørt ( http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1544.0 ) om flere solforskeres (e.g. Zharkova, Soon, Scafetta, m.fl.) spådommer om et kommende kaldt Modern Minimum/Eddy Minimum vises det til forskning som:
a) kobler sykliske variasjoner i solintensiteten med sykliske satelittkonstellasjoner og tilhørende gravitasjonspåvirkning på solen, med effekt for
b) solens sykliske jordpåvirkning, og til slutt dermed for 
c) geofysiske prosesser (inkl. hav, vind, skyer - og muligens også vulkanske prosesser?) og dermed
d) jordens klimadynamikk (sykluser)

Altså rett og slett en solteknisk/astrofysisk forklaring på jordens ulike klimasykluser (i opposisjon til drivhus-/CO2-hypotesen)

Hvordan vil du relatere dette til din påstand om at solinnstrålinga er så "ALTFOR stabil"?
Eller misforstår jeg deg her? Er sola hovedårsaken til våre klimasykluser også hos deg, men bare med en annen virkningsmåte?


Okular

Quote from: Telehiv on 22.05.2020, 11:48:42
I den andre tråden jeg har kjørt ( http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1544.0 ) om flere solforskeres (e.g. Zharkova, Soon, Scafetta, m.fl.) spådommer om et kommende kaldt Modern Minimum/Eddy Minimum vises det til forskning som:
a) kobler sykliske variasjoner i solintensiteten med sykliske satelittkonstellasjoner og tilhørende gravitasjonspåvirkning på solen, med effekt for
b) solens sykliske jordpåvirkning, og til slutt dermed for 
c) geofysiske prosesser (inkl. hav, vind, skyer - og muligens også vulkanske prosesser?) og dermed
d) jordens klimadynamikk (sykluser)

Altså rett og slett en solteknisk/astrofysisk forklaring på jordens ulike klimasykluser (i opposisjon til drivhus-/CO2-hypotesen)

Hvordan vil du relatere dette til din påstand om at solinnstrålinga er så "ALTFOR stabil"?

Jeg vil si at dette er akkurat hva jeg mener når jeg sier "Så er jeg selvsagt helt enig i ideen om at sola i (kanskje svært) stor grad styrer denne variabiliteten, men INDIREKTE, via helt andre (og fortsatt, tross alt, temmelig uavklarte) mekanismer enn den rene innstrålingen." Her har du dekt noen av disse mulige mekanismene. Jeg har ikke satt meg særlig godt inn i noen av dem, skal jeg innrømme.

QuoteEr sola hovedårsaken til våre klimasykluser også hos deg, men bare med en annen virkningsmåte?

Ja, det vil jeg - som sagt - si. Men årsakssammenhengen er ikke så direkte som gjennom TSI. Det viser jo den globale temperaturforandringen fra 60-70-tallet til i dag kontra endringene i TSI fra syklus til syklus over samme periode. Det er ikke TSI (altså solinnstrålingen) som DIREKTE styrer jordas klima; det er ASR (hovedsaklig styrt av jordas (sky)albedo; jf den øverste figuren i mitt forrige innlegg), altså hvor mye av solinnstrålingen som til enhver tid slipper igjennom og absorberes av jordsystemet. TSI har IKKE økt siden midten av 80-tallet; ASR har, til dels kraftig.

Det er alt jeg sier. Jeg sier IKKE at sola ikke trekker i trådene. Bare at den gjør det ad omveier. Omveier som fortsatt er noe uklare ...

ConTrari1

Quote from: Okular on 23.05.2020, 14:59:05

Det er ikke TSI (altså solinnstrålingen) som DIREKTE styrer jordas klima; det er ASR (hovedsaklig styrt av jordas (sky)albedo; jf den øverste figuren i mitt forrige innlegg), altså hvor mye av solinnstrålingen som til enhver tid slipper igjennom og absorberes av jordsystemet. TSI har IKKE økt siden midten av 80-tallet; ASR har, til dels kraftig.

Det er alt jeg sier. Jeg sier IKKE at sola ikke trekker i trådene. Bare at den gjør det ad omveier. Omveier som fortsatt er noe uklare ...

Vel Okular, hadde du vært på den andre siden kunne du sikkert fått midler til å  forske på denne teorien, kanskje under navnet "Solens Tråmveier"?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

PetterT

Enig i at det er ASR som til syvende og sist påvirker temperatur i hav og på land.  Utgangspunktet er solens mange variable måter å stråle ut energi på, hvorav TSI er en variabel.  TSI har økt med 2-3 W/m2 siden Lille Istid i følge Willy Soon m.fl., og det er 20 - 30 ganger mer enn hva IPCC mener (og ignorerer).  Mellom sol og jordoverflate påvirkes solstråling av kosmisk stråling og skyer på komplisert vis, som vel ingen har fullstendig innsyn i.  Responsen fra jorden er også komplisert og sannsynligvis netto selvregulerende (eks. Lindzens iris-effekt).  Vitenskapen er/blir ikke avgjort (noengang).
Det er tanken som teller :-)

Okular

Bare til opplysning, Petter:

Jeg har nå sett at klimarealistene.no har nektet publisering av en kommentar fra meg hos dem på din nylige tråd kalt "Drivhuseffekten varmer ikke havet"; de har i realiteten bare slettet den uten å underrette meg eller å gi noen grunn. Heldigvis fant jeg den igjen på min egen logg:
https://www.klimarealistene.com/2020/05/15/drivhuseffekten-varmer-ikke-havet/?unapproved=20179&moderation-hash=91e8f6e7871c75bfd6c6c533895003bb#comment-20179

Ikke vet jeg hva det var ved den som man fant så støtende. Kanskje du kan fortelle dem at jeg - tross alt - er trygt på 'deres side'. Tror nemlig ikke de rakk å lese kommentaren ordentlig gjennom før de avfeide den på refleks som en støtteerklæring til "drivhuseffekten", noe den jo nettopp ikke er. Jeg syns lite om når 'skeptikere' gjør nøyaktig det de kritiserer varmistene for å gjøre, nemlig å sensurere uttalelser de oppfatter som i strid med egen overbevisning ... Håper du er enig i dette.

