Author Topic: DET ER SOLEN!  (Read 52531 times)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 522
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #210 on: 24.06.2018, 21:44:21 »
Hjernedød er den som ignorerer Henryloven. https://snl.no/Henryloven

Hermann Harde ble nektet Ã¥ svare pÃ¥ kritikk mot sin artikkel.  Det viser sensur og uredelighet blandt klimahysterikerne!

Her kan alle som vil (!) se hvor lite menneskeskapt bidrag har å si for CO2-nivået i atmosfæren.

Antropogene CO2 utslipp gir en ikke målbar CO2 økning
av prof. em. Jan-Erik Solheim
http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/Klimanytt174.pdfPåstanden fra IPCC om at CO2 økningen i atmosfæren skyldes utslipp
av fossilt CO2 er derfor feil. Omtrent all CO2 økning kommer fra naturlige
kilder.
Flere måter å beregne en øvre grense for antropogen CO2 er vist i en
forelesning av Murry Salby4
ved University College, London 18. Juli 2016.
Han konkluderer med at Parisavtalen er den verste internasjonale avtalen i
menneskehetens historie, basert på «Grønn pseudo-vitenskap»

og
Nye temperaturdata â?? hvor blir det av CO2-effekten?
http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2018/05/Klimanytt221.pdf 

Også E-G. Beck (2007) fant ut at temperatur styrer CO2 og at det var nesten like mye CO2 i luften i de varme 1930-40-årene som nå:
Quote
More than 90,000 accurate chemical analyses of CO2 in air since 1812 are summarised. The historic chemical data reveal that changes in CO2 track changes in temperature, and therefore climate in contrast to the simple, monotonically increasing CO2 trend depicted in the post-1990 literature on climate-change. Since 1812, the CO2 concentration in northern hemispheric air has fluctuated exhibiting three high level maxima around 1825, 1857 and 1942 the latter showing more than 400 ppm. Between 1857 and 1958, the Pettenkofer process was the standard analytical method for determining atmospheric carbon dioxide levels, and usually achieved an accuracy better than 3%. These determinations were made by several scientists of Nobel Prize level distinction. Following Callendar (1938), modern climatologists have generally ignored the historic determinations of CO2, despite the techniques being standard text book procedures in several different disciplines. Chemical methods were discredited as unreliable choosing only few which fit the assumption of a climate CO2 connection.

Reference https://www.physicsforums.com/threads/the-great-co2-swindle.163931/

Det M� være noe annet som styrer global temperatur og klima, og det er SOLEN.

Mer om bakvendt-"vitenskapen" aka «Grønn pseudo-vitenskap» her:
https://resett.no/2018/06/11/bakvendt-vitenskapen-om-co2-og-klima/


Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 534
  • View Profile
Sv: DET ER SLETT IKKE SOLEN, MEN CO2!
« Reply #211 on: 25.06.2018, 00:38:39 »
Sitat Petter T:

Quote
   Hjernedød er den som ignorerer Henryloven. https://snl.no/Henryloven

Hermann Harde ble nektet Ã¥ svare pÃ¥ kritikk mot sin artikkel.  Det viser sensur og uredelighet blandt klimahysterikerne!   

Så vidt jeg vet er det bare to klimadebattanter i Norge som ikke forstår Henrys lov. Det er Petter T. og Lars Olav Andersen, og disse to sin forståelse av Henrys lov er så original at den har fått et nytt navn; Harrys lov.

Og når det gjelder stakkars Herman Harde som ble "sensurert," så viser du enda en ny svikt i begrepsbruken. Innlegg eller artikler som ikke får plass i fagfelle vurderte journaler blir ikke "sensurert," de blir utsatt for kvalitetskontroll, noe den første Harde artikkelen ikke ble i tilstrekkelig grad, noe journalen har beklaget.

Så til saken. Vi har et par - tre fakta en skal være denier på psykosenivå for å benekte.

De siste fire hundre tusen år har CO2 nivået variert mellom ca. 200 ppm og 300 ppm. Dette er fastslått bl.a. gjennom Vostokprøvene som klimaapene selvsagt bestrider, en kritikk som ikke har noen vitenskapelig traction.Akkurat samtidig som menneskene begynte å brenne fossilt karbon, begynte også CO2 nivået i atmosfæren å stige. Denne økningen er i overensstemmelse med hvor mye vi har brent, og er forholdsvis enkelt å holde oversikt over. Vi kjenner verdens produksjon av fossile energikilder. Den er endog så forutsigbar at James Hansen i 1988 kunne hevde at nivået ville ligge rundt 400 ppm i 2018. Han bommet riktignok med noen få ppm, en "bom" hans kritikere skriker over seg av, samtidig som de hevder at det ikke spiller noen rolle hvor mye vi brenner siden det antropogene bidraget er ubetydelig.

