Author Topic: DET ER SOLEN!  (Read 84228 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: DET ER NEPPE SOLEN!
« Reply #270 on: 12.11.2019, 13:09:42 »
Sitat frankosen:

Quote
  Treghet kjære Emeritus, treghet.   

Jeg antar at vi er enige om at havene varmes fra toppen og nedover. Hvis dagens temperaturøkning skyldes at oppmagasinert varme kommer fra havdypet og opp til overflaten skulle dagens temperaturutvikling i vannsøylen ikke være mulig, den viser nemlig at overflaten fortsetter å varmes opp og at denne varmen trekker ned i de dypere lagene.

https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

Det samme ser vi på den termosteriske komponenten av havstigning. Hvis havene ikke fortsetter å oppta netto varme ville den være negativ, det er den ikke.

Sitat Energisk:

Quote
Dette er vel ikke helt riktig. Jordens bane rundt solen er elliptisk, og solen er 6.juli lengst vekk fra oss. Variasjonen i innstråling er 6,5 % fra maks til min.

Der er mange variabler i jordens bane rundt solen i ulike tidsperspektiver som påvirker jordens energiopptak. Poenget mitt var at solen per se varierer svært lite og at forhold som skyer og vulkansk aktivitet sannsynligvis har større betydning. Vi har pr. i dag ingen metoder for å predikere vulkanutbrudd. Jeg har i mange år spekulert på om mengden og styrken av vulkanutbrudd følger ett eller annet mønster, eksempelvis knyttet til planetenes posisjon og dermed den gravitasjonseffekt dette gir, men jeg har enda ikke sett noe slikt publisert. Dette kunne minst like godt som variasjoner i TSI forklare de naturlige temperatur variasjonene. En annen joker er skyene, som vi forstår svært lite av.

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 289
  • View Profile
Re: DET ER IKKE SOLEN OG DET HAR ALDRI VÆRT SOLEN!!!!
« Reply #271 on: 12.11.2019, 14:01:00 »
(...) selv om solen er praktisk talt den eneste energikilde som varmer opp jorden har den faktisk liten betydning for jordens klima.

Hahahahahahahaha!!!

Quote
Jeg er lei for å måtte melde dette, men det er faktisk sant (...)

Nei, det er det ikke, Emeritus. Noe så latterlig blir ikke sant bare fordi du sier det.

Du skjønner det, sola påvirker jordas klimasystem på andre måter enn ved ren innstråling. Ja, endringene i TSI over tiår og århundrer er i seg selv rimelig ubetydelige, men det er ikke ensbetydende med at sola ikke styrer planeten jordas klima med jernhånd. Den gjør det imidlertid indirekte via jordas egen interne sirkulasjon (hav-troposfære), som påvirkes kontinuerlig av helt andre solpåvirkninger enn den rene innstrålingen (TSI). Særlig er det trykkgradienter og jetstrømmer/skydekke som påvirkes, og som så i sin tur kontrollerer klimautviklingen. Dette vet solforskerne godt, mens klimahysterikerne selvsagt ikke vil se det. Derfor fokuserer de 100% på TSI, for det er den solparameteren som er enklest å avfeie. Men TSI er ikke solas VARME til jordsystemet, det er det ASR ("absorbed solar radiation") som er. ASR er TSI minus jordas albedo. Og ASR har økt markant siden 80-tallet (så langt tilbake vi har gode data på denne parameteren), og gjør det fremdeles den dag i dag.

Sola + jordas interne sirkulasjon er så visst (!!) årsaken bak den generelle globale oppvarmingen vi har sett siden 60-70-tallet.

Quote
Hvordan vil Klimarealistene forklare at solen nå er på sitt svakeste på mange tiår, OHC stiger, SAT stiger, TLT stiger, mer og mer is smelter, kort og godt hele biosfæren akkumulerer energi - hvorfor?.