Her er den strøkne kommentaren i sin helhet:

* * * * * *
Petter,

Jada, "tilbakestrålings"-forklaringen er selvsagt helt på trynet, og strider mot alle termodynamiske konsepter. Men den er til syvende og sist en opportunistisk og beleilig forenkling (forsimpling?); den er ikke hva selve argumentet faktisk går ut på. Dessverre henger du deg – som altfor mange skeptikere har en lei tendens til å gjøre – opp i denne tullete forklaringen, som bare egentlig bare er ment å fungere som røyklegging, som en distraksjon, og roper "AHA! Dette er feil!"

Dette har, når alt kommer til alt, og når argumentet presiseres i tråd med termodynamiske lover og prinsipper, absolutt ingenting med hvor langt ned i havet ulike former for stråling trenger. Alle er enige om at det er sola som TILFØRER havet varme. Det atmosfæren over gjør er å bremse havets varmeTAP, altså hvor mye av solas tilførte varme som slipper UT igjen over et gitt tidsrom. Kompleksiteten i dette spørsmålet er primært å finne i følgende omstendighet: Mens havets øvre sjikt i praksis tar opp varme kun gjennom ÉN mekanisme – kortbølget elektromagnetisk (EM) stråling inn fra sola – så kvitter det samme sjiktet seg med varme via en rekke ulike mekanismer, av hvilke EM-stråling utgjør kun én. Hovedmekanismen for havenes varmetap er fordampning, som i svært stor grad påvirker – og påvirkes av! – turbulent bevegelse av luftlaget over havoverflaten, altså konveksjon/adveksjon (oppdrift/vind).

Det atmosfæren gjør er å ISOLERE havets overflate – den holder havet effektivt 'på plass', ved å tynge ned på det. Den skaper, gjennom sin vekt, et visst lufttrykk ved havets overflate, og dette lufttrykket holder igjen fordampningstakten fra den samme overflaten – lavere trykk, mer effektiv fordampning, høyere trykk, mindre effektiv fordampning. Med lik tilførselstakt av varme fra sola, vil altså en tyngre atmosfære tvinge havoverflaten til å bli varmere ved dynamisk likevekt for at varmeTAPET (gjennom fordampning) skal kunne matche varmeOPPTAKET per tidsenhet.

Videre er atmosfæren i stand til å varmes opp (den består av materie i et visst tetthetsforhold), noe den jo er og blir av havet (og landjorda), gjennom diverse konstante varmeoverføringsmekanismer, og slik danner den effektivt et 'termisk skjold' (et isolasjonslag) for havet og landjorda mot verdensrommets bunnløse varmesluk utenfor – verdensrommets vakuum er naturlig nok IKKE i stand til å varmes på samme måte. Jordas hav- og landoverflate vil simpelthen – ad fundamentale termodynamiske prinsipper – ikke kunne kvitte seg med varme like fort (ved lik snittemperatur) til en varm atmosfære som til et verdensrom nær absolutt null. Derfor må overflatens gjennomsnittlige likevektstemperatur – med lik varme-input fra sola – ende opp betydelig høyere med en varm atmosfære på plass enn uten. Det er bare å sammenlikne månen og jorda, så skjønner man at det er jordas atmosfære som utgjør forskjellen.

Det er nettopp HER "drivhusargumentet" kommer inn. Og det er helt korrekt – prinsipielt! Det har bare valgt helt feil virkemekanisme. Atmosfæren kan ikke 'styre' overflatens temperatur gjennom sin egen varmestråling ...!

Atmosfæren gjør altså DEFINITIVT jordas overflate varmere – MYE varmere – i snitt enn det den ville ha kunne vært uten en atmosfære på plass. Men den gjør det gjennom sin MASSE, ikke gjennom sine strålingsegenskaper. Ideen om den "radiative drivhuseffekten" er selvsagt helt på jordet. "Atmosfæreeffekten" er en 'MASSIV' effekt, ikke en radiativ en:
Varmestrålingen man måler og observerer er kun en EFFEKT av atmosfærens temperatur og innhold av gasser, skyer og aerosoler, ingen ÅRSAK til temperatur. Man har med andre ord sett seg blind på sin egen utgangshypotese (om at, jo, varmestråling er (på et vis) en årsak til den temperaturen den er en effekt av (!?)), og snur slik et elementært observert årsak/virkning-forhold fullstendig på hodet – man ser en simpel virkning og tolker den som en årsak. Slike feilslutninger er det for øvrig fryktelig lett å henge seg fast i; dette med årsak/virkning er ikke enkelt, og må ALLTID avklares før man kan gå videre i et vitenskapelig resonnement.
* * * * * *