Og her kommer dere konspirasjonsinfiserte og hjernedøde skeptikerne og påstår at Hansen tar feil. Han sa for 30 år siden at CO2 nivået ville ligge rundt 400 ppm i 2018 og at temperaturene ville gå opp som følge av dette. Og dere greier på en eller annen merkelig måte å få det til at CO2 nivået etter ca. 400.000 års empiri plutselig skal begynne å stige av seg selv.

Hvilke kjemikalier er det dere har tilgang til som kan produsere slike konklusjoner?
« Last Edit: 25.06.2018, 07:44:56 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 522
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN! (og ikke CO2)
« Reply #212 on: 25.06.2018, 21:30:04 »
Morroklumpen Emeritus, advokaten som "ommgår sainnheita" til stadighet har problemer med å se at temperaturendringer går foran CO2-endringer i iskjerneprøver, men alle vi andre kan se det f. eks. her:

Det samme rapporteres om andre iskjerneprøver, f.eks. Siple Dome her:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2003JD004415

alt dette i samsvar med Henryloven, som IPCC for så vidt aksepterer (men ikke Emeritus), men IPCC mener CO2 har en forsterkende effekt som ingen har greid å observere.

NÃ¥r temperaturen øker pga effektiv solinnstrÃ¥ling, sÃ¥ øker ogsÃ¥ CO2 som følge av Henryloven og utgassing fra havet, men ogsÃ¥ i tillegg som følge av mer aktivitet pÃ¥ og i jorden pÃ¥ land (dyreliv + forrÃ¥tnelse).  Prof. Murry Salby fant en korrelasjon pÃ¥ 0,9 pÃ¥ dette, noe som er svært bra.
" Ut fra sin CO2-prediktor (temperatur og jordsmonn) kunne Salby gjenskape kurven som viser vekst i global CO2 uten bidrag fra antropogene utslipp. Med andre ord er det den nåværende varmeperiode og ikke våre utslipp som fører til det økende CO2 nivået."
http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/KN17-Atmosfærisk-CO2-øker-pga-varmeperiode.pdf
http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/KN14-CO2-og-temperatur-sammenheng.pdf
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 534
  • View Profile
Sv: DET ER FORTSATT IKKE SOLEN OG HARRYS LOV
« Reply #213 on: 26.06.2018, 00:46:51 »
Sitat Petter T;

Quote
  dette i samsvar med Henryloven, som IPCC for sÃ¥ vidt aksepterer (men ikke Emeritus), men IPCC mener CO2 har en forsterkende effekt som ingen har greid Ã¥ observere.

Verken IPPC eller jeg har noen problemet med Henrys lov, men du praktiserer Harrys lov. Finn ut litt mer om begrepet partialtrykk, kanskje du da kan oppleve flash bakcs til NTH pensumet.

At CO2 følger temperatur ut av en istid og mot en mellomistid, har vært kjent i flere tiår, forsinkelsen er på ca. 800 år, CO2 øker da som følge av økt temperatur og disse vekselvirker til de kommer i balanse, noe det gjorde for ca. 8000 år siden.

At en skal få en økning i CO2 på vei inn i en ny istid - som vi er nå - er ikke tidligere observert.

Og du hopper som vanlig over problemet. Hvorfor får vi en sterk og ekstremt rask økning av CO2 på over 100 ppm på vei inn i en ny istid, og dette samtidig som vi begynner å brenne fossilt drivstoff i store mengder? En må faktisk være temmelig hjernevasket for ikke å forstå det.
« Last Edit: 26.06.2018, 22:49:02 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 522
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #214 on: 27.06.2018, 21:45:36 »
Komiske Ali(as) Emeritus har ikke fått med seg at temperaturøkingen vi har hatt siden Lille Istid begynte F�R CO2 begynte å øke.
CO2 kan derfor ikke være �RSAK til temperaturøkingen, men en følge av den som følger Henrys lov og økt biologisk aktivitet.