*Sukk* Nok en gang dette varmist-oppgulpet. Energiinnholdet i jordsystemet stiger fordi varmen INN fra sola har økt mye mer enn varmen UT fra jorda har gjort, Emeritus. Begge har økt, sistnevnte i takt med troposfæretemperaturen (som ventet UTEN en "forsterket drivhuseffekt"), men førstnevnte har økt mer. Ergo har vi en positiv ubalanse, og differansen lagres opp særlig i havet. Ubalansen skyldes ikke mindre varme UT (som fra en "forsterket drivhuseffekt"), den skyldes mer varme INN (som fra en "redusert albedo", i sin tur forårsaket av regimeendringer i jordas interne sirkulasjon). Dette kom fram allerede tidlig på 2000-tallet, men IPCC forsøkte allerede da å tåke til denne kunnskapen så godt de kunne, før de senere rett og slett bestemte seg for å sope den helt og holdent under teppet, og ikke nevne den noe mer - disse fæle, fæle FORNEKTERNE kunne jo komme til å få skyts mot Den Noble Saken, må vite ...!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: DET ER NEPPE SOLEN!
« Reply #272 on: 12.11.2019, 15:30:16 »
Sitat Okular:

Quote
……i sin tur forårsaket av regimeendringer i jordas interne sirkulasjon....     

Er du kjent med noe forskning som redegjør nærmere for denne hypotesen, og jeg mener da fagfellevurderte artikler?

Sabben

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 26
  • View Profile
Re: DET ER DEFINITIVT SOLEN!
« Reply #273 on: 14.11.2019, 09:17:17 »
En opplysende presentasjon av solens innvirkning på jordens klima og prosesser som påvirker klimaet, presentasjonen er laget på grunnlag av ca 600 fagfellevurderte papirer med blant annet fysiker Brian A Tinsley som foredragsholder.

https://www.youtube.com/watch?v=rEWoPzaDmOA&feature=youtu.be

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 587
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: DET ER DEFINITIVT SOLEN!
« Reply #274 on: 14.11.2019, 10:26:03 »
En opplysende presentasjon av solens innvirkning på jordens klima og prosesser som påvirker klimaet, presentasjonen er laget på grunnlag av ca 600 fagfellevurderte papirer med blant annet fysiker Brian A Tinsley som foredragsholder.

https://www.youtube.com/watch?v=rEWoPzaDmOA&feature=youtu.be

Sabben,
flott at du legger inn denne. Den har mye tungt stoff men godt presentert. Hovedpoenget er at vi ut fra disse solforskernes syklusregistreringer er i en (relativt kortvarig) mellomistid, og at vi snart er på vei inn i en ny (og mye lengre) istid, kanskje allerede i dette århundre. Jfr. også flere andre miljøers antakelser om det samme, dvs. at vi er på vei inn i et nytt Grand Minimum.

Til og med NASAs solforskere er på dette sporet, som jeg har vist til før her på forumet. NASAs forecast for neste solsyklus (25) er at det vil bli den svakeste de siste 200 år. Maksimumutslaget (målt i antallet solflekker) antas å kunne bli 30-50% lavere for den kommende syklus enn i den som skal ende i 2020. Den nye syklusen med sterkt redusert solaktivitet oppgis å skulle nå et maksimumutslag i 2025 (se fig.).
 
Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 587
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: DET ER SOLEN!
« Reply #275 on: 14.11.2019, 11:19:19 »
I tråd med en rekke andre solforskere, kom astrofysikeren Piers Corbin i fjor en gang ut med en advarsel om at en ny istid var på gang, oversatt av Ingunn Kvil Gamst og lagt ut på nytt av https://www.derimot.no/astrofysiker/

Nå er ikke Piers Corbyn (eldre bror av Labour-leder Jeremy Corbyn) noen spesielt interessant kilde i seg selv, og har få forskningsreferanser.
Men vi kan jo notere ham som en av de mange som tror vi står foran en ny, og snarlig Grand Minimum (liten istid) allerede i dette hundreår. Corbyn hevder vel at det allerede er begynt så smått og vil bli gradvis kaldere de neste tiårene:

Astrofysiker – en ny liten istid akselererer nå.
I motsetning til hva politikerne prøver å innbille oss, så har en ny liten istid  – en ny Maunder Minimum – allerede startet.
«Vi er allerede på vei inn i en omfattende liten istid», sier astrofysiker Piers Corbyn. «Og vi slipper ikke unna».


Piers Corbyn

I de neste 20 årene vil det bli kaldere og kaldere enn gjennomsnittet, sier Corbyn.
Jetstrømmene vil bli villere. Det vil bli flere ville temperaturendringer. Vi må vente oss flere stormer, flere jordskjelv, flere ekstreme vulkanutbrudd, mere snø om vinteren, elendige somre, sene vårer, kortere høster, og mer og mer avlings-svikt.

«Nivået av karbondioksid vil ikke bety noe – jeg gjentar – vil ikke bety noe – for klimaet», sier Piers. «CO2-teorien er feil helt fra begynnelsen av».
«Faktúm er at det er solen som styrer over havtemperaturen, og det er havtemperaturen som styrer klimaet».
«Den grunnleggende beskjeden er at det er solen som kontrollerer klimaet, primært via havet».

«Den nye lille istiden begynte allerede i 2013.»
«Det som har skjedd – FRAM TIL NÅ – er begynnelsen på den lille istiden … den begynte rundt 2013. Det går sakte, men nå akselererer farten mot en ny liten istid».
«Det beste vi kan gjøre nå er å fortelle politikerne å slutte å tro på alt tullet, og slutte med slike ting som de fugledrepende maskinene i vindkraftverk – som de setter opp for å redde planeten (sier de). Men kvitt dere med de tingene. De koster bare penger og reduserer strømprisene i øyeblikket.»

«Det er bevist at det ikke eksisterer noen menneskeskapt klimaendring. Argumentene for det er ikke basert på vitenskap, men på falske data og en konspirasjonsteori mot naturen» sier Piers på sin nettside.

«Jorden avkjøles nå, den blir ikke varmere. Og det er ingen observerte bevis for at det i de tusener og millioner av år som har gått at endringer i CO2-nivået har hatt noen synlig effekt verken på vær eller klima i den virkelige verden».


Link til 12 min. videosnutt: https://youtu.be/zDBbfDbaiA4

« Last Edit: 14.11.2019, 12:02:27 by Telehiv »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 623
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: DET ER SOLEN!
« Reply #276 on: 16.11.2019, 20:00:27 »
Okular fikk seg åpenbart en god latter av ufrivilleg komiske ALIas Emeritus påstand om at ” DET ER IKKE SOLEN OG DET HAR ALDRI VÆRT SOLEN!!!! ” (som underforstått styrer klima).  Emeritus hittil dummeste påstand, og det sier ikke så lite.  Et motspørsmål er da:  Hva var det da som bestemte klima i før-industriell tid, hvis han tror (!) det er CO2 nå (som er som å tro på magi, i følge den respekterte atmosfærefysiker prof. em. Lindzen, MIT)?

Kosmiske forhold som Milankovitch syklene mm er viktige, men konsekvensen av dem er også effekten av solens stråling til jord- og havoverflaten.  Sentralt er selvfølgelig ASR (absorbed solar radiation) i atmosfære og på jorden, som Okular i det uendelige har påpekt.

Okular har kritisert Nikolov & Zeller som mener det er TSI (total top-of atmosphere solar irradiation) sammen med atmosfæretrykket (adiabatisk temperaturendring) som bestemmer global temperatur på alle himmelegemer med atmosfære (+ 90 K på jorden i forhold til månen).  Okular mener man må ta hensyn til albedo og at det er ASR i stedet for TSI som gir solpåvirkningen. N&Z skriver om albedo:
” Role of planetary albedos: The fact that Eq. (10b) accurately describes planetary GMATs without explicitly accounting for the observed broad range of albedos, i.e. from 0.136 to 0.9 (Table 2), indicates that the shortwave reflectivity of planetary atmospheres is mostly an intrinsic property (a byproduct) of the climate system itself rather than an independent driver of climate as currently believed. In other words, it is the internal energy of the atmosphere maintained by solar irradiance and air pressure that controls the bulk of the albedo. An indirect support for this unorthodox conclusion is provided by the observation that the amounts of absorbed shortwave radiation determined by albedos show no physically meaningful relationship with planetary GMATs.”