Det må være noe annet som startet temperaturøkinhgen, og DET ER SOLEN.
Ref. f.eks. dr. Wiilly Soon et al.
(gidder ikke bruke mye tid på å svare KOMISKE ALIas EMERITUS)
Det er tanken som teller :-)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 696
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #215 on: 27.06.2018, 22:22:46 »
emeritus,

Quote
Verken IPPC eller jeg har noen problemet med Henrys lov

Vel, IPPC har visst det: De nevner den ikke (i hvert fall ikke da jeg sjekket AR4). I stedet bruker de den "såkalte" bufferfaktoren. Det er stor forskjell.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 534
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN men kanskje Harry's lov
« Reply #216 on: 27.06.2018, 23:15:20 »
Sitat Bebben;

Quote

Vel, IPPC har visst det: De nevner den ikke (i hvert fall ikke da jeg sjekket AR4). I stedet bruker de den "sÃ¥kalte" bufferfaktoren. Det er stor forskjell.   

Nå må jeg med skam opplyse at jeg enda ikke har kommet meg gjennom AR5, men hva med denne;

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_annex2.pdf

Quote
Henryâ??s Law States that the solubility of a gas in a liquid is proportional to the partial pressure of the gas in contact with the liquid.

Og dette står endog i definisjonskapittelet?
« Last Edit: 27.06.2018, 23:18:35 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 534
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN og de tungemme
« Reply #217 on: 28.06.2018, 00:06:33 »
Sitat Petter T;

Quote
  Komiske Ali(as) Emeritus har ikke fÃ¥tt med seg at temperaturøkingen vi har hatt siden Lille Istid begynte FÃ?R CO2 begynte Ã¥ øke.
CO2 kan derfor ikke være �RSAK til temperaturøkingen, men en følge av den som følger Henrys lov og økt biologisk aktivitet.

Det må være noe annet som startet temperaturøkinhgen, og DET ER SOLEN.
Ref. f.eks. dr. Wiilly Soon et al.
(gidder ikke bruke mye tid på å svare KOMISKE ALIas EMERITUS)

Jeg vil bryte dette innlegget ned til en "vitenskapelig del" og en debatteknisk del.

Petter T. sutrer jo stadig vekk over å bli utsatt for hersketeknikker. Og når han blir utsatt for slike overgrep, syter han som ei SV - kjerring som er midt mellom memopausen og det månedlige premenstruelle klimaks, og da krever han til alt overmål en unnskyldning.

Petter T's bidrag synes å være;

Quote
Komiske Ali(as) Emeritus....   
og
Quote
gidder ikke bruke mye tid på å svare KOMISKE ALIas EMERITUSSannsynligvis er Petter T. veldig fornøyd med seg selv og sitter og ler så høyt at naboene vurderer å tilkalle myndighetene.

Men hva med vitenskapen?

LIA og 125 ppm økning på 150 år? Når hadde vi sist en 125 ppm økning på 150 år? Er du overhodet i stand til å svare på en vitenskapelig utfordring?
« Last Edit: 28.06.2018, 00:48:31 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 522
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #218 on: 28.06.2018, 20:52:05 »
Komiske ALIas Emeritus (LOL) som stadig "ommgår sainnheita" fikk sin egentlige identitet, som han selv hadde røpet, slettet.

Slik fremgangsmåte er i pakt med IPCC som også fjerner data og informasjon de ikke liker.

Komiske ALIas Emeritus (enda mer LOL) forstørrer skriften for å ROPE UT sine dumme kommentarer.

Komiske ALias Emeritus (kjempemye LOL) kan ha godt av å lese denne artikkelen, som gir ham svar på det han spør om:
http://21sci-tech.com/2006_articles/IceCoreSprg97.pdf

+ E-G. Beck om CO2 (oppsummering)
https://friendsofscience.org/assets/documents/180CO2_summary.pdf
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 522
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #219 on: 28.06.2018, 22:59:51 »
Andre forklaringer enn CO2:

What Scientific â??Consensusâ??? 254 New 2018 Papers Support A Skeptical Position On Climate Alarmism
By Kenneth Richard on 28. June 2018

In just the first 6 months of 2018,  254 scientific papers have been published that cast doubt on the position that anthropogenic CO2 emissions function as the climateâ??s fundamental control knobâ?¦or that otherwise serve to question the efficacy of climate models or the related â??consensusâ? positions commonly endorsed by policymakers and mainstream media sources.
http://notrickszone.com/2018/06/28/what-scientific-consensus-254-new-2018-papers-support-a-skeptical-position-on-climate-alarmism/
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 534
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #220 on: 29.06.2018, 10:45:27 »
Sitat Petter T;