Jeg må innrømme at jeg har problemer med å forstå det, og prøver meg på en forklaring (legger hodet på blokken):
N&Z mener albedo er en egenskap som er inkludert i klimaet til en planet med atmosfære, og som er et biprodukt eller reaksjon av påvirkningen av TSI og trykk.  Alle (!) stoffer har en varmekapasitet og varmes opp av stråling, også O2 og N2.  Alle (!) gasser i atmosfæren absorberer og emitterer stråling, noen er mer strålingsaktive enn andre.  Det er påvist med Raman spektroskopi, men styrken på aktivitet er liten og neglisjerbar for N2 og O2 sammenlignet med H2O og CO2 i følge prof. Ellestad, som har jobbet med Raman spektroskopi (https://www.academia.edu/38912668/The_Greenhouse_Gases_and_Infrared_Radiation_Misconceived_by_Thermoelectric_Transducers ).  Både atmosfære, innkludert skyer, og overflate varmes derfor opp av TSI, med liten refleksjon, mens albedo blir utgående stråling som et biprodukt av denne oppvarmingen pluss trykkomponenten i den globale temperaturen.  Albedo, som ikke-virksom refleksjon, må derfor være svært liten i systemet planet + atmosfære.
Overlagret de 90 K, sammenlignet med månen, har vi variasjoner i TSI, skyer, havtemperatur mm.

IPCC (og Emeritus) hevder at variasjon i TSI er neglisjerbar på bare 0,1 W/m2.  IPCC er jo velkjent for å velge bare den informasjon som bekrefter menneskeskapt oppvarming (AGW).  Andre viser at TSI varierer 10 – 20 ganger mer enn dette (Soon et al).  Variasjon i TSI samsvarer godt med variasjon i landlig temperatur på nordlige halvkule.  I tillegg har vi kosmisk stråling og annen solstråling, som påvirker skyer.  Ettersom CO2 følger etter endringer i temperatur, så kan vi kutte ut all kostbar virksomhet for å begrense innholdet av den livsviktige plantenæringen CO2 i luften.  Dobling av CO2 er bare bra.  Klimaet påvirkes av et 100-talls andre faktorer også.
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: DET ER SOLEN!
« Reply #277 on: 17.11.2019, 10:00:06 »
Sitat Petter T:

Quote
Okular fikk seg åpenbart en god latter av ufrivilleg komiske ALIas Emeritus påstand om at ” DET ER IKKE SOLEN OG DET HAR ALDRI VÆRT SOLEN!!!! ” (som underforstått styrer klima).  Emeritus hittil dummeste påstand, og det sier ikke så lite.   

Jeg har merket meg at der er et par deltagere som åpent erklærer at de sitter hjemme og ler høyt for seg selv av mine innlegg, gjerne uttrykt slik:

Sitat Okular:

Quote
  Hahahahahahahaha!!!

De eneste assosiasjoner jeg får i denne forbindelse er "nå er det på tide at myndighetene griper inn."

Mange av mine innlegg kan sikkert fremstå som både uklare og verre enn som så, men jeg forsøker i hvert fall å tilnærme meg dette spørsmålet på en noenlunde konsistent måte der jeg etter hvert har konkludert med at "mainstream klimavitenskap" i alle dens nyanser åpenbart er de som er nærmest noe som kan kalles konsistent og forståelige teorier og hypoteser der en bygger på 200 års fysikk på Nobelprisnivå, og utvikler vitenskapen slik vitenskap skal utvikles.

Alternativet bl.a. representert ved bl.a. Petter T og Okular er jo som å bivåne fem blinde lesper på en reketråler der forvirringen er total. Det eneste Petter T og Okular er enige om er at "det i hvert fall ikke er CO2." For øvrig sliter de tidvis med termodynamikkens mest elementære spørsmål. Ja det kan knapt kalles "termodynamikk" når de ikke en gang forstår at å kjøle seg mot noe varmere enn tidligere, nødvendigvis må lede til at en selv også blir varmere, dette forstod hundene for millioner av år siden. Jeg har ikke oversikt over Petter T's mange ulike forklaringsmodeller, i det ene øyeblikket er det Z & N, så var det en svenske med omtrent samme navn med de som selger dårlig verktøy, så var det noen tyskere som bare går under navnet G&T. En dag er det Svendsmark som er helten, så er en tilbake til Z & N igjen.

Og jeg blir kalt "Komiske Ali?"

"Komiske Ali" er kallenavnet på Saddam Husseins pressetalsmann under siste Irakkrig hvis fremste kjennetegn var en patologisk fornektelse av det åpenbare. Altså kjernen i det psykologiske begrepet "to be in denial:"

https://www.psychologytoday.com/us/blog/intense-emotions-and-strong-feelings/201805/being-in-denial

Som for øvrig ikke har noe med jødeutryddelsene å gjøre annet enn at det tilsvarende tyske begrepet Verneinung ble introdusert av Jøden Sigmund Freud i 1925, boken er fortsatt til salgs:

https://www.freud-edition.net/werke/freud-sigmund/die-verneinung

Så kall meg gjerne "Komiske Ali," men vær da samtidig oppmerksom på et annet psykologisk begrep, nemlig projeksjon:

Quote
    Projeksjon kan bety en forsvarsmekanisme eller mestringsstrategi, hvorved en tillegger andre følelser, motiver eller egenskaper en selv har, men som en opplever som uakseptable og derved benekter hos seg selv.    


Så la vi da avslutte dagens preken med et sitat fra en av alle verdens Komiske Ali's fremste profeter:


Quote
  Klimakampen bliver afgjort inden for otte år

Ole Humlum mener, at klimadebatten lige nu er gået i hårdknude, men han forventer, at der kommer en afslutning på krigen i løbet af de kommende otte år. Til den tid vil det være tydeligt for alle, hvem der har fat i den lange ende.

»På den ene side har vi de sædvanlige klimamodeller, der forudsiger, at man nu og i fremtiden vil se en stigende global temperatur. På den anden side har vi vores analysemetode, der rigtigt mange steder på kloden forudsiger en uændret eller faldende temperatur i den kommende tid. Hvis temperaturen stiger, har IPCC vurderet rigtigt - hvis den er konstant eller dalende, er effekten af drivhusgasserne overvurderet. Tiden vil vise, hvem der har ret,« slutter Ole Humlum.

     
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/klimaforsker-mane-sol-og-planeter-er-skyld-i-global-opvarmning

Dette var skrevet i november 2011, alstå for ganske nøyaktig "otte" år siden. Temperaturen har åpenbart steget og det selv om en setter en stor strek over 15/16 El Ninoen. Her erkjenner en av de få Klimarealister som faktisk har litt å fare med at IPCC har "vurderet riktig."

Har dere tenkt å tilstå snart, eller hvilke Komiske Ali historier har vi i vente de neste "otte" årene?


 

« Last Edit: 17.11.2019, 10:04:24 by Emeritus »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 144
  • View Profile
Re: DET ER SOLEN!
« Reply #278 on: 17.11.2019, 10:11:55 »

Dette var skrevet i november 2011, alstå for ganske nøyaktig "otte" år siden. Temperaturen har åpenbart steget og det selv om en setter en stor strek over 15/16 El Ninoen. Her erkjenner en av de få Klimarealister som faktisk har litt å fare med at IPCC har "vurderet riktig."

Har dere tenkt å tilstå snart, eller hvilke Komiske Ali historier har vi i vente de neste "otte" årene?
Tja, har temperaturen egentlig steget i det hele tatt siden 1998 da ?
Det ser faktisk ikke slik ut:
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH-global-LT-land-minus-ocean-1.jpg

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: DET ER NEPPE SOLEN!
« Reply #279 on: 17.11.2019, 13:52:19 »
Sitat frankolsen:

Quote
Tja, har temperaturen egentlig steget i det hele tatt siden 1998 da ?
Det ser faktisk ikke slik ut:     

Hva Ole Humlum sikter til når han omtaler;

".......sædvanlige klimamodeller, der forudsiger, at man nu og i fremtiden vil se en stigende global temperatur....." er ikke tvilsomt, det er global temperatur ved overflaten, det er det som er metricen i IPCC's klimamodeller.

Og skulle det være noen her på forumet som lurer på om de har steget så kan jeg jo øse fra min hemmelige og tungt tilgjengelige kunnskap, om en benytter HadCRUT, BEST, NASA spiller mindre rolle, men av hensyn til kildebeskyttelse vil jeg ikke en gang oppgi kilden:Så frankolsen, hva er svaret på spørsmålet:  "Tja, har temperaturen egentlig steget i det hele tatt siden 1998 da ?"

Men i min uendelige raushet kan jeg jo spille med på skuespillet og late som den største utliggeren av de alle - UAH - skal få spille rollen som gullstandarden:Og med rått øyemål har det blitt ca. 0,3C varmere siden 1998 og da har jeg benyttet Ole Humlum som kilde.