Quote
Komiske ALias Emeritus (kjempemye LOL) kan ha godt av Ã¥ lese denne artikkelen, som gir ham svar pÃ¥ det han spør om:       

Ingenting av det du limer inn er "artikler." Den nå døde og begravede Zbigniew Jaworowski har aldri gjort et eneste stykke vitenskapelig arbeid knyttet til karbonsyklusen, han drev bl.a. og gav ut tøv på dette 21 century crackpot organet som ikke har noe med vitenskap å gjøre. Det andre du limer inn synes å være utført av en guttunge mellom ulike spilleseanser, sannsynligvis "Call of Duty," da grafikken ligner.

Prøv heller å være litt konsistent, du har nylig limt inn dette;Hvordan forklarer du 125 ppm økning over 150 år, når slike variasjoner i historisk sammenheng har tatt tusenvis av år? Eller rettere, den graf du limer inn viser jo maksimalt en endring på 80 ppm over en periode på 50.000 år.

Du og Klimarealistene hevder at vi ikke har hatt noen temperaturoppgang på over 20 år, ja noen hos dere hevder endog at vi ikke har hatt noen oppgang siden 30 - tallet. Hvorfor fortsetter CO2 nivået å øke i takt med det vi brenner av fossilt drivstoff, når dere samtidig hevder at temperaturene står stille, mens dere på den annen side hevder at CO2 øker på grunn av høyere temperatur?


PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 522
 • Tenk sjæl
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #221 on: 29.06.2018, 22:40:09 »
Patetiske komiske ALIas Emeritus trekker frem at
Quote
Den nå døde og begravede Zbigniew Jaworowski

hva er baktanken med det?
Arrhenius er ogsÃ¥ død og begravet,  i likhet med Einstein, og hva sÃ¥?
Her er Jaworowski's bio:
Quote
Zbigniew Jaworowski, M.D., Ph.D., and D.Sc., a multidisci -
plinary scientist, is a professor at the Central Laboratory for Ra -
diological Protection, Warsaw, Poland. He has served as the
chairman of the United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation, and has studied glacier ice sam -
ples from around the world, analyzing traces of heavy metals
and radionuclides.


Det Jaworowski påpeker er at analysene av CO2 fra iskjerner er i beste fall relative endringer, og ikke absolutte nivåer.

Og når det gjelder CO2 og temperatur, så kan det være enorme tidsforskjeller bl.a. pga treghet i havet.
Uansett så endres temperatur først på alle tidsnivåer, det være seg iskjerner eller de siste 200 år, og da kan ikke CO2 være �RSAK til temperaturendring.

Det må være noe annet, - og DET ER SOLEN
se https://www.thegwpf.com/the-sun-allergy-of-climate-researchers/

Det er tanken som teller :-)

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 366
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #222 on: 30.06.2018, 00:09:27 »
Hvordan forklarer du 125 ppm økning over 150 år, når slike variasjoner i historisk sammenheng har tatt tusenvis av år? Eller rettere, den graf du limer inn viser jo maksimalt en endring på 80 ppm over en periode på 50.000 år.

Du og Klimarealistene hevder at vi ikke har hatt noen temperaturoppgang på over 20 år, ja noen hos dere hevder endog at vi ikke har hatt noen oppgang siden 30 - tallet. Hvorfor fortsetter CO2 nivået å øke i takt med det vi brenner av fossilt drivstoff, når dere samtidig hevder at temperaturene står stille, mens dere på den annen side hevder at CO2 øker på grunn av høyere temperatur?

Vostok-grafen ble lagt frem av alarmistene (første gang jeg så den var vel i Al Gores The Inconvenient Truth fra 2007) som det endelige "beviset" for at global oppvarming skyldes økning i CO2. Og det er jo besnærende siden de to kurvene matcher hverandre så bra gjennom hundretusenvis av år og endog stammer fra samme kilde. Men dessverre for Al Gore "beviser" grafen det motsatte av hva han ønsket vise, siden CO2 følger temperaturen og ikke omvendt. Dette passer også bra sammen med teorien om at en generell økning av havtemperaturen også fører til utgassing av CO2 fra havet, med en forsinkelse på ca 800 år. Denne og lignende iskjerneprøver er de eneste kildene vi har som viser en signifikant sammenheng mellom temperatur og CO2.

Ã? blande denne kurven sammen med dagens situasjon mÃ¥ vel være en misforstÃ¥else. Vi har hatt en stigning i CO2 fra 280 ppm til ca. 400 ppm de siste 150 Ã¥rene, og den skyldes nok vesentlig menneskelige utslipp av CO2. Men sÃ¥ til poenget: det er ingen signifikant sammenheng mellom denne mÃ¥lte økningen i CO2 og mÃ¥lt økning i global temperatur. Det er riktig at begge kurvene stiger mÃ¥lt over hele perioden, men kurvene følger hverandre ikke pÃ¥ samme mÃ¥te som Vostok-grafen. Skulle de gjort det, sÃ¥ ville temperaturen ha steget mye mer enn det som er mÃ¥lt (det er derfor klimamodellene bommer sÃ¥ grovt) og den ville gÃ¥tt jevnt oppover og ikke stÃ¥tt stille eller til og med gÃ¥tt ned nÃ¥r CO2-nivÃ¥et gÃ¥r opp. Derfor er det rimelig Ã¥ anta at temperatursvingningene i hovedsak skyldes helt andre ting enn CO2, slik Petter sier.  :)
« Last Edit: 30.06.2018, 00:27:29 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 534
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #223 on: 30.06.2018, 00:32:25 »
Sitat Translator;

"Vostok-grafen ble lagt frem av alarmistene.."

Javel, fortell oss hva du vet om Vostokgrafene som vi ikke har hørt tidligere. Jeg - i min uendelige uvitenhet - har oppfattet at Vostok prøvene og konklusjonene som ble trukket av disse, er et av de mest sentrale klimavitenskapelige gjennombrudd noensinne. Men siden du, Petter T og TnTZ mener at de er lagt frem av "alarmister" er de vel ugyldige da?


Sitat Translator;

"� blande denne kurven sammen med dagens situasjon må vel være en misforståelse. Vi har hatt en stigning i CO2 fra 280 ppm til ca. 400 ppm de siste 150 årene, og den skyldes nok vesentlig menneskelige utslipp av CO2."


Et lyspunkt!!! Du er enig med meg om at økningen i CO2 i det vesentlige skyldes menneskelige utslipp, noe Petter T ikke mener. Og det er faktisk det som er temaet i denne begrensde del av denne strengen.

Sitat Translator:

"Skulle de gjort det, så ville temperaturen ha steget mye mer enn det som er målt (det er derfor klimamodellene bommer så grovt)"

Feil, klmamodellene til "alarmistene" bommer ikke grovt i det hele tatt. Jeg har nettopp påvist at Hansens prediksjoner fra 1988 traff rimelig bra og at de her på forumet som benekter det - eller denier det - som vanlig må finne opp sin egen emperi. Han traff bra på senario B med hensyn til samlede utslipp av klimagasser og han traff bra på temperatur.

De som har "bommet grovt" heter Humlum et al., de heter Varenfuck og Lunetic, de heter Zbigniew Jaworowski, de heter Ellestad, de heter Petter T. og de heter Geir Aaslid for å nevne noen. Kliamrealistenes vitenskapelige elite har bommet med 1,3C basert på en prediksjon over åtte år. Og det mest oppsiktsvekkende med dette er at deres tilhengere, bl.a. Translator og Petter T., ikke erkjenner det, ikke vil drøfte det, men later som ingenting, og tyter i vei om at mainstream klimavitenskap har bommet. Noe som overhodet ikke er tilfellet.

Les dere opp. Get real.
« Last Edit: 30.06.2018, 01:40:42 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 534
  • View Profile
Sv: DET ER SOLEN!
« Reply #224 on: 30.06.2018, 01:05:57 »
Sitat Petter T:

"Patetiske komiske ALIas Emeritus trekker frem at
Sitat
Den nå døde og begravede Zbigniew Jaworowski
hva er baktanken med det?
Arrhenius er ogsÃ¥ død og begravet,  i likhet med Einstein, og hva sÃ¥?"

Baktanken med det er at hvis en søker i vitenskapelige kilder vil en finne en rekke henvisninger til Arrhenius når det gleder klima, men ingen når det gjelder Jaworowski.

Hadde du beveget deg i kretser med en viss kvalitetskontroll, hadde du sannsynligvis blitt vennlig men bestemt veiledet. Men mye tyder på at du går rundt uten noen form for tilsyn.

Og før du blir fristet, merk deg begrepet "vitenskapelig."
« Last Edit: 30.06.2018, 01:38:33 by Emeritus »