Hva er poenget med å føre seg selv bak lyset ved å benytte grafer som ikke svarer på spørsmålet en stiller? Roy Spencer er jo selv glassklar på at temperaturene stiger, og stiger raskere enn tidligere. Han har i løpet av de siste årene justert trenden fra 0,11 C/tiår til 0,13 C/tiår? "global temperatur,"

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 587
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: DET ER SOLEN!
« Reply #280 on: 17.11.2019, 15:14:49 »
Et morsomt eksempel på et selektivt valg av trend er når NASA i 2003 pekte på en stigende arktisk trend for de siste 20 år, som del av AGW-narrativet.

Det de derimot aldri prøvde å trende/teste mot er tredveårsperioden 1936-66, som (som den gangen, ihvertfall, før de siste revisjoner) viste et enda kraftigere fallstigende CO2-nivåer. Som for alle praktiske formål, hvis man ikke som her velger å overse den, ville smadret CO2-hypotesen på åpen gate.

Og enda verre når det gjelder balansert trendvurdering: At tjueårs-perioden fra 1916-36 i denne grafen (på enda lavere CO2-nivåer...) stiger enda brattere enn perioden 1981-2001 som NASA trakk fram som "unprecedented" er jo i tillegg et faktum for alle uten hvit stokk.

I årene etter denne grafen har man derfor klart å revidere disse ubehagelige historiske dataene såpass at de ikke skjærer like mye i øynene lenger.

Men selvsagt, man kan da ikke rekke over alt her i verden, fremdeles er det arbeid igjen :-)Link: https://earthobservatory.nasa.gov/features/ArcticIce/arctic_ice3.php
« Last Edit: 17.11.2019, 15:42:30 by Telehiv »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 144
  • View Profile
Re: JO DET ER SOLEN, OG HAVET !
« Reply #281 on: 17.11.2019, 17:04:37 »
Sitat frankolsen:

 Roy Spencer er jo selv glassklar på at temperaturene stiger, og stiger raskere enn tidligere. Han har i løpet av de siste årene justert trenden fra 0,11 C/tiår til 0,13 C/tiår?

 "global temperatur,"

Havet, Emeritus, varmen som har lagret seg i havet.
Og tregheten som jeg tidligere har vist til.
Det står jo tydelig at den grafen som jeg viser i innlegget mitt lenger oppe gjelder kun atmosfæren, uten havet.
Og atmosfæren varmes jo raskere opp enn havet ved mer solinnstråling, og avkjøles også raskere igjen når den økte solinnstrålinga avtar.
Derfor viser temperaturen i atmosfæren en svak fallende trend på slutten av denne kurven, fra ca 2012-2013.
Havet kommer nok etter, men det tar nok fremdeles litt tid.

« Last Edit: 17.11.2019, 17:23:45 by frankolsen »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 289
  • View Profile
Re: DET ER SOLEN!
« Reply #282 on: 17.11.2019, 18:46:21 »
Okular fikk seg åpenbart en god latter av ufrivilleg komiske ALIas Emeritus påstand om at ” DET ER IKKE SOLEN OG DET HAR ALDRI VÆRT SOLEN!!!! ” (som underforstått styrer klima). Emeritus hittil dummeste påstand, og det sier ikke så lite.

Emeritus lever i en dogmetåke, derfor framstår ofte det han skriver så absurd latterlig. Han klarer selvsagt ikke å se humoren i det selv, nettopp fordi han allerede har slukt CO2-oppvarmingsdogmets læresetninger med søkke og snøre, og er derfor ikke i stand til å se saken fra noe annet perspektiv enn sitt eget. Som det er med alle CO2-varmister. Han er nøyaktig lik alle de andre sauene/papegøyene. Han vil åpenbart bedras, som verden for øvrig.

At det i det hele tatt går an å forestille seg at det ikke er sola som til syvende og sist styrer klimaet på jorda er rett og slett et tegn på hvor langt inn i den ideologiske tåkeheimen disse menneskene befinner seg (les: hvor langt fra virkeligheten og vitenskapen de har fjernet seg), og hvilken vanvittig hybris de, på menneskeartens vegne, går rundt og bærer på. Slik hybris kan ha sitt opphav kun i en fundamental (og følgelig bunnløs) uvitenhet om hvordan den fysiske verden faktisk fungerer; nært beslektet med de "god-of-the-gaps"-feilslutninger religiøse mennesker har det med å trekke i sin streben mot å forklare det de ikke forstår.

Quote
Okular har kritisert Nikolov & Zeller som mener det er TSI (total top-of atmosphere solar irradiation) sammen med atmosfæretrykket (adiabatisk temperaturendring) som bestemmer global temperatur på alle himmelegemer med atmosfære (+ 90 K på jorden i forhold til månen). Okular mener man må ta hensyn til albedo og at det er ASR i stedet for TSI som gir solpåvirkningen.

Jeg mener det ikke, Petter. Jeg påpeker det. Som alle kritikere av N&Z gjør. Dette er ikke engang en diskusjon. N&Z tar simpelthen feil. De prøver å motsette seg ett av de mest elementære av termodynamikkens prinsipper: Du kan ikke påvirke temperaturen av et makroskopisk system med en energistrøm som ikke er enten ARBEID (W) eller VARME (Q). For jorda er ikke TSI noen av delene. ASR, derimot, er VARMEN fra sola til jorda (Qsw, netto kortbølgestråling). TSI blir ikke absorbert i sin helhet av jordsystemet, Petter. Noe blir reflektert direkte tilbake. Den reflekterte andelen regnes med, for den reduserer mengden energi (U) jordsystemet tar opp per tidsenhet fra sola, og ergo hvor mye totaltemperaturen (T) kan påvirkes fra tidsenhet til tidsenhet.

Uansett hva N&Z mener de har funnet (og de har ikke funnet den sammenhengen de påstår, det har mange både påpekt og påvist) - de har tilpasset seg dit. Og så bare konkludert på altfor tynt grunnlag. De gjør med andre ord nøyaktig som CO2-varmistene gjør med sine modeller kontra observasjoner. Bedrøvelig lett å gjennomskue.

Det er med ASR man finner den konsekvente sammenhengen.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: DET ER NEPPE SOLEN!
« Reply #283 on: 17.11.2019, 18:58:18 »
Sitat frankolsen:

Quote
Havet, Emeritus, varmen som har lagret seg i havet.
Og tregheten som jeg tidligere har vist til.   

I klimasammenheng er det hovedsakelig en metric som benyttes, det er global temperatur i ulike varianter enten det er overflate, nedre troposfære eller fandens oldemor. Og det er åpenbart det Humlum henviser til i artikkelen fra Forskning.dk fra 2011. PUNKTUM

Når det er nevnt er det ikke noen veldig god metric fordi den ikke får med seg den samlede energiubalanse i systemet, derfor vil du se at når vi nå har hatt ARGO i snart 20 år vil OHC spille en langt sterkere rolle fremover, og havene kjøles ikke, de fortsetter å oppta netto varme.
« Last Edit: 17.11.2019, 19:00:47 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: DET ER SOLEN!
« Reply #284 on: 17.11.2019, 19:15:22 »
Sitat Okular:

Quote
Emeritus lever i en dogmetåke, derfor framstår ofte det han skriver så absurd latterlig. Han klarer selvsagt ikke å se humoren i det selv, nettopp fordi han allerede har slukt CO2-oppvarmingsdogmets læresetninger med søkke og snøre, og er derfor ikke i stand til å se saken fra noe annet perspektiv enn sitt eget. Som det er med alle CO2-varmister. Han er nøyaktig lik alle de andre sauene/papegøyene. Han vil åpenbart bedras, som verden for øvrig.   

Som en ren medmenneskelig handling tror jeg det er nødvendig å gi deg en orientering om hvordan verden virker både sosialt og vitenskapelig.

Jeg skal på ingen måte utelukke at en av dine mange hypoteser har noe for seg, og jeg er på langt nær så sikker på at CO2 teorien er riktig som du er sikker på at den er feil, men innlegget ditt savner noe helt grunnleggende og elementært.

Verden er faktisk så pill rotten at det er flertallet som definerer hva som er absurd og hvem som lever i en dogmetåke. Du forstår åpenbart enda ikke at den objektive vitenskap er en teoretisk illusjon som aldri vil finnes så lenge det er mennesket som skal drive med vitenskap. Så uansett om 100% av verdens atmosfærefysikere tar feil om CO2 teorien, mens du har rett, så er det du som lever i dogmetåken og ikke har noe annet perspektiv enn ditt eget. Bare spør Galileo - uten sammenligning for øvrig.

Jeg understreker at dette ikke er noen mening eller noe synspunkt, men et brutalt faktum.